Stamboom Ubachs – Ubaghs – Ubags – Übachs - Uebachs – Ubacht – Hubach - Ubas

 

 

Met dit wapen zegelt op 4 December 1755 Susanne Ubaghs (Ubachs), weduwe van Johannes Beckers, koopman te Maastricht. Het komt ook voor op de grafsteen van haar en haar man in de O.L.V. kerk te Maastricht.

 

 

Vooraf

 

Zoals zal blijken uit deze Stamboom heeft er een voortdurende naamsverandering opgetreden tussen Ubachs, Ubaghs en Ubags, met verdere verbasteringen zoals Uebachs, Übachs, der Ubach en Ubachts. Bij de vertakking naar Utrecht is er door een fout de naam Ubacht ontstaan, die daarna is blijven bestaan. De naam Hubach is ontstaan toen leden van de Ubachs familie uit Limburg naar noord-oost Nederland verhuisden (zie UFamilie HubachU). De naam Ubas is onstaan toen een lid van de familie naar Delft verhuisde; daar sprak en schreef men de naam blijkbaar als Ubas (Zie UFamilie UbasU). Alle leden van deze Ubachs geslachten, inclusief alle verschrijvingen, zijn afstammeling van de Stamvader Johan van Ubachsberg. Het is onzeker of dit ook geldt voor het Ugeslacht UbakU, dat sinds 1774 bekend is te Staphorst. Er is ook een familie Hubens in Zuid-Limburg, die op een bepaald moment verbonden lijkt met die van Ubachs (zie UFamilie HubensU). De familie Ubachs is opgenomen in de lijst van het UNederlands PatriciaatU, waarvoor als criterium geldt dat “Er moet worden voldaan aan de eis dat de familie gedurende ten minste de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de Nederlandse samenleving".

Johan van Ubachsberg, die we als stamvader nemen, stamde mogelijk uit een geslacht “von Ubach” geregistreerd in de stad Aken zelfs al in de 13e eeuw (zie beneden). Vanuit Ubachsberg is de familie uitgezwermd, met historisch gezien heel veel vermeldingen in Voerendaal, Berg en Terblijt en Meerssen, naast Heerlen en Maastricht. Verder is de naam Ubachs verspreid naar het Duits-Nederlandse grensgebied (Nieuwstadt, Gangelt), naar Belgisch Limburg en naar Wallonie, en later ook naar het noorden, Brabant, Nijmegen en Amsterdam. De naam Ubachs komt ook voor in de naam van de vroegere Limburgse gemeente Ubach over Worms, nu Landgraaf geheten, en Übach-Palenberg, aan de andere kant van de Worm, in Duitsland; sinds 1815 is het ene deel Pruisisch en het andere deel Nederlands. Over de naam bestaan verschillende theorien. In de UHistorie van Übach-PalenbergU wordt vermeld dat de naam Übach al voorkomt in een akte uit 1172. Daarbij is sprake van het klooster “Thorn”, dat in Ubach gelegen zou zijn (het huidige Ubach-Palenberg), en dat beheerd werd door Adelbert II van Saffenberg, “Heer te Ubach” (gegevens Ger de Vries). De heer van Ubach was ook de voogd van Thorn over het Ubachse gebied en het klooster aldaar. Later nam de Hertog van Limburg dit voogdijschap over.

Er bestaan nog verdere families met een vergelijkbare naam die hoogstwaarschijnlijk niet met onze familie verbonden zijn. Zo zijn er twee stammen van een Familie Uebach in het Westfaalse Niederndorf, in de stad Freudenberg. De naam Obach is ontstaan in het Duitse Günterode(Hessen), waar nu nog vele afstammelingen wonen. Obach komt ook veelvudig voor in Catalonie, met ook verbasteringen naar Ubach. Dit staat beschreven in de historie van de Ufamilie ObachU. In Barcelona is een straat vernoemd naar Rector Ubach. Waarschijnlijk staat de Spaanse versie van Obach/Ubach los van onze familie. De leden van het Ubach geslacht die in Mexico, Cuba en ook Amerika worden gevonden stammen waarschijnlijk van deze tak. Verder komt de naam Ubags nog veel voor op de Filipijnen. Al deze laastgenoemde familie zijn niet met onze takken verwant.

 

Leden van het Ubachs geslacht zijn veelvuldig landbouwer geweest, metselaar, en later in de bloeitijd van de Limburgse mijnen ook mijnwerker-koempel. Hier lichten we enkele bijzondere leden van het Ubachs geslacht eruit:

-          Peter Ubachs (VIII.18, geb. 03-09-1675 te Voerendaal); hij was de fameuze bokkenrijder die uiteindelijk ter dood werd veroordeeld.

-          Gerard Casimir Ubaghs (geb. op 26-11-1800 te Berg en Terblijt, zoon van CX.3 in de zijtak); hij was geestelijke en werd filosofieprofessor te Leuven, waar hij een speciale ontologie ontwikkelde die hem met het Vaticaan in conflict bracht.

-          Michael Hubertus Ubachs (XIV.261, geb. op 24-04-1886 te Gronsveld); hij was een socialistische voorman, lang raadslid te Maastricht en Lid van Provinciale Staten te Limburg voor de SDAP; hij schreef het boek over een eeuw kapitalisme en onderdrukking in de Regoutfabrieken.

-          Georges Ubaghs (geb. op 29-02-1916 te Angleur); hij was een beroemd paleontoloog en hoogleraar te Luik, lid van de Belgische Akademie van Wetenschappen.

 

Stamvader Jan (I.1) is het beginpunt van de Ubachs Familie.

Het feit dat onze Stamvader Johann von Ubachsberg in een adem genoemd wordt met de andere leden van het geslacht Ubach uit Aken geeft aan dat hij daarmee een familiaire band had. Daaruit moeten we concluderen dat onze voorvaderen mogelijk in de 14e eeuw al in Aken woonden, en dat zelfs Wilhelmus UBACH, burgemeester in 1268 een van onze voorvaderen is. Voor een overzicht van de Ubachs takken die voorafgaan aan de Stamvader zie: UUbachs-afstammingU.

 

In dit document is de hoofdtak van de Ubachs stamboom weergegeven, waarin ook Ubaghs en Ubags veelvuldig voorkomt. Daarnaast bestaan diverse zijtakken. Daarbij gaat het om takken waarbij de verbinding met de hoofdtak onbekend is, of zijtakken waarbij de naam Ubachs (Ubaghs-Ubags) is gewijzigd:

1) UZijtak UBACHS IIU. Een zeer vroege zijtak van de Ubachs stamboom, met vele nog levende familieleden, voornamelijk in midden Limburg. Deze tak begint met de broers Henricus UBACHS en Wilhelmus UBACHS, geb. rond 1650. De verbinding met de hoofdtak is UonbekendU.

2) UUBACHS Mechelen aan de MaasU. Een zeer vroege zijtak van de Ubachs familie die begint bij Joannes UBACHS, die geb. wordt rond 1650, en huwt op 07-06-1689 te Mechelen a/d Maas met Maria L’AMIS. De verbinding met de hoofdtak is UonbekendU.

3) UUBACHT familieU. Begint omdat bij de geboorte van Johannes UBACHT, geb. op 14-08-1864 te Utrecht, de ambtenaar de naam verbasterde bij aangifte van geboorte. Johannes is de zoon van Petronella UBACHS, geb. op 04-01-1834 te Meerssen (voorkomend in de hoofdtak van de Ubachs familie onder XII.4).

4) UHUBACH familieU. Begint bij Michaël UBACHS, geb. op 26-10-1723 te Voerendaal die vertrekt naar midden-Nederland en zich op de Veluwe vestigt. Michael is de zoon van Joannes Wilhelmus Georgius UBACHS, geb. op 01-04-1687 te Voerendaal, die voorkomt als CVII.7 in de zijtak UBACHS II.

5) UUBAS familieU. Begint bij Petrus Servatius UBAGHS, gedoopt op 13-05-1734 te Maastricht, die als soldaat eerst tijdelijk in Groningen wordt gestationeerd en zich later in Delft vestigt waar de naam wordt veranderd in Ubas. Petrus is waarschijnlijk (niet geheel zeker) de zoon van Petrus (Pierre) UBAGHS, geb. ca. 1705 (IX.5).

6) UUBAGHS WallonieU. Deze tak onstaat bij Joannes Leonardus UBAGHS, gedoopt op 04-05-1790 te Voerendaal, die in dienst trad van het leger van Napoleon en later diverse hotels bezat te Luik. Diens kinderen bleven in Wallonie wonen. Hij is de zoon van Joannes Nicolaas UBAGHS, die als X.142 voorkomt in de hoofdtak.

7) UUBACHS AmsterdamU. Deze tak onstaat bij Jan Willem UBACHS, geb. op 06-05-1834 te Hulsberg, die eerst naar Den Haag vertrekt. Diens kinderen vestigen zich in Amsterdam en nog vele leden van deze tak leven in Amsterdam. Hij is de zoon van Jan Willem UBACHS, die als XI.55 voorkomt in de hoofdtak van de Ubachs Stamboom.

8) UUEBACHS Zweig Gangelt-KerkenU. Diesen Zweig fängt an bei Godefridus UBACHS, verheiratet mit Elisabeth Hallmans, geboren um 1700 in Süsterseel. Dieser Zweig behällt die familie in Süsterseel, Gangelt und Kerken. Verbinding mit dem Hautpzweig ist UunbekanntU.

9) UUBAGHS DenmarkU. This branch of the Ubaghs-Ubachs family originates from a Heinrich UBAGHS, who travels to Denmark after having spent time in Germany. He is presumably the son of Joannes Franciscus UBAGS, born on 07-12-1850 in Klimmen (NL).

10) UUEBACHS HerzogenrathU. Einen Zweig im 20-ten Jahrhundert. Die Verbinding mit dem Hautpzweig ist UunbekanntU.

11) UUEBACHS-Ubach Frelenberg-BremenU. Einen Zweig im 20-ten Jahrhundert, jetzt wohnhaft in Bremen und Hamburg, stammend aus Aachen. Die Verbinding mit dem Hautpzweig ist UunbekanntU. Es hat sich heraus gestellt das dieser Zweig verbunden ist mit der Familie Ubach aus Frelenberg, die da anfängt an mit Henricus UBACH um 1650.

12) UUBAGHS SeattleU. This branch results from emigration to the American West coast by Louis J. UBAGHS, born on 18-01-1910 in the Netherlands.

13) UUBAGHS ConnecticutU. This branch results from emigration to the American East coast by Hans UBAGHS, born in 1911 in Germany.

14) UUBACHS – Scheulkens takU. Deze tak voornamelijk levend te Berg en Terblijt begint bij Joannes UBACHS, geb. ca. 1631, gehuwd met Gertrudis Scheulkens. De verbinding met de hoofdtak is UonbekendU.

15) UUBACHS WehrU. Dieser Zweig lebend im Wehr am Selfkant fängt an bei Joannes (Joes) UBACHS, geb. um 1715, verheiratet mit Catharina DAHLMANS. Die Verbinding mit dem Hautpzweig ist UunbekanntU.

16) UUBACH Flamersheim SchweinheimU. Dieser Zweig schreibt sich Übach oder Ubach und lebte im Flamersheim und Schweinheim. Eigentlich handelt es sich um zwei Familien. Die Verbinding mit einander und mit dem Hautpzweig ist UunbekanntU.

17) UUBACH NotbergU. Dieser Zweig aus Notberg fängt an mit Peter ÜBACH, geb um 1710. Die Verbinding mit dem Hautpzweig ist UunbekanntU.

18) UUBACH MonschauU. Dieser Zweig aus Monschau fängt an mit Hubert UBACH, geb um 1650. Die Verbinding mit dem Hautpzweig ist UunbekanntU.

19) UUBACH EilendorfU. Familien Übach aus Eilendorf aus dem 17-ten und 18-ten Jahrhundert.

20) UUBACHS takken uit 17e eeuwU. Diverse takken van de Ubachs familie, levend in de 17e eeuw waarvan de verbinding met de andere delen van de Ubachs stamboom onbekend zijn.

21) UBAGS-France. Branche de famille Ubags, qui habite dans le region de Grenoble, France; relation avec branche centrale inconnu.

22) UBACHS-Moers-Almere. Een tak van de familie Ubachs, nu wonend te Almere, en mogelijk stammend uit Moers (D).

 

 

 

Generaties 00

 

00.1        Heijnrich UBACHS.

Kreijns vermeldt: 24 mei 1383 en 13 december 1385 zegelde Heijnrich Ubachs als schepen van Heerlen. F ranquinet 1 regesten 78 en 83. Op 15 augustus 1389 was Heijn Ubach met de andere schepenen van Heerlen en de leenmannen van Valkenburg aanwezig op een vergadering te Valkenburg in het huis van Johan Penres. Meer documentatie in de UKreijns genealogieU.

Kind:

1.        Goedart UBACHS.

 

0.1        Goedart UBACHS.

In het archief over de Schepenen te Heerlen (zie pag. 179 van UDocumentU) wordt vermeld een Goedart UBACH die in de periode 1479-1496 schepen van Heerlen zou zijn geweest.

In de interpretatie van H. Kreijns was hij de vader van twee zonen.

Kinderen:

1.        Jan UBACHS (Johann von Uebachsberg), geb. rond 1412 in Ubachsberg (zie I.1).

2.        Hendrik (Heyntgen) UBACHS.

 

 

Generatie I

 

 

I.1        Jan UBACHS (Johann von Uebachsberg), geb. rond 1412 in Ubachsberg, en overleden na 1471.

In 1454 woonde Johan van Ubachsberg op een hoeve te Ubachsberg als leenbezitter van Valkenburg (Wickrader leen). Volgens "Archiv Hofrath Kurköln", Lehen M.K. (Staatsarchiv Düsseldorf) komt als "Stadhouder van de leenkamer" in 1467 Jan van Ubachsberg voor. Eén jaar later (1468) duikt hij op als stadhouder en leenheer van de Keulse Mankamer te Heerlen namens Roepert van Beieren voor al diens goederen, gelegen aan deze zijde van de Worms. In datzelfde jaar komt hij door aankoop van de erfgenamen in het bezit van het huis "Eijckholt", een Keur-Keuls leengoed gelegen in Welten nabij Ter Worm, met akkerland, beemden, broeken, bossen, weiden, molen, cijnzen, pachten en kapoenen. Eijckholt bestaat niet meer, het is al in 1760 afgebroken. Met een beroep op Chr. Quix verhaalt P. Peters (in "Wandelingen" 1927, pag 119) dat Jan van Ubachsberg in 1445 van de stad Aken een vergoeding als tegemoetkoming krijgt voor de schade, hem aangedaan door zijn zwager Willem van Schafberg (Schaesberg). Deze was getrouwd met Else Retersbeck, een zus van Jans echtgenote en dochter van beider schoonvader, jonkheer Gerhard von Retersbeck. Vermelde zwager Wilhelm had in onmin geleefd met wijlen schoonvader Gerhard, die tijdens zijn leven burger en dienaar van de stad Aken was.

Zich beroepend op andere bronnen vermeldt L. Peters in "Geschichte" dat Willem van Schaesberg geen zwager was van Jan, maar een neef van zijn vrouw. Jan had als zwager Jacob Huijffnase, burger van Aken, getrouwd met Else van Retersbeek, en deze zwager had evenzeer schade geleden als Jan Ubachs. Voor die schade hadden ze beide aangeklopt bij de stad Aken. De stad had hen in het gelijk gesteld.

E. Tode vermeldt in zijn "Chronick der Retersbeck‑ Schaesberg" op pag. 36: In 1445, am 8 November erklärt sich Jacob Huyffnase, der Ehegatte der Else van Retersbeck, natürliche Tochter des Junker Gerhard von Retersbeck, genannt Kaldenborn, in Bezug auf die Ansprüche, die seine Gattin an dem Nachlasz ihren mit Johan van Ubachsberg verheirateten Schwester Catharina hatte, für befriedigt, die von der Stadt Aachen, bei deren Fehde mit Wilhelm van Schaesberg, den Schwager des Johan van Ubachsberg mit Wilhelm van Schaesberg gemeinsame Sache gemacht hatte.

In "Aachener Wappen und Genealogiën" van H.F. Macco, bnd. II op pag. 200 lezen we; "Johann Ubach von Ubachsberg machte am 17 mai 1462 mit dem Prior der Karmeliter, Martin von Monyouw in Aachen, vor Statthalter und Schöffen zu Heerlen einen Erbwechsel.

Er bestaat een tekst uit die tijd: “Geschichte des Karmeliten-Klosters, der Villa Harna, der Gelehrtenschulen in Aachen vor Einführung des Jesuiten-Gymnasiums der vormaligen Herrschaft Eilendorf (link)” waarin een Johann von Uebach wordt genoemd als karmelitenpater en theologiedocent. Hoogstwaarschijnlijk gaat het daarbij om onze Jan van Ubachsberg. Merk op dat later in de 17e eeuw er nog een Ubachs tak in Eilendorf voorkomt.

In de "Geschichte des Geschlechtes von Schaesberg" van Dr. L. Peters lezen we op pag. 8: Gerhard Von Retersbeck-Schaesberg hatte eine Tochter Katharina von Retersbeck, die mit Johann van Ubachsberge verheiratet war, und eine unehelige Tochter von Retersbeck, als deren Mann 1445 der Aachener Bürger Jacob Huyffnase (1420-1445) arscheint.

Johan van Ubachsberg had een goede naam als bemiddelaar. L. Peters haalt daarover een bericht aan uit 1508, waarin sprake is van een geschil dat destijds werd bijgelegd met behulp van Willem Grijn van Aldenhoven en Johan van ghen Ubachsberg.

Een ander bericht verhaalt dat Johan Ubach van Ubechsberge als scheidsrechter heeft gefunctioneerd in een erfeniskwestie, overigens in samenwerking met andere notabelen, zoals Johan van Strijthagen, schoonzoon van Johan, lid van het ridderschap van het land van Valkenburg.

Gehuwd ca. 1430 met Katharina RETERSBECK, geb. ca 1413 te Klimmen (ook wordt Aken als geboorteplaats genoemd), dochter van Gerhard von Retersbeck-Kaldenborn en Ida van Schaesberg, en overleden voor 08-11-1445 (Kreijns). De moederlijke tak van de Reterbecks of Reterbeeks is uitvoerig gedocumenteerd, zie URetersbeckU. De jaartallen opgegeven voor Katharina zijn onduidelijk; zo kan het moeilijk kloppen dat ze in 1465 nog een zoon krijgt terwijl ze geboren zou zijn in 1413.

Kinderen (Hier volgen we ook de informatie van de Vries, gedeeltelijk. Er bestaan vele onduidelijkheden. Volgen Kreijns had Johan maar een kind, namelijk zijn dochter aan wiens kinderen hij de goederen van Eijckholt naliet.):

1.         Gerard UBACHS, geb. rond 1442, waarschijnlijk overleden in 1501. Op 1462 is er een vermelding dat Gerhard von Ubach Regukierkanonikus in Aachen is, hij stierf als Subprior in Aachen in 1501.

2.         Anna UBACHS, geb. rond 1445 bekend als de „Juffrouw van Ubachsberg“, overleden voor 1501.

Gehuwd (1) met N.N. GRIJN, “Jonker Grijn. Op pag. 167 van Publikations ...1932 lezen we: En 1501 les freres Jean et Adolpho Grijn transporte la part herite de leur grand pere Jean Ubachs d'Ubachsberg a Godart, Guillaume, Marguerite et Maria de Strijthagen, freres et soeurs. (In 1501 dragen de broers Jan en Adolf Grijn het erfdeel van hun grootvader "Jan Ubachs van Ubachsberg" over aan Godart, Willem, Margaretha en Maria van Strijthagen, boers en zussen).

Uit dit huwelijk:

(1) Jan Grijn.

(2) Adolf Grijn.

Gehuwd (2) met Johan VAN STRIJTHAGEN, zoon van Gerard van Strijthagen en Marije van Caldenborn.

Juffrouw van Ubachsberg was weduwe van jonker Grijn, toen ze met Johan van Strijthagen in het huwelijksbootje stapte. De bruidegom was weduwnaar van Johanna van Lieck. Johan van Strijthagen woonde in Welten, bij de Weltervijver, op huis "Strijthagen" (niet te verwarren met kasteel Strijthagen te Schaesberg). Johan droeg de bijnaam “Judenkop”. Johan van Strijthagen huwde in 1452 met Johanna von Lieck, dochter van Martin von Lieck en Mechtildis von Havert. Uit dit huwelijk twee kinderen: Michael van Strijthagen (1460-1524) en Gerard van Strijthagen (1465-1536). De laatste werd “bouwmeester” van de Duitse Orde”, later landcommandant van de Balie Biezen.

Uit dit huwelijk nog vijf kinderen:

(3) Werner van Strijthagen, geb. ca. 1475, en overleden in 1551. Hij wordt in 1520 genoemd als schout van Heerlen. Later werd hij poorter van Maastricht. Hij kreeg na de dood van zijn halfbroer Gerard, een deel van de Strijthagerhof in Welten. Trouwt met Catharina Passart, geb. ca. 1485, dochter van Willem Passart en N. Proemen.

(4) Willem van Strijthagen, geb. ca. 1480, overleden in 1535. Vrijheer van Strijthagen, stadhouder der lenen en voogd van Valkenburg, vermeld 1514-1533. Kwam na een deling, in het bezit van de "Eijcholt" met de molen en landerijen. Getuigen bij de deling waren "Gherart van Strijthagen boumester ten Biessen Duijtsorden ende onssen lieven (half)broeder", verder Diederich van Palant, schout te Heerlen en Dries van Palant. Trouwt op 16-11-1510 te Valkenburg met Elisabeth von Palant, geb. ca. 1485, overleden op 12-04-1512. De familie Pallant woonde tot midden 16e eeuw in kasteel Cortils. Jean van Strijthagen (opvolger van Johan van Cortenbach), breidde het complex in 1606 uit. Willem en Elisabeth hadden drie kinderen: Johan, Godart en Catharina. In het geboortejaar van de laatste stierf Elisabeth op jonge leeftijd. Verder wordt ook over Willem vermeld: Op verzoek van Willem van Strijtagen, voogd van Valkenburg, worden zijn twee buitenechtelijke dochters, Margaretha en Maria, gewettigd door Petrus Tulleman, die hiertoe is gemachtigd door de keizer Frederik IV. Margaretha en Maria zijn namelijk van plan hun leven door te brengen in een klooster, maar hun buitenechtelijke geboorte vormt daarvoor een belemmering. Of Margaretha en Maria ook daadwerkelijk in het klooster van Sint Gerlach zijn ingetreden is niet met zekerheid te zeggen. Wel komt een Margaretha Strijthagen als werkzuster (convers) voor in het necrologium op 8 augustus. Het is mogelijk dat deze de dochter is geweest van Willem van Strijthagen. Misschien is de 'smet op haar geboorte' toch nog een belemmering voor haar geweest om als moniale te kunnen intreden in Sint Gerlach.

(5) Godart van Strijthagen, overleden in 1501.

(6) Maria van Strijthagen.

(7) Margaretha van Strijthagen, geb. ca. 1481. Zij was waarschijnlijk de priorin van Mariadal te Aken.

3.         Johan UBACHS, geb. ca. 1450.

Gehuwd rond 1475 met Lyse HULHOVEN, geb. ca. 1453.

4.         Barbara UBACHS, geb. ca. 1455.

Wellicht gaat het om haar: übertrug am 1.Okt. 1497 dem Peter von Berge das von Janne Clockers herstammende sogenannte Schönwederse Haus in der Albertstrasse.

5.         Heyntgen UBACHS, geb. ca. 1460 (zie II.2).

H.C.J.M. Kreijns in zijn boek “Uit het duister van het verleden” meldt hierover: Heijntgen moet vervallen. Immers Catharina van Retersbeek stierf vóór 8 november 1445 en Heintgen moet later geboren zijn. Hij werd nog tot ca. 1544 vermeld. Ramakers 2, blz. 292/3. Wel zal Heijntgen verwant zijn. Renten aan het altaar van Sint Mathijs in de kerk van Voerendaal: Catrijn Jan Ubachs huisvrouw drie malder rogge en Heintgen Ubachs kinderen met name Goert Ubachs veertien vat rogge. Hommerich 1. Wellicht was hij een kleinzoon van Hendrik Ubachs. Zijn zoon Gort of Goert huwde met Lijsken van den Esschen.

6.         Leonard UBACHS, geb. ca. 1465. Op 1503 is Leonard von Ubach Prior des Predigerordens te Aachen.

 

 

Generatie II

 

 

II.2       Heyntgen UBACHS, geb. rond 1460, maar ook vermeld 1480, en overleden voor 1544.

Ned. Patric. vermeldt; Heyntgen Ubachs wordt in 1550 vermeld in het cijnsregister van de parochie Voerendaal als bezitter van goederen te Ubachsberg; Op de "Gantzaligenhoff zo Vroenhaijven op die Ubachsberg" rustten pachten, renten en cijnzen tenbehoeve van het Sint Mathiasaltaar van de kerk. Volgens het Gedenkboek Voerendaal moesten Cathrijn, Jan Ubachs huisvrouw en de kinderen van Heijntgen Ubachs ‑te weten Goert, Lemmen "op die Bergh" ende Lijsken‑ daarvan vijf mud rogge betalen. Moeten we uit deze medeling afleiden dat de moeder van Heijntgen (Cathrijn de huisvrouw van Jan Ubachs) in 1550 nog leefde? Ook voor Heyntgen is dit jaartal te laat –mogelijk gaat het om de andere Heyntgen (IV).

Kreijns meldt dat Heijntgen in zijn tijd, en een zekere Johan Hagens, leenman was van "dem stocklehen zen Nessche". Ook bezat hij land onder Welten naast het land van Marten in de Lirp. Na de dood van Heijntgen heeft "Goert Ubach" dat goed gekregen.

Daarnaast wordt Heyntgen in 1559 vermeld in een cijnsregister van kasteel "Puth" onder Voerendaal als gewezen laat (=leenman, naar de latijnse naam laetus=horige) van het huis en hof met akkerland Fronhoeffen (Vrouweheide) te Ubachsberg – ook te laat.

In de Stamboom van Ton Reijnaerdts is deze Heyntgen een zoon van Hendrik (Heyntgen) UBACHS, d.w.z. de broer van Jan Ubachs.

Gehuwd ca. 1485 met Elisabeth (Lysken) N.N. (Smets, Houben), geb. ca. 1460 te Ubachsberg.

Uit dit huwelijk:

1.         Johann UBACHS, geb. ca. 1487.

Gehuwd met Metthen N.N. (Mechtilde), 15-08-1558, Leen Clein Caldenborn.

Johann (Jean) en zijn vrouw Metthen (Mechtilde) kopen ten overstaan van de leenmannen van zijn broer Gort een stuk akkerland (L.V.O. 6404).

2.         Gort UBACHS (Goert, Godfried), geb. ca. 1490 te Ubachsberg (zie III.1).

3.         Lysken UBACHS, geb. ca. 1500.

Gehuwd met N.N. N.N. 15-08-1558 Leen Clein Caldenborg

Ten overstaan van Heinrich van ten Esschen en Wilhelm Pysschen Leenmannen, hebben haar broer Gort en Lysken met haar dochter Lysken, oud 15 jaar, benevens haar ooms van vaders en moederszijde goed gevonden dat er een "erfwessel" plaats had tussen Gort en Lysken met haar dochter, n.l. dat " Gort van Lysken derde morgen akkerland zou verkrijgen".

 

 

Generatie III

 

 

III.1      Gort UBACHS (Goert, Godfried), geb. voor 1500 en overleden tussen 29-08-1557 en 01-08-1559.

Hij wordt in 1550 en 1559 genoemd als medecijnsplichtig voor de goederen van zijn vader. Hij koopt van Hendrik van den Esschen het keurkeulse leengoed "Ten Esschen" en gebruikt deze hoeve als onderpand 03-01-1554. In hetzelfde jaar en kort daarvoor hadden Goert en Lysken bij een erfenis vijf sijllen akkerland en een erfgoed gekregen.

Bij Ton Reijnaerdts wordt vermeld: “In de 14e eeuw wordt ene naamgenoot Reyner Van den Esschen als leenman genoemd, mogelijk is hij de (over)grootvader van de Reyner in kwestie. In 1519 wordt zoon Lens van Esschen als leenman van het goed genoemd. Goert Ubachs koopt van Hendrik van den Esschen het keurkeulse leengoed Ten Esschen, hij verpand deze hoeve op 3 januari 1554. Heyntgen Ubachs, geboren rond 1535, gehuwd met Lysken van den Esschen, komt samen met zijn broers en zussen op 1 augustus 1559 in bezit van het leengoed Ten Esschen met bijbehorende weilanden en landerijen, de familie Ubachs had familiaire banden met het riddergeslacht Van Reterbeek, de latere graven van Schaesberg afkomstig van het nabijgelegen kasteel Retersbeek.

Ten overstaan van Heinrich van ten Esschen en Wilhelm Pysschen leenmannen, hebben zijn zus Lijsken (met haar dochter Lijsken, oud 15 jaar) en Gort benevens haar ooms van vaders en moederszijde goed gevonden dat er een "erfwessel" plaats had tussen Lijsken met haar dochter en Gort, n.l. dat Gort van Lijsken derde morgen akkerland zou verkrijgen.

15 Oogstmaand 1558 (leen Clein Caldenborn). Gort verkoopt ten overstaan van de leenmannen ook aan zijn broer met zijn vrouw Metthen een stuk akkerland. 1 Oogstmaand 1559, zijn kinderen Heyntgen, Berbken, Godefroid en Laurent erven na zijn dood het (leen Ten Esschen) met al het daarbij behorende land en weiden. (LVO 6407).

Gehuwd met Lysken van DEN ESSCHEN, geb. ca. 1501, dochter van Reyner van den Esschen.

Haar broer Lens van den Esschen, geb. ca. 1490 trouwt ca. 1515 met Mettel van Roodenbroeck, geb. ca. 1495. Daarover is vermeld: “In 1518 verheft Lens van den Nesschen als momboir van zijn echtgenote Mechteld van Rodenbroeck het leen Rodenbroeck, "nae sterffenisse op Rodenbroich". Haar broer Gillis is dan nog minderjarig.”

Uit dit huwelijk:

1.         Heyntgen UBACHS (zie IV.1).

2.         Berbken (Barbara) UBACHS, overleden voor 01-03-1575. 1575, 1 Maart heeft Heyntgen en zijn vrouw Gyrthen na overlijden van zijn zuster Berbken, aan zijn broeder Goutgen en zijn vrouw Meijcken het deel dat hem toekwam na den dood van zijn zuster overgedragen. (L.V.O. 6410).

3.         Gortgen (Goutgen, Godfroid) UBACHS, geb. ca. 1540.

Genoemd in 1575: Item van deysen untfanghen lande haet thysken vurscreven overdraegen geerft und gegoyt overmytz vurscreven understathalder un lehen Mannen hoeven geschreven gorthen Ubachs sijnre huessfrouwe lijssken und honner beyderrechte arfgenaemen vonff sijllenacker lanss in zweij stucken drije sijllen gelijegen benijffen wijlhelm van den Esschen driye ander sijnde reijnt gorthen selffs swijssen up Wijlhelms koe weijdde dat ander hoefft reijnt den wech und dije ander zweij sijllen sijnt geleijgen beneijffen merten vandenesschen und mijt der anderersijden beneijffen palm hagens erff stoijssen up dat oijlijks hentgen dat ander hoefft reijnt op gorthen vurscreven umdat van rechten erffhouff deder zijll verkocht foer vouffontzwenzijckjochem daeller wijlche pennongen thijsken vurscreven in unsseren bije weijssen untfangen haet sonder argelijs beheltelijcken doch alles hogedachte unsserem hezem ubbemelt sijner churfurstlichen hogen hocheijtthen deme stock sijner gerechtijckeijt und fort ederman sijns ghodem rechts. (L.V.O. 6410)

Gehuwd met Meijcken N.N. (Maria), geb. 22-08-1553.

4.         Laurent UBACHS, geb. voor 1545 (zie IV.6).

 

 

Generatie IV

 

 

IV.1     Heyntgen (Henricus) UBACHS, Landbouwer, geb. rond 1535.

Hij wordt in het sijnsregister van kasteel Puth als leenman van Vrouwerheide vermeld. Op 01-08-1559 ontvangt hij met zijn broers en zuster, na het overlijden van zijn vader, het leengoed "Ten Esschen" met al het daarbij behorende land en weiden (LVO 6407).

Op 1 Maart 1575 heeft Heyntgen en zijn vrouw Gyrten na het overlijden van zijn zuster Berbken (ongehuwd), aan zijn broeder Goutgen en zijn vrouw Meycken het deel dat hen toekwam na den dood van hun zuster overgedragen (LVO 6410).

Gehuwd voor de kerk ca. 1566 met Gertrudis (Gyrthe) N.N., geb. circa 1537.

Uit dit huwelijk:

1.         Gordt UBACHS (Godefroid) geb. ca. 1570 te Voerendaal (zie V.1).

 

IV.6     Laurent UBACHS, geb. voor 1545 te Nuth.

Gehuwd met Cornelia NUCHELMANS, geb. ca. 1535; afkomstig uit Nuth, dochter van Johan Nuchelmans en Nn van Breijdenraet.

Uit dit huwelijk (we volgen hier deels de onderzoekingen van Ton Reijnaerdts):

1.         Gerardus UBACHS, geb. ca. 1565 te Nuth (zie V.5).

2.         Godefridus UBACHS, geb. ca. 1570 (zie V.6). Onduidelijk, wordt verward met V.1.

3.         Elisabeth UBACHS, geb. ca. 1570.

4.         Leonardus UBACHS, geb. ca. 1570 (zie V.8).

5.         Marguerite UBACHS, gecremeerd ca. 1570 (??).

 

 

Generatie V

 

 

V.1       Gordt UBACHS (Godefroid, Gerardus), geb. ca. 1570 te Voerendaal, overleden op 24-02-1607 aldaar.

Godefroid (Gordt) is cijnsplichtig aan het reeds vermelde kasteel "Puth" te Voerendaal. Hij staat ook vermeld als leenman van de laathof "Peerboom" te Voerendaal. De landhoeve "Peerboom", gebouwd in de 14e eeuw en gesloopt in 1870, was aanvankelijk een adelijk riddergoed. Het bezat een laathof en een cijnskaart. De laathof trad namens de heer van het gebiedals een soort (formele) eigenaar op voor hoeven en percelen uit de streek, die zich in het bezit bevonden van de verschillende landbouwers‑ leenmannen (laten). Bij erfenis of verkoop van het leengoed moest de nieuwe bezitter binnen het jaar op de laathof verschijnen en tegenover de heer of zijn stadhouder (plaatsvervanger), en in het bijzijn van de griffier (secrataris en bode) en twee getuigen (leenmannen) het goed verheffen (opnemen), voor de belening keur of cijns betalen, hulde brengen (beloven hand‑ en spandiensten te verrichten) en verklaren geen eigenaar, maar vruchtgebruiker te worden. De voorzitter (heer of stadhouder) gaf vervolgens als symbool van de rechtmatige overdracht van het goed aan de leenmannen een graszode, een boomtakje of een strohalm. Op de cijnskaart werden door de griffier de verplichtingen van de laten (jaarlijkse cijnzen, hand‑ en spandiensten) nauwkeurig opgetekend. De gronden van de laathof "Peerboom" lagen in Kunrade en Ubachsberg.

Gehuwd met Gravin Gertrudis Gyrthe van PASSART, geb. in 1573 te Voerendaal, overleden op 24-02-1607 te St. Geertruid, dochter van Johan Passart (Blitterswijk 1535-1629) en Anna van Nassau van Merwe, vrouwe van Halsteren (Breda 1540-1640). Zie de vermeldingen in de Stamboom van Reijnaerdts: mogelijk is zij een zus van Ulrich Passart. De Stamboom van Nassau-Dillenburg gaat ver terug. Ook vermeld in de Stamboom van familie Veltrop.

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 14-06-1601 te Heerlen (zie VI.1).

2.         Catharina UBACHS, geb. ca. 1602.

Gehuwd voor de kerk 23-09-1627 te Voerendaal, (getuigen: Leonardus Maes, Wilhelmus Franch) met Godefridus Maes, zoon van Henricus van Beeck.

3.         Dymphina UBACHS, geb. ca. 1604.

4.         Godefroid UBACHS (Godefridus), geb. omstreeks 1605 (zie VI.7).

 

V.3       Henri UBACHS, geb. ca. 1585 te Nuth, overleden na 1625. Hij was Landbouwer.

Henri koopt in 1625 met Lambert Mees gronden van Geurt Cortenbach gelegen op het "Keverberg leen" te Ubachsberg.

Gehuwd met Marguerite MAES (Margaretha Mees, Meers), geb. ca. 1585 te Voerendaal.

Uit dit huwelijk:

1.         Wilhelmus UBACHS geb. op 01-07-1616 te Voerendaal (zie VI.9).

2.         Jean UBACHS, geb. ca. 1618 (zie VI.11).

3.         Peter UBACHS, gedoopt (RK) op 20-05-1620 te Voerendaal (getuigen: Henricus Ubachs, Gerardus van Rompen). Hij was pater te Ubachsberg.

4.         Johanna (Jennen) UBACHS, gedoopt (RK) op 21-07-1624 te Voerendaal (getuigen: Lambertus Mees, Anna Lintjens).

5.         Godefridus UBACHS, geb. op 01-01-1625 te Voerendaal (getuigen Barbara Meers en Joannes Clermonts). (Bij geboorte worden vader Joannes Ubachs en moeder Maria Meers genoemd).

 

V.5       Gerardus UBACHS, geb. ca. 1565 te Nuth, en overleden na 1629 aldaar. Leenman van de Laathof te Nuth. Zelfde als V.1?

Deze tak is onduidelijk, wordt ook verbonden met Gertrudis van PASSART. Waarschijnlijk onjuist – dit gezin opnieuw te rangschikken.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna UBACHS, geb. ca. 1597 te Nuth.

Gehuwd met Leonardus Boumans, geb. ca. 1597.

Kinderen:

(1) Laurentius Boumans, geb. in 1621 te Voerendaal. Trouwt met Christina Smets. Kind Maria Boumans (1653).

2.         Sophia UBACHS, geb. ca. 1597 te Nuth.

3.         Cornelia UBACHS, geb. ca. 1599 te Nuth. Zij getuigt zelf, samen met Ulrich Passart, bij de doop van een kind van en Leonardus Boumans en Anna Ubaghs, op 31-12 1628. Er is duidelijk sprake van een andere (eerdere) Cornelia dan de echtgenote van Georgius Fliegen, die ca. 1617 moet zijn geboren.

4.         Johannes UBACHS, geb. op 16-06-1601 (14-06-1601) te Heerlen (zie VI.17).

5.         Henricus UBACHS, geb. ca. 1602 te Voerendaal (zie VI.19).

Mogelijk verdere kinderen (ofwel van deze Gerardus ofwel van broer Godefridus V.6):

6.         Stephanus UBACHS, gedoopt (RK) op 14-08-1597 te Nuth (getuige: Henricus Ubachs). Genoemd in document uit Nuth (UPag.1U, UPag.2U). (??)

7.         Maria UBACHS.

Gehuwd op 14-09-1634 met Leonard Peltzers (Pelzer), zoon van Stephan Pelzer en Katharina Hinzen.

Kinderen:

(1) Catharina Peltzers, geb. op 17-06-1635 te Voerendaal (getuigen Joannes Meyers, Maria Huberetz, Jan Forst).

(2) Stefanus Beltzers, geb. op 28-04-1639 te Voerendaal (getuigen Anna Bremen en Jan Beltzers).

(3) Leonardus Peltzers, geb. op 11-05-1642 te Voerendaal (getuigen Hilger Heuts, Reigen .., Odilia ..).

8.         Nolgen UBACHS.

Gehuwd met Georgius Fliegen, waarschijnlijk geboren ca. 1617.

Kinderen:

(1) Maria Fliegen, geb. op 27-03-1639 te Voerendaal (getuigen Gort Kochs en Maria Huberetz).

(2) Godefridus Fliegen, geb. op 14-07-1641 te Voerendaal (getuigen Gudula Kollen en Hein Bisschops).

9.         Johannes Gordt UBACHS (zie VI.20).

 

V.6       Godefroid UBACHS, geb. ca. 1570. Landbouwer.

Gehuwd rond 1591 met Maria WIJNGARS/WIJNGAERTS, geb. ca. 1570, dochter van Christianus Wingarts en Mechtildis Nuchelmans.. Ze woonden te Nuth.

Uit dit huwelijk:

1.         Henricus UBACHS gedoopt 04-06-1592 te Nuth.

2.         N.N. UBACHS, gedoopt op 10-02-1594, overleden op 29-04-1594 te Nuth.

3.         Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 27-05-1596 te Nuth (getuigen: Joanna eg Christianus Wijngaers, Ida eg Frederic Wijngaers, Palm v den Eschen).

4.         Elisabeth UBACHS, gedoopt (RK) op 24-08-1597 te Nuth (getuige: Henricus Ubachs). Er is een Elisabeth Ubachs die op 10-02-1646 te Hoensbroek trouwt met Gerardus Pijls.

5.         Laurentius UBACHS, gedoopt (RK) op 19-09-1599 te Nuth (getuigen: Petrus Retersberg, Hubken Wolffs, Maria Maes).

6.         Chretien UBACHS, gedoopt (RK) op 07-08-1602 te Nuth (getuigen: Jacobus Martens, Joannes Weustenraedt, Trutgens Habets).

7.         Mathieu UBACHS, gedoopt (RK) op 29-09-1604 te Nuth (getuigen: Christian Wijngaers, Christianus Quirinus Cornelia Coenen).

8.         Godefroid UBACHS, gedoopt (RK) op 24-02-1607 te Nuth (getuigen: Fredericus Wijngaers, Arnoldus Bemelmans, Gertrudis eg Gert Ubachs).

9.         Pierre UBACHS, gedoopt (RK) op 24-03-1609 te Nuth (getuigen: Leonardus Jongen, Beel eg Joannes Wijngars, Joannes Boesch).

10.       Joanna UBACHS, gedoopt op 11-03-1612 te Nuth, overleden ca. 1636.

Gehuwd op 15-11-1633 te Voerendaal met Joannes Moonen, geb. ca. 1605, zoon van Casparus Moonen en Maria Nacken. Hij trouwt in 1639 met Joanna Packbier.

Kind:

(1) Godefridus Moonen, gedoopt op 15-07-1635 te Voerendaal.

 

V.8       Leonardus UBACHS, geb. ca. 1570.

Gehuwd ca. 1597 met Catharina SPITZEN, geb. ca. 1570.

Uit dit huwelijk:

1.         Mathieu UBACHS, gedoopt (RK) op 04-01-1598 te Nuth (zie VI.27).

2.         Jean UBACHS, gedoopt (RK) op 08-04-1601 te Nuth (zie VI.28).

 

 

Generatie VI

 

 

VI.1     Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 14-06-1601 te Heerlen (getuigen: Gertruda Sleypen, Henricus Paumen, Leisken Ubaigs, Laurentius Neschen), overleden op 17-10-1678 te Klimmen. Jan was koster van de oude kerk "St. Laurentius" te Voerendaal van 1634 tot 1662, en tevens was hij stadhouder en woonde op de pachthoeve "De Peerboom".

Gehuwd voor de kerk op 05-08-1635 te Voerendaal (RK) (getuigen: Gort Ubachs, Johan Rollen) met Gudula Oda COBBEN, geb. ca. 1600 te Voerendaal, overleden tussen 01-04-1683 en 29-12-1692, dochter van Johannes Cobben en Maria Hoeckels.

Uit dit huwelijk:

1.         Gudula (Gretgen, Geutgen) UBACHS, gedoopt (RK) op 03-05-1636 te Valkenburg (getuigen: Walterus Hokels, Gudula Welters).

Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 12-10-1664 te Heerlen (getuigen: Nicolaas Hoockels, Peter Heuts), gehuwd voor de kerk aug. 1665 te Voerendaal (RK) met Woltherus Heutz, overleden voor 1673. Rond die tijd zijn er verschillende Wolterus Heuts geboren: op 09-05-1629 te Heerlen, op 14-04-1630 te Voerendaal, op 01-06-1631 te Heerlen, op 17-01-1632 te Voerendaal.

Kind uit eerste huwelijk:

(1) Petrus Heuts, geb. op 23-08-1665 te Klimmen. Trouwt op 24-11-1710 met Walberta Buschops, geb. op 16-09-1682 te Voerendaal, dochter van Laurentius Buschops en Catharina Knops.

Gehuwd (2) voor de kerk op 19-05-1673 te Voerendaal (RK) (getuigen: Petrus Ubachs, Jacobus Ubachs) met Jean Schaeps, geb. ca. 1635.

Kind uit tweede huwelijk:

(2) Hermannus Schaeps, geb. op 22-03-1675 te Voerendaal. Trouwt op 19-09-1696 te Voerendaal met Mechtildis Meyers. Zoon Henricus Schaaps.

2.         Godfried UBACHS, gedoopt (RK) op 29-11-1637 te Valkenburg (getuigen: Elisabeth Slepers, Wilhelmus Ubachs), overleden voor 1641.

3.         Jean UBACHS, gedoopt op 10-08-1639 te Voerendaal (zie VII.5).

4.         Godfried UBACHS, gedoopt op 14-04-1641 te Voerendaal (zie VII.7).

5.         Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 15-02-1643 te Voerendaal (getuigen: Ariet Scherren, Maria Heutz) en begraven op 21-03-1724 te Klimmen. Mogelijk is zij getrouwd met Arnand Pluymen, in plaats van dochter  VI.11.

6.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 05-01-1645 te Voerendaal (doopgetuigen Thilman Polmans, Jan Ubachs, Anna Wob, Maria Schils, Maria Huntens), overleden op 25-05-1728 te Doenrade.

Gehuwd ca. 1670 met Arnoldus (Henricus) Hartmans, geb. ca. 1645, zoon van Joannes Hartmans en Joanna Limpens.

Kinderen:

(1) Joannes Hartmans, geb. ca. 1670 en overleden op 14-07-1708 te Merkelbeek. Trouwt met Maria Timmermans, gedoopt (RK) op 17-03-1668 te Merkelbeek en overleden na 1732.

(2) Henricus Hartmans, geb. ca. 1675 en overleden op 20-02-1740 te Oirsbeek. Trouwt met Catharina Meutgens, geb. ca. 1675 en begraven op 21-06-1748 te Hillensberg (D), dochter van Petrus Meutgens en Joanna Meijers.

(3) Arnoldus Hartmans, geb. ca. 1680 en overleden op 31-03-1747 te Merkelbeek. Trouwt met Petronella Cuijpers, gedoopt (RK) op 04-01-1685 te Merkelbeek, overleden op 19-07-1757 te Merkelbeek, dochter van Petrus Cuijpers en Helena Snijders.

(4) Petrus Hartmans, geb. ca. 1680-1690 en begraven op 30-12-1761 te Hillensberg (D). Trouwt in 1710 met Catharina Feijs, geb. ca. 1680-1690, en begraven op 01-02-1764 te Hillensberg (D).

7.         Petrus UBACHS, gedoopt (RK) op 01-07-1646 te Voerendaal (getuigen: Peter Ubachs, Fransz Sijben, Gerart Boisz, Gatten van der Adriaen, Jenna Jongen), overleden ca. 1651 aldaar.

8.         Ulric UBACHS, gedoopt (RK) op 08-01-1648 te Voerendaal (getuigen: Ulricus Bassarr, Johan Hoen, Peter Heins, Barbara Cloet, Iemielus Fabritius), en overleden voor 1632.

9.         Henri (Heinrich) UBACHS, gedoopt (RK) op 16-10-1650 te Voerendaal (doopgetuigen: Gort Limpens, Wilhelmus Widdershoven, Maria Keupper, Dingen Ubachs).

10.       Petrus UBACHS, gedoopt (RK) op 07-11-1652 te Voerendaal (doopgetuigen: Frans Heunen, Anna Schillings).

 

VI.7     Godefroid UBACHS (Godefridus), geb. omstreeks 1605.

Gehuwd voor de kerk op 16-02-1636 met Maria (Mecken) HEUTS, geb. in 1610.

Uit dit huwelijk:

1.         Marie UBACHS, gedoopt (RK) op 01-01-1639 te Voerendaal (getuigen: Godulla Kollen, Woltherus Hockels) en overleden na 1685.

Gehuwd op 20-01-1660 te Maastricht met Franciscus Snackers, geb. 1635 en overleden 28-12-1673 te Hulsberg, zoon van Hermannus Snackers en Maria Beckers. Franciscus “koopt 6 november 1660 een half bunder weide gelegen in Aalbeek.”

Kinderen:

(1) Reijnerus Snackers, gedoopt op 17-09-1660 te Hulsberg, en gestorven op 11-11-1722 aldaar. Trouwt (1) met Joanna Raemeckers, overleden op 02-05-1713 te Hulsberg. Trouwt (2) met Elisabeth Welters, overleden op 01-12-1741 te Hulsberg.

(2) Hermannus Snackers, geb. op 01-03-1662 te Schimmert, en overleden op 29-04-1681 te Hulsberg.

(3) Helgerus Snackers, geb. op 13-05-1664 te Wijnandsrade.

(4) Godefridus Snackers, geb. op 13-05-1664 te Wijnandsrade.

(5) Godefridus (Geurt) Snackers, geb. op 28-06-1665 te Wijnandsrade en overleden op 04-08-1759 te Nuth. Trouwt op 27-12-1687 te Klimmen-Nuth met Gertrudis Hermans, geb. in 1663, overleden op 18-12-1737 te Nuth, dochter van Nicolaus Hermans en Helena Limpens.

(6) Maria Snackers, geb. op 19-02-1668 te Wijnandsrade, en overleden op 08-10-1746 te Hulsberg. Trouwt met Caspar Crasborn.

(7) Petrus Snackers, geb. op 24-11-1670 te Wijnandsrade, en overleden op 17-10-1745 te Hulsberg. Trouwt (1) met Margaretha Cox, gedoopt op 25-02-1673 te Hulsberg en overleden op 18-10-1708, dochter van Henricus Cox en Margaretha Meullens. Trouwt (2) met Elisabeth Quix, gedoopt op 11-02-1685 te Hulsberg en overleden op 13-08-1717 aldaar, dochter van Rudgerus Quix en Koanna Jeucken.

2.         Odile (Entgen) UBACHS, gedoopt (RK) op 05-03-1641 te Voerendaal (getuigen Herman Wetzels en Mettel Heuntgens).

3.         Hilger UBACHS, gedoopt (RK) op 16-08-1643 te Voerendaal (getuigen Peter Ubachs, Peter Moenen en Maria Bischops).

4.         Godefroid UBACHS, gedoopt (RK) op 25-02-1646 te Voerendaal (getuigen Mergen Hubertz, Jacob Mees, Lijssgen Coetzner, Wilhelm Ubachs).

 

VI.9     Wilhelmus UBACHS, geb. 01-07-1616, overleden voor 1651 te Voerendaal. Landbouwer, overleden op de boerderij van Kasteel Haeren.

Gehuwd op 05-01-1642 te Oud-Valkenburg (ook Breust vemeld) met Maria CUPERS (Cuypers), geb. ca. 1617, en overleden op 10-03-1676 te Klimmen. Guillaume is op het leengoed van kasteel "Haeren" te Voerendaal overleden, waarna zijn vrouw Maria op 08-06-1651 te Voerendaal hertrouwde met Ulrich Eijmael.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna UBACHS, geb. voor 1645.

Ondertrouwd op 31-01-1665 te Heerlen (getuigen: Meyken Cuijpers), gehuwd voor de kerk op 15-02-1665 te Heerlen (RK) met Adamus Christophori (Christoffel), gedoopt (RK) op 06-06-1641 te Simpelveld (getuigen: Barbara Meijers, Leonardus Nocx), zoon van Wilhelmus Christophori en Odilia Palmen.

Kinderen:

(1) Maria Christophels, geb. op 05-04-1665 te Simpelveld (getuige Hils Rutzelfeld).

(2) Wilhelmus Christophori, geb. op 30-12-1668 te Simpelveld (getuigen Jocobus Schutz, Melchior Maubertz en Odilia Christophel).

(3) Henricus Christoffels, geb. op 12-07-1671 te Simpelveld (getuigen Agnes Scheeren, Henricus van de Hoven).

(4) Gerardus Christoffel, geb. op 05-05-1675 te Simpelveld (getuigen Thies Wevers, Maria Ruitters).

(5) Margarita Christophels, geb. op 13-12-1677 te Simpelveld (getuigen Geurt Preckartz en Catharina Bischofs).

2.         Martha UBACHS, gedoopt (RK) op 03-06-1646 te Voerendaal, overleden op 29-02-1688 te Schin op Geul.

Gehuwd voor de kerk voor 1672 met Lambertus Heuts, geb. ca. 1645, overleden op 04-03-1688 te Schin op Geul.

Kinderen:

(1) Johanna Heuts, geb. op 24-05-1683 te Schin op Geul.

(2) Catharina Heuts, geb. op 06-11-1685 te Schin op Geul.

3.         Henri UBACHS, gedoopt op 11-12-1647 te Voerendaal (zie VII.24).

 

VI.11    Jean UBACHS, geb. ca. 1618, overleden op 17-10-1678 te Klimmen.

Gehuwd voor de kerk op 05-11-1645 te Voerendaal (RK) met Anna CUPERS (Cuypers) (getuigen: Joannes Ubachs, Maria Ubachs), gedoopt (RK) op 25-10-1626 te Voerendaal (getuigen: Wilhelmus Franck, Catharina Habets), overleden op 10-03-1673 te Klimmen, dochter van Arnoldus Cupers en Anna N.N. Anna trouwt mogelijk in tweede huwelijk in 1671 met Hendrik Schepers.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria (Meijke) UBACHS, gedoopt (RK) op 28-10-1646 te Voerendaal (getuigen: Willem Ubachs, Pieter Ubachs, Meicken Botterwecks, Gudula Collen, Martha Cupers), overleden op 21-03-1724 te Klimmen.

Gehuwd op 06-11-1665 te Voerendaal (getuigen Petrus Jaerken en Maria Ploersmekers), gehuwd voor de kerk op 08-11-1665 te Valkenburg (RK) met Aret (Arnoldus) Pluymen, geb. in 1635 te Klimmen, overleden op 09-10-1714 te Klimmen, zoon van Lambertus Pluijmen en Johanna Schijns.

Kinderen:

(1) Lambertus Pluijmen, gedoopt op 27-04-1668 te Klimmen. Trouwt met Joanna Wijnen op 12-10-1710 aldaar.

(2) Michael Pluijmen, geb. ca. 1675. Trouwt met Getrudis Hollants. Zij zijn de ouders van Theodorus Pluijmen, geb. 09-01-1718 Maastricht (Wijck) en overleden op 22-03-1799 te Klimmen. Deze Theodurus Pluijmen trouwt op 07-07-1743 te Klimmen met een andere Maria UBACHS, geb. op 23-03-1724 te Klimmen, dochter van Wilhelmus UBACHS (VIII.32).

(3) Gerrit Pluijmen, geb. op 15-04-1684 te Klimmen, gedoopt (rk) op 16-04-1684 aldaar (getuigen Joanna Ubachs, Anna Ubachs, Henricus Schepers en Petrus Beuckers), overleden op 07-03-1744 te Hulsberg. Trouwt voor de kerk op 02-10-1721 te Klimmen met Marijke Wetzels, gedoopt (rk) op 29-07-1685 te Voerendaal, dochter van Peter Wetzels en Enke Frederichs.

2.         Henri UBACHS, gedoopt (RK) op 25-03-1648 te Klimmen (zie VII.31).

3.         Martha UBACHS, gedoopt (RK) op 17-12-1649 te Klimmen (getuigen: Joannes Ubachs, Anna Schillinx). Ook zij wordt genoemd als echtgenote van Aret Pluymen (collectie Habets).

4.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 03-04-1651 te Klimmen (getuigen: Wilhelmus Lamberighs, Merthen Winthagen), overleden op 16-05-1651 te Klimmen, 43 dagen oud.

5.         Gerardus UBACHS, gedoopt (RK) op 26-03-1652 te Klimmen (zie VII.32).

6.         Joannes UBACHS, geb. op 25-11-1653 te Klimmen (zie VII.34).

7.         Godefridus UBACHS, gedoopt (RK) op 05-01-1656 te Klimmen (getuigen: Lambertus Pluymen, Catharina Ubachs).

8.         Margaretha UBACHS, gedoopt (RK) op 29-01-1657 te Klimmen (getuigen: Godefridus N., Gudula Ubachs), overleden op 17-04-1723 te Eys (17-04-1733 in Gendalim).

Gehuwd (1) met Petrus Beucken, geb. ca. 1655, overleden op 31-01-1690 te Eys, zoon van Nicolaes Beucken en Catharina Biscops.
Kinderen uit huwelijk met Petrus:

(1) Catharine Beucken, gedoopt op 19-10-1682 te Eys. Trouwt op 19-10-1710 aldaar met Mathias Geylekerken.

(2) Anna Beucken, gedoopt. op 02-02-1684 te Eys. Trouwt met Henricus Koolen.

(3) Maria Beucken, gedoopt op 29-09-1685 te Eys en overleden op 03-03-1755 te Simpelveld. Trouwt op 20-02-1708 met Wilhelmus Didden.

(4) Margaretha Beucken, gedoopt. op 08-03-1687 te Eys, overleden op 26-11-1747 aldaar. Trouwt met Michael Prickarts. Dochter Clara Prickarts (16-12-1709).

(5) Joannes Beucken gedoopt. op 19-05-1689 te Eys.

Gehuwd (2) te Eys met Michaelus Schepers, overleden op 07-11-1729 te Eys.

Kinderen uit huwelijk met Michaelus:

(1) Anna Maria Schepers, geb. op 19-06-1692 te Eys (getuigen Maria Jansen en Mathias Didden).

(2) Michaelis Schepers, geb. op 01-03-1691 te Eys (getuigen Adamus Christophels en Maria Buschovers).

(3) Matthias Schepers, geb. op 25-01-1695 te Eys (getuigen Joannes Schillings en Catharina Offermans).

(4) Joannes Casparus Schepers, geb. op 06-01-1698 te Eys (getuigen Maria Schepers en Gerardus Schepers).

(5) Joanna Maria Schepers, geb. op 24-03-1701 te Eys (getuigen Joanna timmers en Theodorus Bendels).

(6) Henricus Schepers, geb. op 24-04-1704 te Eys.

9.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 28-11-1658 te Klimmen (getuigen: Hubertus Robroeck, Maria Franssen), overleden op 10-09-1676 te Klimmen op 17-jarige leeftijd.

10.        Joanna (Jenne) UBACHS, gedoopt (RK) op 09-02-1660 (ook 09-12-1660 gemeld) te Klimmen (getuigen: Odilia Eissen, Mathias N.), overleden op 13-09-1697 te Schin op Geul.

Gehuwd voor de kerk op 25-09-1688 te Schin op Geul (RK) (getuigen: Johanna Maria Stevens, Mathias Wetzels) met Mathias Didden, geb. ca. 1658 in Walem (Schin op Geul) en overleden op 18-03-1715 te Schin op Geul, zoon van Thomas Didden en Elisabeth Engelen. Na de dood van Joanna hertrouwde Mathias met Elisabeth Boumans op 03-02-1701 te Schin op Geul, en zij kregen zes kinderen.

Kinderen van Joanna en Matthias:

(1) Elisabeth Didden, geb. op 13-07-1689 te Schin op Geul, overleden op 30-03-1729 aldaar. Trouwt op 26-01-1717 te Schin op Geul met Petrus Lassau, overleden op 18-11-1720 te Schin op Geul.

(2) Joannes Didden, geb. op 12-12-1691 te Schin op Geul.

(3) Anna Didden, geb. op 05-11-1694 te Schin op Geul.

(4) Maria Didden, geb. op 04-09-1697 te Schin op Geul, overleden op 01-12-1773 aldaar. Trouwt op 18-11-1722 met Mathias Rietraet, geb. op 15-02-1682 te Klimmen, overleden op 04-04-1779 aldaar.

11.        Catharina UBACHS, gedoopt (RK) op 13-10-1663 te Klimmen (getuigen: Henricus Gorissen, Maria Peerboom), overleden voor 1704.

Gehuwd voor de kerk op 11-06-1692 te Klimmen (RK) met Gerardus Schillings.

Kinderen:

(1) Cornelia Schillings, geb. op 15-01-1693 te Klimmen (getuigen Joanna Ubachs, Arnoldus Pluijmen en Anna Cuijpers). Trouwt op 20-06-1720 te Kerkrade met Joannes Bour (Baur), geb. op 16-04-1680 te Kerkrade. Zij krijgen 7 kinderen.

(2) Joannes Schillings, geb. op 07-06-1694 te Klimmen (getuigen Maria Ubachs, Anna Crouwen en Matthias Didden).

(3) Maria Schillings, geb. op 20-10-1697 te Voerendaal.

(4) Anna Schillings, geb. op 20-10-1697 te Voerendaal.

(5) Petrus Schillings, geb. op 10-07-1701 te Voerendaal.

 

VI.17    Johannes UBACHS, geb. op 14-06-1601 te Voerendaal, overleden op 17-10-1678 te Klimmen. Dit is onduidelijk: deze Joannes is VI.1.

Gehuwd (1) met Maria MAES.

Kind:

1.         Godefridus UBACHS, geb. op 01-01-1625 te Voerendaal (getuigen Barbara Meers en Joannes Clermonts). (Bij geboorte worden vader Joannes Ubachs en moeder Maria Meers genoemd).

Gehuwd (2) met Eitgen (Ida) TONNEN.

Kinderen:

2.         Joanna UBACHS, geb. op 23-11-1634 te Voerendaal.

3.         Maria UBACHS, geb. op 17-01-1640 te Voerendaal (getuigen Gertgen Severmans, Johan Boest, Gudula Collen). Ook vermeld: geb. op 18-10-1640 te Voerendaal.

 

VI.19    Henricus UBACHS, geb. ca. 1602 te Voerendaal.

Gehuwd voor de kerk op 06-08-1626 te Voerendaal (RK) (getuigen: Joannes Ubachs, Wilhelmus Franck) met Maria JABICHS (Jabis), geb. ca. 1592.

Uit dit huwelijk:

1.         Catharina UBACHS, gedoopt (RK) op 24-10-1627 te Voerendaal (getuigen: Maria Moonen, Gerardus Ubachs), overleden voor 17-07-1639, vermoedelijk te Voerendaal.

2.         Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 01-01-1630 te Voerendaal (getuigen: Jo Cloots, N.N. Moenen), overleden voor 1633.

3.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 07-10-1632 te Voerendaal (getuigen: Elisabeth Moonen, Wilhelmus Franck), overleden voor 19-05-1644, vermoedelijk te Voerendaal.

4.         Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 11-12-1633 te Voerendaal (getuigen Hintgen Moenen en Gelis Mess)

Gehuwd op 09-08-1657 te Heerlen (RK-kerk op 02-09-1657) met Melchior Berentsen (getuigen Maria Leufkens en Lents Cloot).

5.         Wolterus (Gauthier) UBACHS, gedoopt op 31-08-1636 te Voerendaal (zie VII.49).

6.         Catharina UBACHS, gedoopt (RK) op 17-07-1639 te Voerendaal (getuigen Margrit Ubachs, Geil Wingartz).

7.         Cornelis UBACHS, gedoopt op 12-01-1642 te Voerendaal (getuigen Clas Feigen, Maria Heutz).

8.         Anna UBACHS, gedoopt op 19-05-1644 (getuigen: Heinrich Beckers, Anna Senden).

Ondertrouwd op 22-11-1665 te Heerlen (getuige Aret Erckens), gehuwd voor de kerk op 06-12-1665 te Heerlen RK met Guillaume (Willem) Starmans, geb. in 1635 te Eys-Wittem, en overleden op 16-09-1709 aldaar.

Kinderen:

(1) Elisabeth Starmans, geb. op 24-11-1666 te Eys (getuigen Dionysius Starmans en Catharina Keufgens).
(2) Henricus Starmans, geb. op 31-01-1669 te Eys (getuigen Gerardus Starmans en Magdalena Ubachs).
(3) Joannes Starmans, geb. op 05-06-1672 te Eys (getuigen Henricus Schlunck en Thecla Coots).
(4) Wilhelmus Starmans, geb. op 26-01-1675 te Eys (getuigen Matthias Bree en Maria Kisselen).

9.         Magdalena (Helena) UBACHS, gedoopt op 13-06-1649 te Voerendaal.

Gehuwd ca. 1672 met Mathieu Aelmans, gedoopt op 15-11-1646 te Heerlen (getuigen Catharina Spirtz en Matthias Renckens), zoon van Adamus Aelmans en Barbara Bonten.

Kind:

(1) Henricus Aelmans, geb. op 06-01-1676 te Voerendaal. Trouwt met Maria Goffin.

10.       Henri UBACHS, gedoopt op 27-08-1652 te Voerendaal (getuigen: Jan Habetz, Trein Cloitz, Eitgen Josten).

 

VI.20    Johannes UBACHS, geb. op 14-06-1601 te Heerlen.

Gehuwd met Margarita HOCKS (Hox, Kochs).

Kinderen (waarschijnlijk):

1.         Petrus UBAGS, geb. op 18-08-1637 te Wijlre.

2.         Godefridus UBACHS, geb. op 18-04-1639 te Voerendaal (getuigen Jacob Mees en Heickel Cloitz).

3.         Jen UBACHS, geb. op 18-10-1640 te Voerendaal (getuigen Anna Senden en Gertrut Heinen).

4.         Jen UBACHS, geb. op 14-12-1642 te Voerendaal (getuigen Jorgen Fliegen en Agnes Hall).

 

VI.27    Mathias (Mathieu) UBACHS, gedoopt (RK) op 04-01-1598 te Nuth (getuigen: Leonardus Bosch, Joanna Melkop, Cornelia Nuchelmans), en overleden op 08-07-1662 te Schinnen. De volgende informaties over Stam van Mathias zijn grotendeels ontleend aan Stamboom Timmermans, en Stamboom Brasse; de laatste geeft aan dat de kinderen te Spaubeek hypothetisch zijn.

Gehuwd voor de kerk op 26-07-1621 te Schinnen met Catharina HEIJERS (Heikeuwers) (getuigen Joannes Renkens en Joannes Herberti).

Kinderen:

1.         Godefridus UBACHS, geb. ca. 1625 (zie VII.61).

2.         Leonardus UBACHS, geb. op 03-11-1626 te Schinnen (zie VII.62).

3.         Joannes (Jan) UBACHS, gedoopt (RK) op 04-07-1630 te Schinnen (zie VII.63).

4.         Matthias UBACHS, geb. op 09-04-1632 te Schinnen (getuigen Michael Lumpens en Sophia …).

Er komen verschillende Matthias Ubachs voor in Schinnen, die trouwden (1) met Anna Schutjans (15-02-1656), of (2) met Anna Beckers, of (3) met Anne Schepers. Alle drie gezinnen krijgen kinderen in Schinnen in periode 1657-1670.

5.         Peter UBACHS.

Gehuwd op 07-07-1658 te Beek met Jutjen (Judith) Martens.

6.         (Mogelijk) Catharina UBACHS, overleden op 06-12-1684 te Spaubeek.

Gehuwd met Joannes Brants. Hij is doopgetuige bij kind van Leonardus.

Kind:

(1) Joannes Brants, geb. op 05-03-1654 te Spaubeek (getuigen Mathias Ruters en Catharina Leurs).

(2) Joanna Brants, geb. op 20-05-1657 te Spaubeek (getuigen Adamus Eijckelmans en Margaretha Nn).

 

VI.28    Jean UBACHS, gedoopt (RK) op 08-04-1601 te Nuth (getuigen: Henricus Cloet, Joanna Schaeps, Jacobus Moenen).

Onzeker: Gehuwd met Agnete JANISSEN.

1.         Joannes UBACHS, geb. op 04-02-1632 te Schinnen (getuigen Petrus Geeles en Agnes Bremerjans).

1.         Joannes UBACHS, geb. op 11-03-1633 te Schinnen (getuigen Agatha Meex en Joannes Dederens).

 

Generatie VII

 

 

VII.5    Jean UBACHS, gedoopt (RK) op 10-08-1639 te Voerendaal (getuigen: Elisabeth Kollen, Joannes Hensgens). Bewoner van het leengoed Steenhuis te Voerendaal. Jean was pachter van het leengoed "Steenhuis" te Voerendaal. De hoeve "Steenhuis" was gebouwd als een vakwerkhuis. De vakken waren opgevuld met leem, zodat zodat men eerder van een lemen dan van een stenen huis kan spreken. De hoeve is twee keer afgebrand.

Huwelijk van Jean onduidelijk. Er is sprake van huwelijk met de twee zussen Beatrix Heuts als met Odilia Heuts, beide dochters van Petrus Heutz en Anna Severemans. Jan Ubachs zou getrouwd zijn op 23-09-1662 te Heerlen (Gereformeerde kerk 18-10-1662) (getuigen Nickolaes Hoeckels en Wolterus Heuts) met Beatrix HEUTS, gedoopt op 30-09-1640 (of ook vermeld 13-01-1639) te Voerendaal (getuigen Gudula Kollen en Jan Heutz), ook vermeld als dochter van Hilgerus Heuts en Magrit Severmans. Verder is hij mogelijk ondertrouwd op 03-02-1658 te Heerlen (getuigen: Petien Heuts, Wouter Heuts), gehuwd voor de kerk (Gereformeerd) op 18-jarige leeftijd op 24-02-1658 te Heerlen met Odilia (Ida, Otien) HEUTS, geb. te Schrijversheide. Er wordt ook melding gemaakt dat Eitgen/Ida/Odilia Heutz gedoopt is op 22-03-1654 te Voerendaal, in tegenspraak met bovenstaande.

Overigens zijn Beatrix en Odilia Heuts beiden getuigen bij de doop van Maria Laven op 28-03-1700 te Voerendaal, dochter van Judith Heuts.

Kinderen, uit huwelijk met Beatrix of Odilia:

1.         Ida Odilia UBACHS, gedoopt (RK) op 15-11-1658 te Voerendaal (getuigen: Heinrich Ubachs, Botzgen Heutz).

Gehuwd voor de kerk op 02-08-1679 te Voerendaal (RK) (getuigen: Anna Widdershoven, Theodorus Habets) met Johannes Harst, gedoopt (RK) op 24-08-1658 te Voerendaal (getuigen: Gerhart Rotkrans en Appolonia Habrichs), zoon van Theodorus Harst en Anna Widdershoven. Theodorus Habets was de koster in Voerendaal.

Kinderen:

(1) Johannes Harst, geb. op 24-10-1679 te Voerendaal (getuigen: Christianus Widdershoven en Elisabeth Schillings).

(2) Anna Harst, geb. op 09-04-1681 te Voerendaal (getuigen: Joannes Ubachs en Gertrudis Dortans).

(3) Veronica Harst, geb. op 25-02-1682 te Voerendaal (getuigen: Joannes Widdershoven en Catharina Ubachs).

(4) Theodours Harst, geb. op 17-11-1684 te Voerendaal (getuigen: J.E. von Ellem Dammerscheidt en Catharina Klinkenbergh).

(5) Margaretha Harst, geb. ca. 1685. Trouwt op 26-02-1701 te Voerendaal met Henricus Heuts, geb. op 16-11-1685 te Voerendaal, zoon van Helgerus Heuts en Elisabetha Feuren.

2.         Odilia (Oda) UBACHS, gedoopt (RK) op 18-05-1660 te Voerendaal. Rijks-Archief-Limburg-NA 4172, 61: “Op 5 april 1736 vermaakte Odilia Ubachs aan Jan Vernaus een bunder land in twee percelen te Ten Eschen onder Hoensbroek gelegen, grenzend aan Jan Boest en de erven Geurt Conincx, schout Fransen en de weg naar Terveren; alsmede 100 kleine roeden in Weustenrade naast Thomas Moenen en Ida Ubachs en 45 kleine roeden aldaar naast Nelis Linsen. Voorwaarde was wel dat hij haar zou verzorgen en haar begrafenis zou regelen.” Daaruit concluderen we dat Odilia ongehuwd was.

3.         Catharina UBACHS, gedoopt (RK) op 21-02-1662 te Voerendaal.

4.         Jean UBACHS, gedoopt op 09-09-1663 te Voerendaal (zie VIII.5).

5.         Anna UBACHS, geb. in 1668, begraven op 28-02-1739 te Oud-Valkenburg. Vermeld bij de Familie Luijten. Ook vermeld: Op 04-04-1718 verkocht Jan Vissers gehuwd met Anna Ubachs aan zijn zwager Jan Vernaus zijn erfdeel, dus we gaan er van uit dat het om deze Anna gaat.

Gehuwd op 04-02-1696 te Valkenburg met Joannes Visschers (getuigen Petrus Schetters en Joannes Lambrichts).

Kinderen:

(1) Lambertus Vischers, geb. op 09-04-1696 te Valkenburg (getuigen Jacobus Knups, Maria Sleijpen, Petrus Schetters en Anne Maria Vos).

(2) Joannes Vischers, geb. op 21-01-1704 te Valkenburg (getuigen Joannes Thomissen en Ida Koevliegh).

6.         Henri UBACHS (Hilger), geb. op 17-01-1671 te Voerendaal (zie VIII.7).

7.         Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 27-06-1673 te Voerendaal (getuigen: Fredericus Retrae, Elisabeth Jacobs).

8.         Guillaume UBACHS (Willem), gedoopt (RK) op 19-05-1675 te Voerendaal.

9.         Elisabeth UBACHS, gedoopt (RK) op 16-10-1676 te Voerendaal.

[We delen onderstaande echtgenoot in bij deze Elisabeth, omdat er sprake is van (Stads-Archief-Heerlen-NA 43, 27): Op 8 maart kocht Jan Vernaus van zijn zwager Jan Frederix, gehuwd et Elisabeth Ubachs een moestuin.]

Ondertrouwd op 17-01-1699 te Heerlen (getuigen Margaretha Ubags, Trintjen Fredericks en Peter Boesten), gehuwd voor de kerk op 31-01-1699 te Voerendaal (RK) (getuigen: Leonardus Meyers, Maria Slechtriem) met Joannes Frederix, geb. voor 1670, overleden op 01-03-1753.

Kinderen:

(1) Joannes Frederix, geb. op 17-10-1699 te Heerlen.

(2) Oda Frederix, geb. op 27-04-1701 te Heerlen en begraven op 02-04-1780 te Eijgelshoven. Trouwt met Antoni Francken.

(3) Petrus Frederix, geb. op 23-07-1702 te Heerlen.

(4) Wilhelmus Frederix, geb. op 17-02-1704 te Wijnandsrade.

10.       Gertruda UBACHS, geb. in 1678, overleden op 21-03-1678 te Voerendaal.

11.       Margaretha UBACHS, gedoopt op 27-10-1679 te Voerendaal, (getuigen: Theodorus Habets ipv Andreas Heijssen, Anna a Campo ipv Th. Retraet), overleden feb. 1766 te Voerendaal.

Gehuwd op 13-08-1707 te Heerlen met Joannes Vernaus (getuigen Steven Windhagen en Maria Ubachs), gedoopt op 05-10-1678 te Voerendaal (getuigen: Theodorus Habets ipv. Jacobus Counen, Barbara Huntgens ipv. Josina Harst), overleden 1739/1747, zoon van Henricus Vernaus en Anna Huntgens.

Kinderen:

(1) Anna Vernaus, gedoopt op 23-06-1709 te Voerendaal, overleden voor 1786. Trouwt met Mathias Jongen, zoon van Henricus Jongen en Agnes Brants.

(2) Joannes Vernaus, gedoopt op 02-03-1711 te Voerendaal en overleden op 06-01-1761 aldaar. Trouwt voor de kerk op 17-10-1740 te Voerendaal met Anna Barbara Dautzenbergh, gedoopt op 25-11-1720 te Heerlen, en overleden op 17-03-1773 aldaar, dochter van Petrus Dautzenberg en Mechtildis Dautzenberg.

(3) Henricus Vernaus, gedoopt op 07-04-1713 te Voerendaal.

(4) Henricus Vernaus, gedoopt op 12-11-1714 te Voerendaal.

(5) Petrus Vernaus, gedoopt op 01-10-1716 te Voerendaal.

(6) Ida Vernaus, gedoopt op 09-05-1718 te Voerendaal.

(7) Stephanus Vernaus, gedoopt op 14-05-1720 te Voerendaal.

(8) Maria Vernaus, gedoopt op 19-02-1723 te Voerendaal. Trouwt voor de kerk op op 03-09-1746 te Heerlen met Joannes Haambeuckers.

(9) Catharina Vernaus, gedoopt op 26-02-1724 te Voerendaal.

12.        Joseph UBACHS, gedoopt (RK) op 21-03-1681 te Voerendaal (getuigen: Theodorus Habets loco Jacobus Wetzels, Maria Eijmael), overleden op 03-02-1725 te Klimmen.

 

VII.7    Godfried UBACHS, gedoopt (RK) op 14-04-1641 te Voerendaal/Valkenburg (getuigen: Joannes Schepper, Elisabeth von Linden, Sara van Rodt, Hilger Heutz), overleden op 02-06-1696 te Voerendaal. Leenman van laathof de Peerboom en landbouwer aldaar.

Ondertrouwd op 19-01-1669 te Heerlen (getuigen: Derick Hartmans, Jan Ubach), gehuwd voor de kerk op 10-02-1669 te Heerlen met Sophia HARTMANS, gedoopt op 14-04-1641 te Oirsbeek, overleden op 02-05-1682 te Heerlen.

Uit dit huwelijk:

1.         Godefridus Wilhelmus UBACHS, geb. ca. 1670 (zie VIII.11).

2.         Maria UBACHS, geb. ca. 1670. Ene Godefridus Wilhelmus Ubaghs getuigde in 1689 te Voerendaal bij het huwelijk van Laurentius Boecken en Maria Ubaghs en in 1691 bij de doop van een van hun kinderen. Maria lijkt een zuster te zijn van Godefridus Wilhelmus(=Goert). Bij de dopen van Maria's kinderen getuigde ook weer Maria Reidraedt, verder Oda en Petrus Ubachs (2x). De laatste werd in 1675 te Voerendaal geboren uit Godefridus Ubaghs en Soffia Haertmans. Er wordt in 1675 te Hoensbroek nog een Peter geboren en in 1683 eentje in Klimmen maar gezien de locatie Voerendaal lijkt die van 1675 de meeste kansen te maken. Bovendien is de Peter uit Klimmen het oudste kind in het gezin en zijn alle broers en zussen na 1683 geboren, aan de late kant om in het tijdschema te passen. Hij valt dus zonder meer af. Over getuige Oda Ubaghs bestaat weinig duidelijkheid maar zij zal een zuster zijn geweest van Goert, Peter en Maria (info van Ton Reijnaerdt).

Getrouwd op 29-10-1689 te Heerlen met Laurentius (Lins) Bocken (getuigen Maria Bocken en Goert Wilhelm Ubachs), geb. op 09-04-1658 te Voerendaal.

Kinderen:

(1) Joannes Bocken, geb. op 26-12-1691 te Voerendaal, en overleden op 13-01-1750 te Nuth. Trouwt (1) met Heriberta Meijs, geb. op 09-04-1696 te Heerlen, overleden op 11-02-1735 te Nuth, dochter van Michiel Meijs en Maria à Campo. Trouwt (2) met Agnes Dormans, geb. ca. 1690, overleden op 21-04-1757 te Nuth. 7 kinderen uit eerste huwelijk en 5 uit tweede.

(2) Maria Bocken, geb. op 21-10-1693 te Voerendaal.

(3) Gudula Bocken, geb. op 03-12-1695 te Voerendaal.

(4) Petrus Bockken, geb. op 14-02-1698 te Voerendaal.

(5) Beatrix Bocken, gedoopt (rk) op 17-01-1701 te Voerendaal (getuigen: Petrus Ubachs, Catharina Knops i.p.v. Oda Ubachs) overleden op 15-10-1771 te Voerendaal. Trouwt op 10-08-1725 te Voerendaal met Theodorus Voncken, geb. te Ubachsberg, gedoopt (rk) op 15-04-1703 te Voerendaal, overleden op 08-12-1777 te Voerendaal, zoon van Simon Voncken en Odilia Hamers. Ze krijgen 7 kinderen te Ubachsberg.

3.         Elisabeth UBACHS, gedoopt (RK) op 28-02-1673 te Voerendaal, overleden op 07-02-1753 te Heerlen.

Gehuwd op 01-10-1701 te Heerlen met Leonart Panhuijsen (getuigen Gertruid Ubachs en Jan Jabichs).

Kinderen:

(1) Martinus Panhuysen, geb. op 15-04-1705 te Heerlen (getuigen Maria Visschers en Joannes Jabighs).

(2) Catharina Panhuysen, geb. op 11-02-1708 te Heerlen (getuigen Wilhelmus Rutten en Lucia Crutzen), overleden op 27-05-1795 te Schaesberg. Trouwt (1) op 01-11-1735 te Kerkrade met Mathias Crombach, geb. in 1706. Trouwt (2) op 01-01-1750 te Kerkrade met Joannes Herings, Landbouwer, geb. op 12-01-1717 te Brunssum, overleden op 02-01-1801 te Schaesberg, zoon van Mathias Herings en Maria Reumkens.

(3) Helena Panhuysen, geb. op 29-03-1713 te Heerlen (getuigen Catharina Rutzervelt en Mechtildis Rutzerveld).

(4) Wilhelmus Panhuysen, geb. op 01-08-1714 te Heerlen (getuigen Susanna Ubachs, Dionysus Ritzervelt en Maria Groenenschilt).

4.         Peter UBACHS gedoopt op 03-09-1675 te Voerendaal (zie VIII.18).

5.         Joannes UBACHS, geb. voor 1678 te Voerendaal (zie VIII.23).

6.         Margaretha UBACHS, gedoopt (RK) op 28-02-1678 te Voerendaal, overleden na 1748.

Gehuwd voor de kerk op 03-03-1707 (Gendalim 19-02-1707 te Heerlen – dezelfde ?) te Voerendaal (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Aleidis Wijnen) met Mathias Nijsten, gedoopt op 15-07-1684 te Hulsberg, overleden voor 1749 zoon van Petrus Nijsten en Joanna Jongen.

(1) Petrus Nijsten, geb. 05-02-1708 te Voerendaal. Trouwt op 27-01-1731 te Voerendaal met Petronella Senden (getuigen Petrus Nijsten, Joannes Daemen).

(2) Anna Maria Nijsten, gedoopt op 18-09-1710 te Voerendaal (getuigen Matthias Schonbrot, Maria Daemen, Anna Maria Bucken, Henricus Busschops).

(3) Godefridus Nijsten, gedoopt op 18-03-1713 te Voerendaal (getuigen Gerardus Schnijders, Catharina Nisten). Trouwt op 09-05-1741 te Voerendaal met Elisabetha Packbier (getuigen Petrus Nijsten, Joannes Daemen).

(4) Johanna Nijsten, gedoopt op 24-05-1716 te Voerendaal (getuigen Elisabeth Nijsten, Thomas Boumans).

(5) Theodorus Guillielmus Nijsten, gedoopt op 21-11-1718 (getuigen Theodorus Plumeekers, Theodorus Habets, Catharina Fransen, Maria Dormans).

(6) Joannes Nijsten, gedoopt op 30-01-1722 te Voerendaal (Joanna Ubaghs, Anna Offermans, Joannes Daemen).

(7) Joseph Nijsten, geb. 30-01-1722 te Voerendaal. Hij was ruiter in staatsdienst.

 

VII.24  Henri UBACHS, gedoopt (RK) op 11-12-1647 te Voerendaal, overleden op 25-07-1738 te Klimmen. Landbouwer.

Gehuwd voor de kerk op 02-05-1679 te Voerendaal (RK) met Oda HAEMERS, overleden op 04-05-1680 te Klimmen. Mogelijk is hij hertrouwd met Maria Schillings, in plaats van Henri zoon van VI.1; dat zou kunnen vanwege chronologie.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria UBACHS, gedoopt op 03-05-1680, overleden op 06-05-1680 te Klimmen, 3 dagen oud.

 

VII.31  Henri UBACHS, gedoopt (RK) op 25-03-1648 te Klimmen (getuigen: Joannes Boterweck, Maria Heutz), overleden te Klimmen.

Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 19-10-1680 te Klimmen (RK) met Maria SCHILLINGS (Schillinx), gedoopt (RK) op 03-05-1647 te Klimmen, overleden op 05-11-1739 te Klimmen, dochter van Theodorus Schillings (Schillinx) en Cornelia Van Milz (Misz).

Uit het tweede huwelijk:

2.         Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 15-08-1681 te Klimmen (getuigen: Petrus Jeucken loco Dionisius Bruels, Maria Eijmael), overleden op 02-10-1705 te Klimmen op 24-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-02-1702 te Voerendaal (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Joannes Lassau) met Pierre De Lassau (De La Sau). Ook opgegeven 27-02-1702 te Klimmen.

Kinderen:

(1) Petrus De La Sau, geb. op 23-11-1702 te Klimmen (getuigen: Joannes De la Sau en Joanna Cuijpers).

(2) Henricus De La Sau, geb. op 01-06-1704 te Klimmen (getuigen: Cornelius De la Sau en Elisabeth Ubachs).

(3) Anna De La Sau, geb. op 24-09-1705 te Klimmen (getuigen: Petrus Ubachs en Anna Schillinx).

3.         Petrus UBACHS, gedoopt (RK) op 10-07-1683 te Klimmen (getuigen: Henricus Schepers, Margaretha Wijngarts), overleden op 20-02-1746 te Klimmen.

4.         Elisabeth UBACHS, gedoopt (RK) op 14-06-1685 te Voerendaal (getuigen: Adamus Christoffels, Elisabeth Scillinx), overleden op 09-07-1763 te Klimmen.

Ondertrouwd op 18-01-1710 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 10-02-1710 te Voerendaal (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Catharina Ubachs) met Lambertus Pluijmeekers (Pleugmekers), gedoopt (RK) op 26-02-1682 te Klimmen, overleden op 24-05-1758 te Klimmen, zoon van Wernerus Pleugmekers en Margaretha Deus.

Kinderen:

(1) Wernerus Ploegmekers, doop op 10-12-1710 te Klimmen.

(2) Maria Ploegmekers, doop op 29-02-1712 te Klimmen, overleden op 09-07-1763 aldaar.

(3) Franciscus Guilielmus Ploegmekers, doop op 29-03-1714 te Klimmen, en overleden op 13-12-1796 aldaar. Trouwt op 23-04-1735 (N.H.) te Klimmen met Joanna Maria Anna Laven, geb. op 22-09-1711 te Voerendaal, en overleden op 12-01-1798 aldaar, dochter van Walterus Laven en Anna Ploumen.

(4) Margareta Ploegmekers, doop op 17-11-1716 te Klimmen.

(5) Henricus Pleugmaekers, doop op 30-07-1719 te Klimmen.

(6) Henricus Pleugmekers, doop op 24-10-1721 te Klimmen, overleden op 10-04-1743 aldaar.

(7) Anna Pleumekers, doop op 03-04-1724 te Klimmen, overleden op 07-09-1781 aldaar. Trouwt op 28-09-1749 te Klimmen met Matthias Schaepkens, Smid, gedoopt op 22-09-1749 te Klimmen, overleden voor 07-09-1781 aldaar, zoon van Conrardus Schaepkens en Maria Hermans.

(8) Catharina Elisabetha Pluymaekers, doop op 28-07-1727 te Klimmen, en overleden op 27-12-1810 te Voerendaal. Trouwt op 25-01-1761 met Theodorus Jansen, Landbouwer, geb. 15-07-1729 te Voerendaal, overleden 21-05-1809 te Voerendaal.

5.         Catharina UBACHS, gedoopt (RK) op 27-04-1687 te Voerendaal (getuigen: Theodorus Habets loco Arnoldus Plaumen, Maria Peuskens), overleden op 13-06-1769 te Klimmen.

6.         Wilhelmus UBACHS, gedoopt op 03-11-1689 te Voerendaal (zie VIII.32).

7.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 10-02-1692 te Voerendaal (getuigen: Theodorus Habets loco Lambertus Lamberts, Catharina Ubaghs), overleden op 14-03-1751 te Klimmen.

Gehuwd voor de kerk op 13-02-1729 te Klimmen (RK) met Jean Spierts (getuigen: Joanna Meijers, Fredericus Meijers), Secretaris, gedoopt (RK) op 06-08-1696 te Klimmen (getuigen: Maria Nacken, Antonius Coenen), overleden op 17-03-1761 te Klimmen.

Kinderen:

(1) Alexander Spierts, geb. op 17-03-1730 te Klimmen.

(2) Henricus Spierts, geb. op 29-11-1734 te Klimmen.

8.         Gerardus UBACHS, gedoopt (RK) op 29-05-1695 te Voerendaal (getuigen: Fredericus Meijers, Odilia Heuts).

9.         Henricus UBACHS, gedoopt (RK) op 23-02-1698 te Voerendaal (getuigen: Henricus Heuts, Anna Mees), overleden op 23-07-1750 te Klimmen. Kinderloos.

Gehuwd voor de kerk op 21-01-1731 te Klimmen (RK) (getuigen: Joannes Speirts, Leonardi Meijers) met Anna Colette Schoonbrood, 53 jaar oud, gedoopt (RK) op 19-05-1677 te Klimmen, overleden op 04-01-1763 te Voerendaal, dochter van Antonius Scoenbroedt, geb. op 20-09-1653 te Aubel (B). Anne was in eerste huwelijk met Servatius Widdershoven, gedoopt (RK) op 11-07-1666 te Hoensbroek (getuigen: Dnus Andreas Nierbeek, Johanna Penners), overleden 1729-1730, zoon van Theodorus Widdershoven en Maria Huntgens (Canisius). Zie ook website UFamilie WiddershovenU.

10.        Cornelia UBACHS, gedoopt (RK) op 04-08-1702 te Voerendaal (getuigen: Theodorus Habets loco Maximilianus Riemen, Gudula Ubachs), overleden op 07-01-1749 te Klimmen.

 

VII.32  Gerardus UBACHS, gedoopt (RK) op 26-03-1652 te Klimmen (getuige: Joannes Ubachs).

Gehuwd voor de kerk op 16-02-1676 te Voerendaal (RK) (getuigen: Jan Ubachs, Guilielmus Heuts, Ida Heuts) met Maria HEUTS, (volgens Faber) gedoopt op 06-12-1648 te Voerendaal en overleden op 17-02-1701 te Jabeek, dochter van Petrus Heuts en Anna Severmans..

Uit dit huwelijk (Mogelijk nog een vierde kind Johannes Ubaghs, 1990):

1.         Jean UBACHS, gedoopt op 18-11-1676 (zie VIII.39).

2.         Pierre (Petrus Gerardus) UBACHS, gedoopt circa 1678.

3.         Henricus UBACHS (Ubaghs), gedoopt ca. 1685 (zie VIII.42).

 

VII.34  Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 25-11-1653 te Klimmen (getuigen: Servatius van Lebeck en Joanna Cupers), overleden voor 1697 te Ubachsberg. Er is vermeld dat hij land koopt in 1693.

Gehuwd voor de kerk op 14-04-1682 te Voerendaal (RK) met Anna CREUWEN (getuigen: Theodorus Habets, Petrus Daemen), gedoopt (RK) op 28-11-1660 te Voerendaal (getuigen Alffer Alffers en Eitgen Sijstermans), overleden op 22-01-1726 te Valkenburg, dochter van Jacobus Creuwen en Sophia Vernam. Zij hertrouwd met Henricus Lintiens. Bij dat huwelijk wordt een contract opgesteld waarin het brouwgetuig, bestaande uit ketel, cuip en koelschip aan de kinderen uit het eerste huwelijk toevalt.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 08-08-1683 te Voerendaal (getuigen: Henricus Schepers, Anna Bautsz). Jong overleden.

2.         Johanna UBACHS, gedoopt (RK) op 09-10-1684 te Voerendaal (getuige: Wilhelmus Reidtraedt, loco Martinus Scheijen, Sophia Vernaus). Er wordt ook vermeld dat zij getrouwd zou zijn met Willem Ramarckers (collectie Habets).

Ondertrouwd op 04-10-1710 te Heerlen (getuigen: Jan Ubachs, Jan Murers), gehuwd voor de kerk op 19-10-1710 te Voerendaal (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Joannes Ubachs) met Joannes Muijrers, gedoopt op 01-08-1678 te Voerendaal, zoon van Henricus Muijrers en Margaretha Werens.

Kinderen:

(1) Henricus Muijrers, geb. in 1711, jong overleden.

(2) Henricus Muijrers, geb. in 1714, jong overleden.

(3) Anna Margaretha Muijrers, gedoopt op 10-06-1718 te Voerendaal en overleden op 27-01-1766 aldaar. Trouwt op 24-09-1747 te Voerendaal met Ulricus Senden, gedoopt op 23-04-1723 te Voerendaal, en overleden op 26-01-1779 aldaar, zoon van Laurentius Senden en Maria Heuts.

3.         Joannes UBACHS gedoopt op 01-11-1687 te Voerendaal (zie VIII.47).

4.         Jacobus UBAGHS gedoopt op 25-03-1690 te Voerendaal (zie VIII.49).

5.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 17-02-1693 te Voerendaal (getuigen: Joannes Habets, Sophia Vernaus), overleden op 21-10-1747 te Hulsberg.

Ondertrouwd op 03-01-1723 te Heerlen (getuigen: Geertruid Lindjes, Peter Gielen), gehuwd voor de kerk op 06-01-1723 te Voerendaal (RK) met Balthasar Linssen (Lenssen) (getuigen: Gerardus Snijders, Maria Rochx), overleden op 18-11-1747 te Hulsberg.

Kinderen:

(1) Cornelius Lenssen, geb. op 15-11-1723 te Hulsberg.

(2) Laurentius Lenssen, geb. op 22-03-1725 te Hulsberg (getuigen Joanna Ubachs en Petrus Somers).

(3) Petrus Lenssen, geb. op 27-03-1726 te Hulsberg (getuigen Maria Wouters en Petrus Daemen).

(4) Anna Maria Lenssen, geb. op 27-03-1726 te Hulsberg (getuigen Maria Speex, Joannes Centgens en Petrus Daemen).

(5) Joannes Henricus Lenssen, geb. op 15-11-1727 te Hulsberg.

(6) Catharina Lenssen, geb. op 15-01-1728 te Hulsberg (getuigen Gerard Moon en Anna Lenssen).

(7) Maria Anna Leufen, geb. op 26-05-1733 te Hulsberg (getuigen Maria Lintjens en Joannes Leufen).

(8) Andreas Lenssen, geb. op 12-05-1750 te Hulsberg (getuigen Anna Creeuw en Andreas Lenssen) – Gendalim, maar klopt niet met overlijden ouders.

6.         Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 31-01-1696 te Voerendaal (getuigen: Henricus Habets, Maria Mees).

Trouwt (1) op 07-06-1713 te Merkstein (D) met Ruthgerus Thijssen.

Trouwt (2) op 20-11-1728 te Heerlen met Dirk Schrijvers (Theodorus Schröders) (getuigen Catharina Thissen en Cornelia Leunis). Ook vermeld op 27-11-1728 te Süggerath (D) (getuigen Antonius Honen en Maria Schroders).

 

VII.49  Wolterus (Gauthier) UBACHS, gedoopt (RK) op 31-08-1636 te Voerendaal (getuigen: Anna Huntens, Johan Ubachs).

Ondertrouwd op 26-08-1663 te Heerlen (getuigen: Derick Senden), gehuwd voor de kerk op 29-09-1663 te Wijlre (RK) met Anna BECKERS (getuigen: Joannes van Vouren, Joannes Beckers), gedoopt (RK) op 29-04-1640 te Wijlre (getuigen: Wilhelmus Flores, Catharina Ernens), dochter van Christianus Beckers en Elisabetha Hennekens.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 26-08-1664 te Eys (getuigen: Richarda Steffens, Joannes Stevens).

2.         Elisabetha UBACHS, gedoopt (RK) op 29-07-1665 te Eys (getuigen: Agnete Orthmans, Arnoldus Brets).

3.         Henricus UBACHS, gedoopt (RK) op 20-12-1667 te Eys (getuigen: Agnete Bonten, Henricus Beckers).

4.         Christianus UBACHS, gedoopt (RK) op 28-09-1670 te Eys (getuigen: Joannes Beerkens en Maria Wers…).

5.         Corneille UBACHS, geb. op 15-09-1673 te Voerendaal, gedoopt (RK) op 15-09-1673 te Voerendaal (getuigen: Guilielmus Retrae, Helena Bisschops loco Margaretha Ubaghs).

6.         Maria UBACHS, geb. op 23-11-1677 te Voerendaal.

Ondertrouwd op 21-09-1707 te Heerlen (getuigen: Fijkjen Ruijters, Geret Hamers), gehuwd voor de kerk op 09-10-1707 te Voerendaal (RK) met Simon Leunis (getuigen: Theodorus Habets, Aleidis Wijnen).

Er is een Simon Leunis geb. op 14-11-1651 te Voerendaal (getuigen: Theisz Kretzkens en Entgen Senden), zoon van Jan Leunis en Trein Hambuckers.

7.         Ernest UBACHS (Arnoldus), gedoopt op 07-05-1684 te Voerendaal (zie VIII.61).

8.         Gauthier UBACHS, geb. op 07-05-1684 te Voerendaal.

9.         Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 05-11-1686 te Voerendaal (getuigen: Jacobus Aelmans, Catharina Boterweit loco Maria Jabichs).

 

VII.61  Godefridus (Geurt) UBACHS, geb. ca. 1620, en overleden op 06-10-1669 te Schinnen.

Hypothetisch: Gehuwd (1) met Judith N.

Kinderen:

1.         Maria UBACHS, geb. op 01-04-1652 te Schinnen (getuigen Judith Martens en Joannes Dederen).

Gehuwd op 28-09-1683 te Spaubeek met Jacobus Bijen (getuigen Cornelia Vrencken en Catharina Cremers). Maria ook met naam Wax en Ubax aangegeven.

Kind:

(1) Cornelia Bijen, gedoopt op 06-06-1691 te Spaubeek (getuigen Anna Ubax en Petrus Sloters).

2.         Martinus UBACHS, geb. op 08-08-1656 te Schinnen (getuigen Petronella Ubachs en Wilhelmus Sillis).

3.         Catharina UBACHS, geb. op 16-12-1657 te Schinnen (getuige Catharina Groetenraedt).

Gehuwd (2) met Agnes MARTENS, geb. ca. 1625, overleden op 16-11-1679 te Spaubeek, dochter van Sebastianus Martens en Judith (Jutgen) Dieteren. Er is een Agnes Martens, geb. in 02-1623 te Sittard, dochter van Jan Martens en Wendel Hillensbergh.

Kinderen uit tweede huwelijk:

4.         Judith (Juttien) UBACHS, gedoopt (RK) op 17-07-1660 te Spaubeek (getuigen Theodorus Peters).

5.         Christina UBACHS, gedoopt (RK) op 29-06-1663 te Spaubeek (getuigen Joannes Erckens en Anna Gabelts).

6.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 30-06-1666 te Spaubeek (getuigen Helena Ramaeckers en Nicolaus Haegens).

 

VII.62  Leonardus (Laurentius) UBACHS, geb. op 03-11-1626 te Schinnen (getuigen Petrus Gielen en Agnes …).

Gehuwd op 07-05-1664 te Spaubeek met Ida LENHARTS (Itgen), gedoopt op 01-05-1634 te Sittard, en overleden op 06-11-1684 te Spaubeek, dochter van Mathias Tiss en Gertrudis Drutgen. Ida is een zus van Mechtildis Metgen die gehuwd is met Hermanus Ubachs, geb. te Sittard.

Kinderen:

1.         Joannes UBAX, geb. op 23-03-1665 te Spaubeek (getuigen Maria Ubax en Hermannus Claessen).

Er is een Joannes Ubax overleden op 30-08-1669 te Spaubeek.

2.         Agnes UBAX, geb. op 30-02-1667 te Spaubeek (getuigen Agatha Thissen en Joannes Brants).

3.         Gertrudis UBAX, geb. op 30-02-1667 te Spaubeek (getuigen Mechtildis Lienarts en Matthias Lijsten).

 

VII.63  Joannes (Jan) UBACHS, gedoopt (RK) op 04-07-1630 te Schinnen (getuigen Henricus Noetemans en Joannes Kroppen), overleden op 30-08-1669 te Spaubeek.

Gehuwd op 26-05-1657 te Beek (Hervormde kerk) met Maria (Marij) SAVENIJE (Saverij), geb. ca. 1630 te Spaubeek, en overleden te Spaubeek 04-04-1669.

Kinderen:

1.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 15-08-1658 te Spaubeek (getuigen Leonardus Frischen en Anna N.), overleden ca. 1703.

Gehuwd voor de kerk ca. 1680 met Guilielmus (Michael, Geijl) Diederen, gedoopt Spaubeek op 14-03-1658, en overleden te Spaubeek op 08-06-1742, zoon van Petrus Diederen en Elisabeth Vroemen. Hij is mogelijk hertrouwd in 1703 met Paschasia Demacker, 1650-1740, dochter van Absalon Demacker en Catharina Groetenraedt.

Kinderen:

(1) Petrus Diederen, gedoopt op 16-08-1681 te Spaubeek (getuigen: Joannes Diederen, Agnes Pre) en overleden op 23-02-1754 te Schinnen. Trouwt op 21-11-1708 te Spaubeek met Maria Wijnen, geb. op 29-10-1674 te Schinnen, en gestorven op 29-10-1748 aldaar, dochter van Gerardus Wijnen en Catharina Peters.

(2) Joannes Diederen, gedoopt (RK) op 05-07-1683 te Spaubeek (getuigen: Petrus Borvelt, Catharina Diederen).

(3) Guilielmus Diederen, gedoopt (RK) op 18-10-1685 te Spaubeek, vermoedelijk overleden voor 22-05-1688 aldaar.

(4) Michael Diederen, gedoopt (RK) op 02-03-1687 te Spaubeek.

(5) Wilhelmus Diederen, gedoopt (RK) op 22-05-1688 te Spaubeek (getuigen: Joannes Diederen, Agatha Diederen).

(6) Hermanus Diederen, geb. ca. 1690 te Spaubeek, en overleden op 02-03-1743 te Schinnen. Trouwt (1) op 22-02-1721 te Schinnen met Elisabeth Peters, geb. ca. 1685, gestorven op 02-02-1724 te Schinnen. Trouwt (2) op 28-04-1724 te Schinnen met Gertrudis Smeets, geb. op 26-06-1695 te Schinnen, gestorven op 20-10-1785 aldaar.

(7) Maria Diederen, gedoopt (RK) op 28-03-1691 (getuigen: Joannes Diederen, Elisabeth Diederen), en overleden op 02-04-1754 aldaar. Trouwt met Henricus Hoen, gedoopt op 02-04-1685 te Schinnen en overleden op 28-08-1766 te Heerlen, zoon van Petrus Hoen en Joanna Pijls.

2.         Joannes UBACHS, gedoopt op 23-10-1660 te Spaubeek (zie VIII.72).

3.         Catharina UBAX, geb. op 12-02-1668 te Spaubeek (getuigen Ida Spoents en Andreas Hensten).

 

 

Generatie VIII

 

 

VIII.5  Jean UBACHS, gedoopt (RK) op 09-09-1663 te Voerendaal (getuigen: Theodorus Rietradt, Joanna Kran, Catharina Hosiels). Doopakte.

Ondertrouwd op 30-11-1698 te Heerlen (getuigen: Lisbet Ubachs, Margaretha Harst, Peter Ubachs), gehuwd voor de kerk op 10-12-1698 te Voerendaal (RK) (getuigen: Petrus Daemen, Elisabeth Ubachs) met Barbara HARST, gedoopt (RK) op 06-07-1676 te Voerendaal.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 28-03-1699 te Voerendaal (getuigen: Petrus Ubachs, Anna Harst loco Maria Dortants).

2.         Odilia UBACHS, gedoopt (RK) op 01-12-1700 te Schin op Geul (getuigen: Josina Haerst, Barbara Huntgens, Henricus Heuts).

3.         Gertrudis UBACHS, gedoopt (RK) op 03-06-1703 te Schin op Geul (getuigen: Gertrudis Dortans, Margaretha Ubachs, Lambertus Winthagen).

4.         Joannes UBACHS gedoopt op 23-10-1705 te Schin op Geul (zie IX.4).

5.         Pierre UBACHS, gedoopt (RK) op 06-12-1707 te Schin op Geul (getuigen: Apolonia Haerst, Joannes van Stus) (zie IX.5, plaatsing niet geheel zeker) Volgens Dr. P.J.H. Ubachs was hij 27-09-1738 nieuwe burger van Maastricht. (Zie boek Gem. Archief Sittard-Geleen). Hij was marskramer.

6.         Maria Magdalena UBACHS, gedoopt (RK) op 27-02-1710 te Schin op Geul (getuigen: Helena Wetsels, Petrus Snackers).

7.         Maria Anna UBACHS/UBAGHS, geb. te Maastricht, begraven op 15-11-1781 te Breda. Zij treedt op als meter van kinderen van Henricus van Beeck en Elisabeth Stoops: Doop op 10-11-1751 te Breda van Maria Anna van Beeck; doop op 04-12-1766 te Breda van Barbara Maria van Beeck.

Gehuwd op 03-08-1749 te Breda, UTrouwakteU, met Digmanus Stoops (getuigen Elisabeth van Seumeren en Huberta van Loon), geb. op 11-02-1721, zoon van Quirinus Digmanus Stoops en Joanna Adriaense Vincenten.

Kinderen:

(1) Joanna Barbara Stoops, gedoopt op 02-04-1751 te Breda (getuigen Joannes Ubaghs en Joanna Vincenten). UDoopakteU.

(2) Joannes Adam Stoops, gedoopt op 17-07-1753 te Breda (getuigen Henricus van Beeck en Anna Ubaghs), UDoopakteU, overleden op 08-04-1828 te Breda. UOverlijdensakteU. Trouwt op 26-11-1780 (RK) te Breda met Anna Maria Arnouts, overleden op 16-04-1811 te Brdea. Vermoedelijk kinderloos overleden gezien de aktie van de testamentair executeur.

Er is een bericht in de UJournal de la Province de Limbourg van 1 Mei 1828U (dezelfde advertentie was ook al op 23 April verschenen; op 3 en 8 Augustus, en op 8 November verschijnen ingekorte versies van dezelfde advertentie) waarin de Executeur A. Schellekens te Breda bekend maakt dat Johan Adam Stoops, winkelier in de Reigerstraat 43 te Breda, op 08-04-1828 is overleden te Breda. De oproep vraagt mogelijke erfgenamen uit de familie Ubachs zich kenbaar te maken. Met name genoemd worden verschillende gezinnen uit de familie Ubachs als mogelijke erfgenamen; op basis daarvan schrijven we ze hieronder de kinderen Catharina, Barbara en Lina bij het gezin Ubachs-Harst. De gezinnen van Joannes (4) en Frans-Dirk (8) worden ook genoemd.

8.         Franciscus Theodorus UBACHS gedoopt op 20-07-1717 te Schin op Geul (zie IX.9).

(De verdere kinderen baseren we op de testamentaire akten van Stoop uit Breda, hoewel we hier geen bewijs voor hebben; het is mogelijk dat het hier om neven en nichten gaat).

9.         Catherina UBACHS, geb. ca. 1715-1720.

Gehuwd met Jean Jaspers, geb. ca. 1716, overleden op 07-01-1806 te Maastricht op 90-jarige leeftijd, zoon van Jean Jaspers en Marie Sipperjans.

Kinderen:

(1) Johan Henricus Jaspers, geb. op 30-03-1752 te Maastricht (getuigen Henricus Reusen en Maria Helena Ackermans).

(2) Anna Catharina Jaspers, geb. op 16-05-1754 te Maastricht (getuigen Anna Ubachs en Bernard Barchom).

(3) Maria Elisabeth Jaspers, geb. op 06-06-1756 te Maastricht (getuigen Henricus Delius en Maria Elisabeth Beeck).

(4) Nicolaus Michael Jaspers, geb. op 15-08-1758 te Maastricht (getuigen Nicolaus Voncken en Barbara Roijens).

10.         Barbara UBACHS, geb. ca. 1715.

Gehuwd op 12-11-1735 te Heerlen (getuigen Gertruid Ubachs en Lenard Eijmael) met Jan Sogele.

Kinderen:

(1) Maria Ida Sogelee, geb. op 13-02-1736 te Heerlen, overleden op 20-08-1811 te Schin op Geul. Trouwt met Jan Willem Janssen.

(2) Christianus Sogele, geb. op 13-02-1740 te Heerlen (getuigen Christianus Haerst en Maria Doutzenberg).

(3) Franciscus Theodorus Sogele, geb. op 08-11-1742 te Heerlen (getuigen Barbara Sogele, Franciscus Theodorus Ubaghs en Willem Scheepers).

(4) Anne Barbe Sogele, geb. op 16-03-1744 te Heerlen (getuigen Anna Thevissen en Thomas Botterweck), overleden op 02-10-1801 te Heerlen. Trouwt met Pierre Gaspar Scheepers, geb. ca. 1748, overleden op 01-09-1800 te Heerlen, zoon van Henri Scheepers en Marie Schils.

(5) Maria Sophia Sogele, geb. op 29-03-1746 te Heerlen, overleden op 02-03-1827 te Heerlen. Trouwt met Jan Pieter Voragen, geb. op 28-02-1744 te Heerlen, overleden op 04-02-1827 aldaar, zoon van Petrus Voragen en Maria Sophia Vandenhoof.

(6) Maria Anna Sogele, ca. 1750, overleden op 07-05-1828 te Heerlen. Trouwt op 22-08-1795 te Heerlen met Jan Leonard Senden.

(5) Maria Gertrudis Sogele, geb. op 02-12-1751 te Heerlen.

(6) Jan Antoon Sogele, geb. op 11-05-1756 te Heerlen (getuigen Joes Vernaus en Isabelle Goossens), overleden op 29-01-1836 te Heerlen. Trouwt (1) op 16-11-1788 te Heerlen met Anna Elisabeth Panhousen. Trouwt (2) op 19-01-1799 te Heerlen met Maria Katharina Francort, overleden op 23-02-1828 te Heerlen, dochter van Hubert Francort en Agnes Jabeks.

11.         Helena (Lina) UBACHS. Wonend “In de Roos op de Kaasmarkt te Maastricht”.

Gehuwd met Henricus Delens, waarschijnlijk overleden voor 1828. Zij zijn vernoemd als Lina Ubachs en N. Lens in de akte-Stoops; in de akte van 1828 staat “gehuwd geweest”.

Kind:

(1) Petrus Delentz, gedoopt op 07-03-1752 te Maastricht (St. Nicolaaskerk –getuigen: Johannes Tonneur en Elisabeth Hutsen), en overleden op 13-02-1791 te Maastricht. Trouwt op 17-10-1790 te Maastricht met Maria Aleijdis Dewese. Kind Peter Heinrich.

 

VIII.7   Henri UBACHS (Hilger), gedoopt ca. 1670 te Voerendaal, overleden op 03-02-1725 te Klimmen. Er is ook een Henricus Ubachs overleden op 14-10-1740 te Klimmen.

Ondertrouwd op 15-08-1706 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 27-08-1706 te Voerendaal (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Petrus Maes) met Helena GIELEN (Geelen), gedoopt op 24-11-1683 te Retersbeek (getuigen Helena Cuijpers en Catharina Gielen), overleden op 12-01-1768 te Voerendaal, dochter van Mathias Gielen en Margaretha Cuijpers.

Uit dit huwelijk:

1.         Margaretha UBACHS, gedoopt (RK) op 04-05-1707 te Klimmen (getuigen: Margaretha Ubachs, Ulricus Gielen), overleden op 19-05-1707 te Klimmen, 15 dagen oud.

2.         Odilia (Oda) UBACHS, geb. op 15-03-1708 te Klimmen, en overleden op 29-12-1769 aldaar.

Ondertrouwd op 19-01-1754 te Heerlen (getuigen: Margaretha Geilen, Willem Senden), gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 02-02-1754 te Voerendaal (RK) met Henricus Ramakers (getuigen: Mathias Daemen, Mathias Ubaghs).

3.         Mathieu UBACHS geb. op 09-09-1709 te Klimmen (zie IX.15).

4.         Joannes UBACHS, gedoopt op 03-03-1711 te Hulsberg (zie IX.16).

5.         Balthasar UBACHS, geb. op 20-10-1712, gedoopt (RK) op dezelfde dag te Hulsberg (getuigen: Petrus Ubachts, Barbara Schoenmeckers).

6.         Margaretha UBACHS, gedoopt (RK) op 30-04-1714 te Oud-Valkenburg (getuigen Maria Cuijpers, Petrus Heuts, Anna Ubachs, Jacobus Jongen), en overleden op 21-12-1775 te Bunde.

Gehuwd op 08-04-1742 te Valkenburg met Jean Lemmens, geb. op 31-10-1717 te Valkenburg en overleden op 08-02-1776 te Bunde, zoon van Melchior Lemmens en Maria Maessen.

Kinderen:

(1) Maria Helena Lemmens, geb. op 17-07-1742 te Berg en Terblijt, overleden op 03-12-1808 te Heer. Trouwt op 09-11-1766 te Heer met Theodore Dirix, geb. op 26-09-1734 te Heer, overleden op 23-04-1802 aldaar, zoon van Lambertus Dirix en Elisabeth Hamers.

(2) Melchior Lemmens, geb. op 17-11-1743 te Berg en Terblijt, overleden op 04-06-1827 te Borg (Meerschen). Trouwt op 01-03-1778 met Elisabeth Mullens, ged. op 19-05-1739 te Arendsgenhout en overleden te Geulle op 18-03-1810, dochter van Joannes Mullens en Catharina Bosch.

(3) Ida Lemmens, geb. op 27-01-1745 te Berg en Terblijt, overleden op 16-02-1745 aldaar.

(4) Joannes Lemmens, geb. op 29-01-1746 te Berg en Terblijt, overleden op 15-02-1804 te Bunde. Trouwt met Joanna Catharine Rutten.

(5) Maria Lemmens, geb. op 08-02-1748 te Berg en Terblijt.

(6) Nn. Lemmens, geb. op 06-08-1749 te Berg en Terblijt.

(7) Margaretha Lemmens, geb. op 09-07-1750 te Berg en Terblijt en overleden op 19-12-1826 te Bunde. Trouwt op 26-04-1778 te Meerssen (Hervormd) met Joannes Ummels, geb. op 05-03-1743 te Bunde en overleden op 28-11-1819 aldaar, zoon van Petrus Ummels en Anna Vaessen.

(8) Maria Anna Lemmens, geb. op 22-10-1752 te Berg en Terblijt.

(9) Nn. Lemmens, geb. op 03-01-1756 te Berg en Terblijt.

7.         Petrus UBACHS, gedoopt (RK) op 02-10-1715 te Oud-Valkenburg (getuigen: Ida Ubachs, Petrus Gelen).

 

VIII.11 Godefridus Wilhelmus UBACHS, geb. ca. 1670, en overleden op feb. 1718 te Heerlen. (Zie ook Website Alexander Janssen) Er is sprake van een Geret Willem UBACHS, die op 14-01-1696 te Heerlen trouwt met Ida Ubachs, met getuigen Christiaan Ubachs en Gertrui Jabichs.

Getrouwd (op 14-01-1696 te Heerlen ?) met Helena JABES (Jabichs), geb. op 08-03-1671 te Heerlen, overleden op 07-01-1712 aldaar, (maar overlijdensdata lijkt niet te kloppen ivm kinderen), dochter van Godefridus Jabichs (geb. 1629) en Maria Bisschops.

Uit dit huwelijk:

1.         (Anna) Margaretha UBAGHS, gedoopt op 05-05-1700 te Heerlen (getuigen Helgerus Retro en Margaretha Kellender), overleden 16-11-1764 te Heerlen.

Getrouwd op 11-10-1727 te Kunrade (N.H., getuigen Johannes Janssen en Anne Maria Ubachs) met Adamus Jansen, gedoopt 11-09-1695 te Voerendaal en overleden 14-01-1771 te Heerlen, zoon van Theodorus Jans(s)en (1666-1747), en Gertrudis Frens (1672-1750).

Kinderen:

(1) Gertrudis Jansen, gedoopt op 19-09-1728 te Heerlen (Dget: Theodorus Jansen en Helena Jabichs), en overleden op 29-11-1806 aldaar. Trouwt op 27-09-1755 met Wilhelm Schillings. Zij krijgen 8 kinderen.

(2) Anna Jansen, gedoopt 29-09-1730 te Heerlen (Dget: Leonardus Tribels, Anna Jabichs), overleden 25-03-1812 te Heerlen. Trouwt (1) met Theodorus Bemelmans. Trouwt (2) in 1759 met Leonard Hoenen, geb. op 16-06-1730 te Heerlen, en overleden op 15-03-1812 aldaar. Zij krijgen 3 kinderen.

(3) Helena Jansen, gedoopt 26-04-1732 te Heerlen (Dget: Gordt Ubachs, Maria Gielen, Anna Jabichs) en overleden 19-10-1804 te Voerendaal. Trouwt op 02-08-1761 te Heerlen met Henricus Klinckers, gedoopt op 27-03-1732 te Heerlen, en overleden op 09-11-1792 te Voerendaal, zoon van Jacobus Klinckers en Gertrudis Strijthagen. Zij krijgen 8 kinderen.

(4) Theodorus Jansen, gedoopt 19-05-1735 te Heerlen (Dget: Theodorus Jansen en Anna Bischops). Trouwt op 11-01-1791 te Heerlen met Elisabetha Pluijmaeckers. Zij krijgen vier kinderen, Joannes Theodorus (1761), Lambertus (1764-1766), Lambertus (1766) en Joannes Wilhelmus (1770).

(5) Godefridus Wilhelmus Jans(s)en, gedoopt 31-01-1739 te Heerlen (Get: Wilhelmus Jansen en Elisabetha Schepers), en overleden 16-09-1781 te Voerendaal. Trouwt op 20-01-1765 te Heerlen met Maria Houben, geb. op 20-12-1735 te Heerlen, en overleden op 17-05-1795 aldaar.

(6) Joannes Wilhelmus Jans(s)en, gedoopt 15-04-1742 te Heerlen (Get: Johannes Heuts, Margaritha Siestermans, Margaritha Kelleners) overleden 29-04-1795 te Heerlen. Trouwt (1) op 06-10-1776 te Heerlen met Anna Catharina Schepers, geb. op 07-06-1749 te Heerlen, en overleden op 19-09-1783 aldaar, dochter van Cornelius Schepers en Elisabeth Haenraedts. Uit dit eerste huwelijk 4 kinderen. Trouwt (2) op 17-04-1785 te Heerlen met Anne Gertrudis Keulerts, geb. op 14-01-1749 te Heerlen, en overleden op 26-09-1793 aldaar. Uit dit tweede huwelijk 5 kinderen.

(7) Christianus Jansen, gedoopt 26-12-1745 te Heerlen (Doopget: Casparus Schepers, Anna Margareta Savelsberg, Theodorus Jansen), en overleden op 22-05-1814 te Wijlre. Trouwt op 07-12-1777 te Hulsberg met Anna Elisabeth Creuwels, geb. op 17-01-1756 te Oud-Valkenburg, overleden op 10-03-1834 te Wijlre, dochter van Christiaan Creusen (Kreuwel) en Maria Mechtildis Heuschen. Zij kregen 5 kinderen.

(8) Maria Catharina Jansen, geb. ca. 1748, overleden op 04-11-1791 te Heerlen. Trouwt met Johan Jacob Poolen, geb in 1725 te Voerendaal, overleden op 18-10-1782 te Heerlen, zoon van Antonius Poelen en Johanna Sterck. Trouwt op 06-02-1791 te Voerendaal met Joannes Josephus Hamers.

2.         Anna Maria UBAGHS, gedoopt op 23-05-1702 te Heerlen (getuigen Maria Jabighs en Conradus Jabighs). Waarschijnlijk overleden voor 1716.

3.         Godefridus UBAGHS, gedoopt op 08-12-1704 te Heerlen (getuigen Maria Rietraet en Godefridus Jabighs).

4.         Johannes UBACHS, gedoopt op 13-08-1707 te Heerlen (getuigen Maria Ruters en Hilgerus Kelleners).

5.         Hilgerus UBAGS, gedoopt op 18-04-1710 te Heerlen (getuigen Agnes Savelsbergh, Henricus Schepers, en Godefridus Jaebigs).

6.         Helena UBACHS, gedoopt op 31-10-1712 te Heerlen (getuigen Anna Jabichs, Maria Bischops en Nicolaus Bischops).

(Waarschijnlijk) Gehuwd op 03-07-1745 te Heerlen met Nelis Hamers (getuigen Marie Ubachs en Balthus Hamers).

7.         Beatrix UBACHS, gedoopt op 04-11-1713 te Heerlen (getuigen Henricus Scheepers, Simon Meens en Gertrudis Jabichs).

8.         Anna Maria UBACHS, gedoopt op 20-11-1716 te Heerlen (getuigen Mathias Voratzen, Anna Cuypers en Joannes Boxs).

Gehuwd op 05-10-1748 te Heerlen (getuigen Nn Ubachs en Catharina Haseliers), kerkelijk huwelijk op 14-04-1749 te Berg en Terblijt met Mathijs van de Berg, geb. in 1710, overleden op 06-09-1756 te Berg en Terblijt.

Kinderen:

(1) Helena van de Berg, geb. op 29-10-1749 te Heerlen, overleden op 15-04-1817 te Heerlen. Trouwt op 11-01-1789 te Heerlen met Wilhelmus Henricus Slangen, geb. op 13-09-1767 te Heerlen, zoon van Petrus Slangen en Maria Agnetis Stalmans.

(2) Godefridus Wilhelmus van de Berg, geb. op 08-12-1751 te Heerlen (getuige Adamus Jansen), overleden op 12-01-1824 te Bocholtz. Trouwt op 11-05-1799 te Simpleveld met Joanna Maria Jongen, gedoopt op 12 -08-1759 te Simpelveld (getuigen Joannes Melkop en Maria Meissen) en overleden op 19-03-1818 te Bocholtz, dochter van Leonardus Jungen en Joannan Maria Pfeiffer. Ze kregen 4 kinderen.

 

VIII.18 Peter UBACHS, gedoopt (RK) op 03-09-1675 te Voerendaal, overleden op 05-12-1743 te Amstenrade. Aangevers waren zoon Johan Ubachs en Schoonzoon Bartholomeus Strökens. Begraven op 07-12-1743 te Schinveld. Peter was een welgesteld man, hij bezat in zijn woonplaats Schinveld veel landerijen, o.a. "op de Steenakker", "op de Kling" en in de Trichterskoul, maar het bracht hem geen geluk. Wegens schulden is hij gedwongen land en een huis te verkopen. In 1717 wordt hij veroordeeld wegens belediging van de keurmeester, die in zijn herberg het bier kwam keuren. In 1723 staat hij terecht om zich te verantwoorden voor het ontduiken van hand-en span-diensten ten behoeve van de Oostenrijkse regering, die vanaf 1714 tot de komst van de Fransen in 1794 over Schinveld en omgeving de souvereiniteit bezat. Hem was samen met drie andere dorpsgenoten opgedragen met hun paarden in Gulpen te verschijnen om de Gouverneur der Nederlanden, die misschien op terugreis was van Wenen naar de hoofdstad Brussel te begeleiden. De gevorderde paarden moesten in elk geval dienen als voorspan voor de karossen van de Gouverneur op weg naar Luik. Nadat de Schinveldenaren Zijne Excellentie tot die stad vergezeld hadden, waren zij er midden in de nacht vandoor gegaan. Voor dat plichtsverzuim werden ze gegrepen en veroordeeld tot een boete van 5 Goudgulden en de betaling van de proceskosten. Een jaar later, op 20-10-1724 maakt Cornelia Dounen, zijn eerste echtgenote, haar testament. Zij is bezorgd dat haar man de goederen, die zij in het huwelijk heeft ingebracht, verbrassen zal. Daarom wordt manlief door haar uitdrukkelijk van de erfenis uitgesloten. In 1727 wordt Peter beboet wegens medeplichtigheid aan mishandeling van een dorpsgenoot "op de Plats". Op 30-09-1737 komt zijn handtekening voor op een acte in verband met een geldlening, die Schinveld moet aangaan om een door het Oostenrijkse leger opgelegde vordering te kunnen betalen. In 1739 belandt Peter in de kerker van het Kasteel van Amstenrade op verdenking van medeplichtigheid bij inbraken en diefstallen, maar door gebrek aan bewijs wordt hij ook weer vrijgelaten. Uit een rekening van de gevangenbewaker van het kasteel weten we hoelang de verdachte gevangen gezeten heeft. De rekening vertelt; "Aen Peter U. van Schinveld door order van den Heere Drossard om Deszelfs Impotentheyt daegelijcks gegeven de portie van mijn tafel. Welcken heeft geseten van 29 Aug. tot de 3e December 1739, maeckende ses en negentigh daegen". Vier jaar later wordt de man opnieuw gegrepen en in Amstenrade gevengen gezet. Deze keer brengt hij het er niet levend vanaf. Het overlijdingsbericht van Pastoor Daemen van Schinveld vermeldt, dat Peter 05-12-1743 te Amsterraed overleden is, en begraven is "na alleen het sacrament van de Biecht" ontvangen te hebben. Door het ontbreken van voldoende sacramenten in Amstenrade door de exegese, kreeg de veroordeelde weliswaar gelegenheid om te biechten, maar de andere sacramenten der stervende mocht hij niet ontvangen. Na op de pijnbank medeplichtigheid bekend te hebben aan diefstallen in de pastorieen van Schaesberg en Marienberg, aan moord bij de Beukeboom te Limbricht, aan kerkdiefstallen te Ubach, Eygelshoven, Schaesberg, Amstenrade, Spaubeek, Nieuwstadt en Marienberg, en tenslotte aan diefstallen bij Reynders te Brunssum en bij Drossart Duyckers te Raath‑Bingelrade, Wordt hij samen met Johan J., "de tamboer van Schinveld", "in het veld van Treebeek" (het Marebosch) opgehangen. Later zullen de nabestaanden de kosten van het proces gepresenteerd krijgen. Omdat de rekening van de gevangenbewaker bewaard is gebleven, zijn we gedetailleerd van die kosten op de hoogte; "Ten daege van d'Executie aen de gedetineerden gegeven twee potten warmen wijn f. 2,-. Item aen den gerichtsbode voor het smeren der gekwetste ledematen van de gefolterde criminelen twee potten brandewijn a 13 stuiver den pot f. 2,- en 6 stuiver. Item voor het executeren der creminelen geleverd 300 schansen a 10 gulden de honderd f. 30,‑. Item aen den scherprechter (=beul) geleverd 18 3/4 potten wijn f. 18,-. Item aen de Heren pastoors en andere priesters die de criminelen bijgestaan hebben 16 potten wijn f. 16,-." De eerder vermelde publicatie van het Nederlands Patriciaat, die niets vermeldt van Peter's zwarte ziel, schrijft dat de man in Schinveld begraven is. Die berichtgeving sluit aan wat pastoor Daemen in het boven geciteerde overlijdensbericht heeft vastgesteld. Volgens de rekening van de gevangenbewaarder moeten we echter aannemen, dat de terechtgestelden na de executie ter plaatse gecremeerd zijn, want daarvoor waren 300 schansen geleverd.

Behalve een zwarte ziel had Peter Ubachs ook een zwart uiterlijk, "der Peter uit Schinveld" was een "kerel" met bruin smerig haar, gekleed in een asgrauwe, linnen jas.

Zes jaar na deze gebeurtenis maakt koster Arnold Buysers van Schinveld in 1749 vier verkoopcontracten op voor de ergenamen van Peter, die genoodzaakt zijn om land te verkopen, omdat zij-zoals overigens gebruikelijk "de kosten van het proces tegen hun vader betalen moeten".

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 03-06-1704 te Brunssum (RK) (getuigen: Elisabytha Wijnen, Petro Wolters, Cornelia Doenen) met Cornelia DOUNEN, gedoopt (RK) op 23-03-1679 te Brunssum (getuigen: Joes Wolters, Catharina Cloeten), overleden op 29-09-1723 te Schinveld op 44-jarige leeftijd, dochter van Henrici Doenen en Maria Penners.

Gehuwd voor de kerk (2) 00-07-1724 te Schinveld (RK) (getuigen: Antonius Theunissen, Gertrudis Debets) met Gertruda JANS, overleden op 27-10-1724 te Schinveld.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Gerardus UBACHS, geb op 23-04-1701 (zie IX.22).

2.         Maria UBACHS, geb. ca. 1705 te Schinveld, overleden op 22-09-1781 aldaar.

Gehuwd voor de kerk (1) op 17-05-1727 te Voerendaal met Godefridus Tilen (getuigen: Adam Segers, Catharina Goedsbloet).

Gehuwd (2) op 07-01-1731 te Schinveld (getuigen Joanna Reijners en Antonius Bex) met Jan Bex, geb. ca. 1700, overleden op 26-12-1749 te Schinveld, zoon van Johannes (Joes) Bex en Anna Reijners.

Kinderen uit het huwelijk met Jan Bex:

(1) Anna Maria Bex, geb. op 04-04-1731 te Schinveld. Trouwt op 18-09-1759 te Schinveld met Johan Mols.

(2) Antonius Bex, geb. op 23-11-1733 te Schinveld, overleden op 09-02-1808 te Merkelbeek. Trouwt op 09-02-1762 te Schinveld met Anna Elisabeth Reiners, geb. op 20-12-1741 te Schinveld, overleden op 01-07-1787 aldaar, dochter van Anthonius Reiners en Johanna Scherpeseels.

(3) Gerardus Bex, geb. op 11-03-1736 te Schinveld.

(4) Cornelia Bex, geb. op 07-09-1738 te Schinveld.

(5) Henricus Bex, geb. op 06-10-1741 te Schinveld en overleden op 13-01-1781 aldaar.

(6) Cornelia Bex, geb. op 21-03-1744, en overleden op 27-12-1824 te Schinveld. Trouwt op 16-04-1769 met Johan Laumen.

(7) Joannes Bex, geb. op 09-11-1746 te Schinveld.

(8) Marie Catharina Bex, geb. op 03-10-1749 te Schinveld, en overleden op 19-07-1819 aldaar. Trouwt op 24-06-1781 te Schinveld met Gerard Werdens, geb. 20-06-1756 te Brunssum.

3.         Catharina UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 14-06-1714 te Schinveld (getuigen: Elisabeth Theunissen, Henricus Ubachs), overleden op 09-12-1790 te Schinveld.

Gehuwd voor de kerk (RK) op 11-02-1738 te Schinveld met Petrus Jans(en) (getuigen: Maria Ubaghs), overleden op 07-11-1747 te Schinveld, zoon van Anthonius Janssen en Elisabeth Spies.

Kinderen:

(1) Cornelia Jans, geb. 02-10-1738 te Schinveld en overleden op 07-01-1815 aldaar. Trouwt in 1785 aldaar met Jean Roberts (Robben).

(2) Maria Elisabeth Jans, geb. op 28-02-1741 te Schinveld.

(3) Petronella Jans, geb. 24-02-1743 te Schinveld en overleden op 22-06-1817 aldaar. Trouwt in 1773 aldaar met Jacobus Peters, geb. in 1733.

(4) Antonius Jans, geb. 15-08-1745 te Schinveld.

4.         Joannes (Johan) UBACHS, gedoopt op 11-02-1717 te Schinveld (zie IX.24).

5.         Elisabeth UBACHS, gedoopt (RK) op 15-01-1720 te Schinveld (getuigen: Wilhelmus Buijser, Elisabeth Stuurmans, Joannes Zuns).

6.         Petrus UBACHS gedoopt op 17-05-1723 te Schinveld (zie IX.27).

7.         Henricus UBACHS (zie IX.31).

 

VIII.23 Joannes UBACHS, geb. voor 1678 te Voerendaal.

Gehuwd voor de kerk op 14-10-1695 te Voerendaal (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Eva Dotenam) met Margaretha DOTENAM (Dotenem). Zij is weduwe van Cornelis Haeseliers.

Uit dit huwelijk:

1.         Elisabeth UBAGHS, geb. op 20-05-1696.

Gehuwd voor de kerk op 26-03-1718 (ook op 10-04-1718) te Heerlen (Herv. ?) met Mathias (Mathieu) Custers, geb. voor 1690. Hij was Luitenant-Kapitein in het leger (genoemd is het leger van Prins Hendrik, maar dat klopt niet vanwege tijd).

Kinderen:

(1) Caspar Custers, geb. op 30-01-1719 te Voerendaal (getuigen Theodours Habets, Caspar ab Elmpt, Margaretha Packbier, Anna Barbara de Lamberts de Tunterfeldt).

(2) Theodorus Wilhelmus Custers, geb. op 23-02-1726 te Voerendaal (getuigen Godefridus Ubaghs, Anna Maria Ubaghs en Theodorus Plumeekers).

(3) Leonardus Josephus Custers, geb. op 20-02-1728 te Voerendaal (getuigen Joannes Daemen, Leonardus Josephus de Lamberts de Cortenbagh, Agnes Sybilla a Soeskern). De tweede doopgetuige bewoonde waarschijnlijk het Ukasteel CortenbachU te Voerendaal, dat nog steeds bestaat.

(4) Mathias Guilelmus Custers, geb. op 19-10-1730 te Voerendaal (getuigen Margaretha Ubachs, Guilelmus van Schoon, Anna Peters, Nicolaus Claessen).

2.         Joanna (Jeanne) UBAGHS (Ubachs), gedoopt op 24-02-1699 te Voerendaal (Gerardus Haseliers, Joannes Habets, Eva Dateneim).

Ondertrouwd op 04-09-1723 te Heerlen (getuigen: Maria Dahmen, Catharina Helena Fabritius, Peter Nisten, Willem Goffin), gehuwd voor de kerk op 20-09-1723 te Heerlen (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Joannes Jansen) met Joannes Wilhelmus Fabricius (Fabrity), gedoopt (RK) op 01-11-1687 te Wijnandsrade (getuigen: Margarita Cupers, Jo Meijers), zoon van Andreas Fabriti en Joanna Hentix.

Kinderen:

(1) Godefridus Fabricius, gedoopt op 12-05-1724 te Voerendaal (getuigen Margaretha Ubaghs, Godefridus Ubaghs, Maria Fabricius).

3.         Anna Barbara UBAGHS, gedoopt (RK) op 18-06-1700 te Voerendaal (getuigen: Petrus Ubachs loco Leonardus Hieronymus Josephus de Lamberts, Ida Haseliers loco Anna Barbara Donnerfeldt).

4.         Godefridus UBAGHS (Ubachs), geb. op 31-05-1701 te Voerendaal (zie IX.43).

5.         Gertruda UBAGHS (Ubachs), gedoopt op 08-10-1703 te Voerendaal (getuigen Gertrudis de Lamberts, Ida Haseliers, Godefridus Daemen).

6.         Anna Maria UBAGHS (Ubachs), gedoopt op 08-10-1704 te Voerendaal (getuigen Margaretha Ubachs, Theodorus Habets en Michael Dotenem).

 

VIII.32 Wilhelmus UBACHS, gedoopt (RK) op 03-11-1689 te Voerendaal (getuigen: Wilhelmus Sceeren, Anna Crewen).

Ondertrouwd op 13-09-1721 te Heerlen (getuigen: Maria Margaretha Eijmael, Ulrich Eijmael), gehuwd voor de kerk op 22-09-1721 te Klimmen (RK) (getuigen: Maria Meijers, Leonardi Meijers) met Mechtilde MEIJERS, gedoopt (RK) op 29-09-1692 te Voerendaal, overleden op 28-07-1725 te Klimmen.

In de UStamboom van de Familie ScheijenU wordt gerapporteerd dat deze Wilhelmus Ubachs (VIII.32) voor een tweede maal trouwt met Ida KONICKS (Conings) en verhuisd naar Schimmert. Dit is volgens ons onjuist, want Ida Konicks zou te Voerendaal ook al twee kinderen hebben gekregen. Ida Conings is wel met een Willem Ubachs getrouwd; wij plaatsen haar in een aparte tak beneden.

Uit het huwelijk met Mechtilde:

1.         Martinus UBACHS, gedoopt (RK) op 21-10-1722 te Klimmen (getuigen: Martinus Meijers, Elisabeth Ubachs, Joannes Wouters).

2.         Maria UBACHS (Anna Maria), gedoopt (RK) op 23-03-1724 te Klimmen (getuigen: Maria Heusschen, Elisabeth Meijers, Henricus Ubachs) en overleden op 01-02-1784 aldaar.

Gehuwd voor de kerk op op 22-06-1744 te Klimmen (RK) – ook 07-07-1743 Klimmen vermeld in Gendalim - (getuigen: Joannes Spirts, Anna Kerckhofs) met Theodorus Pluijmen, gedoopt op 09-01-1718 te Maastricht, overleden op 22-03-1799 te Klimmen, zoon van Michael Pluijmen en Gertrudis Hollants. Deze Michael is een zoon van Maria Ubachs (dochter VI.1), zie aldaar.

Kinderen:

(1) Maria Gertrudis Pluijmen, geb. op 16-05-1744 te Klimmen.

(2) Catharina Mechtildis Pluijmen, geb.op 28-09-1745 te Klimmen.

(3) Maria Elisabeth Pluijmen, geb. op 15-01-1747 te Klimmen, overleden op 14-06-1824 te aldaar. Trouwt te Klimmen met Joannes Dautzenberg, geb. op 26-11-1740 te Klimmen, en overleden op 19-03-1825 aldaar, zoon van Henricus Dautzenberg en Anna Heuts.

(4) Mechtildis Pluijmen, geb. op 07-10-1748 te Klimmen.

(5) Anna Francisca Pluijmen, geb. op 23-08-1750 te Klimmen.

(6) Martin Pluijmen, geb. op 14-07-1752, en overleden op 08-10-1810 aldaar.

(7) Maria Helena Pluijmen, geb. op 02-03-1754 te Klimmen, overleden op 28-02-1787 aldaar.

(8) Catharina Pluijmen, geb. op 02-03-1756 te Klimmen, overleden op 05-08-1762 aldaar.

(9) Maria Margaretha Pluijmen, geb. op 06-04-1758 te Klimmen, overleden op 16-02-1841 aldaar. Trouwt (1) met Theodorus Schoenmaekers. Trouwt (2) op 17-05-1802 te Klimmen met Francis Souren, geb. op 31-07-1761 aldaar, zoon van Alexandre Souren en Marie Catharine Knols.

(10) Anna Maria Pluijmen, geb. op 26-02-1760, overleden op 09-02-1848 aldaar. Trouwt met Andreas Kleijnen.

(11) Franciscus Wilhelmus Pluijmen, geb. op 25-09-1761 te Klimmen.

(12) Michael Pluijmen, geb. op 25-09-1761 te Klimmen, overleden op 16-08-1762 aldaar.

(13) Joannes Gerardus Pluijmen, geb. op 31-07-1763 te Klimmen en overleden op 11-09-1767 aldaar.

(14) Michael Pluijmen, geb. op 18-03-1766 te Klimmen, overleden op 10-10-1842 aldaar. Trouwt op 02-02-1710 te Klimmen met Maria Catharina Gelders, dochter van Jan Gelders en Maria Alofs.

 

VIII.39 Jean UBACHS, gedoopt op 18-11-1676. (Zie ook UStamboom LujaU).

Gehuwd op 14-07-1696 te Heerlen met Margarethe URLINGS (Janet Eurlings) (getuigen Jan Hamers en Gertrui Eurlings), dochter van Gerard Urlings en Maria Rosenboom.

Kinderen:

1.         Nicolaus UBACHS, gedoopt op 28-07-1697 te Heerlen (getuigen Gertrudis Eurlings en Joannes Hamers).

2.         Anna UBACHS, gedoopt op 05-07-1698 te Heerlen (getuigen Leonardus Weeren en Barbara Urlings) en begraven op 28-12-1776 te Voerendaal.

Gehuwd op 18-09-1724 te Heerlen (getuigen Wilhelmus Velraadts en Anna Maria Ubachs) met Matthias Velraedts (Velroedt), zoon van Peter Welraedt en Barbara Schelen.

Uit dit huwelijk:

(1) Maria Magdalena Velraedt, geb. op 22-11-1726 te Heerlen.

(2) Gerardus Velraedt, geb. op 20-10-1731 te Heerlen.

(3) Anna Barbara Velroedt, gedoopt te Heerlen op 28-10-1734.

(4) Maria Margaretha Velroedt, geb. op 18-09-1737 te Heerlen.

(5) Joannes Petrus Velraedt, geb. op 25-03-1741 te Heerlen.

3.         Gerardus UBAGHS, gedoopt op 23-04-1701 te Heerlen (getuigen Maria Wilkens en Petrus Urlinx).

4.         Anna Maria UBACHS, gedoopt op 31-08-1707 te Heerlen (getuigen Henricus Scheepers, Margaritha Meens, en Conradus Gastes).

 

VIII.42 Henricus UBACHS (Ubaghs), gedoopt ca. 1685-1690, overleden op 14-04-1766 te Schinveld.

Ondertrouwd op 26-10-1715 te Heerlen (getuigen: Margaretha Linssen, Elisabeth Scheeren, Gerrit van Eijs, Jan Ubachs), gehuwd voor de kerk op 17-11-1715 te Voerendaal (RK) met Anna SCHEEREN (Scherer), gedoopt (RK) op 05-11-1695 te Voerendaal, overleden op 13-09-1769 te Schinveld.

Uit dit huwelijk:

1.         Helena (Maria ?) UBAGHS (Ubachs), gedoopt op 20-06-1717, overleden op 11-03-1802 te Voerendaal.

Ondertrouwd (1) op 03-07-1745 te Heerlen (getuigen: Maria Ubachs, Balthus Hamers), gehuwd voor de kerk op 18-07-1745 te Voerendaal (RK) met Cornelius Hamers (getuigen: Petrus Daemen, Balthasar Haemers), gedoopt op 09-03-1715 te Voerendaal, overleden voor 1750, zoon van Laurentius Hamers en Anna Linssen.

Kinderen:

(1) Anna Maria Hamers, geb. te Ubachsberg, gedoopt op 17-04-1746 te Voerendaal en overleden op 31-08-1818 aldaar. Trouwt met Johannes Gerardus Voncken (1759-1831).

Ondertrouwd (2) op 25-11-1749 te Heerlen (getuigen: Marie Ubachs, Nelis Bisschops), gehuwd voor de kerk op 28-11-1749 te Voerendaal (RK) met Joannes Bisschops (getuigen: Petrus Daemen, Joannes Sijben), overleden op 17-11-1793 te Voerendaal.

Kinderen uit dit tweede huwelijk:

(1) Henri Bisschops, geb. op 14-01-1749 te Voerendaal, en overleden op 05-05-1837 aldaar. Trouwt met Anne Marie Sijben.

(2) Anna Catharina Bisschops, geb. op 05-09-1751 te Voerendaal, en overleden op 26-12-1835 te Klimmen. Trouwt met Jan Willem Moonen.

(3) Arnoldus Bisschops, geb. op 20-09-1753 te Voerendaal.

(4) Henricus Bisschops, geb. op 01-10-1755 te Voerendaal.

(5) Joannes Wilhelmus Bisschops, geb. op 11-09-1756 te Voerendaal, en overleden op 09-06-1843 aldaar. Trouwt met Anna Maria Muijrers.

(6) Mattheus Bisschops, geb. op 07-10-1757 te Voerendaal. Trouwt op 12-11-1786 met Maria Elisabeth Lahaye, geb. op 04-07-1761 te Heerlen, overeleden op 02-06-1840 aldaar, dochter van Joannes Leonardus Lahay en Maria Gertrud Jabichs.

(7) Joannes Bisschops, geb. op 29-03-1759 te Voerendaal.

(8) Johannes Henricus Bischops, geb. op 06-09-1760 te Voerendaal en overleden 31-01-1848 te Simpelveld. Trouwt te Hulsberg met Anna Catharina Bruls, gedoopt te Wijnandsrade op 08-11-1754 en overleden op 01-04-1819 te Simpelveld.

2.         Gerardus UEBACHS (Ubachs) gedoopt op 06-05-1719 te Schinveld (zie IX.53).

3.         Joannes UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 04-03-1722 te Schinveld (getuigen: Wilhelmus Buiser, Cornelia Beckers, Leonardus Bischops).

4.         Maria UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 01-07-1724 te Schinveld (getuigen: Elisabetha van Eijs, Wilhelmus Buiser, Agatha Reinckens, Wilhelmus Scheeren).

Gehuwd voor de kerk op 20-10-1754 te Schinveld (RK) (getuigen: Cornelia Henskens, Adamus Schreijen) met Aegidius (Gelis) Schrijen, gedoopt (RK) op 14-02-1728 te Schinveld, zoon van Gerardus Schrijen en Maria Heerlers, en overleden op 25-12-1800 aldaar. De kinderen van het echtpaar Schrijen-Ubachs houden een publieke verkoopvan huis en goederen d.d. 21-03-1803.

Kinderen:

(1) Gerardus Schrijen, geb. op 30-07-1755 te Schinveld.

(2) Hendrik Schrijen, geb. op 17-05-1757 te Brunssum en overleden op 10-01-1818 aldaar. Beroep Wever. Trouwt op 12-07-1778 met Maria Herings te Brunssum, geb. ca 1755 en overleden op 26-03-1840 te Brunssum, dochter van Pieter Herings en Maria Halmans.

(3) Maria Anna Schrijen, geb. op 28-12-1758 te Schinveld, overleden op 08-11-1826 te Susteren. Trouwt op 18-10-1785 te Schinveld met Hendrik Rouers.

(4) Egidius Schrijen, geb. op 09-06-1761 te Schinveld.

(5) Henri Schrijen, geb. op 21-09-1763 te Schinveld, overleden op 24-11-1809 te Schinveld.

(6) Arnoldus Schrijen, geb. op 24-11-1765 te Schinveld.

5.         Henricus (Henri) UBAGHS (Ubachs) gedoopt op 16-02-1728 te Schinveld (zie IX.58).

6.         Anna Catharina UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 09-09-1731 te Schinveld (getuigen: Margareta Cremers, Henricus Herinx, Barbara Mertens, Joannes Claessens) en overleden op 21-12-1801 aldaar.

Gehuwd voor de kerk op 27-06-1758 te Schinveld (RK) (getuigen: Gertrudis Baeckhoven, Aegidius Jacobs) met Jacobus Jacobs, gedoopt (RK) op 11-07-1731 te Schinveld (getuigen: Sophia Scrijen, Joannes Mols), begraven op 21-12-1777 te Schinveld, zoon van Joannes Jacobs en Cornelia Cleuters.

Kinderen:

(1) Maria Sophia Jacobs, geb. 12-12-1758 te Schinveld.

(2) Henricus Jacobs, geb. 30-10-1759 te Schinveld.

(3) Maria Anna Jacobs, geb. 03-03-1761 te Schinveld, en overleden op 25-03-1795 aldaar. Trouwt in 1788 met Joannes Severinus Scheeren, geb. op 02-11-1757 te Schinveld, en overleden op 26-06-1829 aldaar, zoon van Andeas Scheeren en Cecilia Cloten.

(4) Petrus Jacobs, geb. 03-07-1762 te Schinveld.

(5) Maria Agnes Jacobs, geb. 25-08-1763 te Schinveld.

(6) Joannes Michiel Jacobs, geb. 31-07-1765 te Schinveld, en overleden op 22-01-1829 aldaar. Trouwt op 17-11-1802 aldaar met Marie Agnes Heerings, dochter van Sevrini Heerings en Anne Chatarine Schorens.

(7) Maria Helena Jacobs, geb. 17-04-1767 te Schinveld.

(8) Joannes Petrus Jacobs, geb. 12-10-1768 te Schinveld.

(9) Maria Helena Jacobs, geb. 03-02-1770 te Schinveld en overleden op 03-01-1836 te Brunssum. Trouwt op 21-04-1808 te Brunssum met Peter Joseph Joosten, geb. op 14-09-1772 en overleden op24-09-1858 aldaar, Paardenknecht, zoon van Jean Joosten en Marie Catherine Francken.

(10) Joannes Jacobus Jacobs, geb. 02-07-1774 te Schinveld.

(11) Anna Catharina Jacobs, geb. 12-04-1777 en overleden op 10-09-1816 te Schinveld.

7.         Wilhelmus UBAGHS (Ubachs) gedoopt op 21-10-1736 te Schinveld (zie IX.62).

 

VIII.47 Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 01-11-1687 te Voerendaal (getuigen: Jacobus Dawen, Catharina Ubaghs), overleden voor 1730.

Ondertrouwd op 26-09-1716 te Heerlen (getuigen: Anna Jabis, Jacob Mouren), gehuwd voor de kerk op 10-10-1716 te Heerlen (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Maria Jonghen) met Catharina STALMANS, geb. te Süggerath (D). Catharina trouwde op 23-04-1730 in tweede huwelijk met Guillaume Hegenans, geb. te Simpelveld.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna Catharina UBAGHS (Ubachs), gedoopt op 12-10-1717 (doopgetuigen Stephanus Jansen en Maria Goffin), overleden op 19-07-1794 te Voerendaal op 76-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 25-05-1754 te Heerlen (getuigen: Nicolaas Ubachs, Johanna Maria Linssen), gehuwd voor de kerk op 09-06-1754 te Schinveld (RK) (getuigen: Petrus Daemen, Gualterus Ubaghs) met Jacobus Hoenen, gedoopt op 11-05-1731 te Voerendaal (doopgetuigen Jacobus Frencken en Johanna Haan), overleden op 31-03-1774 aldaar.

Kinderen:

(1) Joannes Nicolaus Hoen, geb. op 16-10-1756 te Voerendaal.

(2) Corneil Hoenen, geb. op 03-01-1758 te Voerendaal, en overleden op 18-01-1835 aldaar. Trouwt op 02-04-1780 te Heerlen met Anne Marie Lintjens.

(3) Jacobus Hoenen, geb. op 26-11-1762 te Voerendaal, overleden op 14-04-1805 te Voerendaal. Trouwt op 21-09-1787 te Heerlen met Maria Anna Schepers.

2.         Johannes UBAGHS, gedoopt op 28-11-1720, overleden op 09-12-1761 te Voerendaal.

3.         Nicolaas UBAGHS (Ubachs) gedoopt op 08-08-1723 te Voerendaal (zie IX.67).

4.         Wolterus UBAGHS, geb. op 26-09-1726 te Ubachsberg (zie IX.69).

 

VIII.49 Jacobus UBAGHS, gedoopt (RK) op 25-03-1690 te Voerendaal (getuigen: Theodorus Habets, Maria Schillings), overleden op 10-06-1764 te Kunrade-Voerendaal.

Ondertrouwd op 18-06-1716 te Heerlen (getuigen: Jen Linssen, Joannes Ubaghs), gehuwd voor de kerk op 02-07-1718 te Voerendaal (RK) (getuigen: Theodorus Habets, Elisabeth Ubaghs) met Margaretha LINSSEN (van Colmont), overleden op 30-03-1770 te Kunrade-Voerendaal. Op 14-08-1771 verkoopt Laurens Senden, weduwnaar van wijlen Margaretha Muijrers, een stuk land, "gelegen aan Colmond". Het wordt verkocht aan Jacobus en Maria Margaretha Ubags en Jenne Rhoen (weduwe van Johannes Henricus Ubaghs), in tweede huwelijk met Matthewis Bree. (L.V.O. 2047, pag. 366-368).

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes Henricus UBAGHS gedoopt op 26-11-1719 te Voerendaal (zie IX.71).

2.         Joanna Maria (Jenne Marie) UBAGHS, gedoopt (RK) op 03-11-1721 te Voerendaal (getuigen: Theodorus Habets, Joanna Ubaghs), overleden op 12-12-1779 te Voerendaal.

Ondertrouwd op 08-06-1766 te Heerlen (getuigen: Jenne Maria Monen, Reinier Rozeboom), gehuwd voor de kerk op 22-06-1766 te Voerendaal (RK) met Petrus Rosenbaum (Rooseboom), gedoopt op 26-12-1722 te Heerlen, en overleden op 23-06-1790 te Voerendaal, zoon van Henricus Rosenbaum en Maria Cloot.

3.         Anna UBAGHS, gedoopt (RK) op 29-08-1723 te Voerendaal (getuigen: Joannes Willems, Anna Ubaghs), overleden op 09-01-1802 te Voerendaal. (In Gendalim is 18-06-1753 aangegeven als datum voor begrafenis te Voerendaal).

Ondertrouwd op 06-10-1753 te Heerlen (getuigen: Jenne Marie Ubachs, Paulus Eussen), gehuwd voor de kerk op 21-10-1753 te Voerendaal (RK) (getuigen: Petrus Daemen, Paulus Eussen) met Woltherus (Wouter, Guelmi, Wilhelmus) Heuts, geb. op 04-06-1718 te Voerendaal, overleden op 18-06-1763 te Voerendaal, zoon van Petrus Gauthier Heuts en Walberta Busschops.

Kinderen:

(1) Marie Margaretha Heuts, gedoopt op 16-09-1754 te Voerendaal.

(2) Joanna Heuts, geb. op 09-01-1757 te Voerendaal, en overleden op 22-01-1835 te Heerlen.

(3) Maria Catharina Heuts, geb. op 05-11-1759 te Voerendaal en overleden op 14-03-1833 aldaar. Trouwt op 22-05-1785 te Voerendaal met Hendrik Johan Merkelbach, geb. op 05-09-1756 te Voerendaal, overleden op 27-07-1835 aldaar, zoon van Alexander Merkelbach en Anna Werens.

(4) Anna Catharina Heuts, ca. 1760, overleden op 17-06-1853 te Heerlen op 93-jarige leeftijd. Trouwt met Jan Nikolaas Vrusch.

(5) Joanna Maria Heuts, geb. op 23-03-1762 te Voerendaal, en overleden op 17-06-1818 aldaar.

4.         Cornelius UBAGHS, gedoopt (RK) op 17-01-1725 te Voerendaal, overleden op 22-01-1726 te Voerendaal op 1-jarige leeftijd.

5.         Cornelius UBAGHS, gedoopt (RK) op 17-01-1726 te Voerendaal (getuigen: Joannes Ubaghs, Petrus Nijsten, Helena Cupers, Anna Krijns), overleden voor 1727.

6.         Mathias UBAGHS (Ubachs, Ubags) gedoopt op 05-04-1728 te Voerendaal (zie IX.79).

 

VIII.61 Ernest UBACHS (Arnoldus), geb. op 16-08-1680, gedoopt (RK) op 16-08-1680 te Voerendaal, overleden op 07-10-1740 te Bunde.

Gehuwd voor de kerk op 31-10-1706 te Bunde (RK) met Joanna (Jeanna) RUTTEN (getuigen Hubertus Snepers en Sibilla Keulen), overleden op 26-02-1756 te Bunde. Zij was in tweede huwelijk getrouwd met Leonardus Hendricks.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna UBACHS, gedoopt (RK) op 21-07-1707 te Bunde (getuigen: Hubertus Jaspers, Gerardus Bosch).

2.         Hubertus UBACHS (Ubaxs), gedoopt (RK) op 02-11-1708 te Bunde (zie IX.83).

3.         Maria UBACHS (Eubags), gedoopt (RK) op 25-12-1712 te Bunde (getuigen: Agnes Lemmens, Joannes Eubags), overleden op 04-12-1740 te Bunde.

Gehuwd voor de kerk op 06-10-1737 te Meerssen (RK) met Joannes de Vijs (Devies), geb. voor 1710 te Ulestraten.

 

VIII.72 Joannes UBACHS, gedoopt op 23-10-1660 te Spaubeek (getuige Servatius Limpens). Uit UStamboom FerversU.

Gehuwd op 06-11-1689 te Susteren met Maria DRIESSEN (getuigen Gerardus Ververs en Reinerus Salden).

Kinderen:

1.         Gertrudis UBACHS, gedoopt op 16-04-1690 te Susteren (getuigen Joanna van Oeteren en Jacobus Driessen).

Gehuwd op 28-02-1710 te Susteren met en Joes Neutgens, gedoopt op 20-12-1682 te Susteren, begraven op 13-04-1736 te Susteren, zoon van Theodorus Neutgens en Anna Vreen.

Kinderen:

(1) Theodoris Neutgen, geb. op 20-04-1711 te Susteren (getuigen Theodoro Neugen en Elisabetha Drissen). Gehuwd met Maria Elisabeth Jansen.

(2) Maria Anna Neutgen, geb. op 21-02-1719 te Susteren (getuigen Matthias Mullenaers en Anna Freen), en overleden op 04-02-1820. Trouwt met Herman Stevens, gedoopt op xx-06-1729 te Susteren, zoon van Werner Steffens en Maria Ververs.

(3) Christianus Neutgens, geb. op 13-03-1723 te Susteren (getuigen Gertrudis Rossij en Joes Conen), begraven op 10-12-1776 aldaar.

(4) Margaretha Neutgens, geb. op 29-09-1725 te Susteren (getuigen Anna Schwillens, Hubertus Driessen en Catharina Jacobs).

(5) Anna Maria Neutgens, geb. op 13-02-1730 te Susteren (getuigen Renerus van Stein en Aelia Rol), overleden op 04-02-1820 aldaar. Trouwt op 18-04-1754 te Susteren met Herman Steffens, geb. in 1729 te Susteren, zoon van Theodorus Steffens en Maria Ververs.

2.         Nn UBACHS, geb. op 13-01-1692 te Susteren (getuige Gertrudis Steeltens) (voornaam onleesbaar).

3.         Christianus UBACHS, geb. op 12-09-1694 te Susteren (getuigen Christianus Ubachs en Margaretha Jessen).

4.         Jacobus UBACHS, geb. op 26-08-1696 te Susteren (getuigen Judocus Schreurs en Catharina Driessen).

5.         Agnes UBACHS, gedoopt op 24-06-1699 te Susteren (getuigen Willem Nelissenen Gertrude Driessen).

 

 

Generatie IX

 

 

IX.4     Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 23-10-1705 te Schin op Geul (getuigen: Barbara Haerts, Kristina Moers, Henricus Ubachs), overleden op 08-07-1773 te Meerssen.

Gehuwd voor de kerk op 08-07-1731 te Meerssen (RK) met Ida MURMANS, geb. ca. 1706, overleden op 29-09-1751 te Rothem-Meerssen.

Uit dit huwelijk:

1.        Maria Catharina UBAGS, geb. in 1736, en overleden op 21-01-1826 te Maastricht.

Gehuwd op 08-05-1763 te St. Pieter (ook registratie in Wolder) met Henricus Hermannus Moers (getuigen Hermanus Schuffelers en Maria Catharina Gillisen), geb. op 28-10-1742 te Vroenhoven en overleden op 03-12-1812 te Maastricht, zoon van Gisbertus Moors en Maria Geurts. UHuwelijksakteU.

Kinderen uit dit huwelijk:

(1) Marie Anna Moers, geb. op 10-12-1763 te Wolder (getuigen Maria Anna Ubachs, Gijsbertus Moers).

(2) Marie Ide Moors, geb. op 28-11-1765 te Wolder (getuigen Henricus Ubachs, Maria Agnes Moers). Trouwt op 21-06-1810 te Maastricht met Jean Sonneville, geb. op 21-01-1770 aldaar, zoon van Jean Henri Sonneville en Marie Jeanne du Bien.

(3) Maria Catharina Moors, geb. op 16-11-1767 te Wolder (getuigen Gerardus Moors, Maria Catharina Gillissen).

(4) Gijsbertus Moers, geb. op 29-11-1769 te St. Pieter (getuigen Joannes Ubags, Anna Straetmans), Hovenier, overleden op 26-01-1845 aldaar. Trouwt op 28-06-1795 te St. Pieter met Anna Catharina Rondas, geb. in 1759, overleden in 1826, dochter van Johannes Rondas en Anna Miessen.

(5) Joannes Moers, geb. op 24-09-1771 te St. Pieter (getuigen Maria Catharina Nelissen, Mathias Moers).

(6) Maria Catharina Moers, geb. op 03-02-1774 te St. Pieter (getuigen Josephus Ubags, Agatha Meijers, Anna Straetmans). Trouwt op 26-07-1795 aldaar met Hendrik Theodoor Rondas, geb. op 23-01-1770 te St. Pietersvoeren, en overleden in 1838, zoon van Johannes Rondas en Anna Miessen.

(7) Marie Agnes Moers, geb. op 25-04-1777 te St. Pieter (getuigen Michael Vanherle, Maria Deging), en overleden op 07-01-1855 aldaar. Trouwt op 19-04-1803 te St. Pieter met Chretien Schiffeleers, geb. 03-12-1780 te Wolder-Vroenhoven, overleden op 30-11-1833, zoon van Henri Schiffeleers en Anna Maria Devaux.

(8) Maria Gertrudis Moers, geb. op 23-05-1780 te St. Pieter (getuigen Petrus Christianus Ubags, Catharna Reijnders).

2.         Joannes UBAGS (Ubachs), geb. en gedoopt (RK) op 05-10-1732 te Meerssen (zie X.5)

3.         Petrus Christianus UBAGS, gedoopt (RK) op 11-07-1734 te Meerssen. Bij de volkstelling van 1796 is er sprake van een Christiaan Ubags die mogelijk inwoont bij het gezin Steijns-Ubags, wat betekent dat Christiaan ongehuwd zou zijn geweest.

4.         Andreas UBAGS (Ubachs), gedoopt (RK) op 19-04-1736 te Meerssen, en overleden op jonge leeftijd voor 26-11-1749.

5.         Maria Anna UBAGS (Ubachs), gedoopt (RK) op 03-02-1738 te Meerssen, en overleden voor 29-09-1746.

6.         Anna Barbara (Barbe) UBAGS (Ubachs), gedoopt (RK) op 25-12-1739 te Meerssen, overleden op 07-11-1787 te Meerssen.

Gehuwd voor de kerk op 10-09-1767 te Meerssen (RK) met Lambertus Lonus (Lonis), geb. op 28-04-1740 en overleden in 1799 te Ulestraten.

Kinderen:

(1) Gertruid Lonus, begraven op 05-12-1774 te Meerssen.

(2) Marie Ide Lonus, geb. te Ulestraten. Trouwt op 10-11-1798 aldaar met Francois Haagmans, geb. op 23-11-1762 aldaar, zoon van Lambert Haagmans en Marie Brands.

(3) Jean Lonus, geb. ca 1766, overleden op 19-11-1803 te Ulestraten. Partner Marie Catharine Maes.

(4) Anne Barbe Lonus, geb. ca. 1781 te Ulestraten en overleden op 05-08-1847 aldaar. Trouwt op 12-11-1801 aldaar met Mathieu Geerlings, geb. aldaar op 25-08-1773, zoon van Gerard Geerlings en Anna Barbe Jacobs.

(5) Jeanne Marguerite Lonus, geb. op 16-10-1772 te Ulestraten en overleden op 07-03-1826 te Luik. Trouwt op 20-09-1805 te Bunde met Henri Habets, geb. 22-11-1771 te Bunde en overleden op 01-10-1822 te Luik, zoon van Jean Habets en Hendrine Claessen. Kind Adolphe Josef Habets (1807).

(6) Maria Catharina Lonis, geb. te Ulestraten en overleden op 07-12-1845 te Oirsbeek. Trouwt op 24-11-1804 aldaar met Jean Hendrik Coenen, geb.op 18-06-1774 te Amstenrade, zoon van Herman Coenen en Johanna Elisabeth Janssen.

(7) Marie Anne Lonis, geb. op 09-05-1774 te Meerssen. Trouwt op 28-06-1799 te Brussel met Jean Baptiste Capuyns, geb. op 21-01-1772 te Diegem, Cabaretier, zoon van Jean Capuyns en Elisabeth Debie.

(8) Gertrud Lonis, geb. op 16-05-1784 te Ulestraten en overleden op 11-01-1821 te Houthem. Zij was boterverkoopster. Trouwt op 22-05-1805 te Houthem met Jean Lambert Frijns, geb. op 29-12-1773 te Houthem, overleden op 23-12-1833 aldaar, zoon van Pierre Antoine Frijns en Marie Elisabeth Schroeders.

7.         Henricus UBAGS (UBACHS), geb. en gedoopt (RK) op 16-10-1741 te Meerssen (zie X.7).

8.         Josephus UBAGS (Ubachs), gedoopt (RK) op 19-03-1743 te Meerssen, overleden op 04-01-1780 te Meerssen op 36-jarige leeftijd.

9.         Franciscus Theodorus UBAGS (Ubachs) gedoopt op 23-03-1745 te Meerssen (zie X.9).

10.        Maria Anna UBAGS, gedoopt (RK) op 29-09-1746 te Meerssen en overleden op 26-04-1831 aldaar.

Gehuwd voor de kerk op 29-05-1774 te Meerssen (RK) met Joannes Steijns, overleden op 14-01-1800 te Meerssen.

Kinderen:

(1) Ida Steijns, begraven op 20-07-1775 te Meerssen.

(2) Maria Anna Steijns, begraven op 08-07-1781 te Meerssen.

(3) Christianus Steijns, begraven op 20-09-1781 te Meerssen.

(4) Sophie Stijns, geb. ca. 1775, en overleden op 27-05-1811 te Meerssen op 36-jarige leeftijd.

(5) Marie Ide Steijns, geb. ca 1782, overleden op 18-11-1806 te Meerssen-Rothem op 24-jarige leeftijd.

(6) Marie Catharine Steijns, geb. ca. 1782 , overleden op 07-09-1808 te Meerssen-Rothem op 26-jarige leeftijd.

(7) Maria Anna Steins, geb. te Meerssen. Trouwt op 22-12-1818 te Margraten met Johannes Peter Thijssens, geb. op 18-03-1790 aldaar, zoon van Servaes Thijssens en Anna Willems.

(8) Johannus Steijns, geb. ca. 1785 te Meerssen en overleden op 22-03-1852 te Oud-Valkenburg op 67-jarige leeftijd. Trouwt op 22-04-1820 aldaar met Anna Maria Akkermans, geb. te Oud Valkenburg, dochter van Johan Pieter Akkermans en Johanna Elisabeth Hopperichs.

11.        Gertruda UBAGS (Ubachs), gedoopt (RK) op 25-03-1748 te Rothem-Meerssen (getuigen: Theodorus Doutsenbergh, Catharina Murmans loco Gertrudis Murmans), overleden op 01-04-1844 te Geulle op 96-jarige leeftijd.

Ondertrouwd (1) op 16-05-1773 te Meerssen (getuigen: Gertrude Raemaeckers, Gerardo van Reijmersdael), gehuwd voor de kerk op 16-05-1773 te Geulle (RK) met Petrus Philippens, gedoopt (RK) op 13-01-1739 te Geulle (getuigen: Maria Geussen, Joannes Penders), overleden op 17-05-1775 te Geulle, zoon van Petrus Philippens en Catharina Vrancken.

Kinderen:

(1) Petrus Philippens, geb. op 07-02-1774 te Geulle en overleden op 13-04-1778 aldaar.

(2) Joannes Philippens, geb. op 04-04-1775 te Geulle.

Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 15-09-1776 te Geulle (RK) (getuigen: Jacob Schulpen, Maria Catharina Cals) met Petrus Cals, Landbouwer, geb. circa 1741 te Schinnen, en overleden op 04-06-1827 te Hussenberg-Geulle, zoon van Petrus Cals en Joanna Eeckens. Peter Cals was weduwnaar van Marie Johanna Schols, overleden 24-11-1819.

Kind:

(1) Maria Joanna Cals, geb. op 02-02-1777 te Geulle, overleden op 07-05-1867 te Geulle. Trouwt op 16-11-1810 te Geulle met Arnold Deckers, geb. te Brunssum, zoon van Arnold Deckers en Marie Catherine Langers

(2) Maria Ida Cals, geb. op 11-12-1778 te Geulle en overleden op 10-01-1864 aldaar. Trouwt op 14-07-1838 te Geulle met Pieter Raemaekers, geb. op 18-06-1780 te Geulle, overleden op 12-04-1859 aldaar, zoon van Petrus Raemaekers en Catharina Loentjens. Bgm wdnr van Maria Elizabetha Muitjens.

(3) Petrus Cals, geb. op 11-10-1780 te Geulle, en overleden voor 1782.

(4) Petrus Cals, geb. op 17-09-1782 te Geulle, en overleden op 25-02-1860.

(5) Maria Anna Cals, geb. op 01-10-1783 te Geulle, en overleden op 19-08-1845 aldaar. Trouwt op 25-10-1841 te Geulle met Ludovicus Lemmens, linnenwever, zoon van Willem Lemmens en Maria Gertrudis Peeters. Bgm wdnr van Margareta Penders.

(6) Joannes Lambertus Cals, geb. op 10-10-1785 te Geulle, overleden na 17-11-1809. Hij was ciltivateur en infanterist.

(7) Maria Catharina Cals, geb. op 21-03-1789 te Geulle, overleden op 19-08-1869 aldaar. Trouwt op 19-06-1826 te Beek met Jan Peter Haagmans, landbouwer, geb. op 10-10-1781 te Beek, 03-11-1865 te Meerssen, overleden opzoon van Mathis Haagmans en Helena Pisters; bruidegom was weduwnaar van Marie Johanna Schols, overleden 24-11-1819.

(8) Anna Maria Cals, geb. op 09-07-1793 te Geulle. Trouwt (1) op 17-11-1831 te Geulle met Willem Coenen, dagloner, geb. op 12-06-1804 te Bunde, zoon van Willem Coenen en Maria Catharina Duijkers. Trouwt (2) op 31-01-1855 te Geulle met Joannes Henricus van den Berg, geb. op 12-03-1823 te Geulle, zoon van Joannes Petrus van den Berg en Maria Catharina Daemen.

12.        Andreas UBAGS (Ubachs), gedoopt (RK) op 26-11-1749 te Meerssen (zie X.16).

13.        Ida/Christina UBAGS (Ubachs), geb. op 16-09-1751 te Meerssen, overleden op de dag erna (als Christina Ubags in Gendalim).

 

IX.5    Pierre UBACHS, gedoopt (RK) op 06-12-1707 te Schin op Geul (getuigen: Apolonia Haerst, Joannes van Stus). Hij was marskramer. Volgens Dr. P.J.H. Ubachs was hij 27-09-1738 nieuwe burger van Maastricht. (Zie boek Gem. Archief Sittard-Geleen). Dat is de reden om hem en zijn Maastrichtse familie hier te plaatsen.

Gehuwd met Maria Catharina JANVIER (Tanvier).

Kinderen:

1.         Maria Elisabeth UBAGHS, geb. op 01-10-1732, en overleden op 13-12-1800 te Maastricht.

Gehuwd op 24-02-1759 te Maastricht met Jean Rudolphe Schade, geb. op 21-02-1731 te Maastricht, en overleden op 09-12-1800 aldaar, zoon van Jean Schade en Catherine Van Der Borgh.

Kind:

(1) Joannes Dominicus Schaade, geb. op 05-08-1764 te Maastricht, en overleden op 20-11-1846 aldaar. Trouwt op 30-04-1792 te Maastricht met Cornelia Theodora Queis, geb. op 22-09-1773 te Maastricht, en overleden op 13-05-1817 aldaar. Kind Maria Gertrudis Schaede.

2.         Petrus Servatius UBAGHS, gedoopt op 13-05-1734 te Maastricht en overleden voor 1808.

Bij hem begint de UBAS tak (zie Familie UBAS).

3.         Jean Hubert UBAGHS, geb. ca. 1736 (zie X.19).

4.         Helena UBAGHS.

Gehuwd met Jean (Lambert) Hendrikx, geb. ca. 1729, en overleden op 27-01-1805 te Maastricht op 76-jarige leeftijd, zoon van Jacques Hendrix en Elisabeth Van Heusden.

Kinderen:

(1) Maria Ida Henderickx, geb. op 29-07-1756 te Maastricht (getuigen Johan Hubert Ubaghs en Maria Ida Henderickx).

(2) Petrus Hendrix, geb. op 11-03-1758 te Maastricht (getuigen Petrus Servatius Ubaghs en Maria Hendrix).

(3) Maria Magdalena Hendrix, geb. op 28-08-1759 te Maastricht (getuigen Rudolf Schade en Maria Magdalena Cardinals).

(4) Marie Claire Hendrikx, geb. 08-06-1764 te Maastricht, en overleden op 05-02-1838 te Oosterhout. Overlijdensakte. Trouwt op 21-07-1811 te Oosterhout (NB) met Pierre Minkenberg, geb. ca. 1752 te Maastricht, en overleden op 15-01-1836 te Oosterhout, zoon van Martin Minkenberg en Catherine Melot.

(5) Maria Elisabeth Hendrix, geb. op 09-04-1767 te Maastricht (getuigen Maria Elisabeth Ubachs en Franciscus Perriere).

 

IX.9    Franciscus Theodorus UBACHS, gedoopt (RK) op 20-07-1717 te Schin op Geul (getuigen: Gerardus Schillings, Barbara Tribels, Joannes Loijens), overleden op 04-04-1786 te Berg en Terblijt.

Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 12-05-1748 te Valkenburg (RK) (getuigen: Wilhelmus Ramakers, Cornelia Odekirchen) met Elisabeth HENDRICX, overleden op 28-01-1765 te Valkenburg.

Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 15-02-1767 te Berg en Terblijt (RK) met Maria Catharina HENDRICX, gedoopt op 27-12-1742 te Valkenburg, en overleden op 02-01-1832 te Berg en Terblijt, dochter van Pieter Hendrix en Maria Catharina Depree.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Anna Elisabeth UBACHS, gedoopt (RK) op 12-08-1750 te Berg en Terblijt, overleden op 16-08-1750 te Berg en Terblijt, 4 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

2.         Ida UBACHS, gedoopt (RK) op 30-08-1766 te Berg en Terblijt en overleden op 14-06-1814 te Thorn.

Gehuwd op 09-10-1811 te Thorn met Jean Verkissen, geb. op 06-02-1758 te Neeritter, zoon van Mathias Verkissen en Petronille Frenssen, overleden op 09-05-1837 te Thorn. Hij was weduwnaar van Gertrude Laumen (+Thorn 11-10-1807).

3.         Joseph Leonardus UBACHS, gedoopt (RK) op 13-02-1768 te Berg en Terblijt (zie X.22).

4.         Laurentius UBACHS, geb. op 16-12-1769 te Berg en Terblijt (zie X.24).

5.         Franciscus Theodorus UBACHS, gedoopt (RK) op 21-06-1772 te Berg en Terblijt (getuigen: Wilhelmus Daamen, Maria Joseph Hendrickx, Franciscus Lonney) en overleden op 01-12-1858 aldaar.

6.         Maria Paulina UBACHS, gedoopt (RK) op 06-01-1775 te Berg en Terblijt (getuigen: Maria Catharina Hooghstraeten, Maria Paulina Lambrichts, Jacobus Heusen), aldaar overleden op 20-01-1857. Geen partner vermeld in overlijdensakte.

7.         Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 27-08-1778 te Berg en Terblijt (getuigen: Wilhelmus Daemen, Maria Hooghstraet, Joannes Kerckhofs).

8.         Wilhelmus UBACHS, gedoopt (RK) op 29-01-1782 (zie X.29).

9.         Joanna Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 27-12-1784 te Berg en Terblijt (getuigen: Maria Josepha Hendricks, Nicolaus Daemen, Maria Habets, Leonardus Habets) en overleden op 22-12-1846 te Valkenburg.

Gehuwd op 27-01-1825 te Berg en Terblijt met Henricus Bouwens, geb. op 28-08-1769 te Schimmert, overleden op 12-02-1854 aldaar, zoon van Willem Bouwens en Anna Elisabeth Coox. Bruidegom is weduwnaar van Barbara Waterval, en uit dat huwelijk twee kinderen: Willem Bouwens (1801) en Marie Catrijn Bouwens (1805).

 

IX.15   Mathieu UBACHS, geb. op 09-09-1709 te Retersbeek, en overleden op 27-02-1788 te Klimmen.

Gehuwd op 28-09-1755 te Klimmen (Hervormde Gemeente) met Elisabeth WIDDERSHOVEN, geb. op 31-01-1718 te Voerendaal en overleden op 22-02-1794 te Klimmen, dochter van Johannes Widdershoven en Christina Boumans.

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes Casparus UBACHS, gedoopt (RK) op 30-08-1756 te Klimmen (getuigen: Anna Widdershoven, Maria Niste, Caspar Gielen), overleden op 09-05-1844 aldaar. (geen partner vermeld in overlijdensakte)

2.         Maria Margaretha UBACHS, gedoopt (RK) op 22-02-1759 te Klimmen (getuigen: Margaretha Gielen, Gerardus Widdershoven), overleden 22-12-1835 (zie ook UGenealogie HoenenU) te Klimmen.

Gehuwd voor de kerk op 16-11-1788 te Klimmen (RK) met Jan Smeets, geb. op 03-12-1757 te Hoensbroek, en overleden op 15-12-1824 te Klimmen, zoon van Joannes Smeets en Ida Kerkhoofst.

Kinderen:

(1) Maria Ida Smeets, geb. op 05-07-1789 te Klimmen, en overleden op 05-01-1863 aldaar.

(2) Joannes Mathias Smeets, geb. op 20-04-1791 te Klimmen, overleden op 08-02-1857 aldaar. Trouwt op 11-06-1825 te Hulsberg met Anna Elisabeth Damoiseaux, geb op 10-03-1798 te Meerssen, dochter van Joannes Dameseaux en Joanna Maria Gelekerken.

(3) Hendrik Joseph Smeets, geb. op 19-10-1792 te Klimmen en overleden op 17-12-1868 te Merkelbeek. Trouwt op 15-01-1835 aldaar met Maria Mechtildis Bakhaus, geb. op 31-12-1805 te Merkelbeek, dochter van Jan Mathias Bakhaus en Maria Catharina Penninx.

(4) Maria Gertudis Smeets, geb. op 19-11-1794 te Klimmen en overleden op 07-03-1877 te Houthem. Trouwt op 02-07-1824 aldaar met Joannes Wilhelmus Sistermans, geb. op 26-09-1798 te Wijlre, zoon van Jan Henricus Sistermans en Maria Wierts.

(5) Jan Pieter Smeets, geb. 03-03-1797 te Klimmen, overleden op 19-10-1869 te Heerlen. Trouwt op 01-07-1830 te Heerlen met Maria Catharina Sophia Theunissen, geb. op 09-02-1812 aldaar, dochter van Jan Mathijs Theunissen en Anna Maria Vonken.

(6) Maria Catharina Smeets, geb. op 05-07-1799 te Klimmen en overleden op 30-11-1852 aldaar. Trouwt op 15-11-1832 aldaar met Joannes Jacobus Meens, geb. op 10-12-1795 te Heerlen, zoon van Mathias Meens en Maria Gertrudis Meertens.

(7) Anna Elisabeth Smeets, geb. op 11-10-1801 en overleden op 25-10-1842 te Spaubeek. Trouwt op 16-01-1829 te Klimmen met Jan Hendrik Ritzen, geb. op 07-07-1804 te Heerlen, zoon van Jan Frederik Ritzen en Anna Elisabeth Wijnen.

(8) Marie Anne Smeets, geb. op24-06-1804 te Klimmen en overleden op 29-11-1872 te Merkelbeek. Trouwt op 16-04-1834 aldaar met Jan Reneres Bachaus uit Merkelbeek, zoon van Jan Mathias Bachaus en Maria Catharina Penninx.

3.         Henricus UBACHS, geb. op 03-07-1762 te Klimmen (zie X.36).

 

IX.16    Joannes UBACHS, gedoopt op 03-03-1711 te Hulsberg. (ook Claes Ubachs genoemd).

Gehuwd op 28-09-1749 te Klimmen met Mechtildis HUNTJENS (Huntgens), gedoopt op 15-01-1722 te Klimmen en overleden op 04-05-1775 aldaar, dochter van Petrus Huntgens en Maria Schoenmekers.

Kinderen:

1.         Joannes Petrus UBACHS, gedoopt op 27-12-1749 te Klimmen (zie X.38).

2.         Mathias UBACHS, gedoopt op 07-02-1751 te Klimmen, overleden voor 1756.

3.         Wilhelmus (Guillaume) UBACHS, gedoopt 30-03-1752 te Hulsberg (zie X.40).

4.         Maria Anna UBACHS, gedoopt op 25-12-1754 te Hulsberg.

5.         Mathias UBACHS, gedoopt op 08-08-1756 te Hulsberg en overleden op 16-05-1834 aldaar.

6.         Anna Maria UBAGHS, gedoopt op 01-08-1758 te Hulsberg (getuigen Matthias Brouwers en Anna Maria Coenen).

7.         Maria Catharina UBACHS, gedoopt op 09-02-1760 te Hulsberg.

8.         Lambert UBACHS, geb. op 18-05-1761 te Hulsberg, en overleden op 24-10-1821 te Maastricht.

Gehuwd op 25-03-1797 te Maastricht met Maria Anna Hutsemaekers, gedoopt op 20-11-1754, overleden op 16-09-1826 te Maastricht, dochter van Servais Hutsemaekers en Marguerite Hansen. Zij was eerder gehuwd op 12-04-1779 met Christianus Pullinx, gedoopt op 10-07-1737 te Mheer, Bierbrouwer, met wie zij 6 kinderen kreeg.

9.         Anna Mechtildis UBACHS, gedoopt op 29-01-1766 te Hulsberg (getuigen Peter Brouns en Anna Beckers).

 

IX.22    Gerardus UBACHS, geb. op 23-04-1701, overleden op 30-05-1746 te Schinveld.

Gehuwd voor de kerk op 25-06-1730 te Schinveld (RK) met Petronella ZUNS (getuigen: Maria Ubaghs, Joannes Bex), geb. ca. 1710, overleden op 26-05-1765 te Schinveld. Petronella, ook bekend als Petronella JANS trouwde voor een tweede keer met Michael Klinckers op 20 Aug 1747 te Schinveld; uit dat huwelijk kreeg ze nog een kind: Jacobus Klinckers.

Uit het huwelijk met Gerardus:

1.         Cornelia UBAGHS (Ubachs), geb. en gedoopt (RK) op 06-10-1733 te Schinveld (getuigen: Maria Dounen, Petrus Ubaghs) en overleden op 25-05-1817 aldaar.

Gehuwd voor de kerk op op 12-09-1762 te Schinveld (RK) met Petrus Mols (getuigen: Maria Buijzers, Arnoldus Mols), gedoopt (RK) op 21-09-1739 te Schinveld (getuigen: Cornelia Mols, Petrus Wijnands), zoon van Goswinus Mols en Maria Janssen, overleden voor 1817. Hij was wolspinner van beroep.

Kinderen:

(1) Adamus Mols, gedoopt op 25-07-1763 te Schinveld, overleden voor 1772 aldaar.

(2) Marie Petronille Mols, gedoopt op 25-02-1765 te Schinveld, overleden op 02-07-1810 aldaar. Trouwt op 24-11-1794 te Schinveld met Joannes Wilhelmus Janssen.

(3) Gerardus Mols, gedoopt op 30-07-1767 te Schinveld.

(4) Maria Catharina Mols, gedoopt op 24-08-1769 te Schinveld.

(5) Adamus Mols, gedoopt op 02-09-1772 te Schinveld, overleden op 22-02-1819 aldaar. Trouwt op 24-04-1806 te Schinveld met Maria Elisabeth Timmermans, geb. op 02-12-1773 te Schinveld, dochter van Antoine Timmermans en Maria Gertruda Dohmen.

2.         Joannes UBAGHS, ook als Jean bekend, gedoopt (RK) op 22-04-1736 te Schinveld (getuigen: Maria Ubaghs, Joannes Zuns). Hij is jong overleden, voor 1742.

3.         Maria Elisabeth UBAGHS (Ubachs), geb. en gedoopt (RK) op 18-09-1739 te Schinveld (getuigen: Elisabeth Zuns, Conrardus Knooken).

4.         Joannes UBAGHS, geb. op 09-11-1742 te Schinveld (zie X.81).

5.         Maria Gertrudis UBAGHS (Ubachs), geb. en gedoopt (RK) op 24-03-1745 te Schinveld (getuigen: Maria Jans, Gerardus Ubaghs), en overleden op 14-12-1817 te Schinveld.

Gehuwd voor de kerk op 09-01-1768 te Schinveld (RK) (getuigen: Severinus Henskens, Jacobus Klinkers) met Hermanus Deumens, gedoopt op 15-10-1745 en overleden op 09-02-1814 te Schinveld, zoon van Joannes Doemens en Maria van Eijs.

Kinderen:

(1) Joannes Gerardus Deumens, ca. 1774, overleden op 02-03-1847 te Schinveld. Gehuwd met Anna Mechtild Schuren, overleden in 1833. Hun zoon Hermaan Joseph Deumens trouwt op 03-08-1849 met Maria Anna Ubags, geb. op 10-05-1808 te Brunssum en overleden op 30-03-1865 te Schinveld (dochter van XI.132).

(2) Joanna Maria Deumens, geb. ca. 1776, overleden op 28-01-1822 te Schinveld op 46-jarige leeftijd.

(2) Jeanne Elisabeth Deumens, geb. omstreeks 1783 en overleden op 09-10-1858 te Schinveld. Trouwt op 27-05-1815 aldaar met Jean Severin Klöcker, geb. op 30-12-1785 aldaar, zoon van Jean Klöcker en Catharina Jans.

(3) Jan Severin Deumens, geb. 29-07-1786 in Schinveld en overleden op 20-05-1851 aldaar. Trouwt op 12-02-1817 aldaar met Catharina Agnes Peters, geb. te Heinsberg (D), dochter van Joannes Hubertus Peters en Anna Cecilia Simons.

 

IX.24    Joannes (Johan) UBACHS, gedoopt (RK) op 11-02-1717 te Schinveld (getuigen: Elisabeth Herinx, Antonius van Eijs), overleden op 20-11-1802 te Born. Hij was dagloner en woonde te Klein Holtum.

Gehuwd voor de kerk op 29-10-1748 te Holtum (St. Martinus) (getuigen: Sibilla Bouten, Anna Bouten, Arnoldus Sanders, Petrus Ubachs) met Barbara KRENSGENS, gedoopt (RK) op 21-09-1726 te Holtum (getuigen: Catharina Janssens, Petrus Geusen), overleden op 02-09-1793 te Holtum, dochter van Michaelis Krenskens en Gertrudis Janssens.

Uit dit huwelijk:

1.         Petrus UBACHS, gedoopt (RK) op 09-11-1749 te Holtum (getuigen: Thomas Wagemans, Gertrudis Janssen, Henricus Ubachs).

2.         Cornelia UBACHS, gedoopt (RK) op 03-04-1751 te Holtum (getuigen: Elisabeth Krenskens, Petrus Gijen), overleden op 19-05-1819 te Roosteren.

Gehuwd (1) voor de kerk in 1775 te Roosteren (RK) met Petrus Nijssen (getuigen: Theodorus van Thoor, Catharina Beuckelman), overleden in 1776 te Roosteren.

Kind:

(1) Adamus Nijssen, geb. op 14-07-1775 te Roosteren.

Gehuwd (2) voor de kerk op 02-04-1780 te Holtum (St. Martinus) met Vincentius Curvers, overleden op 26-03-1795 te Roosteren.

Kinderen:

(1) Joannes Jacobus Curvers, geb. op 20-01-1781 te Roosteren.

(2) Michael Curvers, geb. op 01-09-1782 te Roosteren en overleden op 14-01-1867 aldaar. Trouwt op 14-09-1817 te Roosteren met Maria Elisabetha de la Cour, geb. ca. 1789, en overleden op 24-12-1851 te Roosteren, dochter van Joannes Casparus de la Cour en Maria Gertrudis Pustiens.

(3) Joannes Curvers, geb. op 17-11-1785 te Roosteren, en overleden op 08-11-1860 te Maaseik. Dienstknecht. Trouwt op 04-05-1827 te Aldeneik (Maaseik) met Anna Gertrudis Vastmans, gedoopt op 22-02-1792 te Neeroeteren, en overleden op 14-09-1865 te Neeroeteren, dochter van Wilhelmus Vastmans en Gertrudis Reeskens.

(4) Anna Curvers, overleden op 27-09-1788 te Roosteren.

(5) Gertrudis Curvers, geb. op 24-12-1789 te Roosteren en begraven op 29-12-1790 aldaar.

(6) Elisabeth Curvers, geb. op 23-01-1793 te Roosteren, en overleden op 18-03-1851 aldaar.

3.         Maria Gertrudis UBACHS, gedoopt (RK) op 13-11-1753 te Holtum (getuigen: Petrus Wagemans, Cornelia Stevens, Petrus Ubachs), overleden op 18-09-1824 te Born.

Gehuwd voor de kerk leeftijd op 17-01-1784 te Holtum (St. Martinus) (getuigen: Catharina Ubachs, Machaelis Ubachs, Joannes Ubachs) met Bartholomeus Strökens (Ströekens), overleden op 24-04-1810 te Born, zoon van Gerardus Strökens en Regina Stelten.

Kinderen:

(1) Johannes Gerardus Ströckens, geb. op 03-10-1784 te Holtum.

(2) Johannes Gerardus Ströckens, geb. op 31-05-1786 te Holtum.

(3) Justina Barbara Ströckens, geb. op 24-12-1788 te Born en overleden op 29-09-1862 aldaar. Trouwt op 18-11-1820 te ’s-Hertogenbosch met Fredricus Reijs, geb. op 03-02-1798 te ’s-Hertogenbosch, zoon van Joannes Christophorus Reijs en Sophia de Verwer.

(4) Anna Ströckens, geb. op 06-03-1791 te Holtum.

(5) Gerardus Ströckens, geb. op 14-01-1793 te Holtum, overleden op 25-08-1848 te Schiedam. Trouwt (1) op 06-05-1821 te Schiedam met Letje Dessens, geb. op 06-04-1790 te Vlaardingen, dochter van Laurens Dessens en Caatje Overvliet. Trouwt (2) op 10-05-1832 te Schiedam met Geertruida Oosterman, geb. op 13-10-1796 te Schiedam, overleden op 13-10-1853 aldaar, dochter van Joannes Oosterman en Maria Broekmeijer.

(6) Maria Elisabeth Ströckens, geb. op 14-04-17936 te Holtum.

4.         Catharina UBACHS, gedoopt (RK) op 19-11-1755 te Holtum (getuigen: Margaretha Geusen, Anna Maria Bex, Mathias Helgers), overleden op 07-10-1810 te Born.

Gehuwd voor de kerk op 03-11-1796 te Holtum (St. Martinus) met Joannes Wilhelmus VOORPIJL (getuigen: Maria Elisabeth Ubachs, Joannes Ubachs), Waarschijnlijk: overleden op 27-01-1822 te Holtum, zoon van Mathijs Voorpijl en Margaretha Welters. Hertrouwt met Barbara Reijnders,

Kind uit relatie, erkend bij huwelijk:

(1) Joannes Wilhelmus Ubachs (later Voorpijl), gedoopt 02-04-1790 te Holtum (Born) en overleden op 15-11-1807 aldaar.

5.         Michael UBACHS, gedoopt (RK) op 07-01-1758 te Holtum (zie X.47).

6.         Johannes UBACHS, gedoopt (RK) op 26-11-1759 te Holtum (zie X.49).

7.         Gerardus UBACHS, gedoopt (RK) op 19-12-1762 te Holtum (getuigen: Barbara Geusen, Gerardus Frencken).

8.         Maria Elisabeth UBACHS, gedoopt op 26-01-1766 te Holtum (zie X.51).

 

IX.27    Petrus UEBACHS/UBACHS, getauft (RK) am 17-05-1723 in Schinveld (Zeugen: Wilhelmus Buijsers, Catharina Creuijen, Joannes Dounen), gestorben am 04-05-1784 in Gangelt (D). Bauer in Gangelt.

Verheiratet (Kirche) am 30-11-1748 in Gangelt (D) (RK) (Zeugen: Anna Maria Becks, Jacobo Hahnrath) mit Maria Ida DIERICHS (Derichs), geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 07-06-1729 in Gangelt (D) (Zeugen: Hendrich von der Hagen, Sophia Dierichs), verstorben am 08-09-1790 in Gangelt (D), Tochter von Gerardus Dierichs und Anna Vonderhagen.

Aus dieser Ehe:

1.         Henricus Martinus UBECKS (Ubachs), geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 11-11-1749 in Gangelt (D) (Zeugen: Henricus Ubecks, Maria Gertrudis Dierichs). Es gibt ein Henricus Ubachs begraben am 02-03-1753 in Gangelt, sollte sich um ein Kind handeln; möglich ist er das.

2.         Anna Maria UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 14-09-1751 in Gangelt (D) (Zeugen: Joannes Ubachs, Maria Gerardts), verstorben am 30-07-1826 in Schierwaldenrath (D).

3.         Cornelia UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 03-09-1753 te Gangelt (D) (Zeugen: Catharina Ubachs, Gerardus Braunberg) und da verstorben am 01-03-1771.

4.         Gerardus UBECKS, getauft am 23-08-1755 in Gangelt (siehe X.56).

5.         Joannes Petrus UBACHS, getauft am 21-07-1757 in Gangelt (siehe X.58).

6.         Catharina UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 27-04-1759 te Gangelt (D).

7.         Maria Christina UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 21-04-1761 in Gangelt (D) (Zeugen: Joannes Janssen, Christina Schonewer), und da verstorben am 23-07-1764.

8.         Maria Barbara UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 14-01-1763 in Gangelt (D) (Zeugen: Antonius Beecks, Barbara Görtz). Begraben entweder am 30-10-1766 in Gangelt, oder am 05-04-1771.

9.         Maria Josepha UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 16-07-1764 in Gangelt (D) (Zeugen: Petrus Joseph Beumers, Maria Ubachs).

10.        Joannes Franciscus UEBACHS (Ubachs) getauft am 09-01-1766 in Gangelt (siehe X.60).

11.        Maria Agnes UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 28-07-1767 in Gangelt (D) (Zeugen: Henricus Ubachs, Maria Agnes Bronnenbergh).

12.        Johannes UEBACHS (Ubaghs, Ubachs) getauft am 27-04-1769 in Gangelt (siehe X.62).

13.        Johannes Hubertus UBACHS (Ubecks, Uebachs) getauft am 19-06-1771 in Gangelt (siehe X.64).

14.        Maria Theresia UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 29-10-1772 in Gangelt (D) (Zeugen: Maria Catharina Schroders, Henrico Dierichs), verstorben am 07-11-1772 in Gangelt, 9 Tage alt.

15.        Maria Elisabeth UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 29-10-1772 in Gangelt (D) (Zeugen Joannes Mertens, Maria Elisabeth Wilms), verstorben am 09-11-1772 in Gangelt, 11 Tage alt.

16.        Wilhelmus UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 07-11-1775 in Gangelt (D) (Zeugen: Wilhelmo Reinartz, Maria Helena Kuppers). Waarscheinlich begraben am 03-04-1776 in Gangelt.

 

IX.31    Henricus UBAGHS, overleden op 26-11-1778 te Schinveld.

Gehuwd voor de kerk (1) op 09-02-1744 te Schinveld (RK) met Cornelia MOLS (getuigen: Maria Ubags, Petrus ..., Arnoldus Joannes Mols), overleden op 14-04-1771 te Schinveld.

Gehuwd voor de kerk (2) op 01-03-1772 te Schinveld (RK) met Maria Helena CUIJPERS (getuigen: Cornelia Ubaghs, Joannes Ubaghs).

Uit het eerste huwelijk:

1.         Petrus UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 29-03-1745 te Schinveld (getuigen: Anna Scheren, Leonardus Mols).

Uit het tweede huwelijk:

2.         Petrus Leonardus UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 14-09-1773 te Schinveld (getuigen: Maria Ubaghs, Leonardus Cuijpers).

3.         Maria Cornelia UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 26-04-1775 te Schinveld (getuigen: Agnes Penders, Petrus Ubaghs), overleden op 07-03-1856 te Brunssum.

Gehuwd voor de kerk op 10-02-1798 te Gangelt (D) (huwelijksakte te Brunssum geregisteerd op 08-02-1798) (RK) (getuigen: Joanne en Goressen Wilms, Walter Jöressen) met Joannes Werdens, geb. op 09-11-1759 te Brunssum, overleden op 26-12-1837 te Brunssum, zoon van Matijas Werdens en Marija Bauers (Breukers).

Kinderen:

(1) Joannes Matthias Werdens, geb. op 30-11-1798 te Brunssum en overleden op 28-08-1882 aldaar. Trouwt op 30-01-1836 te Brunssum met Maria Magdalena Schwillens, geb. op 06-10-1806 te Brunssum, dochter van Frans Joseph Schwillens en Maria Elisabeth Keulaerts.

(2) Marie Helene Werdens, geb. op 27-07-1801 te Brunssum en overleden op 23-07-1858 te Beek. Trouwt op 11-10-1832 te Beek met Jan Mathijs Alofs, geb. op 20-11-1801 te Schinnen, zoon van Jan Pieter Alofs en Marie Gertrudis Nijsten.

(3) Jan Theodoor Werdens, geb. ca. 1807, overleden op 12-06-1848 te Brunssum.

(4) Maria Catharina Werden, geb. op 03-09-1809 te Brunssum, overleden op 16-11-1859 te Jabeek. Trouwt op 08-04-1839 te Brunssum met Jan Hendrik Geurts, geb. op 21-03-1802 te Geleen, zoon van Jan Hendrik Geurts en Maria Cornelia Bours.

(5) Jan Antoon Werdens, geb. op 15-09-1812 te Brunssum en overleden op 01-04-1894 te Schinveld. Trouwt op 29-09-1846 aldaar met Anna Josepha Roeks, geb. te Heerlen, dochter van Christiaan Roeks en Maria Josepha Heuts.

(6) Maria Ida Weerden, geb. op 07-09-1814 te Brunssum. Trouwt op 06-07-1849 te Nieuwenhagen met Johan Pieter Heussen, geb. op 21-02-1823 aldaar, zoon van Arnoldus Heussen en Maria Angelina Moonen.

4.         Maria Elisabeth UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 15-08-1777 te Schinveld (getuigen: Anna Elisabetha Reiners, Theodorus Cuijpers), overleden op 08-08-1778 te Schinveld, 358 dagen oud.

 

IX.43    Godefridus UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 31-05-1701 te Voerendaal (getuigen: Petrus Ubachs, Ida Haseliers loco Maria Brandeborg).

Gehuwd met Maria RAEVEN, geb. op 28-03-1700 te Voerendaal.

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes Wilhelmus UBAGHS, gedoopt op 10-01-1734 te Voerendaal (getuigen Judith Heuts, Joannes Daemen en Wilhelmus Bovens).

 

IX.53    Gerardus UEBACHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 06-05-1719 te Schinveld (getuigen: Elisabeth Scheeren, Petrus Ubachs), en overleden op 18-08-1769 te Gangelt.

Ondertrouwt (1) op 12-05-1748 te Schinveld (getuige: Maria Ubaghs), gehuwd voor de kerk op 12-05-1748 te Gangelt (D) (RK) met Anna Maria BOCKEN, geb. op 15-01-1728 te Brunssum, en overleden op 18-08-1769 te Gangelt, dochter van Leonardi Bocken en Christina Creemers.

Trouwt (2) op 08-06-1772 te Gangelt (D) met Maria WEYERS getuigen (Petro Hensgens en Hermanno Hanrath). Zij is weduwe.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Henricus UBACHS, geb. te Niederbusch (D), gedoopt (RK) op 19-02-1749 te Gangelt (D) (getuigen: Barbara Bocken, Henricus Ubachs).

2.         Anna Christina UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 13-07-1750 te Gangelt (D) (getuigen: Anna Scheeren, Leonardus Bocken), overleden voor 06-12-1755.

3.         Maria Anna UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 27-11-1751 te Gangelt (D) (getuigen: Catharina Ubachs, Joannes Pricken), overleden op 28-08-1818 te Oirsbeek.

Gehuwd op 19-02-1800 te Oirsbeek, met Jean Kleinjans, geb. op 16-10-1734 te Oirsbeek, overleden op 04-02-1803 aldaar, zoon van Arnoud Kleinjans en Jeanne van de Camp.

4.         Petrus Josephus UEBACHS gedoopt op 29-11-1753 te Gangelt (zie X.97).

5.         Anna Christina UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 06-12-1755 te Gangelt (D) (getuigen: Cornelia Bocken, Henricus Ubachs), overleden op 01-12-1769 aldaar.

6.         Servatius UBACHS gedoopt op 27-05-1758 te Gangelt (zie X.100).

7.         Maria Helena UBACHS, geb. op 20-04-1760 te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 21-04-1760 te Gangelt (D) (getuigen: Joannes Goertz, Magdalena Ubachs).

8.         Hermannus Josephus UBACHS, gedoopt (RK) op 17-05-1762 te Gangelt (D) (getuigen: Hermannus Fabry, Anna Barbara Thönissen) en overleden op 10-08-1762 aldaar.

9.         Anna Maria UBACHS, geb. te Langbroich (D), gedoopt (RK) op 09-09-1763 te Gangelt (D) (getuigen: Antonius Beecks, Barbara Gortz).

In de archieven gaat het om twee dochter Anna Marie Ubachs van Ubachs-Bocken, waarvan er een getrowud is met Kleinjans in Oirsbeek, en de andere met Stassen in Hoensbroek. We delen het zo in dat Stassen met deze tweede Anna Marie getrouwd is.

Gehuwd op 10-05-1789 te Hohenbusch (D) met Anastasias (Stas) Stassen, gedoopt (RK) op 25-06-1744 te Hoensbroek, en overleden op 21-08-1825 te Hoensbroek, zoon van Mathias Stassen en Anna Maria Claessens.

Kinderen:

(1) Maria Anna Stassen, geb. op 27-10-1790 te Hoensbroek, overleden op 08-10-1811 aldaar.

(2) Maria Helena Stassen, geb. op 27-08-1792 te Hoensbroek.

(3) Joes Servatius Stassen, geb. op 11-06-1794 te Hoensbroek.

(4) Maria Gertrud Stassen, geb. op 28-08-1796 te Hoensbroek, overleden op 29-11-1891 te Amstenrade. Trouwt op 19-11-1844 te Hoensbroek met Joseph Arnold Houfs geb. op 05-05-1804 te Echt, zoon van Joseph Houfs en Joanna Aushausser.

(5) Mattheus Stassen, geb. op 26-07-1798 te Hoensbroek.

(6) Anna Catharina Stassen, geb. ca. 1802 te Hoensbroek en overleden op 17-10-1888. Trouwt (1) op 05-08-1840 te Hoensbroek met Jan Hendriks geb. 14-03-1810 te Brunssum en overleden op 11-06-1861 te Hoensbroek, zoon van Martin Hendriks en Maria Josepha Raven. Trouwt (2) op 17-06-1864 te Heerlen met Frans Theodoor Moonen, geb. 10-07-1802 te Voerendaal, zoon van Theodoor Moonen en Anna Elisabetha Groenemeijers.

(7) Jean Antoin Stassen, geb. op 12-02-1804 te Hoensbroek.

(8) Joanna Elisabeth Stassen, geb. op 15-08-1807 te Hoensbroek. Trouwt op 21-12-1838 aldaar met Pieter Haekens, geb. op 28-06-1809 te “Sichen Sussen en Bolre”, zoon van Mathijs Haekens en Elisabeth Walder.

10.        Maria Barbara UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 15-12-1765 te Gangelt (D) (getuigen: Nicolaus Janssen, Barbara Goosten); begraven op 30-10-1766 of op 05-04-1771.

11.        Maria Cornelia UBACHS, gedoopt (RK) op 17-08-1769 te Gangelt (D). Haar moeder overleed de dag erna, waarschijnlijk als gevolg van de bevalling.

 

IX.58    Henricus (Henri) UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 16-02-1728 te Schinveld (getuige: Catharina Ubachs), overleden op 01-10-1789 te Schinveld.

Gehuwd voor de kerk op 06-08-1767 te Schinveld (RK) met Maria Cornelia WEIJERS (getuigen: Maria Gertrudis Ubaghs, Arnoldus Buijsers), gedoopt (RK) op 19-01-1749 te Schinveld, overleden op 11-08-1817 te Schinveld, dochter van Antoin Wijers en Elisabeth Theunissen.

Uit dit huwelijk:

1.         Henricus UBAGHS gedoopt (RK) op 17-02-1769 te Schinveld (zie X.106).

2.         Antonius UBAGHS, gedoopt (RK) op 05-04-1771 te Schinveld (zie X.108).

3.         Anna Elisabeth UBAGHS, gedoopt (RK) op 06-04-1773 te Schinveld (getuigen: Anna Catharina Ubaghs, Arnoldus Schreijen) en overleden op 19-09-1853 te Schinveld.

Gehuwd (1) op 08-06-1803 te Schinveld met Peter Joseph Mols, geb. op 03-01-1773 en overleden op 20-09-1811 aldaar, zoon van Sevrini Mols en Mechtildis Hameckers.

Kinderen uit dit huwelijk:

(1) Maria Mechtildis Mols, geb. op 25-03-1805 te Schinveld, en overleden op 09-02-1869 aldaar. Trouwt op 22-01-1833 te Schinveld met Hubert Ehmen, geb. op 03-11-1800 aldaar, zoon van Petrus Josephus Emen en Maria Anna Dohmen.

(2) Antoine Mols, geb. op 30-01-1808, en overleden op 11-05-1889 te Schinveld. Trouwt (1) op 25-04-1834 in Saeffelen met Maria Agnes Herings, dochter van Mathias Herings en Johanna Catharina Beinders. Trouwt (2) op 22-02-1860 te Schinveld met Cornelia Schoffelen, geb. te Merkelbeek, dochter van Franscis Bouchard (kind gewettigd) en Maria Anna Schoffelen.

(3) Maria Cornelia Mols, geb. op 18-03-1811 te Schinveld, overleden op 25-02-1893. Trouwt op 28-01-1837 te Schinveld met Frans Theodoor Dohmen, geb. op 03-10-1804 aldaar, zoon van Henricus Dohmen en Joanna Catharina Cleeven.

Gehuwd (2) op 20-04-1815 te Schinveld met Petrus Bleijlevens, geb. op 22-03-1766 te Geilenkirchen (D) en overleden op 07-04-1836 aldaar, zoon van Jean Bleijlevens en Margaritte Janssen. Bruidegom was weduwnaar van Catherine Elisabeth Janssen.

4.         Maria Cornelia UBAGHS, gedoopt (RK) op 04-01-1777 te Schinveld (getuigen: Maria Theunissen, Wilhelmus Ubaghs), overleden op 14-03-1849 te Merkelbeek.

Trouwt op 24-10-1812 te Merkelbeek met Gaspard Bruls, geb. op 24-03-1781 te Merkelbeek en overleden op 24-04-1844 aldaar, zoon van Adam Bruls en Jeanne van de Wijer.

Kinderen:

(1) Maria Cornelia Bruls, geb. op 08-07-1813 te Merkelbeek en overleden op 15-06-1865 aldaar. Trouwt op 19-10-1840 te Merkelbeek met Joseph Sistermans, geb. op 14-09-1811 te Brunssum, zoon van Kaspar Sistermans en Maria Margaretha van Banen.

(2) Joannes Henricus Bruls, geb. op 02-11-1815 te Merkelbeek en overleden op 17-05-1908 te Oirsbeek. Trouwt op 06-05-1840 te Oirsbeek met Johanna Catharina Cleven, geb. op 04-12-1814 aldaar, dochter van Jan Cleven en Joanna Catharina Raedemackers.

(3) Jan Mathijs Bruls, geb .op 05-04-1822 te Merkelbeek en overleden op 01-07-1892 aldaar. Trouwt op 07-11-1849 te Merkelbeek met Maria Anna Pijls, geb. op 20-09-1822 te Amstenrade, dochter van Frans Pijls en Maria Helena Limpens.

5.         Maria Cornelia UBAGHS, gedoopt (RK) op 01-12-1778 te Schinveld (getuigen: Maria Weijers, Joannes Bisschops).

6.         Maria Helena UBAGHS, gedoopt (RK) op 03-07-1781 te Schinveld (getuigen: Maria Ubaghs, Michael Klinckers) en overleden op 19-07-1805.

7.         Joannes Arnoldus UBAGHS, gedoopt (RK) op 02-03-1784 te Schinveld (getuigen: Maria Paulissen, Antonius Bex).

 

IX.62    Wilhelmus UBAGHS, gedoopt (RK) op 21-10-1736 te Schinveld (getuigen: Elisabeth Spies, Wilhelmus Buijser, Margaretha Linssen, Gerardus Ubaghs), overleden op 15-10-1784 te Schinveld op 47-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-08-1762 te Schinveld (RK) met Ida BEX (getuigen: Michael Bexs, Henricus Ubaghs), gedoopt (RK) op 11-06-1738 te Schinveld (getuigen: Gertrudis Zuns, Joannes Bex), dochter van Antonius Bex en Helena Zuns. Ida trouwt daarna op 12-06-1786 met Adamus Dohmen.

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes Antonius UBAGHS, gedoopt (RK) op 30-06-1763 te Schinveld (zie X.116).

2.         Maria Anna Helena UBAGHS, gedoopt (RK) op 11-01-1769 te Schinveld (getuigen: Joannes Janssen, Helena Zuns, Gerardus Ubaghs).

Getrouwd met Petrus Antonius Keijmes, geb. ca. 1765 te Schinveld.

3.         Maria Helena UBAGHS, gedoopt (RK) op 21-01-1773 te Schinveld (getuigen: Maria Ubaghs, Joannes Janssen, Helena Ubaghs, Joannes Michael Bexs), overleden op 04-06-1830 te Schinveld.

Gehuwd op 05-02-1797 aldaar met Franciscus Theodorus Deumens, gedoopt op 04-10-1753 te Schinveld en overleden op 28-02-1832. Franciscus was weduwnaar van Cornelia Sturmans, overleden op 12-09-1794 te Schinveld en zoon van Adami Deumens en Maria Elisabeth Sturmans.

Kinderen:

(1) Maria Ida Deumens, geb. ca. 1796, en overleden op 23-10-1813 te Oude Tonge (ZH).

(2) Maria Anna Deumens, geb. op 29-12-1798 te Schinveld, en overleden op 21-10-1830 aldaar.

(3) Helen Deumens, geb. op 20-11-1802 te Schinveld.

(4) Maria Theresia Deumens, geb. op 20-11-1802 te Schinveld, en overleden op 22-01-1883 aldaar. Trouwt op 17-02-1829 te Schinveld met Theodorus Walraven, geb. op 26-12-1798 te Schinveld, en overleden op 15-06-1848 aldaar, zoon van Peter Walraffen en Maria Mechtildis Mols.

(5) Maria Josepha Deumens, geb. op 03-12-1804 te Schinveld, en overleden op 28-04-1877 aldaar. Trouwt op 06-06-1832 te Oirsbeek met Pieter Michael Suijlen, zoon van Willem Suijlen en Agnes Speckens.

(6) Frans Joseph Deumens, overleden op 26-10-1807 te Schinveld.

(7) Henricus Josephus Deumens, geb. op 28-07-1808, en overleden op 17-02-1884 te Schinveld. Trouwt op 03-05-1837 te Schinveld met Maria Catharina Van Nuijs, geb. aldaar, dochter van Adamus van Nuijs en Maria Helena Huijsmans.

(8) Marie Louise Deumens, geb. op 15-10-1810 te Schinveld.

(9) Maria Cornelia Deumens, geb. op 07-05-1813 te Schinveld en overleden op 21-03-1885 te Wittem (Epen). Trouwt op 23-04-1842 te Merkelbeek met Jan Philip Aretz, geb. op 06-05-1818 te Wittem, zoon van Herman Joseph Aretz en Maria Catharina Baumans.

(10) Maria Catharina Deumens, geb. op 03-04-1817 te Schinveld, overleden op 07-03-1862 aldaar. Trouwt met Jan Joseph Laumen, geb. ca. 1819 te Schinveld, en overleden op 20-09-1881 aldaar, zoon van Antoon Laumen en Maria Anna Telders.

4.         Maria Anna UBAGHS, gedoopt (RK) op 29-05-1778 te Schinveld (getuigen: Maria Ubachts, Godefridus Bex).

Getrouwd op 09-12-1807 te Schinveld met Pierre Antoine Reijners, geb. op 22-10-1773 te Schinveld, overleden aldaar op 05-01-1836, zoon van Petrus Reiners en Maria Agnes Heerlers.

Kinderen:

(1) Marie Ide Reijners, geb. op 15-09-1808 en overleden op 29-09-1808 te Schinveld.

(2) Maria Agnes Reijners, geb. op 14-09-1809 te Schinveld, en overleden op 16-10-1862 aldaar. Trouwt op 04-07-1838 te Schinveld met Jan Hermaan Theunissen, geb. op 13-07-1812 aldaar, zoon van Henri Theunissen en Maria Gertrudis Wenmackers.

(3) Marie Helene Reijners, geb. op 26-01-1812 en overleden op 08-06-1812 te Schinveld.

(4) Joanna Catharina Reijnders, geb. op 28-06-1813 te Schinveld, en overleden op 21-04-1893 aldaar. Trouwt op 24-11-1841 te Schinveld met Jan Renier Roeij, geb. op 02-10-1811 aldaar, zoon van Joannes Michel Roeij en Maria Catharina van Nuijs.

(5) Helena Reijners, geb. op 13-06-1817 te Schinveld, en overleden op 13-03-1860 aldaar. Trouwt op 24-04-1844 te Schinveld met Jan Joseph Deiricks, geb. op 11-01-1812 te Ubach over Worms, zoon van Jan Christiaan Deiricks en Maria Josepha Claessen.

5.         Helena UBAGHS, gedoopt (RK) op 04-11-1782 te Schinveld (getuigen: Helena Blumstein, Henricus Ubaghs) en overleden op 03-04-1853 te Schinveld.

Gehuwd op 15-04-1807 te Schinveld met Henricus Herings, geb. 28-09-1769 te Schinveld en overleden aldaar 25-01-1853, zoon van Willem Herings en Marie Mechtildis Sturmans.

Kinderen:

(1) Guillaume Wilhelm Herings, geb. op 08-03-1808 en overleden op 16-07-1808 te Schinveld.

(2) Francois Guillaume Wilhelm Herings, geb. op 20-10-1809 en overleden op 26-10-1809 te Schinveld.

(3) Arnold Herings, geb. op 13-06-1811 en overleden op 28-02-1881 te Schinveld.

(4) Maria Catharina Herings, geb. op 30-06-1813 en overleden op 01-09-1814 te Schinveld.

(5) Maria Anna Herings, geb. op 14-07-1815 te Schinveld, overleden op 31-01-1892 aldaar. Trouwt (1) op 03-08-1849 te Schinveld met Jan Michael Delahaij, geb. op 01-10-1821 te Munstergeleen, overleden op 06-03-1864, zoon van Jan Peter Delahaije en Maria Barbara Speckens. Trouwt (2) op 12-01-1866 te Schinveld met Willem Curfs, geb. 06-09-1829 te Schimmert, zoon van Hubertus Curfs en Anna Maria Jennekens.

(6) Henricus Herings, geb. op 07-04-1820 te Schinveld en overleden op 22-12-1893 aldaar. Trouwt op 14-07-1852 te Schinveld met Maria Catharina Klaessen, geb. te Susterseel, dochter van Johan Leonard Klaessen en Maria Meulenberg.

(7) Petrus Josephus Herings, geb. op 26-11-1821 te Schinveld, en overleden op 16-03-1901 aldaar. Trouwt op 29-11-1849 te Schinveld met Catharina Wenmakers, geb. op 03-09-1820 te Schinveld, en overleden op 28-10-1877 aldaar, dochter van Joannes Hubertus Lambertus Wenmakers en Maria Cornelia Janssen.

(8) Johan Anthonius Herings, geb. op 23-02-1817 en overleden op 30-12-1817 te Schinveld.

 

IX.67    Nicolaas UBAGHS, gedoopt op 08-08-1723 te Voerendaal, gedoopt (RK) (getuigen: Nicolaus Lintjens, Maria Goffin), overleden op 23-10-1781 te Ubachsberg.

Ondertrouwd op 29-01-1757 te Heerlen (getuigen: Gerardus Stevens, Marie Hekmans), gehuwd voor de kerk op 13-02-1757 te Heerlen (RK) met Sibilla STEVENS, geb. op 22-07-1728 te Simpelveld, overleden op 25-11-1811 te Voerendaal, dochter van Gerard Steevens en Anna Catharina Ritzervelt. Sibilla trouwde op 19-09-1750 iin eerste huwelijk te Heerlen na met Jean Voncken.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna Catharina UBAGHS, gedoopt (RK) op 15-02-1758 te Voerendaal (getuigen: Jacobi Hoen, Anna Lonis, Horius Senden).

Gehuwd op 01-11-1788 te Heerlen (getuigen: Anna Margaretha Ubachs, Wolter Ubachs), gehuwd voor de kerk op 18-11-1788 te Voerendaal (RK) met Jacobus UBAGHS, 25 jaar oud (zie X.151). Zie aldaar voor haar kinderen.

2.         Walterus UBAGHS (Wouterus), geb. te Ubachsberg, gedoopt (RK) op 04-11-1761 te Voerendaal (getuigen: Joannes Wernerus Coenen, Lucia Stevens, Waltherus Ubaghs) en overleden aldaar op 06-06-1839.

Gehuwd op 08-10-1791 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 23-10-1791 te Voerendaal (RK) (getuigen: Franciscus Wilhelmus Ubaghs, Anna Maria Claessen) met Helena Hamers, gedoopt op 29-03-1758 te Ubachsberg en overleden op 08-08-1834 aldaar, dochter van Stephani Haemers en Maria Bruls.

3.         Maria Agnes UBAGHS, gedoopt (RK) op 08-03-1764 te Voerendaal (getuigen: Maria Agnes Stevens, Matthias Meents).

4.         Casparus UBAGHS, gedoopt (RK) op 11-11-1767 te Voerendaal (getuigen: Maria Hegmans, Gerardus Stevens).

5.         Jacobus UBAGHS, gedoopt op 08-04-1769 te Voerendaal (zie X.126).

6.         Franciscus Wilhelmus UBAGHS, gedoopt (RK) op 09-01-1772 te Voerendaal (zie X.128).

7.         Nicolas UBAGS, ca. 1774, overleden op 09-11-1840 te Voerendaal op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd met Maria Gertruid Leerssen. Zij lijkt dezelfde Maria Gertruid Leerssen die op 02-10-1807 te Voerendaal trouwt met Jacobus Ubachs (X.140). Gertruid is overleden op 16-10-1834 te Voerendaal, dochter van Antoine Leerssen en Anne Sophie Schol.

 

IX.69    Wolterus UBAGHS, geb. op 26-09-1726 te Ubachsberg, en overleden op 14-04-1789 aldaar.

Ondertrouwd op 05-10-1754 te Heerlen (getuigen: Petronella Laval, Nicolaas Ubachs), gehuwd voor de kerk op 20-10-1754 te Voerendaal (RK) (getuigen: Petrus Daemen, Joannes Ubaghs) met Lucia MEES, gedoopt (RK) op 26-09-1731 te Voerendaal (getuigen: Joannes Ruijters, Mechtildis Kelleners), en overleden op 14-04-1789 te Voerendaal, dochter van Jacobus Mees en Aleijdis Ruijters. Deze Jacobus Mees was eerst gehuwd, op 13-06-1705 te Heerlen, met Maria Ubachs.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Catharina UBAGHS, gedoopt (RK) op 05-01-1756 te Voerendaal (getuigen: Alerdis Ruijters, Nicolaus Ubaghs) en overleden op 13-07-1825 te Simpelveld.

Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 09-04-1780 te Wehr (D) - ook in Heerlen geregistreerd - (getuigen: Anna Catharina Ubags, Leonardus Scheeren), gehuwd voor de kerk op 23-04-1780 te Voerendaal (RK) (getuigen: Joannes Ubaghs, Henricus Scheeren) met Joannes Scheeren, overleden op 18-02-1787 te Voerendaal.

Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 12-04-1788 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 27-04-1788 te Voerendaal (RK) (getuigen: Anna Ubaghs, Joannes Hoppermans) met Mathias Houppermans, gedoopt (RK) op 27-05-1760 te Voerendaal (getuigen: Maria Barbara Velraedts, Agnes Aelmans, Simon Hoppermans), zoon van Mathias Hoppermans en Maria Magdalena Velraedts.

Uit tweede huwelijk:

(1) Joannes Matthias Houppermans, geb. op 21-06-1789 te Voerendaal.

(2) Walter Houppermans, geb. op 01-10-1790 te Wijlre.

(3) Mattheus Houppermans, geb. op 22-09-1792 te Wijlre.

(4) Joannes Wilhelmus Houppermans, geb. op 02-02-1795 te Wijlre, en overleden op 07-01-1844 te Simpelveld. Trouwt met Maria Catharina Knops, overleden op 20-11-1860 te Simpelveld, dochter van Hendrik Knops en Maria Horbach.

2.         Joannes UBACHS, gedoopt op 25-04-1758 te Voerendaal (zie X.133).

3.         Jacobus UBACHS, geb. op 02-03-1760 te Voerendaal (zie X.135).

4.         Anna Catharina UBAGHS, gedoopt (RK) op 23-05-1762 te Voerendaal (getuigen: Anna Catharina Ubaghs, Wijnandus Luijtjens), en overleden op 31-12-1835 te Voerendaal.

Gehuwd voor de kerk op 17-10-1790 te Voerendaal (RK) met Joannes Senden, gedoopt (RK) op 02-03-1760 te Voerendaal (getuigen: Anna Maria Senden, Joannes Mertens), en overleden op 27-03-1839 aldaar, zoon van Martinus Senden en Elisabeth Ceulerts.

Kinderen:

(1) Wolterus Senden, geb. op 29-09-1791 te Voerendaal.

(2) Marie Elisabeth Senden, gedoopt op 24-11-1793 te Voerendaal en overleden op 07-06-1866 te Simpelveld. Trouwt op 11-11-1836 te Simpelveld met Franciscus Wilhelmus Peters, geb. op 12-03-1786 aldaar, zoon van Nicolaus Peters en Anna Sophia Franssen. Bgm wdnr van Maria Gertrudis Lauvenberg.

(3) Maria Agnes Senden, gedoopt 11-09-1796 te Voerendaal, overleden op 12-12-1874 te Voerendaal. Trouwt op 20-06-1813 met Jan Bernard Jansen.

(4) Marie Helene Senden, geb. op 14-10-1799 te Voerendaal en overleden op 26-05-1810 aldaar, 10 jaar oud.

(5) Jean Engelbert Senden, geb. op 03-02-1802 te Voerendaal.

5.         Maria Agnes UBAGHS, gedoopt (RK) op 05-04-1766 te Voerendaal (getuigen: Maria Agnes Lubbers, Jacobus Hoenen).

 

IX.71    Joannes Henricus UBAGHS, gedoopt (RK) op 26-11-1719 te Voerendaal (getuigen: Henricus Lintjens, Anna Linssen), overleden op 10-03-1763 te Voerendaal.

Ondertrouwd op 25-10-1749 te Heerlen (getuigen: Berbe Roon, Mathias Ubaghs), gehuwd voor de kerk op 16-11-1749 te Voerendaal (RK) (getuigen: Petrus Daemen, Mathias Ubaghs) met Joanna RHOEN (Roen, Rohen, Roon), gedoopt (RK) op 20-12-1726 te Voerendaal. Zij huwt (2) te Voerendaal 05-02-1764 met Mathias Pré.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacobus UBAGHS, gedoopt op 20-09-1750 te Voerendaal (zie X.140).

2.         Joannes Nicolaus UBAGHS, gedoopt op 17-11-1752 te Voerendaal (zie X.142).

3.         Maria Margaretha UBAGHS, geb. en gedoopt ca. 1755 te Voerendaal, en overleden op 12-03-1790 aldaar.

Ondertrouwd op 21-10-1775 te Heerlen (RK) (getuige: Adolf Stas) en kerkelijk huwelijk op 05-11-1775 te Voerendaal met Mathias (Matevus) Janssen, geb. circa 1745, overleden op 19-06-1818 te Voerendaal op 73-jarige leeftijd, zoon van Gerard Janssen en Maria Lintjens.

Kinderen:

(1) Joanne Marie Janssen, gedoopt 08-08-1776 te Voerendaal, overleden op 06-06-1804 aldaar. Trouwt met Jean Schrijvers.

(2) Jan Hendrik Janssen, geb. op 09-09-1778 te Voerendaal, en overleden op 07-08-1840 aldaar.

(3) Jacque Janssen, geb. op 12-11-1780 te Voerendaal en overleden op 28-05-1811 aldaar. Trouwt op 02-10-1806 aldaar met Anne Marie Nijsten, geb. te Klimmen, dochter van Laurent Nijsten en Anne Catherine Baessen.

(4) Jean Gérard Janssen, geb.op 03-10-1783 te Voerendaal en overleden op 26-01-1850 aldaar. Trouwt op 08-11-1817 te Wittem met Anne Cathaerine Sijstermans, geb. aldaar, dochter van Leonard Sijstermans en Marie Gertrude Vischers.

(5) Stephanus Janssen, geb. op 24-10-1785 te Voerendaal.

(6) Etienne Janssen, ca. 1785, overleden op 23-11-1807 te Voerendaal op 22-jarige leeftijd.

(7) Catharina Janssen, geb. op 10-01-1788 te Voerendaal.

4.         Andre UBAGHS, gedoopt 07-08-1758 te Voerendaal (zie X.146).

5.         Henricus UBAGHS, gedoopt op 15-02-1761 te Voerendaal (zie X.149).

 

IX.79    Mathias UBAGHS (Ubachs, Ubags), gedoopt (RK) op 05-04-1728 te Voerendaal (getuigen: Matthaeus Lintjens, Maria Cupers), overleden op 20-12-1786 te Ubachsberg. Hij was Landbouwer.

Ondertrouwd (1) op 09-05-1756 te Heerlen met Mechtilde BECKERS (getuigen: Jacobus Ubachs, Jenne Marie Ubachs), gehuwd voor de kerk op 23-05-1756 te Slenaken (RK) (getuigen: Petrus Daemen, Cornelis Keufkens), geb. voor 1730 en overleden in 1762. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Ondertrouwd (2) op 02-05-1762 te Heerlen met Margaretha HUPPERTS (Hupperitz, Hupperichs) (getuigen: Willem Hupperts, Johannes Schaaps), gehuwd voor de kerk op 16-05-1762 te Voerendaal (RK) (getuigen: Petrus Daemen, Hubertus Rutten), gedoopt (RK) op 08-07-1730 te Voerendaal en overleden op 13-05-1802 aldaar, dochter van Leonardus Hupperichs en Anna Haseliers.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Jacobus UBAGHS, gedoopt op 09-03-1763 te Voerendaal (zie X.151).

2.         Leonardus UBAGHS, gedoopt (RK) op 26-08-1764 te Voerendaal (getuigen: Margarita Lintsen, Johanna Maria Ubaghs, Joannes Henricus Peukens).

3.         Cornelius UBAGHS, gedoopt op 13-01-1766 te Voerendaal (zie X.153).

4.         Anna Maria UBAGHS, gedoopt (RK) op 25-11-1767 te Voerendaal (getuigen: Anna Maria Senden, Petrus Roosenboom).

5.         Joannes Wilhelmus UBAGHS gedoopt op 04-09-1769 te Voerendaal (zie X.156).

6.         Anna Margaretha UBAGHS, gedoopt (RK) op 03-10-1771 te Voerendaal (getuigen: Margaretha Ubaghs, Caspar Rhoen) en overleden op 18-01-1842 te Voerendaal.

Ondertrouwd op 31-10-1795 te Heerlen met Joannes Henricus Aelmans (getuigen: Maria Elisabeth Borghans, Christianus Rudolphs), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-11-1795 te Voerendaal, gedoopt op 14-12-1759 te Ubachsberg, overleden op 16-10-1833 te Ubachsberg, zoon van Denis Aelmans en Marie Catharine Immelen.

Kinderen:

(1) Jacobus Aelmans, gedoopt op 11-09-1796 te Voerendaal.

(2) Egidius Jozef Aelmans, ca.1799, overleden op 1871 te Voerendaal op 72-jarige leeftijd.

(3) Anna Elisabeth Aelmans, geb. op 20-03-1803, en overleden op 13-12-1871 te Voerendaal.

(4) Jacob Almans, geb. ca. 1805, overleden op 30-10-1869 te Bocholtz op 64-jarige leeftijd. Trouwt met Maria Elisabeth Hanssen.

(5) Marie Agnes Aelmans, geb. op 06-02-1806 en overleden op 22-04-1808 te Voerendaal, 2 jaar oud.

(6) Mathieu Aelmans, geb. op 04-10-1808 te Voerendaal.

(7) Nicolaas Almans, geb. op 28-06-1811 te Voerendaal, en overleden op 29-10-1869 te Bocholtz. Trouwt met Maria Barbara Bleijleven.

(8) Gertrudis Aelmans, geb. ca. 1814 te Voerendaal, overleden op 18-02-1883 aldaar op 69-jarige leeftijd. Trouwt (1) op 17-11-1849 te Voerendaal met Jan Hendrik Stevens, geb. op 15-03-1815 te Wijnandsrade, zoon van Jacobus Stevens en Maria Helena Catharina Hoenen. Trouwt in (2) op 19-01-1853 te Voerendaal met Laurens Voncken, geb. op 21-11-1819 te Klimmen, zoon van Nicolaas Voncken en Maria Christina Crijns.

7.         Mathias UBAGHS, gedoopt op 05-02-1773 te Voerendaal (zie X.160).

 

IX.83   Hubertus UBACHS (Ubaxs-Eubaegs), gedoopt (RK) op 02-11-1708 te Bunde (getuigen: Ursula Rutten, Christianus Ubaxs) en overleden op 03-11-1781 te Bunde.

Huwelijk op 10-04-1738 te Bunde met Anne DORTANS (Dortang), geb. en gedoopt op 15-03-1712 te Bunde, en overleed op 22-01-1778, dochter van Franciscus Dortangh en Mechtildes Scheurkens.

Uit het huwelijk:

1.         Anne Jeanne UBACHS, geb. op 26-07-1739 te Bunde, en overleden op 30-03-1811 te Neerharen.

Gehuwd op 29-06-1782 te Meerssen (kerk op 14-07-1782 te Bunde) met Jean Lambert Campstein Van Neerheren (Kampstein), geb. voor 1735. Geen kinderen.

2.         Arnoldus (Arnaud) UBACHS (Eubaegs), geb. op 12-01-1743 te Bunde (zie X.164).

3.         Francois Theodore UBACHS, geb. 26-06-1745 te Bunde (getuigen Leonardus Hendricks en Agnes Guijlkers).

4.         Jean UBACHS, geb. en gedoopt op 13-07-1746 te Bunde (zie X.166).

5.         Marie Mechtilde UBACHS, geb. op 29-04-1750 te Bunde (getuigen Agnes Penders, Walterus Dortang en verv. Joes Bathelomeus).

6.         Guillaume UBACHS, geb. op 11-05-1753 te Bunde (getuigen Guilelmus Dortang, Anna Devies en verv. Joanna Rutten) en begraven op 27-06-1760 aldaar.

 

 

Generatie X

 

X.5      Jean (Joannes) UBACHS geb. en gedoopt (RK) op 05-10-1732 te Meerssen, en overleden op 07-06-1799 te Oud-Vroenhoven.

UDe watermolen van NekumU, op gebied van de voormalige gemeente Oud-Vroenhoven op de linkeroever van de Jeker, was in de Franse Tijd eigendom van Joannes Ubaghs. Hij woonde in de buurtschap Wolder van Oud-Vroenhoven en verpachtte de molen aan zijn schoonzoon Jacob Theunissen, die met diens dochter Agnes was getrouwd. Na het overlijden van Ubaghs verkochten zijn kinderen 2/3 van hun aandeel in de molen met huis, schuren, stallen en tuin aan Agnes, die toen reeds 1/3 deel bezat. Jacob Theunissen overleed vroegtijdig. In 1820 verpachtte Agnes Theunissen-Ubaghs de graan- en pelmolen aan Gilles Loneux uit Visé (B.).

Gehuwd op 07-09-1766 te Wolder (ondertrouw op 23-08-1766 aldaar) met Maria Catharine GILISSEN (getuigen Maria Anna Ubachs en Wilhelmus Franssen), geb. ca. 1748, overleden op 16-01-1801 te Vroenhoven (Wolder) op 53-jarige leeftijd, dochter van Gillis Gilissen en Agnes Hennus. UHuwelijksakteU.

Kinderen:

1.         Maria Ida UBACHS, gedoopt op 27-10-1767 te Wolder (getuigen Petrus Wernas en Agnes Henneus, verv. Johannes Ubachs) en overleden op 18-03-1819 te Maastricht.

Gehuwd op 19-04-1789 te Wolder met Wilhelmus Humblet (getuigen Johannes Ubachs, Agnes Ubachs, Agnes Jansen), geb. in 1770 te Vroenhoven, overleden op 19-12-1812 te Sint Pieter, zoon van Arnold Humblet en Marie Catharine Fox.

Kinderen:

(1) Arnoldus Stephanus Humblet, gedoopt op 26-12-1789 te Wolder.

(2) Anna Magdalena Humblet, gedoopt op 13-01-1792 te Wolder.

(3) Johannes Josephus Humblet, gedoopt op 23-04-1794 te Wolder, Korporaal, overleden op 28-10-1866 te Maastricht. Trouwt op 15-02-1827 te Maastricht met Maria Elisabeth van Kan, gedoopt op 01-04-1795 te Meerssen, overleden op 23-06-1872, Herbergierster, dochter van Joannes van Kan en Anna Elisabeth Minys.

(4) Catharine Humblet, geb. op 19-12-1801 te Oud-Vroenhoven.

(5) Guillaume Hubert Humblet, geb. op 27-10-1805 te Oud-Vroenhoven en overleden op 16-11-1836 aldaar.

(6) Catharina Humblet, geb. ca 1806, en overleden op 10-02-1844 te Maastricht.

2.         Johannes UBACHS, geb. op 29-12-1769 te Wolder (doopgetuigen Catharina Reijnders, Wolterus Gillisen, Barbara Ubachs) en overleden op 23-08-1814 te Vroenhoven (Wolder).

3.         Marie Agnes UBACHS, geb. op 17-07-1772 te Vroenhoven (Wolder) en overleden aldaar op 19-11-1863 op 91-jarige leeftijd. Molenaarster.

Gehuwd op 09-11-1800 te Oud-Vroenhoven met Jacques Theunissen, geb. op 23-02-1769 te Aken (D) en overleden op 19-01-1820 te Oud-Vroenhoven, Molenaar, zoon van Willem Theunissen en Aldegonda Hunsen.

Kinderen:

(1) Jean Theunissen, geb. 08-08-1801 te Oud-Vroenhoven en overleden op 07-10-1872 te Maastricht. Trouwt op 25-06-1836 te Oud-Vroenhoven met Maria Margaretha Heunders, geb. op 17-04-1809 te Sint-Pieter, dochter van Jacob Hendrik Heunders en Maria Catharina Jeukens.

(2) Guillaume Theunissen, geb. op 14-10-1802 te Oud-Vroenhoven en overleden op 27-11-1808 aldaar.

(3) Frederic Theunissen, geb. op 08-05-1804 te Oud-Vroenhoven en overleden op 26-11-1808 aldaar.

(4) Catharine Aldegonde Theunissen, geb. op 20-03-1806 te Oud-Vroenhoven en overleden op 05-09-1872 aldaar. Trouwt op 27-11-1834 te Vroenhoven met Joseph Hubert Daemen, geb. op 24-06-1803 te Kanne, zoon van Pieter Daemen en Agnes Zollet.

(5) Marie Gertrude Theunissen, geb. op 12-12-1807 te Oud-Vroenhoven en overleden op 06-10-1854 aldaar.

(6) Jeanne Hubertine Theunissen, geb. op 05-11-1809 te Oud-Vroenhoven.

(7) Hubert Frederic Theunissen, geb. op 30-04-1813 te Oud-Vroenhoven, overleden op 30-04-1843 te Tongeren. Trouwt met Maria Sybilla Nysten.

 

X.7      Henricus UBACHS (Ubags), geb. en gedoopt (RK) op 16-10-1741 te Meerssen, overleden op 07-03-1807 te Halsteren. Hij was in 1771 al getuige in Halsteren.

Gehuwd (1) op 23-04-1775 te Halsteren met Catharina van RIJEN, geleefd van 1751 to 1787.

Gehuwd (2) omstreeks 1789 met Gertrudis WILDERS, afkomstig uit Meerssen.

Kinderen uit eerste huwelijk:

1.         Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 09-04-1777 te Halsteren (getuigen Joannes van Rijen en Maria Lammers) en overleden voor 28-10-1784 aldaar.

2.         Joanna UBACHS (Hubach, Hubaar), gedoopt (RK) op 28-04-1778 te Halsteren (getuigen Godefridus Plasgart en Petronilla van Rijen), en overleden op 21-12-1846 te Nieuw-Vossemeer.

Gehuwd op 19-07-1807 te Halsteren met Johannes Schuurwegen (ondertrouw op 04-07-1807 aldaar) (getuigen M. Kocken en J. van Wezel), Kleermaker, geb. ca. 1772 te Bergen op Zoom, en overleden op 18-08-1839 te Nieuw-Vossemeer.

Kinderen:

(1) Joanna Schuurwegen, geb. op 07-05-1808 te Nieuw-Vossemeer. Trouwt op 07-02-1850 te Bergen op Zoom met Abraham Hendrikus de Ruijter, geb. te Besoijen, zoon van Rochus de Ruijter en Goverdina Pieren.

(2) Joannes Schuurwegen, geb. op 13-10-1809 te Nieuw-Vossemeer.

(3) Laurens Schuurwegen, geb. op 17-04-1811 te Nieuw-Vossemeer, en overleden op 18-03-1885 aldaar. Trouwt op 19-07-1844 te Nieuw-Vossemeer met Maria Wilhelmina Kolen, geb. op 04-08-1820 te Nieuw-Vossemeer, overleden op 26-11-1879 aldaar, dochter van Marinus Kolen en Maria Magdalena Petie.

(4) Hendrik Schuurwegen, geb. op 25-03-1813 te Nieuw-Vossemeer en overleden op 06-11-1888 te Wouw. Kleermaker. Trouwt op 13-05-1841 te Bergen op Zoom met Maria Raaijmakers, geb. op 24-12-1813 te Wouw, overleden op 13-10-1872 aldaar, dochter van Joseph Raaijmakers en Adriana van Eekelen.

(5) Catharina Schuurwegen, geb. op 11-09-1815 te Nieuw-Vossemeer. Trouwt op 14-06-1850 te Nieuw-Vossemeer met Wouter Geers, geb. in 1816 te Halsteren, zoon van Thomas Geers en Cornelia de Koning.

(6) Elisabeth Schuurwegen, geb. op 15-03-1817 te Nieuw-Vossemeer.

(7) Adrianus Schuurwegen, geb. op 20-01-1820 te Nieuw-Vossemeer. Trouwt op 14-05-1873 te Nieuw-Vossemeer met Dimphna Zwijters, geb. te Steenbergen, dochter van Gerard Zwijters en Anna Cornelia van Reijen.

3.         Catharina UBACHS (Ubas), gedoopt (RK) op 22-03-1780 te Halsteren (getuigen Godefridus Ruijten en Catharina van Merode) en overleden op 25-05-1843 te Steenbergen.

Gehuwd (1) op 03-07-1808 te Steenbergen met Adrianus Baars (Baas) (ondertrouw op 18-06-1808 aldaar).

Gehuwd (2) op 02-01-1824 te Steenbergen met Adriaan van Geel, geb. te Essen (B), zoon van Huibrecht van Geel en Joanna Prop.

4.         Anna Cornelia UBACHS (Ubas), gedoopt (RK) op 12-06-1781 te Halsteren (getuigen Godefridus van Rijen, Maria Duvas).

5.         Helena UBACHS, gedoopt (RK) op 03-07-1782 te Halsteren (getuigen Petrus Desain en Maria de Koninck).

6.         Jacobus UBACHS, gedoopt (RK) op 24-08-1783 te Halsteren (getuigen Petrus Ruijten en Adriana Mulders), overleden voor 15-06-1787 aldaar.

7.         Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 28-10-1784 te Halsteren (zie XI.8).

8.         Jacobus UBACHS, geb. op 15-06-1787 te Halsteren (getuigen Petrus Smits en Wilhelmina Getten).

Kind uit tweede huwelijk:

9.         Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 17-02-1790 te Halsteren (getuigen Martinus Ackermans en Maria Wilders).

 

X.9     Franciscus Theodorus UBAGS (Ubachs), gedoopt (RK) op 23-03-1745 te Meerssen, en overleden op 28-11-1819 te Meerssen-Rothem. In Genlias komt hij onder vele namen voor: Frans Dirk, Derk en Franciscus Hendricus. Hij was bakker.

Gehuwd voor de kerk op 04-10-1778 te Meerssen (RK) met Petronella PLUIJMAECKERS, gedoopt (RK) op 01-06-1754 te Meerssen, overleden op 01-08-1830 te Meerssen, dochter van Willem Pluijmaekers en Maria Crijns. Herbergierster.

Bij de volkstelling van 1796 is gezin woonachtig te Rothem-Meerssen is er sprake van 7 kinderen, Maria Ida van 17 jaar, en Maria Anna van 13 jaar, en 5 kinderen onder de 12 jaar. Bij het overlijden van Fransciscus in 1819 is een Memorie van Successie gemaakt waarin Petronella erfgenaam is met haar 6 kinderen: Maria Ida, Barbara, Maria Anna, Willem, Margaretha en Christiaan.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes UBAGS, gedoopt (RK) op 30-01-1777 te Meerssen, overleden aldaar voor 1784.

2.         Maria Ida UBAGS, gedoopt (RK) op 01-07-1779 te Meerssen, overleden na 1819.

3.         Barbara UBAGS, gedoopt (RK) op 01-12-1780 te Meerssen, overleden na 1819.

4.         Maria Anna UBAGS, gedoopt (RK) op 09-12-1782 te Meerssen en overleden op 14-04-1864 aldaar (zie XI.12).

5.         Joannes UBAGS, gedoopt (RK) op 29-11-1784 te Meerssen, overleden op 16-01-1808 te Meerssen op 23-jarige leeftijd.

6.         Maria UBAGS, gedoopt (RK) op 26-02-1787 te Meerssen, overleden op 13-11-1811 te Meerssen.

Gehuwd op 30-04-1811 met Jean Alofs, gedoopt te Schimmert op 25-10-1778, en overleden op 29-11-1811 te Meerssen, zoon van Mathieu Alofs en Marie Anne Mulkens.

Kind:

(1) Mathieu Alofs, geb. 11-09-1811 te Meerssen en overleden op 22-10-1811 aldaar, 1 maand oud.

7.         Christiaan UBAGS, gedoopt (RK) op 25-02-1789 te Meerssen, overleden op 29-05-1789 te Meerssen, 93 dagen oud.

8.         Thomas UBAGS, gedoopt (RK) op 03-06-1790 te Meerssen (getuigen Thomas Pluijmakers en Maria Ida Steens), overleden op 21-11-1813 in het hospitaal van Luxembourg. Overlijden aangegeven door vader op 28-03-1816 te Meerssen. UDocument uit MeerssenU, moeilijk leesbaar. Thomas diende in het leger van Napoleon.

9.         Wilhelmus (Guillaume) UBAGS, gedoopt (RK) op 31-10-1792 te Meerssen (getuigen Petrus Pluijmakers loco Wilhelmus Pluijmakers, en Maria Cox, Loco Gertrudis Ubags), overleden op 10-12-1838 te Meerssen-Rothem,. Bij overlijden geen partner vermeld.

10.        Margaretha UBAGS, gedoopt (RK) op 16-01-1795 te Meerssen (zie XI.13).

11.        Christiaan UBAGS, geb. op 10-09-1798 te Meerssen (zie XI.14).

 

X.16      Andreas UBACHS, gedoopt (RK) op 26-11-1749 te Meerssen, overleden op 03-07-1804 te Susteren.

Gehuwd voor de kerk op 09-10-1792 te Sittard (RK) met Mechtildes STEVENS, geb. ca. 1758, overleden op 26-12-1829 te Susteren (getuigen: Maria Sophia Stevens, Reinerus Stevens), dochter van Renier Stevens en Ida Claessen.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Ida UBACHS, gedoopt (RK) op 12-02-1795 te Susteren (getuigen: Maria Catharina Stevens vervangen door Anna Maria Neutgens, Petrus Kallen vervangen door Theodorus Kohnen.), overleden op 27-05-1830 te Susteren.

Gehuwd (1) op 15-11-1822 te Maastricht met Servatius Leonardus Jongen, gedoopt op 09-02-1773 te Maastricht, zoon van Servatius Jongen en Maria Margaretha Jasparts.

Kind:

(1) Maria Mechtildis Jongen, geb. op 29-07-1824 te Maastricht.

Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 19-01-1829 te Susteren met Lodewijk Derijk, Kleermaker, geb. op 10-12-1800 te Susteren, overleden op 30-07-1844 te Susteren, zoon van Leonard Derijk en Christina Schunken. Hij was weduwnaar van Maria Catharina Antoinette Hubertina Schiffelaar.

Kind:

(2) Leonard Derijk, geb. op 05-04-1830 te Susteren, en overleden op 17-09-1830 te Susteren, 6 maanden oud.

2.         Maria Sophia UBACHS, gedoopt (RK) op 16-02-1797 te Susteren (getuigen: Christianus Ubachs, Maria Sophia Stevens), overleden op 27-09-1815 te Susteren op 18-jarige leeftijd.

 

X.19    Jean Hubert (Joannes Hubertus) UBAGHS, geb. ca. 1736 en overleden op 22-06-1821 te Maastricht op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd op 09-06-1782 te Maastricht met Maria Anna JESSE (Jessen, de Jessé), geb. 01-02-1755, en overleden op 09-07-1815 te Maastricht, dochter van Johannes Jesse en Anna Maria Cerfonteyn.

Kinderen:

1.         Jean Pierre UBAGHS geb. op 23-03-1783 te Maastricht (zie XI.16).

2.         Leonard Antoine UBAGHS, geb. op 16-01-1785 te Maastricht (zie XI.17).

3.         Maria Gertrudis Elisabeth UBAGHS, geb. op 05-03-1786 te Maastricht, overleden op 18-05-1850 te Uijckhoven.

Gehuwd op 05-10-1815 aldaar met Ferdinandus Josephus Moreau, geb. op 20-11-1786 te Aken, Grondeigenaar te Uijckhoven, zoon van Mathias Moreau en Sophia Knewert.

Kinderen:

(1) Hubertus Ferdinandus Eduardus Moreau, geb. op 10-08-1816 te Maastricht, overleden op 15-12-1816 aldaar, 4 maanden oud.

(2) Maria Hubertina Elisabeth Ernestina Moreau, geb. 09-11-1817 te Maastricht en overleden op 15-05-1873 te Sittard. Trouwt met Jacobus Egidius Geijen, zoon van Frans Dominicus Geijen en Maria Cornelia Mouwens, overleden op 27-07-1863 te Sittard.

(3) Hubertus Ferdinandus Moreau, geb. 15-11-1819 te Maastricht en overleden op 28-11-1876 te Sittard. Trouwt (1) op 18-06-1856 te Sittard met Marie Louise Antoinette Arnoldts, geb. op 01-08-1810 te Sittard, en overleden op 24-09-1869 te Sittard, dochter van Gerard Goswin Arnoldts en Catharina Hubertina Lindemans. Trouwt (2) op 16-05-1870 te Sittard met Maria Jeanne Arnoldts, geb. op 02-01-1814 te Sittard, en overleden op 18-02-1906 aldaar, dochter van dezelfde ouders.

(4) Hubert Caspar Hendrik Moreau, geb. op 09-06-1823 te Maastricht, overleden op 17-10-1861 te Uikhoven. Trouwt op 13-04-1855 te Opgrimbie (B) met Maria Agnes Hellofs, geb. op 21-05-1833 te Mechelen a/d Maas, dochter van Arnold Hellofs en Anna Catharina Engels.

4.         Henricus Franciscus (Henrij) UBAGHS, geb. op 08-10-1787 te Maastricht.

Oud-officier van de Franse 2é Cheveau-Légers de la Garde Impériale, Légion d'Honneur; Gewond te Waterloo. Was officier bij de 8ste huzaren aldaar. Er is een bericht dat hij in Januari 1818 nog in leven zou zijn. Er is ook een Jean Guillaume Ubachs, geb. op 29-10-1789 te Maastricht (X.133) die een vergelijkbare militaire carriere doorloopt.

 

X.22     Joseph Leonardus UBACHS, gedoopt (RK) op 13-02-1768 te Berg en Terblijt (getuigen: Ida Schlegers, Joseph Hendrix), en overleden op 22-06-1842 te Berg en Terblijt.

Gehuwd op 25-03-1798 aldaar met Maria Catharina JACOBS, geb. aldaar, dochter van Peter Jacobs en Maria Anna Wedershoven.

Uit dit huwelijk:

1.         Petrus UBACHS, geb. op 01-01-1799 te Valkenburg (zie XI.21).

2.         Maria Ida UBAGS, geb. op 24-01-1800 te Valkenburg en overleden op 07-02-1801 aldaar.

3.         Jean UBAGS, geb. op 09-03-1801 te Valkenburg en op 25-04-1847 overleden te Berg en Terblijt op 45-jarige leeftijd.

4.         Guillaume UBAGS, geb. op 02-05-1802 te Valkenburg, overleden op 31-01-1805 te Valkenburg op 3-jarige leeftijd.

5.         Maria Catharina UBACHS, geb. op 10-08-1803 te Valkenburg en overleden op 15-05-1828 aldaar.

6.         Servais UBAGS/UBACHS, geb. op 03-12-1804 te Valkenburg.

Gehuwd op 19-02-1841 te Nuth met Petronella Swinnen, geb. in 1787 te Wijnandsrade, dochter van Joannes Swinnen en Johanna Maria Paulissen. Bruid was gehuwd in 1813 met Jan Mathijs Slangen, die net als zijn ouders voorkomen op de website over de UBokkenrijdersU.

7.         Marie Anne UBACHS, geb. op 16-10-1807 te Valkenburg en overleden op 03-01-1809 aldaar.

8.         Jan Joseph UBACHS, geb. op 13-09-1809 te Valkenburg, overleden op 20-09-1857 te ’s-Hertogenbosch (overlijden aangegeven in Valkenburg) op 48-jarige leeftijd. Ongehuwd. UOverlijdensakte ’s HertogenboschU.

9.         Mathieu UBACHS, geb. 07-06-1811 te Valkenburg en overleden op 10-01-1873 te Klimmen.

Gehuwd op 15-01-1863 te Klimmen met Anna Maria van Hommerich, geb. op 07-07-1821 te Klimmen en overleden aldaar op 10-01-1877, dochter van Joannes van Hommerich en Cecilia Degens.

10.         Marie Helena UBAGS, geb. op 27-12-1812 te Valkenburg en overleden op 14-01-1893 aldaar.

Gehuwd op 45-jarige leeftijd 16-06-1858 te Epe (Gld) met Theodorus Loomans, geb. op 05-07-1827 te Nijmegen, zoon van Joannes Theodorus Loomans en Aletta Elisabeth Zeegel. Ingeschreven (Akte) in gemeente Bergh (Gld) in 1870. Theodorus was rijksveldwachter. Verhuist op 08-02-1893 naar Schaerbeke.

11.         Eduard Joseph UBAGS, geb. op 14-12-1821 te Brussel, overleden op 13-02-1843 te Berg en Terblijt op 21-jarige leeftijd. Als ouders vermeld: Jan Willem Ubags en Maria Anna Jacobs

 

X.24     Laurentius UBAGS, geb. op 16-12-1769 te Berg en Terblijt (getuigen: Maria Hendrikx, Laurentius L'alleman), aldaar overleden op 01-07-1832.

Gehuwd op 24-11-1803 te Valkenburg met Maria Agnes JONGEN, gedoopt (RK) op 23-12-1776 te Heerlen (getuigen: Servatius Smeets, Maria Gertrudis Maessen, Hermannus Dolnis), en overleden op 19-06-1834 te Berg en Terblijt, dochter van Andreas Jongen en Maria Catharina Degens.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Catharina UBAGS, geb. op 13-09-1804 te Valkenburg, en overleden op 10-04-1848 te Berg en Terblijt.

Gehuwd op 30-04-1835 te Valkenburg met Willem Prevaux (Prevoo), geb. op 30-09-1802 te Valkenburg, zoon van Willem Prevaux en Maria Anna Broucke. Willem huwde in 1849 met Maria Helena Sijben.

Kinderen:

(1) Joannes Prevoo, geb. op 02-02-1836 te Berg en Terblijt, overleden op 26-08-1927 te Maastricht. Trouwt op 26-01-1866 te Valkenburg met Maria Odilia Kengen, dochter van Lambert Kengen en Maria Margareta Pluijmen.

(2) Willem Prevoo, geb. op 09-02-1838 te Berg en Terblijt, overleden op 23-12-1889 aldaar.

(3) Willem Hubertus Prevoo, geb. op 27-12-1840 te Berg en Terblijt, overleden op 01-09-1879

(4) Maria Anna Prevoo, geb. op 25-01-1844 en overleden op 01-02-1844 te Berg en Terblijt, 4 dagen oud.

(5) Joannes Lodewikus Prevoo, geb. op 22-03-1845 te Berg en Terblijt en overleden op 18-10-1851 aldaar.

2.         Frans Theodorus UBAGHS, geb. op 13-07-1806 te Berg en Terblijt, en overleden op 03-03-1831 aldaar op 23-jarige leeftijd.

3.         Andreas UBAGS, geb. op 22-09-1808 te Berg en Terblijt, overleden op 28-12-1834 aldaar op 26-jarige leeftijd.

4.         Maria Josepha UBACHS, geb. op 29-12-1810 te Berg en Terblijt.

5.         Jan UBAGS, geb. 02-09-1814 te Berg en Terblijt (zie XI.37).

6.         Joannes UBAGS, geb. 02-09-1814 te Berg en Terblijt, overleden op 18-10-1815 aldaar op 1-jarige leeftijd.

 

X.29     Wilhelmus (Guillaume) UBACHS, gedoopt (RK) op 29-01-1782 te Berg en Terblijt (getuigen: Anna Elisabeth Dorre, Joanna Habets, Wilhelmus van de Broek) en overleden op 30-10-1859 te Venlo. Hij was Slotenmaker.

Gehuwd op 25-11-1807 te Venlo met Anne Gertrude van de WERF, geb. op 06-07-1780 te Venlo, en overleden op 27-02-1843 aldaar, dochter van Etienne van de Werf en Petronille Omloo.

Uit dit huwelijk:

1.         Marie Therese UBACHS, geb. op 27-04-1808 te Venlo.

2.         Pierre Jean UBACHS, geb. op 21-10-1809 te Venlo, en overleden op 01-03-1849 aldaar. Geen partner vermeld.

3.         Jan Jacob UBACHS, geb. ca. 1809 te Venlo, en overleden op 27-11-1841 aldaar. Geen partner vermeld.

4.         Gertrude UBACHS, geb. op 07-03-1811 te Venlo, en overleden op 30-03-1871 aldaar. Geen partner vermeld.

5.         Guillaume UBACHS, geb. op 26-03-1812 te Venlo; en overleden op 18-06-1813.

6.         Anne UBACHS, geb. geb. op 26-01-1814 te Venlo, en overleden op 30-09-1886 aldaar.

Gehuwd op 07-12-1859 te Venlo met Peter Andries Deckers, geb. op 10-03-1833 te Venlo, en overleden op 24-05-1906 aldaar, zoon van Peter Hendrik Deckers en Gertrudis Pervaes. Hij was ook gehuwd met Maria Hubertina Van de Ven.

7.         Guillaume UBACHS, geb. op 15-06-1815 te Venlo, en overleden op 12-03-1822 aldaar.

8.         Severinus Francis UBACHS, geb. op 08-04-1817 te Venlo, en overleden op 30-10-1880 aldaar.

Gehuwd op 17-06-1873 te Venlo met Anna Catharina Elisabeth van Hemert, geb. op 09-09-1845 te Venlo, en overleden op 04-06-1874 aldaar, dochter van Adrianus van Hemert en Maria Catharina van der Biesen.

9.         Jacob Hubert UBACHS, geb. op 05-11-1819 te Venlo, en overleden op 29-09-1872 aldaar. Geen partner vermeld.

10.        Mathis Francis UBACHS, geb. op 23-03-1822 te Venlo, en overleden op 01-03-1849 aldaar. Geen partner vermeld.

 

X.36    Henricus UBACHS, geb. op 03-07-1762 te Klimmen, gedoopt (RK) op 03-07-1762 te Klimmen (getuigen: Anna Sporcken, Henricus Rameekers), overleden op 13-04-1833 te Klimmen.

Gehuwd (1) op 30-01-1801 te Klimmen met Anna Elisabeth VUCHTEN, gedoopt (RK) op 28-01-1770 te Klimmen (getuigen: Elisabeth Vuchten, Joannes Kicken), overleden op 16-11-1811 aldaar, dochter van Henry Vuchten en Maria Catharina Kicken, overleden op 16-01-1811 te Klimmen.

Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 31-01-1813 en voor de kerk op 01-02-1813 te Wijlre (RK) (getuigen: Maria Catharina Ubachs, Joannes Kicken) met Laurentiana (Lorette) KICKEN, geb. 07-01-1784 te Elkenrade-Wijlre en overleden op 27-08-1823 te Ransdaal-Klimmen, dochter van Francois Kicken en Maria Anna van den Hove (Hoff).

Uit het eerste huwelijk:

1.         Maria Catharina UBACHS, geb. op 30-12-1801 te Klimmen en overleden op 18-04-1845.

Gehuwd op 13-11-1829 te Wijlre met Jan Hendrick Lipsch, gedoopt (RK) op 17-05-1797 te Wijlre (getuigen: Joanna Moers, Johannes Henricus Kicken), en overleden op 31-08-1852 te Wijlre, zoon van Hendrick Lipsch en Maria Gertruda Kicken.

Kinderen:

(1) Jan Hendrik Lipsch, geb. 21-09-1830 te Wijlre, overleden op 29-03-1833 aldaar.

(2) Joannes Lipsch, geb. op 14-05-1832 te Wijlre, en overleden aldaar op 10-04-1885. Trouwt op 22-11-1861 aldaar met Maria Anna Souren, geb. op 11-03-1839 te Wijlre, dochter van Jan Antoon Souren en Maria Kikken.

(3) Jan Hendrik Lipsch, geb. op 18-04-1834, overleden op 15-12-1878 te Wijlre. Trouwt op 29-01-1864 te Schin op Geul met Maria Catharina Jacobs, geb. op 23-06-1823 te Schin op Geul, dochter van Joannes Matijs Jacobs en Anna Margaretha Horsmans.

(4) Francis Lipsch, geb. op 17-06-1836 te Wijlre, en overleden op 05-01-1874 te Schin op Geul. Trouwt op 03-10-1867 te Schin op Geul met Maria Gertrudis Odekerken, geb. op 28-03-1834 te Schin op Geul, overleden op 04-01-1895, dochter van Mathijs Joseph Odekerken en Maria Catharina Heermans.

(5) Johan Hendrik Hubert Lipsch, geb. op 28-10-1838 te Wijlre en overleden op 27-01-1885 aldaar. Trouwt op 14-01-1869 te Klimmen met Maria Carolina Laeven, geb. op 04-11-1843 te Heerlen, overleden op 23-06-1885 te Wijlre, dochter van Jan Jacob Laeven en Maria Elisabeth Cörvers.

(6) Johan Joseph Lipsch, geb. op 21-09-1841 te Wijlre en overleden op 26-02-1842 aldaar, 4 maanden oud.

(7) Nn Lipsch, levenloos geboren op 23-10-1843 te Wijlre.

(8) Hendrik Joseph Lipsch, geb. op 15-04-1845 te Wijlre, overleden op 27-11-1903 te Schin op Geul (Walem). Trouwt op 17-01-1877 te Wijlre met Anna Maria Schoenmaekers, geb. op 28-06-1852 te Wijlre, dochter van Jan Joseph Schoenmakers en Maria Gertrudis Meessen.

2.         Jean Matthieu UBACHS, geb. op 12-10-1804 te Wijlre (zie XI.45).

3.         Anna Catharina UBACHS, geb. op 13-08-1809 te Klimmen en overleden op 17-02-1855 te Schin op Geul.

Gehuwd op 15-01-1847 te Schin op Geul met Franciscus Wilhelmus Hubertus Cruijen, geb. 06-04-1820 te Schin op Geul, Schoolonderwijzer, en overleden op 16-11-1901 te Schin op Geul, zoon van Joannes Cruijen en Anna Mechtildis Delnoije.

Kind:

(1) Maria Barbara Josephina Cruijen, geb. 03-05-1848 te Schin op Geul en overleden aldaar op 14-06-1927. Trouwt op14-06-1877 te Schin op Geul met Petrus Josephus van Loo, geb. op 14-10-1840 te Wijlre, zoon van Pieter van Loo en Maria Elisabeth Bindels.

Uit het tweede huwelijk:

4.         Maria Ida UBACHS, geb. op 07-01-1814 te Schin op Geul.

5.         Jean Francois UBAGS, geb. op 11-01-1815 te Klimmen en overleed op 04-06-1884 te Brain-l’Alleud. Hij was bij de Freres Notre-Dame de la Misericorde aldaar, waar hij de naam Frere Amand droeg. Voor beschrijving zie UwebsiteU. Foto van UFrere AmandU.

6.         Henricus UBACHS, geb. ca. 1816, overleden op 08-08-1839 te Ransdaal-Klimmen op 23-jarige leeftijd.

7.         Anna Barbara UBAGHS, geb. op 05-03-1819 te Klimmen, en overleden op 06-07-1892 te Wijlre.

Gehuwd op 18-10-1861 te Schin op Geul met Petrus Josephus Hubertus Horbach, geb. op 11-01-1832 te Bocholtz en overleden op 27-11-1877 te Wijlre, zoon van Andreas Horbach en Anna Catharina Maria van Wersch; huwelijksafkondiging te Aken.

Kind:

(1) Joannes Hendrikus Horbach, geb. 24-04-1863 te Wijlre en overleden op 20-05-1945 aldaar. Trouwt op 16-04-1896 te Klimmen met Maria Gertrudis Laeven, geb. op 21-08-1869 te Klimmen, overleden op 01-07-1907 te Heerlen, dochter van Jan Willem Laeven en Maria Anna Meessen.

8.          Johanna Gertrudis UBACHS, geb. op 16-10-1822 te Klimmen en overleden op 26-05-1824 te Ransdaal-Klimmen.

 

X.38    Joannes Petrus UBACHS, gedoopt op 27-12-1749 te Klimmen (getuigen Wilhelmus Ubachs en Catharina Huntjens), overleden op 28-09-1818 te Hulsberg.

Gehuwd op 07-02-1784 te Klimmen met Johanna Maria Catharina KICKEN (kerk op 22-02-1784 te Hulsberg), geb. op 27-06-1758 te Klimmen (doopgetuigen Anna Catharina Huntjes en Andreas Habets) – modern huwelijk vermeld op 22-02-1784 te Klimmen-, overleden op 21-05-1800 te Hulsberg, dochter van Willem Kicken en Maria Catharina Habets.

Kinderen:

1.         Maria Catharina UBACHS, geb. op 15-01-1785 te Hulsberg (getuigen Matthias Ubachs en Maria Catharina Habets).

2.         Maria Mechtildis UBACHS, geb. op 11-11-1787 te Hulsberg en overleden aldaar op 17-08-1832.

Gehuwd op 12-11-1819 te Hulsberg met Godfridus Hermans, (kerk 14-11-1819), geb. op 06-03-1793 en overleden op 10-10-1842 te Hulsberg, zoon van Gerard Hermans en Elisabeth Bemelmans. Er is sprake van weduwnaar.

Kinderen:

(1) Anna Catharina Hermans, geb. op 22-08-1820 te Hulsberg en overleden op 19-11-1858 aldaar. Trouwt op 23-06-1841 te Hulsberg met Petrus Jacobus Habets, geb. op 19-09-1819 aldaar, zoon van Jan Willem Habets en Maria Helena Dekkers.

(2) Mathias Hermans, geb. op 04-08-1822 te Hulsberg, overleden op 27-07-1828 te Hulsberg.

(3) Maria Ida Hermans, geb. op 26-12-1824 te Hulsberg en overleden op 22-02-1825 aldaar.

(4) N.N. Hermans (m), levenloos geb. op 28-04-1826 te Hulsberg.

(5) N.N. Hermans (m), levenloos geb. op 08-05-1828 te Hulsberg.

(6) Pieter Mathijs Hermans, geb. op 28-02-1830 en overleden op 14-02-1834 te Hulsberg.

3.         Jan Willem UBAGHS geb. op 17-10-1788 te Hulsberg (zie XI.55).

4.         Anna UBAGHS, geb. op 19-01-1791 te Berg en Terblijt (getuigen Lambertus Ubaghs, Maria Catharina Kieken en Wilhelmus Daemen).

 

X.40    Wilhelmus (Guillaume) UBACHS, gedoopt 30-03-1752 te Hulsberg en overleden op 23-03-1809 te Maastricht. Marchand brasseur.

Gehuwd met Emerence CANTILLION, geb. 1755 en overleden op 16-10-1807 te Maastricht op 52-jarige leeftijd, dochter van Jean Cantillion en Catherine Piters.

Kinderen:

1.         Maria Catharina UBAGHS, geb. op 22-06-1784 te Maastricht (getuigen Matthi Ubaghs en Ma Catharina Pieters) en overleden op 23-03-1844 te Luik.

Gehuwd op 05-03-1817 te Luik (Eglise St. Pholien – getuigen Jean Michel Ubaghs, Jean Henri Nicolas Marie Martiny, Guillaume Joseph Emonts, en Jean Nicolas Thiriart) met Denis Joseph Lambinon, geb. op 01-03-1779 te Soumagne, en overleden op 19-04-1852 te Luik, zoon van Michel Lambinon en Marie-Josèphe Fassotte. Président de la chambre (tribunal) de commerce, négociant en denrées colonials. Denis was eerst getrouwd met Marie Thérèse Henriette Martiny, overleden in 1819 te Soumagne; zij hadden 11 kinderen.

Kinderen:

(1) Marie Thérèse Constance Camille Lambinon, geb. op 21-02-1818 te Luik, overleden in 1862. Trouwt met Ferdinand de Thierry, geb. in 1812 en overleden in 1870. Hij was Capitaine d'artillerie.

(2) Antoinette Auguste Emerence Lambinon, geb. op 23-03-1819 te Luik en overleden in 1887. Trouwt met Prosper Cousturier.

(3) Jules Nicolas Marie Edouard Lambinon, geb. op 05-06-1820 te Luik en overleden op 20-12-1820 aldaar.

(4) Hélène Guillemine Joséphine Emanuelle Lambinon, geb. op 20-12-1822 te Luik, overleden op 29-08-1898 aldaar. Trouwt op 14-09-1847 te Luik met Jean André Florentin Modave, geb. op 31-05-1808 te Celle, en overleden op 21-10-1877 te Huy, zoon van Philippe André Modave en Marie Elisabeth Etienne.

(5) Alfred Nicolas Florent Léon Lambinon, geb. op 22-01-1824 te Luik, Negociant, en overleden op 12-10-1866 aldaar. Trouwt met Jeanne Leclerq, geb. op 15-04-1835 te Luik, en overleden in 1918 te Parijs, dochter van Mathieu Leclerq en Jeanne Elisabeth Groulard. Dochter Berthe (geb. 1859).

(6) Marie Catherine Victoire Adèle Lambinon, geb. op 05-07-1825 te Luik en overleden op 29-10-1899 te Maastricht. Trouwt op 26-11-1853 te Luik (akte in Maastricht op 13-05-1854) met Adolphe Hubert Adrien de Nocker, geb. op 28-03-1820 te Maastricht en overleden op 05-04-1869 aldaar, zoon van Pierre Jean de Nocker en Marie Catherine Hubertine Ghijsen. Kinderen Gabrielle (1855), Paul (1857), Valentine (1859). Valentine trouwt met Edouard Nijpels in 1880.

2.         Emerentiana UBAGHS, geb. op 02-09-1786 te Maastricht (getuigen Lambert Ubaghs en Ma Catharina Cantillion).

3.         Maria Anna UBAGHS, geb. op 21-08-1788 te Maastricht (getuigen Ma Anna Cantillion en Carol Emons).

4.         Maria Margarita UBAGHS, geb. op 11-01-1790 te Maastricht (getuigen Ma Margarita Cantillion en Carol Emons), en overleden op 18-12-1863 aldaar. Geen partner vermeld bij overlijden.

5.         Johan Michael UBAGHS, geb. op 07-03-1792 te Maastricht (getuigen An Ma Ubaghs, Petrus Anton Cantillion, Lambert Michael Cantillion, en Ma Catharina Houben).

6.         Maria Helena UBAGHS, geb. op 30-06-1794 te Maastricht (getuigen Johan Arnold Laaven en Maria Helena Huntjes), en overleden op 03-05-1864 aldaar. Geen partner vermeld bij overlijden.

 

X.47     Michael UBACHS, gedoopt (RK) op 07-01-1758 te Holtum (getuigen: Petrus Wagemans, Gertrudis Leusen), overleden op 26-02-1833 te Born (Buchten).

Gehuwd voor de kerk op 21-06-1795 te Buchten met Maria Catharina SCHEPERS (getuigen: Anna Catharina Dohmen, Hubertus Dohmen), geb. op 20-07-1770 te Buchten, overleden op 23-08-1827 te Born, dochter van Hermanus Schepers en Anna Dohmen.

Uit dit huwelijk:

1.         Gertrudis UBACHS, gedoopt (RK) op 03-05-1796 te Buchten (getuigen: Joannes Ubachs, Anna Dohmen), overleden op 27-03-1852 te Born (Buchten).

Gehuwd met Laurens Kerens, geb. ca. 1795, en overleden op 01-07-1867 te Born. Hij was dagloner.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Kerens, geb. op 30-08-1831 te Born en overleden op 01-09-1834 aldaar.

(2) Peter Theodorus Kerens, geb. op 16-07-1834 te Born en overleden op 07-05-1869 aldaar.

(3) Joannes Josephus Kerens, geb. op 19-03-1840 te Born en overleden op 21-03-1840 aldaar.

2.         Catharina UBACHS, gedoopt (RK) op 05-12-1797 te Buchten (getuigen: Hubertus Dohmen, Joannes Schepers, Maria Swillens, Catharina Ubachs), overleden op 13-09-1852 te Buchten.

Gehuwd voor de kerk op 17-02-1829 te Buchten met Hubertus Loomans (getuigen: Mechtilda van Sloun, Joannes Mathias Dohmen), Timmerman, geb. ca. 1803, en overleden op 16-08-1847 te Born, zoon van Peter Loomans en Petronella Dautzenberg.

Kinderen:

(1) Maria Helena Loomans, geb. op 08-02-1830 te Born en overleden op 16-02-1830 aldaar.

(2) Maria Elisabeth Loomans, geb. op 04-05-1831, overleden op 15-11-1853 te Roosteren.

(3) Anna Gertrudis Loomans, geb. op 18-06-1834 te Born en overlden op 18-01-1849 aldaar.

(4) Maria Ida Loomans, geb. op 27-03-1838 te Born en overleden op 14-07-1906 te Bunde. Trouwt op 13-09-1859 te Grevenbicht met Jacobus Hubertus De Bruijn, geb. op 11-05-1832 te Grevenvicht en overleden op 09-05-1900 aldaar, zoon van Jan Frans De Bruijn en Anna Catharina Cuijpers.

3.         Maria Elisabeth UBACHS, geb. op 13-12-1800 te Born, overleden op 11-01-1873 te Grevenbicht.

Gehuwd op 05-11-1829 te Grevenbicht met Theodoor Maessen, geb. op 11-10-1801 te Grevenbicht, overleden op 29-04-1874 aldaar, zoon van Pieter Maessen en Petronella Keimis. Bgm wdnr van Maria Cornelia Salden overleden op 10-08-1828 te Grevenbicht.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Maessen, geb. op 15-02-1831 te Grevenbicht.

(2) Maria Gertrudis Maessen, geb. op 16-07-1833, en overleden op 05-11-1835 aldaar.

(3) Maria Cornelia Maessen, geb. op 27-10-1836 te Grevenbicht, en overleden op 27-06-1837 aldaar.

(4) Joannes Reinerus Maessen, geb. op 12-05-1838 te Grevenbicht. Trouwt (1) aldaar op 25-11-1865 met Anna Maria Helgers, geb. op 19-10-1832 aldaar, overleden op 14-05-1866 te Grevenbicht, dochter van Jacob Helgers en Petronella Koken. Trouwt (2) op 08-01-1867 te Grevenbicht met Elisabeth Hermans, geb. op 13-12-1839 te Maaseijk (B), dochter van Peter Theodore Hermans en Anna Elisabeth Berben.

4.         Barbara UBACHS, geb. op 29-12-1803 te Born (ook 30-12), overleden op 18-06-1813 te Born op 9-jarige leeftijd.

5.         Anna Mechtildes UBACHS, geb. op 19-07-1808 te Born, overleden op 19-03-1829 te Born op 20-jarige leeftijd.

 

X.49     Johannes (Jean) UBACHS, Dagloner, landbouwer, gedoopt (RK) op 26-11-1759 te Holtum (getuigen: Helena Wagemans, Joannes Zanders), overleden op 14-02-1817 te Born.

Gehuwd voor de kerk op 15-06-1797 te Holtum (St. Martinus) (getuigen: Elisabeth Ubachs, Hubertus Dohmen) met Maria Agnes SWILLENS (Jennen), geb. te Illikhoven, gedoopt (RK) op 01-07-1761 te Buchten, overleden op 17-04-1813 te Born, dochter van Joannes Jennen en Maria Elisabeth Swillens. Haar moeder was tijdens de geboorte van Maria Agnes ongehuwd en zodoende heeft zij als familienaam Swillens gekregen, naderhand is haar moeder gehuwd met Johannes Jennen. Tijdens het huwelijk en bij de geboorte van haar kinderen wordt nog steeds de naam Swillens vermeld.

Uit dit huwelijk:

1.         Catharina UBACHS, gedoopt (RK) op 12-07-1798 te Holtum (getuigen: Catharina Ubachs, Lambertus Swillens, Godefridus Zanders).

2.         Maria Barbara UBACHS, gedoopt (RK) op 07-03-1800 te Holtum (getuigen: Johannes Wilhelmus Vuurpijl, Helena Swillens), overleden op 13-11-1853 te Roermond.

Getrouwd op 05-05-1830 te Roermond met Jan Baptist Baghuis, geb. aldaar, zoon van Ludovicus Ignatius Baghuis en Joanna Elisabeth Baghuis. Hij was weduwnaar van Maria Mechtildis Pangels.

Kinderen:

(1) Maria Elisabeth Baghuis, geb. op 06-02-1831 te Roermond, en overleden op 14-03-1868 aldaar. Trouwt op 11-01-1862 te Roermond met Petrus Antonius Hubertus van Appeven, geb. op 23-08-1831 aldaar, zoon van Hendrik van Appeven en Maria Sophia Janssens.

(2) Petrus Hubertus Ludovicus Baghuis, geb. op 30-08-1832 te Roermond en overleden op 04-02-1911 te Eindhoven. Machinist. Trouwt op 07-05-1868 te Eindhoven met Ardina van Geloven, geb. op 05-11-1839 te eindhoven, en overleden op 31-07-1905 aldaar, dochter van Norbertus van Geloven en Petronella van Gerwen.

(3) Susanna Hubertina Baghuis, geb. op 11-08-1834 te Roermond en overleden op 21-03-1906 te Maastricht. Trouwt op 05-04-1876 te Maastricht met Joannes Wilhelmus Hamers, geb. op 29-10-1830 te Voerendaal en overleden op 18-06-1901 te Maastricht, Dienstknecht, Magazijnknecht en Winkelier, zoon van Johan Pieter Hamers en Maria Catharina Ramaekers. Bgm is wdnr van Maria Johanna Raemaekers.

(4) Maria Hubertina Baghuis, geb. op 05-06-1836 te Roermond en overleden op 11-07-1863 aldaar.

(5) Ida Hubertina Baghuis, geb. op 01-11-1838 te Roermond en overleden op 15-03-1872 te Maastricht. Trouwt op 27-04-1870 te Maastricht met Joseph Driesen, geb. in 1834 te Bocholt (B), en overleden op 18-11-1905 te Maastricht, zoon van Andries Driesen en Maria Elisabeth Hendriks.

(6) Henrietta Baghuis, geb. op 01-11-1840 te Roermond.

(7) Agnes Baghuis, geb. op 20-12-1842 te Roermond, en overleden op 31-10-1866 aldaar.

3.         Petrus Johannes UBACHS, gedoopt (RK) op 15-07-1803 te Holtum (zie XI.67).

 

X.51     Maria Elisabeth UBACHS, gedoopt (RK) op 26-01-1766 te Holtum (getuigen: Maria Boonen, Mathias de Ert). Ze trouwde, en had kind uit een eerste relatie.

Kind uit onbekende relatie:

1.         Maria Gertrudis UBACHS, ged. te Holtum op 14-12-1800, (doopgetuigen Johannes Wilhelmus Voorpijl en Maria Gertrudis Ubachs), overleden op 07-02-1863 te Opgrimbie (B).

Gehuwd op 08-10-1825 te Mechelen a/d Maas met Pieter Jan Smits, geb. op 20-02-1796 te Sutendaal (B), Werkman, Dagloner, overleden op 02-12-1865 te Opgrimby, zoon van Mathijs Smits en Cecilia Grauwen.

Kinderen:

(1) Nn Smits, levenloos geb. op 05-12-1826 te Opgrimbie.

(2) Maria Elisabeth Smits, geb. op 22-03-1831 te Opgrimbie, overleden op 04-02-1836 aldaar.

(3) Jan Matthijs Smits, geb. op 15-07-1834 te Opgrimbie, overleden op 10-02-1836 aldaar.

(4) Maria Ida Smits, geb. op 23-10-1838 te Opgrimbie, overleden op 25-03-1861 aldaar.

(5) Theodorus Smits, geb. op 23-10-1838 te Opgrimbie, overleden op 16-02-1887. Trouwt op 06-11-1867 te Boorsheim met Catharina Hanckman, geb. op 31-05-1847 te Boorsheim, dochter van Christiaan Hanckman en Anna Catharina Dreessen.

(6) Maria Elisabeth Smits, geb. op 20-08-1842 te Opgrimbie, overleden op 09-06-1848 aldaar.

(7) Maria Gertruid Smits, geb. op 06-08-1845 te Opgrimbie. Trouwt op 13-10-1871 te Mechelen a/d Maas (B) met Willem Salden, geb. op 22-02-1841 te Stein, Werkman, zoon van Gaspard Salden en Maria Helena Nijsten.

 

X.56     Gerardus UBECKS (Ubachs), geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 23-08-1755 in Gangelt (D) (Zeugen: Anna Catharina Ubecks, Gerardus Gerhards).

Verheiratet am 15-02-1791 in Millen-Gangelt (D) (RK) mit Maria Gertrude SCHÜFFENS (Scheuvens) (Zeugen Theodorus Brunnenberg und Gerardus Koulen), geb. in Birgden.

Aus dieser Ehe:

1.         Maria Anna UBACHS (UBECKS), getauft (RK) am 16-10-1793 in Gangelt (D) (Zeugen: Henricus Ubachs, Maria Christina Jansen), und verstorben in Langbroich (D).

2.         Peter Joseph UBECKS, getauft (RK) am 19-01-1797 in Gangelt (D) (Zeugen: Maria Joseph Ubachs, Joannes Jacobus Schuffens).

 

X.58     Joannes Petrus UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 21-07-1757 in Gangelt (D) (Zeugen: Anna Maria Becks, Adamus Bronnenberg), verstorben am 06-11-1820 in Nieuwstadt. Bauer in Hoengen (D), später metselaar in Nieuwstadt.

Verheiratet kirchlich (1) am 19-11-1787 in Nieuwstadt (RK) mit Anna Mechtildis SEVERENS, getauft (RK) am 20-07-1752 in Hoengen (D), verstorben am 15-06-1791 in Hoengen (D), Tochter von Laurentius Severens und Maria Haub.

Aus dieser erster Ehe:

1.         Maria Ida UBACHS, getauft (RK) am 07-10-1788 te Hoengen (D).

Verheiratet am 14-10-1809 in Saeffelen mit Jean Arnold Funtgens, geb in 1783, Sohn von Jean Funtgens und Maria Mechtild Bischofs.

Kinder:

(1) Jean Pierre Funtgens, geb. am 20-09-1810 in Säfflen (D).

(2) Gerard Reinier Funtgens, geb. am 02-05-1812 in Säfflen (D).

(3) Gerard Funtgens, geb. am 17-02-1814 in Säfflen (D).

(4) Maria Josepha Funtgens, geb. am 17-10-1816 in Säfflen/Hoengen (D).

(5) Maria Josepha Fündgens, geb. am 03-06-1818 in Hoengen (D).

(6) Maria Mechtild Fundgens, geb. am 25-03-1821 in Hoengen (D).

2.         Maria Catharina UBACHS, getauft (RK) am 06-06-1790 in Hoengen (D).

Verheiratet, kirchlich (2) am 07-08-1791 in Nieuwstadt (RK) (Zeugen: Joannes Wilms, Anna Maria Ubachs) mit Maria Gertrudis WETZELS, getauft (RK) am 10-10-1762 in Nieuwstadt (Zeugen: Henricus Fijen, Gertrudis Ehlen, Petrus Wetzels), verstorben am 06-10-1829 in Nieuwstadt. Witwe von Johannes Keres. Tochter von Gerardus Wetzels und Maria Ehlen.

Dat Peter Ubachs en Maria Gertrudis Wetzels op 07-08-1791 in Hoengen samen gingen trouwen, moet ongetwijfeld bij de familieleden, vrienden en bekenden enige bevreemding hebben gewekt. Want vooreerst vond de huwelijkssluiting niet plaats in Nieuwstadt, de woonplaats van de bruid, maar in Hoengen. Weliswaar had de bevoegde pastoor van Nieuwstadt voor het trouwen buiten eigen parochie toestemming verleend, zoals hij uitdrukkelijk in zijn huwelijksregister vermeldde, maar daarmee hielden de vragen niet op. Was het bruidspaar naar Hoengen uitgeweken omdat moeder Wetzels-Ehlen geen bruiloft wilde geven? En zou dat zo gek geweest zijn? Tenslotte wist iedereen, dat op de dag van het huwelijk Mechtildis Severins, de echtgenote van Peter uit het eerste huwelijk, nog niet eens twee maanden dood was.

In het archief van de Schepenbank van Nieuwstadt bevindt zich het verslag van een rechtzaak, die 5 jaar later tussen Peter en zijn schoonmoeder gespeeld moet hebben. Het ging toen om vermeende eigendomsrechten en had niet direct iets te maken met het geruchtmakende huwelijk uit 1791. Toch mogen we ons de vraag stellen, of in het verhaal van de echtverbintenis tussen Peter en Maria Gertrudis niet het begin te vinden is van wat later tot een conflict met de familie Wetzels is uitgegroeid. Hoe het zij, het archief van schout en schepenen doet ons een episode uit het latere leven van de familie aan de hand, n.l. dat Johannes Keres (Kerses), destijds (in het eerste huwelijk) getrouwd met Maria Gertrudis Wetzels, had van zijn schoonvader Geradus Wetzels uit Nieuwstadt drie percelen land gekocht: een perceel van ongeveer 59 roeden op het Haverterveld, een sil land aan de Hazenkamp en ongeveer 70 roeden aan de Langeweg. Peter Ubachs kon later een acte van die koop laten zien. Daarop stond de datum 09-06-1787. Vermoedelijk heeft de overdracht in gedeelten plaats gehad en wordt met de gemelde datum het begin van de transactie aangegeven. De jaren verstrijken en sinds de koop was er in Nieuwstadt veel veranderd. Vader Gerardus Wetzels en Johannes Keres waren gestorven. De jonge weduwe Maria Gertrudis was weer bij haar moeder ingetrokken en zou pas weer vertrekken, toen ze Peter Ubachs had leren kennen en met hem een huwelijk was aangegaan. Maar voordat het zover was, had moeder Maria Wetzels-Ehlen de landerijen, die haar haar man tijdens zijn leven aan Johannes Keres had verkocht, weer van de inwonende dochter in beheer gekregen of gewoon geleidelijk aan weer in bezit genomen. Dat zou op zichzelf misschien niet zo'n probleem geweest zijn, als die dochter na haar nieuwe verhouding niet uit huis vertrokken was en ook nog geld wilde zien. Het archief vertelt, dat moeder Wetzels-Ehlen na het vertrek Maria Gertrudis de 4 betrokken gronden "in ackerbouw" had gehouden, zonder een centje pacht te betalen. Ze kwam nooit over de brug, ook niet toen de kinderen steeds duidelijker een balletje over pacht of een redelijke vergoeding opgooiden. Peter Ubachs vond na jaren, dat aan die toestand een eind moest komen. Zijn vrouw was het daarmee eens. Daarom werd moeder voor de Schepenbank gedaagd. De zaak kwam, in naam van "vrijheit, gelijckheit en broederschap" voor op 21-01-1796. Om enig idee te geven van de schade, die de eisende partij zei geleden te hebben, vertelde de schoonzoon voor de autoriteien, dat allen in het afgelopen jaar de oogst op het Haverterveld "13 hoopen ieder van 10 garven tarwe" had opgebracht. Die opbrengst hadden ze gemist, en dat was door het gedrag van moeder al jaren zo. Daarom vroeg hij de edelachtbare heren dan ook om van weduwe Wetzels te eisen de genoemde landerijen "niet meer te roeren of te stooren", "promptelijck cum Fructibus af te staan" of "den bij haeren man saliger ontfangen coopprijs te restitueeren" en de verschuldigde proceskosten te betalen. Schoonmoeder Wetzels was niet aanwezig, maar men wist dat zij zich verweerde door te stellen nooit een koopakte getekend te hebben en niet te weten iets verschuldigd te zijn. Maar dat verweer kon volgens de deskundigen de getoonde koopakte niet ongedaan maken. Bovendien namen de heren in overweging dat de weduwe wellicht reeds in de opbrengst van de verkoop destijds haar aandeel had gehad. Om die redenen kende de rechtbank de vordering toe en verlangde derhalve van weduwe Wetzels "tusschen dit en ten naesten gerichtsdag aen den suppliant Ubaghs te voldoen ofte haer belangen aen desen gerichte te overgeven". De uitspraak was duidelijk, maar de weduwe Wetzels deed na de zitting noch een, noch het ander. Daarom werd op de volgende bijeenkomst, gehouden op 3 februari 1796, de eis herhaald en werden bovendien bijkomende kosten opgelegd. Daarna doet het archief er het zwijgen toe. we mogen daarom aannemen dat deze pijnlijke geschiedenis binnen de familie juridisch wel zal zijn opgelost.

Aus dieser zweiten Ehe:

3.         Gerardus Henricus UBACHS, geb. en getauft (RK) am 01-05-1792 in Hoengen (D) (siehe XI.71).

4.         Hendrikus UBACHS, getauft am 08-04-1794 in Nieuwstadt (siehe XI.73).

5.         Maria Barbara UBACHS, getauft (RK) am 01-01-1797 in Nieuwstadt (Zeugen: Maria Barbara Wetzels, Henricus Vlecken, Joannes Ubachs), verrstorben am 26-11-1872 in Limbricht.

Verheiratet am 03-11-1836 in Limbricht mit Mathias Theodorus UBACHS (siehe CX.19 im zweiten UZweig Ubachs-IIU), Landwirt, geb. am 17-11-1804 in Urmond, verrstorben am 17-12-1870 in Limbricht, Sohn von Joannes Michael UBACHS und Anna Elisabeth de Clerck.

Kinderen unter CX.19 im zweiten UZweig Ubachs-IIU.

6.         Lambertus UBACHS, geb. am 17-09-1802 in Nieuwstadt, verstorben am 24-09-1802 in Nieuwstadt, 7 Tage alt.

7.         Johannes Reinerus UBACHS, geb. am 09-10-1803 in Nieuwstadt (siehe XI.78).

8.         Johannes Leonardus UBACHS, geb. am 04-07-1807 in Nieuwstadt.

 

X.60    Joannes Franciscus UEBACHS (Ubachs), geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 09-01-1766 in Gangelt (D) (Zeugen: Franciscus Schroeders, Joanna Mertens).

Veheiratet am 03-09-1786 in Gangelt (D) (RK) mit Maria Barbara JANSEN (Zeugen: Joannes Arnoldus Gielen, Joannes Theodorus Bronnenbergh), aus Gangelt.

Aus dieser Ehe:

1.         Petrus Jacobus UEBACHS, geb. am 16-09-1788 in Langbroich (D) (siehe XI.81).

2.         Joannes Henricus UEBACHS, getauft am 17-04-1791 in Breberen (D).

3.         Maria Agnes UEBACHS, geb. in Schierwaldenrath, getauft (RK) am 29-05-1792 in Breberen (D) (Zeugen: Maria Agnes Jansen, Gerhard Uebachs).

Gehuwd met Johannes Gerardus Meuffels.

Kinder:

(1) Franz Joseph Meuffels, geb. am 01-07-1822 in Gangelterheid. Verheiratet am 20-10-1851 in Gangelt mit Maria Ada Derichs, geb. am 19-01-1821 in Langbroich, Tochter von Heinrich Derichs und Maria Elisabeth Foertgens.

(2) Peter Jacobus Meuffels, geb. am 14-09-1824 in Gangelt.

(3) Maria Barbara Meuffels, geb. am 02-03-1833 in Gangelterheid. Verheiratet am 14-05-1857 in Gangelt mit Franz Hallmanns, geb. am 29-05-1829 in Stahe, Sohn von Johann Peter Hallmanns und Anna Maria Cremers.

4.         Maria Catharina UEBACHS (Ubachs), geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 10-03-1795 in Gangelt (D) (Zeugen: Maria Catharina Uebachs, Joannes Janssen).

5.         Joannes Leonardus UEBACHS, geb. in Langbroich am 25-12-1797 (siehe XI.83).

 

X.62    Johannes UEBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 27-04-1769 in Gangelt (D) (Zeugen: Joannes Beecks, Maria Fuhrmans).

Verheiratet, kirchlich (1) am 03-09-1799 in Waldfeucht (D) (RK) mit Anna Maria GELISSEN, getauft (RK) am 26-07-1764 in Waldfeucht (Zeugen: Wilhelm Houben, Maria Gelissen), verstorben am 07-06-1827 in Waldfeucht (D), Tochter von Heinrich Gelissen und Klara Houben.

Verheiratet (2) im 67-järiger Alter am 18-08-1836 in Waldfeucht (D) met Maria Sophia NYHSEN, getauft (RK) am 19-09-1797 in Bocket (D) (Zeuge: Johann Nyhsen), verstorben am 15-11-1866 in Bocket (D), Tochter von Wilhelm Nyhsen und Maria Josefa Behagen.

Aus erster Ehe:

1.         Peter Heinrich UEBACHS, geb. am 18-08-1800 in Waldfeucht (D) (siehe XI.87).

2.         Peter Josef UEBACHS, geb. am 13-11-1802 in Waldfeucht (D) (siehe XI.89).

Aus zweiter Ehe:

3.         Maria Josefa UEBACHS, geb. am 14-05-1837 in Bocket (D), verstorben am 09-04-1870 in Bocket (D).

Verheiratet am 23-05-1863 in Waldfeucht mit Nicolaus Josef Schroeders (Zeugen: Anton Josef Hintzen, Johan Peter Sentis), Taglöner, getauft (RK) am 21-07-1825 in Haas (Zeugen: Nikolaus Josef Schlevers), verstorben am 11-12-1896 in Bocket (D). Eigentum in 1855; eine Zwiege.

 

X.64   Johannes Hubertus (Joes; ook Lambert) UBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 19-06-1771 in Gangelt (D) (Zeugen: Henricus Ubecks, Maria Gertrudis Driessen), verstorben am 30-03-1839 in Leijenbroek-Sittard. Beruf Maurer.

Verheiratet kirchlich (1) am 10-08-1794 in Gangelt (D) (RK) (Zeugen: Mathias Wilms, Joannes Theodorus Bronnenbergh) mit Maria Margaretha KREKELBERG, getauft (RK) am 01-04-1764 in Millen (D) (Zeugen: Gerardus Bramans, Elisabeth Hochstenbach), verstorben am 29-05-1808 te Millen, Tochter von Joannes Krekelberg und Elisabeth Bramans.

Verheiratet kirchlich (2) am 14-11-1813 in Millen (D) met Anna Cornelia TUMMERS, getauft (RK) am 15-07-1784 in Sittard (Zeugen: Anna Elisabeth Bussen, Henricus Tummers), verstorben am 25-10-1859 in Leijenbroek-Sittard, Tochter von Jacobus Tummers und Anna Maria Rijkers.

Aus erster Ehe:

1.         Maria Katharina UEBACHS, getauft (RK) am 20-09-1795 in Schierwaldenrath (D).

2.         Peter Joseph UEBACHS, geb. am 19-01-1797 in Langbroich (siehe XI.96).

3.         Peter Heinrich UBACHS, geb. am 02-05-1798 in Schierwaldenrath (siehe XI.97).

4.         Joannes Gerardus UBACHS, getauft (RK) op 23-02-1804 te Millen (D) (siehe XI.99).

Aus zweiter Ehe:

5.         Maria Josepha UBACHS, geb. am 26-03-1816 in Sittard, verstorben nach einer halben Stunde.

6.         Johannes Arnoldus UBACHS, geb. am 02-12-1816 in Sittard, verstorben nach einer halben Stunde.

7.         Maria Josepha UBACHS, geb. am 17-09-1819 in Sittard, verstorben am 13-05-1824 in Sittard in 4-järiger Alter.

 

X.81    Joannes Michael UBAGHS (Eubags), ook als Jean bekend, gedoopt (RK) op 09-11-1742 te Schinveld (getuigen: Mechtildes Limpens, Joannes Jongen), overleden op 11-10-1814 te Schinveld. Landbouwer.

Gehuwd (1) voor de kerk op 02-02-1767 te Schinveld met Joanna JACOBS (Maria Jacops) (RK) (getuigen: Aegidius Jacobs, Jacobus Klinckers), gedoopt (RK) op 20-07-1740 te Schinveld (getuigen: Joanna Reijners, Joannes Mols), overleden op 25-11-1778 te Schinveld.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Gerardus UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 02-12-1767 te Schinveld (getuigen: Gerardus Buijsers, Cornelia Ubaghs).

2.         Joannes Petrus UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 12-02-1769 te Schinveld (getuigen: Maria Ubaghs, Jacobus Jacobs).

3.         Michiel UBAGHS, ook Mechel, gedoopt (RK) op 01-10-1771 te Schinveld (getuigen: Joannes Janssen, Catharina Ubaghs), overleden voor 12-10-1788.

4.         Joannes Hubertus UBAGHS, geb. op 03-11-1772 te Schinveld (zie XI.107).

5.         Jacobus UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 05-09-1776 te Schinveld (getuigen: Catharina Bex, Jacobus Klinckers).

6.         Maria Elisabeth UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 06-09-1778 te Schinveld (getuigen: Joanna Elisabeth Cremers, Henricus Doemens), overleden op 18-10-1779 te Schinveld op 1-jarige leeftijd.

Gehuwd (2) voor de kerk op 22-08-1779 te Schinveld (RK) (getuigen: Elmus ..., Gerardus Schreijen, Wilhelmus Josephus Biesmans) met Maria Catharina KNEIJNS, gedoopt (RK) op 23-02-1756 te Schinveld (getuigen: Catharina Herlers, Michael Hameckers), overleden op 24-07-1812 te Schinveld, dochter van Antonius Kneijns en Mechtildes Hameckers.

Uit het tweede huwelijk:

7.         Maria Elisabeth UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 05-10-1780 te Schinveld (getuigen: Maria Elisabeth Biesmans, Severus Mols), overleden op 26-10-1865 te Schinveld.

Gehuwd (1) op 17-02-1809 te Schinveld met Jean Pierre Janssen, geb. op 29-03-1773 en overleden op 15-07-1812 te Schinveld, zoon van Jean Guillaume Janssen en Anne Magdalene Cremers.

Kinderen uit eerste huwelijk:

(1) Marie Barbe Janssen, geb. op 27-05-1809 en overleden op 17-03-1810 te Schinveld.

(2) Maria Catharina Janssen, geb. op 27-12-1810 en overleden op 28-02-1881 te Schinveld. Trouwt met Joseph Hubert Richler, overleden op 28-02-1887 te Schinveld, zoon van Caspar Richler en Gertrud Hagens.

Gehuwd (2) op 19-01-1815 te Schinveld met Jean Henri Scheeren, geb. op 01-08-1782 te Schinveld en overleden op 05-01-1869 aldaar, zoon van Conrad Scheeren en Odille Timmermans.

Kinderen uit tweede huwelijk:

(3) Maria Mechtildis Scheren, geb. op 23-11-1815 te Schinveld, en overleden op 27-08-1832 aldaar.

(4) Franciscus Petrus Scheeren, geb. op 18-04-1818 te Schinveld. Trouwt op 31-08-1857 te Hoengen-Eschweiler met Anna Elisabeth Peters, geb. op 24-12-1818 te Baesweiler, dochter van Wilhelm Peters en Anna Gerturd Plum.

(5) Gerardus Josephus Scheren, geb. op 08-12-1820 te Schinveld.

(6) Maria Elisabeth Scheren, geb. op 09-08-1823 te Schinveld.

(7) Anna Gertrudis Scheren, ca. 1824 overleden op 07-04-1832 te Schinveld.

(8) Joanna Maria Scheren, geb. te Schinveld. Trouwt op 24-01-1849 te Schinveld met Jacobus Vervoort, geb. op 15-04-1824 te Tegelen, zoon van Hendrik Vervoort en Hendrina Niemans.

8.         Maria Mechtilde(s) UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 14-08-1782 te Schinveld (getuigen: Mechtildes Hameckers, Aegidius Schreijen), overleden op 24-11-1827 te Schinveld.

Gehuwd op 19-04-1809 te Schinveld met Michael Gielen, geb. op 22-02-1784 te Schinveld en overleden op 16-10-1829, zoon van Arnoud Gielen en Maria Catharina Mevissen.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Gielen, geb. op 17-01-1810 te Schinveld, en overleden op 06-05-1885 aldaar.

(2) Anna Catharine Mechtilde Gielen, geb. op 05-04-1812 te Schinveld. Trouwt op 13-04-1844 te Heerlen met Jan Hendrik Haaken, geb. op 14-08-1817 te Heerlen, zoon van Hubert Haaken en Maria Elisabetha Degens.

(3) Marie Anne Gielen, geb. op 31-01-1815 te Schinveld.

(4) Jan Peter Gielen, geb. op 26-09-1818 te Schinveld, en overleden aldaar op 07-09-1888. Trouwt op 20-01-1858 te Merkelbeek met Maria Cornelia Senden, geb. op 08-12-1826 te Merkelbeek, overleden op 17-08-1898 te Schinveld, dochter van Everard Senden en Barbara Bisschops.

(5) Margaretha Gielen, geb. op 15-01-1822 overleden op 21-01-1822 te Schinveld.

(6) Maria Ida Brigida Gielen, geb. op 01-02-1823 te Schinveld, dienstmeid, overleden op 09-04-1887 aldaar. Trouwt op 30-10-1845 te Schinveld met Jan Gerard Senden, geb. op 01-12-1814 te Leijenbroek, werkbode, overleden op 28-04-1895 te Schinveld, zoon van Gerard Senden en Maria Catharina Halmans.

(7) Joanna Maria Gielen, geb. op 16-03-1826 te Schinveld.

(8) Nn Gielen, levenloos geb. op 22-11-1827 te Schinveld.

9.         Joannes Leonardus UBAGHS, geb. op 13-12-1784 te Schinveld (zie XI.116).

10.       Joannes Antonius UBAGHS, gedoopt (RK) op 05-10-1787 te Schinveld (getuigen: Anna Catharina Ubaghs, Joannes Wilhelmus Janssen), overleden op 27-11-1787 te Schinveld, 53 dagen oud.

11.       Joannes Michael UBAGHS geb. en gedoopt (RK) op 12-10-1788 te Schinveld (zie XI.119).

12.       Maria Catharina UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 14-10-1791 te Schinveld (getuigen: Joannes Wilhelmus Janssen, Maria Catharina Dormans), en overleden op 09-11-1870 te Schinveld.

Gehuwd op 29-04-1813 te Schinveld met Johannes Henricus Theunissen, gedoopt op 16-02-1781 te Schinveld en overleden op 17-08-1836 aldaar, zoon van Henri Theunissen en Catherine Elisabeth Heuts.

Kinderen:

(1) Joannes Henricus Theunissen, geb. op 19-11-1813, en overleden op 12-03-1816 te Schinveld.

(2) Henricus Theunissen, geb. op 19-07-1816 te Schinveld. Trouwt op 15-04-1854 te Schinveld met Anna Catharina Thissen, geb. op 06-04-1830 te Gangelt (D), dochter van Peter Joseph Thissen en Maria Anna Cremers.

(3) Maria Mechtildis Theunissen, geb. op 09-12-1818 en overleden op 19-03-1822 te Schinveld.

(4) Maria Catharina Theunissen, geb. op 24-10-1821 en overleden op 02-07-1888 te Schinveld. Trouwt op 19-01-1859 te Schinveld met Jan Joseph Beumers, geb. op 21-07-1821 te Schinveld, zoon van Henricus Beumers en Anna Elisabeth Heuts.

(5) Johannes Josephus Theunissen, geb. op 25-06-1824 te Schinveld, en overleden op 28-03-1882 aldaar. Trouwt op 18-04-1850 te Schinveld met Maria Helena Wenmakers, geb. op 09-06-1824 te Schinveld, en overleden op 19-09-1892 aldaar, dochter van Joannes Hubertus Wenmakers en Maria Cornelia Janssen.

(6) Carolus Josephus Theunissen, geb. op 28-09-1827 te Schinveld, landbouwer. Trouwt op 25-11-1865 aldaar met Maria Sibilla Philomina Dohmen, geb. op 30-09-1842 te Schinveld, en overleden op 14-06-1916 aldaar, Dienstmeid, dochter van Jan Antoon Dohmen en Anna Elisabeth Huijsmans.

(7) Maria Gertrudis Theunissen, geb. op 19-02-1831 en overleden op 17-04-1831 te Schinveld.

(8) Maria Agnes Theunissen, geb. op 19-02-1831 te Schinveld.

(9) Maria Gertrudis Theunissen, geb. op 07-11-1835 te Schinveld, en overleden op 21-09-1913 aldaar. Trouwt op 01-06-1861 te Schinveld met Jan Scheeren, geb. op 01-06-1836 aldaar, zoon van Joannes Gerardus Scheren en Maria Cornelia Dohmen.

13.       Maria Ida UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 20-10-1794 te Schinveld (getuigen: Ida Jans, Petrus Josephus Mols), overleden voor 1797.

14.       Maria Ida UBAGHS, gedoopt (RK) op 26-08-1797 te Schinveld.

(Een van beide Ida’s overleden op 15-09-1871 te Schinveld. Daarbij vermeld: op 66-jarige leeftijd-leesfout) Voor deze Ida geldt:

Gehuwd (1) met Joannes Wilhelmus Maessen.

Gehuwd (2) op 06-05-1828 te Schinveld met Mathias Munnekoms, ged. op 28-01-1782 te Schinveld, en overleden op 04-02-1850 te Schinveld, zoon van Joannes Munnekoms en Maria Elisabeth Gielen. Bgm weduwnaar van Maria Catharina Sloun en van Maria Cornelia Brouers.

Kinderen uit tweede huwelijk:

(1) Anna Maria Munnecoms, geb. op 13-02-1829 en overleden op 05-09-1831 te Schinveld op 3-jarige leeftijd.

(2) Maria Elisabeth Munnecoms, geb. op 22-10-1832 te Schinveld.

(3) Maria Catharina Munnecoms, geb. op 02-01-1836 te Schinveld en overleden op 12-03-1899 te Brunssum. Trouwt met Peter Joseph Dörenberg.

 

X.97    Petrus Josephus UEBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 29-11-1753 te Gangelt (D) (getuigen: Anna Catharina Ubachs, Leonardus Bocken) en overleden op 20-12-1799 te Schinveld.

Gehuwd voor de kerk op 27-04-1786 te Susteren met Maria Gertrudis EHMEN (RK) (getuigen: Lambertus Ehmen, Leonardus Görtz), gedoopt op 01-07-1760 te Langbroich (D).

Uit dit huwelijk:

1.         Hermanus Josephus UEBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 01-03-1787 te Gangelt (D) (getuigen: Maria Barbara Erckens).

2.         Johann Gerhard UEBACHS gedoopt op 28-01-1789 te Gangelt (zie XI.128).

3.         Maria Barbara UEBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 26-03-1791 te Gangelt (D) (getuigen: Anna Maria Ehmen, Servatia Ubachs).

Gehuwd op 11-05-1815 te Dremmen (D) met Jacob Nobis, gedoopt op 11-09-1790 te Dremmen (D), overleden op 09-03-1844 te Würselen-Neuhaus, zoon van Heinrich Nobis en Maria Catharina Velden.

Kinderen:

(1) Heinrich Nobis, geb. op 18-03-1816 te Dremmen (D).

(2) Anna Gertrud Nobis, geb. op 23-05-1819 te Dremmen (D).

(3) Johan Lambert Nobis, geb. op 19-01-1822 te Dremmen (D).

(4) Cornelia Nobis, geb. op 28-05-1824 te Dremmen (D).

(5) Heinrich Joseph Nobis, geb. op 05-03-1827 te Dremmen (D), overleden op 28-01-1914. Trouwt met Gertrud Zeller, geb. op 27-02-1830 te Würselen-Scherberg, overleden op 01-04-1868

(6) Jacob Hubert Nobis, geb. op 09-01-1830 te Dremmen (D), overleden op 31-01-1905 te Vaals. Trouwt met Anna Gertrud Wirtz.

(7) Mathias Hubert Nobis, geb. am 27-10-1837 in Broich.

4.         Maria Odilia UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 17-11-1793 te Gangelt (D) (getuigen: Odilia Ehmen, Joanne Leonardo Gortz). Overleden op 18-04-1876 te Schinveld.

Gehuwd op 05-01-1815 te Schinveld met Peter Antonius (Pierre) Mols, geb. op 27-02-1790 en overleden op 14-06-1868 te Schinveld, zoon van Peter Mols en Anna Gertrudis Scholtis.

Kinderen:

(1) Pierre Joseph Mols, geb. op 15-12-1815 te Schinveld.

(2) Jan Gerard Mols, geb. op 29-07-1819 te Schinveld, en overleden op 12-09-1872 aldaar.

(3) Bertoldis Mols, geb. op 03-07-1822 te Schinveld, en overleden op 15-09-1890 aldaar. Trouwt op 02-02-1853 te Schinveld met Johanna Maria Roex, geb. op 20-03-1831 aldaar, dochter van Joannes Renierus Roex en Maria Catharina Pagen.

(4) Petrus Antonius Mols, geb. 21-11-1825 te Schinveld en overleden op 30-07-1914 aldaar. Trouwt 21-11-1864 aldaar met Maria Catharina Voncken, geb. op 28-04-1838 te Schinveld, en overleden op 15-11-1913 aldaar, dochter van Pieter Vonken en Maria Agnes Scheeren.

(5) Jacobus Mols, geb. op 21-06-1830 te Schinveld.

(6) Maria Anna Mols, geb. op 08-02-1834 te Schinveld, en overleden op 15-04-1834 aldaar.

5.         Maria Josepha UEBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 14-01-1797 te Gangelt (D) (getuigen: Maria Anna Ubachs, Arnoldo Ehmen).

6.         Catharina Gertrudis UEBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 14-01-1797 te Gangelt (D) (getuigen: Stassen N, Catharina Gertrudis Ehmen).

 

X.100   Servatius UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 27-05-1758 te Gangelt (D) (getuigen: Anna Scheeren, Servatius Balden) en overleden op 27-10-1845 te Brunssum.

Gehuwd voor de kerk op 24-05-1781 te Gangelt (D) (RK) met Maria Anna PRICKEN (getuigen: Petrus Ubachs, Joanne Petro Pricken), overleden op 13-04-1833 te Brunssum, dochter van Joannes Prikken en Maria Barbera Theunissen.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Barbara UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 03-03-1782 te Gangelt (D) (zie XI.132).

2.         Maria Josepha UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 11-10-1783 te Gangelt (D) (getuigen: Maria Weijers, Joanne Pricken), en overleden op 03-02-1851 te Oud-Beijerland.

Gehuwd op 27-06-1818 te Mijnsheerenland (ZH) met Reinier Joseph Renckens, geb. op 14-05-1766 te Brunssum, zoon van Jan Renckens en Catharina Elisabeth Luns.

Kinderen:

(1) Johannes Renckens, geb. op 29-04-1821 te Mijnsheerenland, overleden op 06-07-1854 te Brunssum.

(2) Jozeph Rinkens, geb. op 10-12-1822 te Mijnsheerenland, overleden op 04-03-1842 te Oud-Beijerland.

(3) Elisabeth Renckens, geb. op 16-08-1826 te Mijnsheerenland, en overleden op 10-02-1886 te oud Beijerland. Trouwt op op 30-03-1854 te Oud-Beijerland met Cornelis Meinster, geb. op 25-01-1888 te Oud-Beijerland, zoon van Pieter Meinster en Cornelia van der Merwe.

3.         Maria Anna UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 15-08-1785 te Gangelt (D) (getuigen: Maria Anna Ubachs, Joanne Greven) en overleden op 20-04-1823 te Schaesberg.

Gehuwd op 18-07-1816 te Schaesberg met Johan Mathias Kemp, geb. op 03-05-1791 aldaar, Dagloner, overleden op 13-02-1864 aldaar, zoon van Leonard Kemp en Maria Getrud Kemmerlings. Johan trouwt na de dood van Maria nog op 24-01-1824 met Maria Josepha Hanssen en op 18-07-1832 te Schaesberg met Maria Stevens.

Kinderen uit huwelijk met Maria Anna:

(1) Johan Leonard Servas Kemp, geb. op 12-09-1816 te Schaesberg.

(2) Maria Anna Kemp, geb. op 09-09-1818 te Schaesberg.

(3) Petronella Kemp, geb. op 01-11-1820 te Schaesberg, en overleden op 11-02-1822 aldaar.

4.         Maria Gertrudis UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 30-04-1787 te Gangelt (D) (getuigen: Maria Gertrudes Ehmen, Gerado Gorts), overleden op 14-01-1851 te Brunssum.

Gehuwd op 22-02-1827 te Brunssum met Wijnandus Merkelbach, geb. op 23-02-1797 te Brunssum en overleden op 01-02-1853 te Bocholtz (aangifte Brunssum op 10-02-1853), zoon van Dionysius Merkelbach en Joanna Maria Snackers. Geen kinderen vermeld.

5.         Petrus Joseph UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 14-12-1788 te Gangelt (D) (getuigen: Petro Joseph Ubachs, Petronella Pricken), overleden op 13-07-1789 te Gangelt (D), 211 dagen oud.

6.         Joannes Leonardus UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 20-07-1791 te Gangelt (D) (getuigen: Anna Elisabeth Pricken, Joanne Leonardo Görts).

7.         Joannes Caspar UBACHS, geb. op 20-08-1793 te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 20-09-1793 te Gangelt (D) (getuigen: Joanna Maria Ubachs, Joanne Caspar Harings) en overleden op 04-01-1864 te Brunssum.

Gehuwd op 27-05-1852 te Brunssum met Maria Helena Lovis, geb. op 02-08-1803 te Brunssum, en overleden op 01-02-1886 aldaar, dochter van Bartholomeus Lovis en Maria Helena Thönissen. Maria is weduwe van Jan Theodoor Penders.

8.         Petrus Joseph UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 16-08-1796 te Gangelt (D) (getuigen: Joseph Petro Ubachs, Petronella Pricken) en overleden op 12-02-1880 te Brunssum.

Gehuwd op 23-02-1836 te Brunssum met Maria Elisabetha Drummen, gedoopt op 28-12-1791 te Brunssum en overleden op 01-08-1853 aldaar, dochter van Willem Drummen en Maria Elisabetha Michiels.

 

X.106   Henricus UBAGHS, gedoopt (RK) op 17-02-1769 te Schinveld (getuigen: Maria Ubaghs, Joannes Janssen, Anna Scheren, Arnoldus Weijers) en overleden op 02-11-1843 te Schinveld. Landbouwer.

Gehuwd voor de kerk op 31-07-1791 te Schinveld met Joanna Maria BEMELMANS (RK) (getuigen: Michael Jacobs, Antonius Ubags), gedoopt (RK) op 20-11-1764 te Schinveld (getuigen: Elisabetha Breukers, Reinerus Bemelmans), en overleden op 07-03-1837 te Schinveld, dochter van Severinus Bemelmans en Anna Bouts.

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes Henricus UBAGHS, gedoopt (RK) op 26-05-1792 te Schinveld (getuigen: Anna Bouts, Antonius Ubags), overleden op 05-06-1792 te Schinveld, 10 dagen oud.

2.         Joannes Severinus UBAGHS, gedoopt (RK) op 26-05-1793 te Schinveld (getuigen: Joannes Wilhelmus Janssen, Cornelia Wijers, Leonardus Bemelmans).

3.         Anna Elisabeth UBAGHS, gedoopt (RK) op 29-07-1796 te Schinveld (getuigen: Anna Elisabeth Ubags, Joannes Thoressen).

4.         Maria Cornelia UBAGHS, geb. op 28-11-1799 en overleden op 26-10-1859 te Schinveld.

Gehuwd op 21-10-1823 te Schinveld met Joannes Henricus Deumens, geb. op 01-03-1799 en overleden op 24-09-1855 aldaar, zoon van Joannes Hermanus Deumens en Maria Anna Herings.

Kinderen:

(1) Joannes Henricus Deumens, geb. op 16-07-1824 te Schinveld.

(2) Joannes Arnold Deumens, geb. op 04-09-1827, en overleden op 27-08-1887 te Schinveld.

(3) Johanna Deumens, geb. op 08-03-1831, en overleden op 27-05-1837 te Schinveld.

(4) Jan Hermaan Deumens, geb. op 18-06-1834, en overleden op 22-04-1875 te Schinveld. Trouwt op 13-02-1860 te Schinveld met Anna Catharina Thorissen, geb. op 24-04-1837 te Schinveld, dochter van Jan Adam Thorissen en Anna Catharina Jacobs.

(5) Johanna Maria Deumens, geb. op 08-11-1837, en overleden op 02-06-1856 te Schinveld.

(6) Maria Elisabeth Deumens, geb. op 29-03-1841 te Schinveld, en overleden op 22-06-1905 te Heerlen.

5.         Anna Catharina UBAGHS, geb. op 21-12-1802 te Schinveld, en overleden op 17-05-1835 aldaar.

Gehuwd op 24-10-1822 te Schinveld met Joannes Arnoldus Walraven, geb. op 24-10-1795 te Schinveld, overleden op 26-10-1866 aldaar, zoon van Peter Walraven en Maria Mechtildis Mols (in de Ugenealogie KreutzkampU wordt deze Anna Catharina gelijkgesteld aan Anna Elisabeth).

Kinderen:

(1) Theodorus Walraven, geb. op 24-08-1823 te Schinveld, en overleden op 18-07-1876 aldaar. Theodorus was 1 jaar vrijgesteld van de Nationale Militie wegens gebrek aan maat (1.54 m) ogen blauw en haar blond.

(2) Anna Elisabeth Hubertina Walraven, geb. op 05-10-1826 te Schinveld, overleden op 05-08-1904 aldaar. Trouwt op 15-10-1855 te Schinveld met Antoon Theodoor Goeijen, geb. op 20-12-1830 te Schinveld, overleden op 06-08-1892 aldaar, zoon van Petrus Josephus Goeijen en Maria Gertrudis Daemen.

(3) Joanna Maria Walraven, geb. op 01-04-1831 te Schinveld, overleden op 02-06-1886 aldaar. Trouwt op 26-09-1866 te Schinveld met Jean Adam Deumens, geb. op 14-08-1837 te Schinveld, overleden op 15-05-1893 aldaar, zoon van Henricus Josephus Deumens en Maria Catharina Van Nuijs.

(4) Maria Catharina Walraven, geb. op 29-04-1834 te Schinveld, overleden op 31-03-1883 aldaar.

6.         Pieter Joseph UBAGS, geb. op 26-03-1806 te Schinveld, en overleden op 24-06-1847 aldaar.

 

X.108   Antonius UBAGHS, gedoopt (RK) op 05-04-1771 te Schinveld (getuigen: Joannes Janssen, Petronilla Weijers, Gerardus Ubaghs). Overleden op 04-08-1850 te Schinveld. Hij was bierbrouwer.

Gehuwd op 22-06-1809 te Schinveld met Anna Maria TIMMERMANS, gedoopt op 01-01-1772 te Schinveld (getuigen Joannes Dohmen en Anna Maria Timmermans) en overleden op 28-05-1856 aldaar, dochter van Antoine Timmermans en Catherine Dohmen.

Kinderen:

1.         Maria Cornelia UBAGS, geb. op 19-05-1811, en overleden op 23-12-1852 te Schinveld.

Gehuwd op 18-06-1836 te Schinveld met Jan Peter Dohmen, geb. op 08-12-1813 te Schinveld, en overleden op 10-07-1898 aldaar, zoon van Jan Mathijs Dohmen en Maria Catharina Daemen.

Kinderen:

(1) Johanna Maria Dohmen, geb. op 20-07-1837 te Schinveld, en overleden op 08-02-1915 te Schinveld. Trouwt op 17-05-1881 te Schinveld met Joannes Sevrinus Nelissen, geb. op 09-10-1846 te Etzenrade/Jabeek, overleden op 28-10-1914 te Schinveld, zoon van Jan Hendrik Nelissen en Catharina Elisabeth Peters.

(2) Pieter Anthoon Dohmen, geb. op 07-04-1840 te Schinveld, en overleden op 28-01-1869 aldaar. Kapelaan in Ubachsberg van 1866 tot 1869.

(3) Maria Cornelia Dohmen, geb. op 26-09-1842 te Schinveld; tweeling.

(4) Helena Philomena Dohmen, geb. op 26-09-1842, overleden op 12-02-1879 te Schinveld.

(5) Joannes Mathijs Dohmen, geb. op 09-01-1846 te Schinveld en overleden op 21-02-1924 te Lemiers. Kapelaan in Eijgelshoven in 1880, Margraten 1886-1894 en rector in Lemiers in 1894.

(6) Christiaan Joseph Dohmen, geb. op 24-02-1849 te Schinveld, en overleden op 08-07-1879 aldaar. Landbouwer.

(7) Catharina Agnes Dohmen, geb. op 21-12-1851 te Schinveld en overleden op 26-04-1852 aldaar.

2.         Jean Henri UBAGS, geb. op 06-01-1814 en overleden op 04-02-1814 te Schinveld.

3.         Anna Elisabetha UBAGS, geb. op 16-04-1816 te Schinveld. (Ook is vermeld: Anna Elisabeth UBAGS, geb. ca. 1826, overleden op 31-12-1831 te Schinveld op 5-jarige leeftijd; een leesfout.)

 

X.116   Joannes Antonius UBAGHS, gedoopt (RK) op 30-06-1763 te Schinveld (getuigen: Anna Scheeren, Antonius Bex).

Gehuwd op 17-01-1806 te Amsterdam met Anna Geertruij SIMMES (of Zimmers -Semes) uit Emmerich (D). Ze woonden in Amsterdam op de Keizersgracht.

Kinderen:

1.         Ida Catharine UBAGHS, gedoopt op 19-06-1806 te Amsterdam in de RK kerk ’t Boompje (getuigen: Evert Simmes en Ida Beks).

2.         Anna Helena UBAGHS, geb. op 26-02-1808 te Amsterdam (getuigen: Godefridus Beks en Anna Baars) en overleden op 16-10-1845 te Den Helder.

Gehuwd op 27-06-1833 te Den Helder (getuige Bernhard Hillen) met Andreas Franciscus Sarlemijn, Klerk, geb. op 10-11-1805 te Amsterdam, en overleden op 20-02-1880 te Den Helder, zoon van Wilhelmus Sarlemijn en Maria ten Boekelaar. Andreas hertrouwt op 03-02-1853 te Den Helder met Anna Maria Cornelis, geb. te Den Helder, dochter van Jan Cornelis en Gesina Roelander.

Kinderen:

(1) Geertruida Maria Anna Sarlemijn, geb. op 04-08-1834 te Den Helder, overleden op 22-12-1884 te Breda. Trouwt op 20-06-1858 te Den Helder met Jacobus Gerardus Piederiet, geb. op 12-12-1835 te Grave, overleden op 29-12-1906 te Haarlem, zoon van Evert Piederiet en Maria Aletta Akenberg van Gaasbeek. Bruidegom is sergeant-majoor infanterie. Hij huwde op 22-08-1888 te Den Haag met Johanna Jacoba Wage, geb. in 1856, met wie hij twee kinderen kreeg.

(2) Franciscus Xavirus Johannis Everardus Sarlemijn, geb. in 1837 te Den Helder, en overleden op 18-02-1839 aldaar.

(3) Franciscus Kavierius Johannes Antonius Sarlemijn, geb. in 1839 te Den Helder, en overleden op 24-08-1840 aldaar.

(4) Johannes Antonius Franciscus Joachim Sarlemijn, geb. op 12-08-1841 te Den Helder, en overleden op 30-08-1841 aldaar.

(5) Franciscus Xaverius Antonius Michael Sarlemijn, geb. in 1842 te Den Helder, en overleden op 28-10-1842 aldaar.

(6) Anna Maria Geertruijda Sarlemijn, geb. in 1844 te Den Helder, en overleden op 26-03-1845 aldaar.

(7) Anna Maria Geertruijda Sarlemijn, geb. op 07-04-1845 te Den Helder, en overleden op 11-04-1845 aldaar.

3.         Anna Maria UBAGHS, gedoopt RK op 05-04-1810 te Amsterdam (getuigen: Franciscus Boxs en Anna Maria Ubaghs).

 

X.126   Jacobus UBAGHS, gedoopt (RK) op 08-04-1769 te Voerendaal (getuigen: Anna Catharina Ubaghs, Jacobus Sijben), overleden op 09-11-1840 aldaar.

Gehuwd op 02-10-1807 te Voerendaal met Maria Gertrudis LEERSEN, gedoopt (RK) op 09-08-1769 te Voerendaal (getuigen: Gertrudis Leersen, Severinus Schul), overleden op 16-10-1834 te Voerendaal, dochter van Antoine Leerssen en Anne Sophie Schol.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Sybilla UBAGHS, geb. op 18-10-1808 te Voerendaal, overleden op 13-11-1809 te Voerendaal op 1-jarige leeftijd.

2.         Joannes Gauthier UBAGHS, geb. op 02-04-1812 te Voerendaal (zie XI.151).

 

X.128   Franciscus Wilhelmus UBAGHS, gedoopt (RK) op 09-01-1772 te Voerendaal (getuigen: Maria Lucia Mees, Franciscus Wilhelmus Schijns) en overleden aldaar op 06-09-1860.

Gehuwd op 12-10-1801 te Voerendaal met Maria Catharina MEES, geb. in 1777 te Voerendaal, en overleden op 30-11-1822 aldaar, dochter van Peter Mees en Marie Agnes Jeurissen.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Anna UBAGHS, geb. op 02-12-1802 te Voerendaal en overleden op 04-01-1836 aldaar.

Gehuwd op 03-04-1834 te Voerendaal met Joannes Joseph Senden, gedoopt op 31-03-1799 te Voerendaal, en overleden op 13-12-1872 aldaar, zoon van Jan Senden en Johanna Barbara Creusen.

Kind:

(1) Marie Catharine Senden, geb. op 16-01-1835 te Voerendaal en overleden op 03-08-1891 aldaar. Trouwt op 04-06-1858 te Voerendaal met Joannes Habets, geb. op 17-03-1824 te Oud-Valkenburg, overleden op 10-01-1887 te Voerendaal, zoon van Jan Willem Habets en Elisabeth Horsmans. Vader van de bruid geeft geen toestemming tot huwelijk en voert proces bij Kantongerecht te Heerlen d.d. 06-03-1858.

2.         Maria Sibilla UBAGHS, geb. op 03-03-1804 te Voerendaal, en overleden op 01-01-1854 aldaar.

Gehuwd op 26-02-1829 te Voerendaal met Jan Peter Joseph Senden, geb. op 23-01-1801 en overleden op 01-02-1879 aldaar, zoon van Joannes Senden en Maria Barbara Creusen.

Kinderen:

(1) Frans Willem Senden, geb. op 25-12-1829 te Voerendaal en overleden op 28-04-1907 aldaar. Trouwt op 10-04-1869 te Heerlen met Maria Katharina Gorissen, geb. te Heerlen, dochter van Jan Willem Gorissen en Maria Sybilla Houben.

(2) Maria Anna Senden, geb. op 15-09-1831 te Voerendaal en overleden op 31-05-1910 te Ubach over Worms (Groenstraat). Trouwt op 23-04-1868 te Voerendaal met Daniel Jozef Gorissen, geb. op 09-05-1836 te Heerlen, overleden op 09-03-1918 te Ubach over Worms, zoon van Jan Willem Gorissen en Maria Sibilla Houben.

(3) Nn Senden, levenloos geboren op 14-09-1832 te Voerendaal.

(4) Jean Gerard Senden, geb. op 23-10-1833 te Voerendaal.

(5) Jean Mathieu Senden, geb. op 28-09-1835 en overleden op 12-10-1835 te Voerendaal.

(6) Jan Mathijs Senden, geb. op 22-05-1837 en overleden op 19-02-1907 te Voerendaal.

(7) Mathijs Jozef Senden, geb. op 30-07-1839 en overleden op 19-10-1915 te Voerendaal. Trouwt op 24-05-1872 te Voerendaal met Johanna Maria Simons, geb. op 26-06-1845 te Schleckheim (D), overleden op 28-09-1910 te Voerendaal, dochter van Jan Jakob Simons en Maria Johanna Mess.

(8) Laurens Joseph Senden, geb. op 10-08-1841 en overleden op 29-04-1865 te Voerendaal.

(9) Nicolaas Lodewijk Senden, geb. op 13-03-1847 en overleden op 04-03-1914 te Voerendaal.

3.         Gerardus UBAGHS, geb. op 22-03-1806 te Voerendaal (zie XI.163).

4.         Anna Catharina UBAGHS, geb. op 14-10-1808 te Voerendaal, en overleden aldaar op 09-08-1811 op 2-jarige leeftijd.

5.         Anna Josepha UBAGHS, geb. op 28-11-1810 te Voerendaal, overleden op 03-06-1817 te Voerendaal op 6-jarige leeftijd.

6.         Joannes Nicolaas UBAGHS, geb. op 29-09-1813 te Voerendaal, overleden op 06-12-1832 te Voerendaal op 19-jarige leeftijd.

 

X.133   Joannes UBACHS, gedoopt (RK) op 25-04-1758 te Voerendaal (getuigen: Maria Hegmans, Joannes Mees) en overleden op 16-08-1838 te Wijlre.

Gehuwd op 09-10-1784 te Heerlen, voor de kerk op 09-10-1784 te Klimmen (RK) met Anna Maria STASSEN, gedoopt (RK) op 30-10-1761 te Houthem-Valkenburg (getuigen: Anna Maria Meijers, Hermanus Stassen), overleden op 25-05-1808 te Voerendaal, dochter van Casimirus Stassen en Maria Regina Meijers.

Uit dit huwelijk:

1.         Wolterus UBACHS, gedoopt (RK) op 04-09-1785 te Voerendaal (zie XI.168).

2.         Maria Regina UBACHS, gedoopt (RK) op 10-11-1787 te Wijlre (getuigen: Joannes Wilhelmus Stassen, Maria Lucia Meessen, Wilhelmus Henricus Kicken), en overleden op 07-03-1836 te Voerendaal.

Gehuwd op 25-11-1814 te Voerendaal met Guillaume Lueten (Luiten), gedoopt op 13-05-1775 te Fouron le Comte (B) - Gravenvoeren en overleden op 14-07-1844 te Heerlen, zoon van Joseph Lueten en Marie Catherine Nelissen.

Kinderen:

(1) Anne Marie Leuten, geb. op 09-12-1814 te Voerendaal en overleden op 01-12-1830 aldaar.

(2) Joan Peter Joseph Luijten, geb. op 25-06-1816 en overleden op 09-09-1816 te Voerendaal.

(3) Jan Wolter Luijten, geb. op 25-08-1817 te Voerendaal, en overleden op 31-12-1861 te Simpelveld. Trouwt op 18-02-1852 te Simpelveld met Maria Josepha Sieben, geb. op 10-12-1829 aldaar, dochter van Gerardus Joseph Sieben en Maria Angelina Bodelier.

(4) Maria Josepha Luijten, geb. op 12-10-1819 te Voerendaal.

(5) Johan Joseph Luijten, geb. op 25-04-1822 en overleden op 24-05-1826 te Voerendaal.

(6) Henrikus Luijten, geb. op 15-03-1825 te Voerendaal.

(7) Marie Gertrude Luijten, geb. op 23-09-1827 en overleden op 17-06-1837 te Voerendaal.

3.         Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume) UBACHS, geb. op 29-10-1789, overleden op 25-05-1813 te Vitoria (Spanje) op 23-jarige leeftijd. Overleed in legerhospitaal. Er is ook een Kapitein Henry A.F. Ubachs, geb. op 29-10-1789 te Maastricht, Oud-officier van de Franse 2é Cheveau-Légers de la Garde Impériale Légion d'Honneur. Gewond te Waterloo.

4.         Maria Josepha UBACHS, geb. op 04-07-1792, overleden voor 1801.

5.         Maria UBACHS, geb. circa 1794 te Voerendaal, overleden op 16-02-1871 te Sittard. Geen vermelding van partner.

6.         Maria (Anna) Elisabeth UBACHS, gedoopt (RK) op 19-04-1795 te Wijnandsrade (getuigen: Jacobi Eubachs, Anna Elisabetha Stassen, Hubertus Coenen), overleden op 21-10-1868 te Heerlen.

Gehuwd op 14-11-1817 te Voerendaal met Joannes Wilhelmus Wouters, gedoopt (RK) op 23-03-1785 te Schin op Geul (getuigen: Elisabeth Wouters, Wilhelmus Raemaeckers, Maria Boumans), overleden op 24-11-1858 te Heerlen, zoon van Joannes Petrus Wouters en Anna Elisabeth Raemeckers. (In RHCL wordt de partner van Elisabeth aangeduidt met Jan Willem Heuten; in een andere acte is de partner van Anna Elisabeth wel Willem Wouters maar heten zijn ouders Willem Wouters en Maria Anna Debie; het is onduidelijk of het gaat om twee stellen, maar de huwelijksdag is in ieder geval 14-11-1817).

Kinderen van Anna Elisabeth Ubachs:

(1) Joannes Wouters, geb. op 17-12-1818 te Voerendaal.

(2) Anna Maria Wouters, geb. op 11-12-1820 te Voerendaal, overleden op 27-02-1835 te Heerlen.

(3) Joannes Hubertus Wouters, geb. op 03-11-1822 te Hulsberg en overleden op 08-02-1890 te Wijlre. Trouwt op 02-02-1850 te Wijlre met Maria Catharina Gatzen, geb. op 15-08-1822 aldaar, dochter van Maria Barbara Gatzen.

(4) Maria Josepha Wouters, geb. op 04-09-1824 te Hulsberg.

(5) Joanna Maria Wouters, geb. op 25-08-1826 te Hulsberg.

(6) Anna Catharina Wouters, geb. op 06-07-1829 te Wijnandsrade.

(7) Johanna Maria Wouters, geb. ca. 1827, overleden op 22-04-1833 te Heerlen, 6 jaar oud.

(8) Jan Mathijs Wouters, geb. op 05-07-1832 te Heerlen, overleden op 20-05-1853 aldaar.

(9) Jan Wolter Augustin Wouters, geb. op 04-07-1835 te Heerlen.

(10) Anna Maria Geertruida Wouters, geb. op 30-12-1838 te Heerlen.

7.         Joannes UBACHS gedoopt op 29-09-1797 te Wijnandsrade (zie XI.177).

8.         Maria Josepha UBACHS (Ubags), geb. op 25-06-1800 te Klimmen, gedoopt (RK) op 28-06-1800 te Klimmen (getuigen: Maria Josepha Stassen, Leonardus Meijers) en overleden op 24-04-1882 te Wijlre. (Haar overlijden werd pas op 10-06-1882 aangegeven).

Gehuwd op 05-02-1821 te Voerendaal met Joannes Nicolaas Peters, gedoopt (RK) op 06-03-1788 te Voerendaal (getuigen: Maria Catharina Peters, Nicolaus van den Hoof), overleden op 29-12-1861 te Klimmen, zoon van Joannes Peters en Maria Gertrudis van den Hoof.

Kinderen:

(1) Joannes Peters, geb. op 21-11-1822 te Wijlre en overleden op 03-02-1878 te Voerendaal. Trouwt op 26-11-1857 te Wijlre met Maria Anna Catharina Hubertina Bours, geb. op 11-04-1840 te Wijlre, dochter van Lodewik Bours en Johanna Creusen.

(2) Anna Maria Pieters, geb. op 16-03-1825 te Wittem, en overleden op 31-10-1826 te Wittem (Eijs), 2 jaar oud.

(3) Anna Margaretha Pieters, geb. op 25-08-1827 te Eys en overleden op 17-08-1861 aldaar. Trouwt op 06-10-1853 te Klimmen met Joannes Andreas Raemaekers, geb. 06-01-1822 te Klimmen, zoon van Joannes Wilhelmus Raemaekers en Maria Anna Steinen.

(4) Maria Gertrudis Pieters, geb. op 05-05-1830 te Voerendaal, overleden op 12-11-1897 te Schin op Geul (Strucht). Trouwt op 03-10-1861 te Strucht met Jan Hendrik Conjaerts, geb. op 19-07-1828 aldaar, zoon van Jan Willem Conjaerts en Maria Gertrudis Kleijnen.

(5) Jan Waltherus Peeters, geb. op 17-11-1832 te Wijlre en overleden op 11-06-1899 aldaar. Trouwt op 04-11-1870 aldaar met Maria Nijsten, geb. op 07-05-1834 aldaar, dochter van Peter Nijsten en Anna Catharina Schijns.

(6) Anna Josepha Pieters, geb. op 16-11-1837 te Wijlre en overleden op 23-03-1911 aldaar. Trouwt op 17-02-1876 aldaar met Jan Hubertus Smeets, geb. op 08-11-1847 te Klimmen, zoon van Pieter Leonard Smeets en Maria Catharina Smeets.

(7) Hendrik Joseph Peeters, geb. op 01-02-1841 te Wijlre, overleden op 30-01-1845 aldaar.

(8) Jan Jacobus Peeters, geb. op 22-01-1846 te Wijlre en overleden op 25-02-1928 te. Trouwt op 13-11-1873 te Klimmen met Maria Gertrudis Kicken, geb. op 27-04-1839 en overleden op 20-11-1893 aldaar, dochter van Hendrik Kicken en Anna Margaretha Susanna Jorger.

9.         Jenne Marie UBAGS, geb. op 17-06-1802 te Nuth.

 

X.135   Jacobus UBACHS, geb. en gedoopt (RK) op 02-03-1760 te Voerendaal (getuigen: Joannes Rhöen, Jacobus Sijben), overleden op 25-05-1810 te Bemelen op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 06-06-1784 te Bemelen (RK) (getuigen: Wilhelmus Leutten, Joanna Snoeck, Joannes Ubaghs) met Anna Maria SNOECK, gedoopt (RK) op 23-02-1756 te Bemelen (getuigen: Anna Bessems, Matheus Sleijpen), en overleden op 08-03-1821 te Bemelen op, dochter van Ludovicus Snoeck en Mechtildes Bessems.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Mechtildes UBACHS, gedoopt (RK) op 24-05-1785 te Bemelen (getuigen: Maria Lucia Mies, Ludovicus Avus Snoock), overleden op 31-03-1787 te Oud-Valkenburg op 1-jarige leeftijd.

2.         Joannes Waltherus UBACHS, gedoopt (RK) op 31-03-1787 te Oud-Valkenburg (zie XI.183).

3.         Ludovicus UBACHS, gedoopt (RK) op 16-04-1792 te Oud-Valkenburg (getuigen: Maria Catharina Ubachs, Ludovicus Snoeck) en overleden te Bemelen op 11-09-1811 op 19-jarige leeftijd.

4.         Mechtildis UBACHS, gedoopt (RK) op 07-08-1797 te Bemelen (getuigen: Joanna Snock, Josephus van Wissen, Joannes Ubachs, Joanna Smeets).

5.         Maria Agnes UBACHS, geb. 23-03-1799 en gedoopt (RK) op 26-06-1799 te Bemelen (getuigen: Maria Agnes Ubags, Nicolaus Snoeck) en overledem aldaar op 12-11-1870.

Gehuwd op 15-01-1820 te Bemelen (kerk 17-01-1820) met Christiaan Willems, geb. te Bemelen en overleden aldaar op 20-08-1866, zoon van Egidius Willems en Ida Thomassen.

Kinderen:

(1) Anna Maria Willems, geb. op 10-01-1821 te Bemelen, overleden op 04-12-1895 te Luik. Trouwt op 18-07-1860 te ’s Gravenvoeren met Jean Baptiste Missidor Francisse, geb. op 03-07-1790 te Luik, zoon van Jean Baptiste Francisse en Agnes Marie Leblanc.

(2) Elisabeth Willems, geb. op 30-12-1822 te Bemelen en overleden op 02-09-1884 te Maastricht.

(3) Joannes Peter Willems, geb. op 12-01-1825 te Bemelen, overleden op 06-06-1836 aldaar, 11 jaar oud.

(4) Egidius Willems, geb. op 07-10-1827 te Bemelen en overleden op 27-12-1827 aldaar.

(5) Lodevikus Willems, geb. op 18-11-1828 te Bemelen.

(6) Joanna Willems, geb. op 22-04-1831 te Bemelen. Trouwt (1) op 02-05-1854 met Hermaan Schillings, geb. op 27-10-1818 te Schimmert, zoon van Hermaan Schillings en Maria Theresia Fouragen. Trouwt (2) op 27-04-1867 te Luik met Andre Willems, zoon van Marie Willems. Huwelijksakte.

(7) Anna Barbara Willems, geb. op 11-11-1833 te Bemelen.

(8) Ida Hubertina Willems, geb. op 22-12-1835 te Bemelen en overleden op 09-01-1854 aldaar.

(9) Maria Catharina Hubertina Willems, geb. op 24-12-1837 te Bemelen.

(10) Joannes Hubertus Willems, geb. op 13-07-1840 te Bemelen.

(11) Maria Agnes Hubertina Willems, geb. op 21-05-1843 te Bemelen en overleden op 13-04-1846 aldaar.

 

X.140   Jacobus UBAGHS, gedoopt (RK) op 20-09-1750 te Voerendaal (getuigen: Maria Tribels, Jacobus Ubaghs) en overleden op 19-01-1813 aldaar. Landbouwer.

Gehuwd op 19-07-1801 te Strucht met Maria Ida BOURS, geb. op 15-04-1775 te St. Maartensvoeren (B), dochter van Theodore Bours en Ida Gierkens.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Anna UBAGHS, geb. op 14-10-1802 te Voerendaal.

Gehuwd op 14-05-1824 te Voerendaal met Christiaan Josef Kelleter, geb. op 01-05-1800 te Merkstein (D), zoon van Peter Joseph Kelleter en Maria Agnes Kriekelberg.

Kinderen:

(1) Peter Joseph Kelleter, geb. op 29-03-1825 te Voerendaal.

(2) Joannes Jakobus Kelleter, geb. op 17-12-1827 te Hoensbroek.

(3) Anna Maria Kelleter, geb. op 10-12-1830 en overleden op 30-03-1831 te Voerendaal.

(4) Maria Ida Kelleter, geb. op 10-12-1830 en overleden op 15-04-1831 te Voerendaal.

(5) Francois Joseph Kelleter, geb. op 04-02-1832 te Voerendaal.

(6) Chretien Joseph Kelleter, geb. op 07-03-1835 te Voerendaal.

(7) Marie Anne Kelleter, geb. op 14-12-1837 te Voerendaal.

(8) Anna Catharina Kelleter, geb. op 19-05-1840 te Voerendaal.

(9) Nicolaas Joseph Kelleter, geb. op 20-02-1843 te Voerendaal, en overleden op 12-05-1906 te Gulpen.

 

X.142   Joannes Nicolaas UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 17-11-1752 te Voerendaal (getuigen: Joannes Ubaghs, Barbara Tripels, Jacobus Ubaghs), overleden op 20-06-1808 te Voerendaal. Hij was brouwer te Kunrade.

Ondertrouwd op 01-09-1778 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 19-09-1778 te Eijs (RK) (getuigen: Jacobus Ubachs, Ludovicus Schmietz) met Maria Gertrudis VAESSEN, gedoopt (RK) op 31-03-1757 te Eys, overleden op 29-07-1809 te Kunrade-Voerendaal, dochter van Lambertus Vaessen (1718-1784) en Gertrudis Keufkens.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Barbara UBAGHS (Ubachs), geb. te Kunrade, gedoopt (RK) op 04-12-1779 te Voerendaal (getuigen: Gertrudis Keufkens, Matheus Bré), overleden op 09-06-1814 te Voerendaal.

Gehuwd op 20-05-1802 te Voerendaal met Nicolaus Leufkens, Landbouwer, geb. op 02-03-1773 en gedoopt (RK) op 10-03-1773 te Voerendaal (getuigen: Maria Lips, Theodori Tribels), overleden op 22-09-1844 te Voerendaal, zoon van Nicolai Leufkens en Mechtildes Schaeps.

Kinderen:

(1) Nicolaas Jozef Leufkens, geb. op 28-02-1803, en overleden op 30-04-1877 te Voerendaal. Trouwt (1) op 01-06-1833 te Voerendaal met Gertrudis Boumans, geb. aldaar, overleden op 30-04-1877 aldaar, dochter van Melchior Boumans en Anne Marie Offermans. Trouwt (2) op 29-07-1843 te Schimmert met Johanna Eussen, geb. op 07-02-1811 te Schimmert, en overleden op 29-05-1856 te Voerendaal, dochter van Arnoldus Eijssen en Maria Anna Voncken. Trouwt (3) op 11-08-1859 te Voerendaal met Agnes Kamps, geb. aldaar, dochter van Francis Kamps en Petronella Janssen.

(2) Jacques Leufkens, geb. op 17-11-1809 en overleden op 14-07-1810 te Voerendaal.

(3) Maria Gertruid Leufkens, geb. op 06-05-1811 en overleden op 09-01-1850 te Voerendaal. Trouwt op 04-05-1838 te Schinveld met Laurens Boumans, geb. op 22-04-1806 te Voerendaal, zoon van Louis Boumans en Marie Catharine Rhoen.

2.         Joanna Gertrudis UBAGHS, geb. te Kunrade, gedoopt (RK) op 11-05-1781 te Voerendaal (getuigen: Joanna Rhoën, Lambertus Vaessen).

3.         Jacobus UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 21-09-1783 te Voerendaal (zie XI.195).

4.         Joannes Henricus UBAGHS, geb. te Kunrade, gedoopt (RK) op 06-04-1786 te Voerendaal (getuigen: Anna Maria Vaessen, Maria Barbara Dirx, Petrus Rosenboom).

5.         Jean Guillaume UBAGHS, geb. op 21-02-1788 te Kunrade en gedoopt te Voerendaal.

6.         Joannes Leonardus UBAGHS, geb. te Kunrade, gedoopt (RK) op 04-05-1790 te Voerendaal (getuigen: Anna Petronella Breé, Joanna Rhoën, Joannes Leonardus Vaessen), overleden op 06-03-1868 te Luik. UPortret van LeonardU. Met hem begint de UTak van Ubaghs in WalloniëU.

7.         Andreas UBAGHS, geb. te Kunrade, gedoopt (RK) op 16-04-1792 te Voerendaal (getuigen: Andreas Ubaghs, Maria Catharina Muijrers, Jacobus Ubaghs), overleden op 17-06-1810 te Voerendaal op 18-jarige leeftijd.

8.         Maria Theresia UBAGHS, geb. te Kunrade, gedoopt (RK) op 24-03-1794 te Voerendaal (getuigen: Maria Gertrudis Keufkens, Henrici Ubaghs, Joanna Maria Tribels).

9.         Maria Anna UBAGHS, geb. te Kunrade, gedoopt (RK) op 18-07-1796 te Voerendaal (getuigen: Anna Ubaghs, Joannes Leonardus Wintjens).

 

X.146   Andreas (Andre Nicolas) UBAGHS, gedoopt (RK) op 07-08-1758 te Voerendaal (getuigen: Johanna Tribels, Maria Tribels, Andreas Linssen), overleden op 11-07-1840 te Maastricht. Hij was Koopman te Maastricht. Hij is (waarschijnlijk) ook degene die in het Zeeuws archief voorkomt.

Gehuwd (1) voor de kerk op 18-04-1790 te Voerendaal met Anna Gertrudis HABETS, gedoopt (RK) op 17-03-1768 te Schin op Geul (getuigen: Gertrudis Heuts, Henricus Habets), overleden op 02-05-1810 te Maastricht, dochter van Lambertus Habets en Gertrude Schijns.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Joanna Maria UBACHS, geb. ca. 1791 te Maastricht, en overleden op 22-11-1826 te Terneuzen op 34-jarige leeftijd. Ook in Zeeuws archief.

Gehuwd op 13-11-1814 te Säffeln (D) met Joannes Josephus Willems (Willms), geb. ca. 1792, zoon van Jean Guillaume Wilms en Petronille Pipers.

Kinderen:

(1) Anna Maria Josepha Wilms, geb. op 01-02-1816.

(2) Maria Petronella Wilms, geb. op 10-12-1816 te Hoengen (D).

(3) Johanna Elisabetha Wilms, geb. op 13-11-1817 te Hoengen (D).

(4) Wilhelmus Josephus Willems, geb. op 26-01-1820 te Maastricht.

(5) Maria Louisa Willems, geb. op 01-11-1821 te Maastricht.

(6) Joannes Wernerus Willems, geb. op 15-01-1825 te Hoengen (D).

2.         Jean Jacques UBAGHS, geb. 30-10-1797 te Maastricht en overleden op 14-06-1804 aldaar op 7-jarige leeftijd.

3.         Andre Nicolas UBAGHS, geb. 19-06-1800 te Maastricht, overleden op 06-05-1806 aldaar op 6-jarige leeftijd.

4.         Anne Marie Gertrude UBAGHS, geb. 13-11-1802 te Maastricht.

5.         Anne Marie Josepha UBAGHS, geb. 28-08-1805 te Maastricht (zie XI.201).

6.         Marie Lutgarde UBACHS, geb. 07-01-1808 te Maastricht, en overleden op 28-03-1884 aldaar.

Gehuwd aldaar op 23-04-1840 met Quirijn den Rooyen, geb. op 21-06-1812 te Willemstad (N.-Brabant) en overleden op 13-11-1867 te Maastricht, zoon van Cornelis den Rooijen en Johanna Struijk.

Kinderen:

(1) Petrus Josephus Ubaghs, geb. op 17-03-1829 te Maastricht, overleden op 07-06-1918 te Roermond. Erkend en gewettigd bij huwelijk door Quarijn de Rooyen op 20-04-1840 te Maastricht. Trouwt op 27-09-1864 te Venlo met Gertrudis Wilhelmina Hillebrand, geb. op 20-11-1842 aldaar, dochter van Jan Hillebrand en Hendrina in de Betouw.

(2) Josephus Hubertus Martinus Ubaghs, geb. op 08-10-1831 te Maastricht.

(3) Cornelis Andries den Rooijen, geb. op 08-03-1837 te Maastricht en overleden op 26-03-1838 aldaar.

(4) Maria Christina Elisabeth den Rooijen, geb. op 10-11-1838 te Maastricht, overleden op 15-10-1929 aldaar. Trouwt op 24-11-1869 te Maastricht met Franciscus Hubertus Ludovicus Daenen, geb. op 18-10-1843 te Maaastricht, zoon van Franciscus Dominicus Hubertus Daenen en Anna Catharina Petronella Otten.

(5) Gertrudis Elisabeth den Rooijen, geb. op 06-05-1841 te Maastricht en overleden op 02-02-1924. Trouwt aldaar op 12-04-1882 met Henricus Christophe, geb. op 01-02-1836 te Maastricht, zoon van Henricus Christophe en Maria Catharina Schroeders. Henricus was weduwnaar van Maria Catharina Hubertina Scaf.

(6) Johanna Catharine den Rooijen, geb. op 01-09-1843 te Maastricht en overleden op 26-03-1845 aldaar.

(7) Johannes Cornelis den Rooijen, geb. op 06-01-1847 te Maastricht en overleden op 16-02-1848 aldaar.

(8) Petrus Josephus den Rooijen, geb. op 13-07-1848 te Maastricht en overleden op 03-01-1849 aldaar.

(9) Mathijs Hubert den Rooijen, geb. op 16-01-1850 te Maastricht en overleden op 14-03-1850 aldaar.

(10) Pieter Hubert den Rooijen, geb. op 16-01-1850 te Maastricht en overleden op 30-12-1856 aldaar.

7.         Pierre Guillaume Hubert UBAGHS, geb. 24-04-1810 te Maastricht.

Gehuwd (2) op 26-09-1811 met Maria Josepha BECKERS, geb. voor 1760 te Kerkrade, dochter van Guillaume Beckers en Marie Elisabeth Essers.

Uit het tweede huwelijk:

8.         Marie UBAGHS, geb. 12-02-1813 te Maastricht.

Gehuwd op 14-09-1837 te Maastricht met Johannes van den Boogaart, geb. op 04-12-1808 te Lithoijen (Noord-Brabant) Lithoijen, en overleden op 30-10-1890 te Maastricht, zoon van Cornelis Joannes van den Boogaart en Theodora van Lent.

Kinderen:

(1) Cornelis Petrus Van den Boogaard, geb. op 11-08-1838 te Maastricht en overleden op 22-03-1918 aldaar.

(2) Joannes Van de Boogaard, geb. op 13-07-1840 te Maastricht.

(3) Maria Josephina Van de Boogaard, geb. op 20-01-1843 te Maastricht.

(4) Maria Elisabeth Van de Boogaard, geb. op 28-09-1845 te Maastricht.

(5) Maria Elisabeth Van de Boogaard, geb. op 14-03-1848 te Maastricht.

(6) Maria Catharina Hubertina Van den Boogaard, geb. op 31-07-1850 te Maastricht en overleden op 05-02-1880 aldaar. Trouwt op 30-05-1877 te Maastricht met Franciscus Xaverius Pelzer, Rijtuigmaker bij het regiment der infanterie, geb. op 04-05-1852 te Maastricht, zoon van Anton Pelzer en Anna Catharina Bastiaens.

(7) Matthias Van den Boogaard, geb. op 04-08-1852 te Maastricht.

(8) Joanna Barbara Van den Boogaard, geb. op 05-12-1853 te Maastricht.

(9) Maria Philipina Van den Boogaard, geb. op 05-09-1856 te Maastricht.

 

X.149   Henricus (Henri) UBAGHS, gedoopt (RK) op 15-02-1761 te Voerendaal (getuigen: Catharina Schellinx, Henricus Rhoen), en overleden op 01-07-1825 te Maastricht. Hij was Distilateur te Maastricht.

Gehuwd voor de kerk op 16-02-1794 te Maastricht met Maria Catharina PEPERS, geb. ca. 1771, en overleden op 20-07-1861 te Maastricht op 90-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Pepers en Cornelia Hessen.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Madeleine UBAGHS/UBACH, gedoopt op 17-11-1794 te Maastricht, overleden op 29-08-1865 te Luik. Overlijdensakte.

Gehuwd op 13-02-1828 te Tongeren (B) met Jan Gerrers, geb. op 23-11-1798 te Tongeren, overleden op 20-04-1868 te Luik, zoon van Jean Louis Gerrers en Jeanne van den Kaesbeck.

Kinderen:

(1) Bernard Leopold Gerrers. Trouwt op 20-08-1856 te Luik met Desiree Anne Baus, dochter van Pierre Baus en Gertrude Cantillon.

(2) Jean Louis Augustin Constantin Gerrers, geb. op 29-11-1828 te Tongeren, en overleden op 15-11-1900 te Luik.

(3) Virginia Elisabeth Gerrers, geb. ca. 1834, en overleden op 03-03-1836 te Venlo.

2.         Henricus Joannes Joseph (Jan Hendrik) UBAGHS, gedoopt op 01-09-1796 te Maastricht, overleden op 24-05-1884 te Gulpen. Beroep Apotheker.

Gehuwd op 09-11-1820 te Gulpen met Anna Josephina Smeets (getuigen Maria Magdalena Ubachs en Cornelius Smeets), geb. op 29-07-1799 te Gravenvoeren (B), en overleden op 03-01-1881 te Gulpen, dochter van Caspar Smeets en Gertrudis Smeets.

3.         Henricus Nicolaas UBAGHS geb. op 12-07-1798 te Maastricht (zie XI.217).

4.         Joannes Josephus UBAGHS, geb. op 28-12-1799 te Maastricht.

5.         Laurentius UBAGHS, geb. op 16-12-1801 te Maastricht (zie XI.221).

6.         Servatius UBAGHS, geb. op 27-12-1803 te Maastricht.

7.         Antoine UBAGHS, geb. op 15-03-1806 te Maastricht (zie XI.223).

8.         Johanna Barbara UBAGHS, geb. op 29-06-1808 te Maastricht, en overleden op 27-03-1888 te Maastricht.

Gehuwd op 25-11-1830 te Maastricht met Arnold Slootmaekers, geb. op 28-09-1803 te Lanaken-Smeermaas (B), overleden op 28-12-1871 te Maastricht, zoon van Michael Slootmaekers en Maria Catharina Weijermans.

Kinderen:

(1) Cornelia Catharina Slootmaekers, geb. op 15-09-1831 te Maastricht. Trouwt aldaar op 01-02-1854 met Gerardus Hubertus Jorissen, geb. op 03-11-1829 te Maastricht, zoon van Petrus Wilhelmus Ludovicus Jorissen en Anna Elisabeth Mulckens.

(2) Antonius Hubertus Slootmaekers, geb. op 26-05-1833 te Maastricht en overleden op 29-04-1908 te Maastricht. Trouwt op 24-09-1856 aldaar met Maria Joanna Peeters, geb. in 1818 te Luik, overleden in 1901 te Maastricht, dochter van Jan Peeters en Maria Catharina van den Bosch.

(3) Joannes Henricus Slootmaekers, geb. op 13-09-1835 te Maastricht, Glasblazer. Trouwt (1) op 01-05-1858 te Stolberg (D) met Wilhelmina Schönen, geb. op 13-05-1842 te Stolberg, dochter van Leonard Schoenen en Carolina Laschet. Trouwt (2) op 18-02-1870 te Utrecht met Maria Van Embien, geb. op 05-11-1841 te Utrecht.

(4) Hendrik Slootmaekers, geb. op 18-09-1837 te Maastricht en overleden op 30-12-1893 te Mechelen aan de Maas. Koffiehuishouder. Trouwt (1) op 10-12-1862 te Maastricht met Anje Reints Maria Starke, geb. op 25-11-1839 te Maastricht, en overleden op 15-06-1880 aldaar, dochter van Reint Starke en Catharina Engel. Trouwt (2) op 11-05-1887 te Maastricht met Maria Hubertina Sutherland, geb. op 18-11-1845 te St. Pieter, dochter van Martinus Sutherland en Maria Anna Kurvers.

(5) Anna Margaretha Slootmaekers, geb. op 20-02-1840 te Maastricht en overleden op 09-10-1845 aldaar.

(6) Maria Catharina Slootmaekers, geb. op 01-11-1841 te Maastricht en overleden op 14-10-1845 aldaar.

(7) Maria Anna Josephina Slootmaekers, geb. op 29-01-1844 te Maastricht, overleden in 1845 aldaar.

(8) Frederik Hendrik Slootmaekers, geb. op 28-02-1846 te Maastricht en overleden op 26-01-1897 te Utrecht. Trouwt op 29-06-1870 te Utrecht met Alberdina Elisabeth Hipke, geb. ca. 1847 te Utrecht en overleden in 1920 aldaar, dochter van David Hipke en Johanna van Leuverden.

(9) Maria Catharina Slootmaekers, geb. op 07-12-1848 te Maastricht. Trouwt aldaar op 02-02-1870 met Arnoldus Joannes Tilly, geb. in 1845 te Maastricht, overleden op 28-03-1913 aldaar, Porseleinwerker, zoon van Arnoldus Tilly en Catharina Josephina van Loo.

9.         Gerardus Hubertus UBAGHS, geb. op 13-07-1810 te Maastricht en overleden op 20-02-1820 aldaar op 9-jarige leeftijd.

10.       Jacobus Louis UBAGHS, geb. op 16-03-1812 te Maastricht (zie XI.229).

11.       Anna Elisabeth UBAGHS, geb. op 16-01-1814 te Maastricht en overleden aldaar op 24-04-1889. Geen partner vermeld bij overlijden.

 

X.151   Jacobus UBAGHS, gedoopt (RK) op 09-03-1763 te Voerendaal (getuigen: Jacobi Ubags, Gertrudis Beucken, Ulricus Senden) (ook 04-03-1763 gegeven), en overleden op 24-06-1841 te Voerendaal. Schoenmaker, Landbouwer.

Gehuwd op 01-11-1788 te Heerlen (getuigen: Anna Margaretha Ubachs, Wolter Ubachs), gehuwd voor de kerk op 18-11-1788 te Voerendaal (RK) met Anna Catharina UBAGHS, gedoopt (RK) op 15-02-1758 te Voerendaal (getuigen: Jacobi Hoen, Anna Lonis, Horius Senden), overleden op 07-07-1843 aldaar, dochter van Nicolaas Ubachs (IX.65) en Sibilla Stevens.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.         Cornelius UBAGHS, gedoopt (RK) op 22-08-1789 te Voerendaal (getuigen: Maria Sybilla Stevens, Cornelius Ubaghs).

2.         Anna Margaretha UBAGHS, gedoopt (RK) op 10-02-1791 te Voerendaal (getuigen: Margaretha Hupperichs, Woltherus Ubachs).

Gehuwd op 06-02-1816 te Voerendaal met Petrus Joseph Ossen (Essen), Wever, geb. op 05-12-1791 te Aachen (D), gedoopt op 05-12-1791 aldaar, zoon van Joannes Josephus Ossen en Maria Ida Herpesch.

Kinderen:

(1) Jean Joseph Ossen, geb. op 25-11-1816 te Simpelveld en overleden op 11-12-1816 aldaar.

(2) Carl Joseph Cornelus Ossen, geb. op 05-02-1819 te Arsbeck (D).

3.         Joanna Maria UBAGHS, gedoopt (RK) op 21-11-1792 te Voerendaal (getuigen: Joanna Maria Janssen, Cornelius Ubaghs).

4.         Anna Catharina UBAGHS, gedoopt op 13-12-1794, overleden op 06-03-1795 te Heerlen, 83 dagen oud.

5.         Mathias UBAGHS, geb. op 03-06-1796 te Heerlen, gedoopt (RK) op 05-06-1796 te Heerlen (getuigen: Joannes Henricus Olmans, Helena Hamers, Mathias Ubags), overleden op 17-12-1858 te Voerendaal. Beroep Schaapsherder.

6.         Maria Gertruda UBAGHS, gedoopt op 05-10-1798, overleden op 22-09-1860 te Ubachsberg.

Gehuwd op 25-04-1829 te Voerendaal met Johannes Fredericus Murrens (Muijrers), geb. op 15-10-1802 te Voerendaal en overleden op 19-03-1864 aldaar, zoon van Jan Willem Murrers en Maria Margaretha Packbier.

Kinderen:

(1) Jan Jacob Muijrers, geb. op 15-03-1830 te Voerendaal. Trouwt op 08-05-1862 te Gulpen met Anna Catharina Huijnen, geb. op 18-07-1835 te Gulpen, dochter van Jan Hendrik Huijnen en Anna Catharina Leclercq.

(2) Jan Jozef Muijrers, geb. op 27-10-1831 te Voerendaal. Trouwt op 03-11-1859 te Wittem met Elisabeth Beckers, geb. op 27-08-1833 aldaar, dochter van Thomas Beckers en Maria Barbara Leegers.

(3) Jeanne Marie Muijrers, geb. op 25-01-1834 en overleden op 28-03-1834 te Voerendaal.

(4) Jeanne Marie Muijrers, geb. op 28-05-1835 en overleden op 23-06-1835 te Voerendaal.

(5) Jan Mathijs Muijrers, geb. op 10-01-1837 te Voerendaal en overleden op 20-11-1888 te Wijlre. Trouwt op 24-01-1861 te Voerendaal met Elisabeth Voncken, geb. op 06-02-1833 te Wijlre, en overleden op 17-07-1897 aldaar, dochter van Frans Voncken en Anna Maria Bisschops.

(6) Maria Gertrud Muijrers, geb. op 10-05-1839 en overleden op 02-12-1840 te Voerendaal.

(7) Peter Joseph Muijrers, geb. op 29-03-1841 en overleden op 23-02-1842 te Voerendaal.

7.         Joannes Wilhelmus UBAGHS, gedoopt op 23-07-1801 te Heerlen, overleden op 15-04-1804 te Heerlen op 2-jarige leeftijd, als Guillaume Ubachs vermeld in Heerlens geboorteregister.

 

X.153   Cornelius UBAGHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 13-01-1766 te Voerendaal (getuigen: Cornely Moonen, Helena Hupperts, Ulricus Senden), overleden op 04-08-1819 te Klimmen (Ternaar). Pachter van Douvenrade.

Ondertrouwd op 15-01-1794 te Heerlen (getuigen: Maria Elisabeth Aelmans, Cornelius Ubachs), gehuwd voor de kerk op 02-03-1794 te Voerendaal (RK) (getuigen: Joannes Wilhelmus Ubaghs, Helena Aelmans) met Maria Elisabeth AELMANS (Olmans), geb. in 1767 te Heerlen, overleden op 11-07-1822 te Voerendaal, dochter van Mattheus Aelmans en Maria Scheren.

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes Mathias UBAGHS, gedoopt (RK) op 27-12-1794 te Voerendaal (getuigen: Margaretha Hopperichs, Mathias Aelmans), overleden op 17-01-1815 te Schin op Geul op 20-jarige leeftijd.

2.         Joannes Wilhelmus UBAGHS gedoopt op 15-02-1797 te Heerlen (zie XI.243).

3.         Anna Catharina UBAGHS, geb op 13-12-1798 te Heerlen.

4.         Joannes Leonardus UBAGHS, geb. op 04-04-1800 te Voerendaal (zie XI.246).

5.         Joannes Joseph UBAGHS, geb. op 01-05-1803 te Heerlen. Ook opgegeven 31-05-1803; als Franse datum 12 prairial XI, wat overeen zou komen met 01-06-1803.

6.         Maria Gertruda UBAGHS, geb. op 05-08-1805 te Heerlen en overleden op 09-10-1811 te Schin op Geul (Walem), op 6-jarige leeftijd.

7.         Joannes Petrus UBAGHS, geb. op 01-05-1808 te Heerlen (zie XI.250).

 

X.156   Joannes Wilhelmus UBAGHS, gedoopt (RK) op 04-09-1769 te Voerendaal (getuigen: Barbara Lintjens, Wilhelmus Mertens) en overleden op 18-04-1844 te Voerendaal.

Gehuwd voor de kerk op 08-01-1797 te Valkenburg (RK) met Maria Gertrudis VOLDERS, gedoopt op 09-04-1773 te Valkenburg, overleden op 29-06-1861 te Voerendaal, dochter van Jan Volders en Anna Maria Nelissen.

Uit dit huwelijk:

1.         Caspar UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 07-09-1797 te Oud-Valkenburg (zie XI.253).

2.         Joanna Maria UBACHS, overleden op 11-10-1836 te Simpelveld op 46-jarige leeftijd (Genlias, mogelijk fout ?).

Gehuwd met Johannes Leonard Haenbeukers/Hanbuckers, gedoopt op 03-03-1787 te Simpelveld (getuigen Joannes Leonardus Vinken en Joanna Maria Prickaerts) en overleden op 23-06-1870 te Simpelveld, zoon van Jan Willem Haambukers en Maria Ida Gronds.

Kinderen:

(1) Maria Gertrudis Hanbuckers, geb. op 07-07-1823 te Simpelveld, en overleden op 12-05-1824 aldaar.

(2) Maria Ida Hubertina Hanbuckers, geb. op 14-07-1825 te Simpelveld.

(3) Caspar Hanbuckers, geb. op 21-06-1828 te Simpelveld, overleden op 12-01-1916 te Wittem (Trintelen). Trouwt op 22-11-1866 te Wittem met Maria Josepha Thissen, geb. op 11-05-1837 te Wittem (Eperheijde), dochter van Johan Thissen en Maria Louisa Schins.

(4) Martinus Josephus Hanbuckers, geb. op 01-01-1831 te Simpelveld, en overleden op 27-04-1835 aldaar.

(5) Peter Joseph Hambuckers, geb. op 27-10-1833 te Simpelveld, en overleden op 20-11-1833 aldaar.

(6) Nicolas Joseph Hambuckers, geb. op 16-04-1835 te Simpelveld, en overleden op 31-12-1837 te Voerendaal.

3.         Maria Elisabeth (Lisette) UBAGHS, geb. op 27-09-1802 te Voerendaal en overleden op 06-10-1837 aldaar.

4.         Anna Margaretha UBAGHS, geb. op 01-04-1805 te Voerendaal, overleden op 28-01-1806 te Voerendaal, 302 dagen oud.

5.         Maria Josephina UBAGHS, geb. op 24-09-1806 te Voerendaal en overleden op 27-01-1878 aldaar.

Gehuwd op 30-09-1830 te Simpelveld met Jan Nicolaas Prevot, geb. op 22-05-1802 te Wassum, en overleden op 12-04-1870 te Voerendaal, zoon van Joan Baptist Prevot en Maria Mechtilda Beckers.

Kinderen:

(1) Maria Mechtildis Prevot, geb. op 24-09-1831 te Simpelveld en overleden op 04-09-1888 aldaar. Er is waarschijnlijk sprake van twee zussen Maria Mechtildis Prevot, waarvan een is overleden op 21-04-1835 op leeftijd van 4 jaar.

(2) Maria Gertrud Prevot, geb. op 01-04-1834 te Simpelveld en overleden op 07-10-1910 te Houthem. Trouwt op 25-04-1860 te Schin-op-Geul met Joannes Habets, geb. 07-02-1831 te Wijnandsrade, zoon van Jan Jozef Habets en Anna Maria Geelen.

(3) Gasper Hubert Prevo, geb. op 02-11-1836 en overleden op 27-09-1837 te Voerendaal.

(4) Johannes Leonard Prevot, geb. op 16-11-1838 te Simpelveld, en overleden op 09-01-1895 te Wijnandsrade. Trouwt op 15-10-1869 te Heerlen met Maria Philomena Eggen, geb. op 02-09-1843 te Wijnandsrade en overleden op 25-05-1932 te Eijgelshoven, dochter van Gerard Eggen en Catharina Latten.

(5) Franciscus Prevot, geb. op 19-02-1845 te Simpelveld en overleden op 29-05-1872 te Voerendaal.

(6) Maria Josepha Prevot, geb. te Simpelveld en overleden op 18-01-1933 te Houthem op 91-jarige leeftijd. Trouwt op 08-04-1872 te Valkenburg met Jan Hubert Pluijmen, geb.op 06-07-1842 te Houthem, zoon van Jan Willem Pluijmen en Maria Catharina Reijnders.

6.         Maria Anna UBAGHS, gedoopt (RK) op 02-02-1810 te Eijs (getuigen: Joannes Petrus van Wersch, Wilhelmus Jongen, Anna Elisabetha Hollandts), en overleden op 13-11-1825 te Simpelveld, op 15-jarige leeftijd.

 

X.160   Mathias UBAGHS, gedoopt (RK) op 05-02-1773 te Voerendaal (getuigen: Helena Lintjens, Nicolai Ubaghs), overleden op 22-03-1836 te Voerendaal. Dagloner.

Gehuwd op 19-11-1801 te Cadier en Keer met Brigitta LARDENOIS, gedoopt (RK) op 27-01-1779 te Noorbeek (getuigen: Joanna Maria Muneken, Bernardus Mathias Randaxh), en overleden op 11-12-1859 te Voerendaal op, dochter van Thomas Lardenois en Maria Henssen.

Uit dit huwelijk:

1.         Mathias UBAGHS, geb. 00-01-1802, overleden op 01-03-1822 te Voerendaal. Hij was Dagloner en bleef ongehuwd.

2.         Jacobus UBAGHS, geb. op 18-10-1804 te Voerendaal (zie XI.261).

3.         Anna Margaretha UBAGHS, geb. op 31-10-1806 te Voerendaal, overleden op 13-11-1807 te Voerendaal op 1-jarige leeftijd.

4.         Cornelis UBAGHS, geb. op 22-08-1808 te Voerendaal.

5.         Petrus Joseph UBAGHS, geb. op 11-11-1810 te Voerendaal (zie XI.265).

6.         Joannes Wilhelmus UBAGHS, geb. op 01-03-1813 te Voerendaal, overleden op 06-03-1813 te Voerendaal, 4 dagen oud.

7.         Joannes Jacobus UBAGHS, geb. op 08-07-1815 te Voerendaal (zie XI.268).

8.         Joannes Nicolaas UBAGHS, geb. op 10-05-1817 te Voerendaal (zie XI.269).

9.         Joannes Wilhelmus UBAGHS, geb. op 24-07-1819 te Voerendaal.

Gehuwd op 02-02-1859 te Luik met Marie Mechtilde Schepers, dochter van Pierre Schepers en Marie Helene Schreurs.

10.        Lambertus Louis UBAGS, geb. op 15-04-1821 te Voerendaal (zie XI.271).

 

X.164  Arnoldus (Arnaud) UBACHS (Eubaegs), geb. op 12-01-1743 te Bunde.

Gehuwd op 05-10-1779 te Merkstein (D) met Anna Gertrudis PLOUM, gedoopt op 03-05-1752 te Merkstein (getuigen Johanna Maria Ploum en Johannes Mathias Mertelers), dochter van Joannes Leonardus Ploum en Petronella Bodelier.

Kinderen:

1.         Johannes Petrus UBAGHS, gedoopt op 08-04-1779 te St Willibrord-Merkstein.

2.         Christianus UBAGHS, geb. op 09-12-1780 te Merkstein (D) (getuigen Anna Mechtildis Ubaghs, Christianus Ploum, Anna Gertrudis Brull), overleden op 08-03-1824 te Kerkrade. De doopgetuige Anna Mechtildis Ubaghs overlijdt op 04-02-1781 te Merkstein.

Gehuwd met Anna Barbara Peters. Waarschijnlijk: Geb. op 01-08-1794 te Merkstein, dochter van Joannes Petrus Peters en Maria Anna Koenigs.

3.         Petronella UBAGHS, gedoopt op 03-03-1783 te Merkstein (D) (getuigen Nicolaus Josephus Coenen en Petronella Bodeliers), overleden op 07-06-1867 te Amsterdam.

Gehuwd op 02-08-1812 te Amsterdam met Joannes Josephus Claue, geb. ca. 1776 te Düsseldorf, Muzikant, zoon van Heinrich Claue en Anna Catharine Herschman. Huwelijksakte.

Kind:

(1) Anna Geertruy Claue, geb. op 09-06-1813 te Amsterdam. Trouwt met Barthelomeus Cornelius Lucas. Kind Johan Frederik Lucas te Amsterdam in 1842.

Gehuwd (2) met Johan Friedrich Wilhelm Ducker.

4.         Joanna Catharina (Anna) UBAGHS, geb. op 15-10-1785 te Merkstein (D) (getuigen Joanna Catharina Horbach, Joannes Emondts), overleden op 04-01-1869 te Kerkrade.

Gehuwd met Mathijs Schutz, overleden voor 1869.

5.         Franciscus Hubertus (Franz) UBACHS, geb. op 29-01-1788 te Merkstein (D) (zie XI.273).

6.         Johan Herman UBAGHS, geb. op 30-09-1789 te Merkstein (zie XI.274).

7.         Petrus Josephus UBAGHS, geb. op 09-11-1792 te Merkstein (zie XI.275).

8.         Joanna Maria UBAGHS, geb. op 23-10-1795 te Merkstein (getuigen Joanna Maria Paafen en Petrus Josephus Ackens).

 

X.166  Jean UBACHS (UBAGS), geb. en gedoopt op 13-01-1746 te Bunde (getuigen: Loes N.N., Maria Dortant verv. door Leonardus Bartholomeus), en overleden aldaar op 06-03-1826.

Gehuwd (1) op 25-11-1771 te Schin op Geul met Jeanne Marie LINCKENS (ook Anne Marie, Johanna en Limkens), gedoopt op 02-02-1748 te Schin op Geul, en overleden op 18-01-1784 te Bunde, dochter van Joannes Linckens en Johanna Marie Duijsens.

Uit het eerste huwelijk (zie ook UGenealogie P. LinckensU):

1.         Anne Marie UBAGS/UBACHS, geb. op 27-02-1772 te Schin op Geul en overleden op 10-12-1834 te Bunde (zie XI.276).

2.         Jean Hubert UBACHS, geb. op 16-01-1774 en overleden op 17-06-1828 te Geulle (zie XI.277).

3.         Theodore UBAGS (UBACHS), geb. op 11-11-1776 te Bunde (zie XI.278).

4.         Jean UBACHS, gedoopt op 11-02-1779 te Bunde (getuigen Joannes Penders, Maria Duisings en verv. Cornelia Conings) en overleden op 02-09-1781 aldaar.

5.         Corneille UBACHS, geb. op 09-08-1781 te Bunde (getuigen Maria Agnes Penders en Cornelius Linckens).

6.         Jean UBACHS, geb. op 04-01-1784 te Bunde en overleden op 20-01-1784 aldaar.

Gehuwd (2) op 27-09-1784 te Meerssen met Jeanne Marie GEWISSEN (Thewissen) (ook in Heerlen geregistreerd op 11-09-1784), gedoopt (RK) op 22-11-1759 te Brunssum (getuigen: Joannes Severens, Joanna Maria Dirckx), en overleden op 21-08-1830 te Bunde. Dochter van Jacobus Thewissen en Maria Halmans.

Hier volgen we de Kreutzkamp genealogie.

Uit het tweede huwelijk:

7.         Jean Jacques UBACHS, geb. 28-06-1785 te Bunde.

8.         Jean (Johannes) UBACHS, gedoopt op 01-05-1786 te Bunde en overleden op 07-06-1786 aldaar.

9.         Jacques UBACHS, gedoopt op 01-05-1786 te Bunde en overleden op 07-05-1786 aldaar.

10.        Marie Elisabeth UBACHS, geb. op 25-06-1787 te Bunde, overleden op 25-10-1818 aldaar.

Gehuwd op 18-11-1810 te Bunde met Sebastien Tribulet (kerk 19-11-1810 aldaar, getuigen Ida Tribulet en Theodorus Ubags), geb. op 14-12-1784 te Maastricht, en overleden op 08-07-1851 te Meerssen, zoon van Lambert Tribelet en Anne Marie Sterkmans. Trouwt als weduwnaar op 18-02-1822 met Maria Elisabeth Teeuwse uit Zevenbergen (NB), en op 19-11-1832 met Anna Maria Klinkenberg uit Meerssen.

Kinderen:

(1) Jean Tribulet, geb. op 02-05-1811 te Maastricht, overleden op 06-06-1840 te Meerssen.

(2) Andre Tribulet, geb. op 09-09-1813 te Maastricht en overleden op 03-12-1872 te Geulle. Trouwt op 23-10-1848 te Geulle met Maria Catharina Ramaekers, geb. op 28-10-1812 te Geulle, overleden op 17-01-1892 aldaar, dochter van Mathijs Ramaekers en Catharina Elizabetha Dolders.

(3) Andres Tribelet, geb. op 17-08-1816 te Bunde.

(4) Gille Tribilet, overleden op 07-02-1818 te Bunde op 18(?)-jarige leeftijd.

11.        Servais UBACHS, gedoopt op 20-03-1790 te Bunde en overleden op 23-03-1790 aldaar.

12.        Anne Catherine UBACHS, geb. op 13-05-1791 te Bunde en overleden op 15-05-1791 aldaar.

13.        Agnes UBACHS, geb. op 03-01-1793 te Bunde, en overleden op 25-01-1873 te Geulle.

Gehuwd op 11-10-1827 te Geulle met Cornelis Bours, geb. op 09-01-1797 te Geulle en overleden aldaar op 21-01-1869, zoon van Cornelis Bours en Catharina Maassen.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Bours, geb. ca. 1830, overleden op 03-11-1834 te Geulle, op 4 jarige leeftijd.

(2) Joannes Bours, geb. ca. 1831, overleden op 10-11-1834 te Geulle, op 3-jarige leeftijd.

14.        Nn UBACHS, levenloos geboren op 24-11-1794 te Bunde.

15.        Jeanne Gertrude UBACHS, geb. op 24-05-1796 te Bunde en overleden op 14-06-1869 aldaar op 73-jarige leeftijd.

16.        Martin UBACHS, geb. op 05-06-1799 te Bunde.

 

 

Generatie XI

 

 

XI.8    Joannes (Jan) UBACHS, gedoopt (RK) op 28-10-1784 te Halsteren (getuigen Laurentius Huibreghs en Elisabetha Aarts), en overleden op 12-01-1858 aldaar. Beroep Metselaar.

Gehuwd op 05-10-1820 te Halsteren met Catharina CORNELISSEN, geb. te Bergen op Zoom, dochter van Hendrik Cornelissen en Joanna van Eekeren.

Kinderen:

1.         Johanna Maria UBACHS, geb. op 04-03-1822 te Halsteren (getuigen Martinus van Kaam en Adrianus de Koning) en overleden op 24-08-1909 aldaar.

Gehuwd op 24-01-1844 te Halsteren met Petrus de Vos, geb. op 26-03-1822 aldaar, en overleden ca. 1890 aldaar, zoon van Lambertus de Vos en Francisca van Osta. Hij was verver.

Kinderen (Er zijn nog kinderen geboren op 15-02-1847, 05-07-1849, 29-10-1852, 27-02-1855, 16-06-1856, 29-07-1857, 30-10-1858, 09-09-1860 en):

(1) Catharina Johanna de Vos, geb. op 25-11-1844 te Halsteren. Trouwt op 05-05-1871 aldaar met Adrianus Schoutens, geb. op 27-11-1838 aldaar, Schoenmaker, zoon van Cornelis Schoutens en Maria Stroes.

(2) Francisca Philomena de Vos, geb. op 12-01-1846 te Halsteren. Trouwt op 15-05-1872 aldaar met Martinus van den Bergh, geb. in 1831 aldaar, zoon van Cornelis van den Bergh en Susanna Mastboom.

(3) Helena de Vos, geb. te Halsteren. Trouwt op 02-06-1880 aldaar met Ludovicus Johannes Schoutens, geb. aldaar, zoon van Johannes Schoutens en Huberta Cornelia van Loon.

(4) Jacobus de Vos, geb. op 14-06-1848 te Halsteren.

(5) Johannes Henrikus de Vos, geb. op 12-08-1850 te Halsteren.

(6) Johannes de Vos, geb. op 18-12-1853 te Halsteren, en overleden op 14-03-1931 aldaar. Trouwt (1) op 25-04-1883 aldaar met Johanna Francisca Verswijveren, geb. op 27-05-1852 aldaar, en overleden op 11-06-1903 te Halsteren, dochter van Josephus Verswijveren en Petronella van Geel. Trouwt (2) op 26-05-1904 te Oud-Vossemeer (Zeeland) met Anna Maria Elisabeth Depondt, geb. op 12-03-1860 te Vossemeer, overleden op 04-02-1939 te Halsteren, dochter van Franciscus Ferdinandus Depondt en Hendrika Maria Vlekke. Hij was herbergier.

(7) Lambertus de Vos.

(8) Adrianus Johannes de Vos, geb. op 14-01-1862 te Halsteren.

2.         Henricus UBACHS, geb. op 29-12-1823 te Halsteren (getuigen Marijn Schuurbiers en Poulus van Wezel).

 

XI.12   Maria Anna UBAGS, geb. ca. 1778, overleden op 14-04-1864 te Meerssen-Rothem. Waarschijnlijk:

Kind:

1.         Petronelle UBACHS, geb. op 22-11-1807 te Meerssen, overleden op 10-02-1833 aldaar op 24-jarige leeftijd. Geen vader vermeld.

 

XI.13   Margaretha UBAGS, gedoopt (RK) op 16-01-1795 te Meerssen, en overleden na 1819 (Memorie van successie van vader).

Er is een Genlias-vermelding Margaretha UBACHS, overleden op 05-12-1826 te Meerssen. Zij zou de moeder zijn van Barbara Ubachs, geb. op 29-02-1825 te Meerssen-Rothem en overleden aldaar op 28-10-1902. Bij de moeder van Barbara staat N.N. In de UGenealogie Heijnens en BessemsU wordt deze moeder Margaretha ook gekoppeld aan dochter Barbara, nu vermeld als Barbara UBAGS, geb. Meerssen op 29-01-1825. We volgen deze interpretaties.

1.         Barbara UBAGS, geb. op 29-02-1825 te Meerssen-Rothem, overleden te Meerssen op 28-10-1902. Zij was dagloonster, landbouwster.

Getrouwd 31-03-1853 te Meerssen Jan (Johannes) Heijnens, zoon van Catharina Heijnens, (geb. en gedoopt te Meerssen op 10-02-1827), daglooner, werkman, landbouwer, overleden te Meerssen op 05-01-1894.

Kinderen:

(1) Marie (Maria Cornelia) Heijnens, geb. Meerssen op 11-05-1854, en overleden aldaar op 07-05-1935. Trouwt te Meerssen op 20-05-1882 met Gregorius (Joris) Guillaume, zoon van Guillaume Guillaume en Elisabeth Weusten, geb. te Houthem op 02-05-1854, Schrijnwerker, Rademaker, overleden voor 07-04-1935, begraven te Meerssen.

(2) Louis Heijnens, geb. en gedoopt te Meerssen op 22-01-1856, schoolmeester, hoofdonderwijzer, overleden op 01-09-1932, begraven te Eijsden. Trouwt op 12-08-1885 te Eijsden met Maria Theresia Lambert, geb. op 20-02-1862 te Eijsden, overleden op 24-01-1893, en begraven aldaar, dochter van Willem (Wilhelmus) Lambert en Anna Maria Piters.

(3) Jan (Johannes Hubertus) Heijnens, geb. en gedoopt te Meerssen op 21-06-1857, Brievenbesteller, overleden te Meerssen op 29-04-1898, begr. Meerssen. Trouwt te Hulsberg op 10-11-1881 met Angelina (Maria Angelina) Knubben, geb. te Hulsberg op 26-05-1859, overleden op 09-12-1904 te Meerssen, huishoudster, dochter van Pieter (Jan Peter) Knubben en Anna Catherina Liedekerken.

(4) Wilhelmus Heijnens, geb. en gedoopt te Meerssen op 15-09-1858, overleden aldaar op 02-03-1864.

(5) Josephina (Maria Josephina) Heijnens, geb. en gedoopt te Meerssen op 10-02-1860, en overleden op 28-10-1944 te Meerssen. Trouwt te Meerssen op 04-06-1898 met Johannes Hendrikus Stevens, zoon van Gerard (Gerardus) Stevens en Maria Mechtildis Coumans, geb. te Ulestraten op 02-02-1860, schoenmaker, overleden te Meerssen op 23-09-1945.

(6) Anna (Maria Anna) Heinens, geb. en gedoopt te Meerssen op 05-12-1861, Naaister, overleden aldaar op 26-09-1946. Trouwt te Meerssen op 23-04-1904 met Franciscus Quax, zoon van Pieter Quax en Anna Mechtild (Anna Mechtildis) Huntjens, geb. te Meerssen op 07-03-1873, Landbouwer, papiermaker, overleden te Meerssen op 09-05-1939, en begraven aldaar.

(7) Hub (Johannes Hubertus) Heijnens, geb. te Meerssen op 04-05-1864, Kleermaker, overleden aldaar op 18-05-1943. Trouwt te Meerssen op 23-05-1896 met Maria (Maria Hubertina) Notermans, dochter van Pieter (Johannes Petrus) Notermans en Maria Elisabeth Leunissen, geb. te Ulestraten op 02-12-1866, dienstmeid, overleden te Meerssen op 17-01-1942, en begraven aldaar.

(8) Mathieu (Johannes Mathijs) Heijnens, geb. en gedoopt te Meerssen op 22-03-1866, Onderwijzer, letterkundige, overleden te Meerssen op 04-08-1949. Trouwt te Borgharen op 30-06-1900 met Maria Christina van Sintfiet, dochter van Petrus Anselmus van Sintfiet en Maria Joanna Stevens, geb. te Borgharen op 17-11-1878, overleden te Borgharen op 20-09-1911.

(9) Ludovicus Josephus Heijnens, geb. en gedoopt te Meerssen op 29-11-1869, en overleden aldaar op 02-05-1872.

(10) Maria Francisca Heijnens, geb. en gedoopt te Meerssen op 14-03-1872, overleden te Maastricht op 03-09-1928. Trouwt te Eijsden op 18-04-1898 met Mathijs Hubert Jeukens, zoon van Jacob Hubert Jeukens en Lucia Wolfs, geb. te Eijsden op 03-12-1870, Landbouwer, fruithandelaar, overleden te Eijsden op 27-05-1951, begraven te Eijsden-Breust.

 

XI.14   Christiaan UBACHS, geb. op 10-09-1798 te Meerssen, gedoopt (RK) op de volgende dag, en overleden op 12-07-1862 aldaar.

Gehuwd op 05-11-1831 met Maria Julia Leopoldina BECKERS, geb. op 15-11-1812 te Meerssen, en overleden op 01-04-1852 te Meerssen, dochter van Laurens Beckers en Barbara Durant.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem Hubertus UBAGS, geb. op 11-02-1833 te Meersen en overleden op 26-05-1833 aldaar.

2.         Petronella UBACHS, geb. op 04-01-1834 te Meerssen (zie XII.4).

3.         Maria Barbara UBACHS, geb. op 03-09-1835 te Meerssen en overleden op 08-03-1917.

Gehuwd op 16-06-1856 aldaar met Ludovicus Hanssen, geb. op 09-03-1834 te Meerssen en overleden op 26-09-1889 aldaar, zoon van Leonard Hanssen en Catharina Beckers.

Kinderen:

(1) Johannes Leonardus Hanssen, geb. op 01-09-1857 te Meerssen, en overleden op 15-02-1938 aldaar, Spoorbeamte. Trouwt op 26-02-1881 aldaar met Maria Anna Rokx, geb. op 05-05-1861 te Meerssen, overleden op 01-08-1930 aldaar, dochter van Wijnandus Rokx en Maria Anna Hansen.

(2) Maria Catharina Hanssen, geb. op 25-05-1859 te Meerssen en overleden op 08-01-1925 aldaar. Trouwt op 19-04-1884 aldaar met Caspar Rokx, geb op 08-06-1863 te Rothem-Meerssen, zoon van Wijnandus Rokx en Maria Anna Hansen.

(3) Maria Hubertina Hanssen, geb. op 22-02-1861 te Meerssen, overleden op 07-07-1886 aldaar. Trouwt op 18-06-1881 aldaar met Hendrik Weusten, geb. op 27-05-1851 te Meerssen, Bouwersknecht, zoon van Mathijs Weusten en Johanna Catharina Eijmaal.

(4) Cornelia Hanssen, geb. op 26-10-1862 te Meerssen, en overleden op 06-12-1862 aldaar.

(5) Anna Maria Hanssen, geb. op 22-01-1864 te Meerssen, Dagloonster. Trouwt op 28-08-1884 aldaar met Joannes Willem Bosch, geb. op 14-08-1858 te Houthem, overleden op 17-06-1927 te Meerssen, Werkman en spoorwachter, zoon van Thomas Bosch en Maria Hollenders.

(6) Maria Josephina Hanssen, geb. op 14-12-1865 te Meerssen, en overleden op 03-12-1870 aldaar.

(7) Maria Philomena Hanssen, geb. op 02-06-1868 te Meerssen, Dagloonster, Cafehoudster, overleden op 08-01-1925 aldaar. Trouwt op 02-04-1891 aldaar met Pieter Joseph Hermans, geb. op 14-04-1865 te Meerssen, zoon van Gerardus Hermans en Maria Boosten.

(8) Maria Paulina Hanssen, geb. op 30-05-1870 te Meerssen, overleden op 31-08-1949 aldaar. Trouwt op 21-08-1891 te Meerssen met Pieter Hubertus Ploemen, geb. op 24-03-1865 te Bunde, overleden op 11-03-1950 te Meerssen, zoon van Jan Ploemen en Maria Elisabeth Cabo.

(9) Maria Francisca Heijnens, geb. op 14-03-1872 te Meerssen. Troutw op 18-04-1898nte Eijsden met Mathijs Hubert Keukens, geb. op 03-12-1870 te Eijsden, overleden op 27-05-9151 aldaar, zoon van Jacon Hubert Jeukens en Lucia Wolfs.

(9) Christiaan Hubert Hanssen, geb. op 04-05-1873 te Meerssen en overleden aldaar op 12-11-1924. Trouwt op 18-08-1894 te Meerssen met Maria Vossen, geb. op 25-12-1875 aldaar, dochter van Wilhelmus Vossen en Maria Gertrudis Mulkens.

(10) Leonardus Ludovicus Hanssen, geb. op 18-02-1876 te Meerssen en overleden aldaar op 24-05-1902. Trouwt op 31-08-1901 aldaar met Maria Elisabeth Last, geb. op 02-11-1873 te Ulestraten, overleden op 02-07-1905 te Meerssen, dochter van Johannes Hubertus Last en Anna Adriaans.

(11) Theresia Barbara Hanssen, geb. op 27-07-1877 te Meerssen.

4.         Johannes (Jan) UBACHS, geb. 28-02-1838 te Meerssen-Rothem (zie XII.5).

5.         Christiaan (Kristiaan) UBACHS, geb. 12-10-1839 te Meerssen (zie XII.7).

6.         Josephina UBAGS, geb. op 22-05-1841 te Meerssen.

7.         Willem UBACHS/UBAGS, geb. op 28-09-1843 te Meerssen (zie XII.8).

8.         Laurens UBAGS, geb. op 25-01-1845 te Meerssen (zie XII.11).

9.         Maria Anna UBACHS, geb. op 22-11-1846 te Meerssen.

Gehuwd op 14-04-1877 te Meerssen met Johannes Hubertus Wijckmans geb. op 15-04-1853 en overleden op 06-09-1889 aldaar, zoon van Martinus Wijkmans en Elisabeth Haagmans.

Kinderen:

(1) Anna Hubertina Wijckmans, geb. op 19-08-1878 te Meerssen en overleden op 19-12-1916 te Amstenrade. Trouwt op 03-04-1902 te Oud-Valkenburg met Gerardus Landers, geb. te Obbicht, zoon van Johannes Landers en Anna Gertrudis Peters.

(2) Johannes Hubertus Wijckmans, geb. op 10-05-1880 te Meerssen, overleden aldaar op 19-02-1885.

(3) Anna Josephina Wijckmans, geb. op 28-03-1882 te Meerssen, overleden op 09-05-1883 aldaar.

(4) Mathieu Wijckmans, geb. op 15-12-1883 te Meerssen en overleden op 09-10-1942 te Bunde. Trouwt op 05-10-1911 te Oud-Valkenburg met Maria Catharina Notten, geb. op 25-02-1884 te Bunde, dochter van Pieter Notten en Anna Maria Barbara Slangen.

(5) Laurens Wijckmans, geb. op 04-03-1886 te Meerssen. Trouwt op 06-06-1912 te Vaals met Hubertine Zinken, geb. te Gemmenich, dochter van Hubert Zinken en Josephine Quadvlieg.

(6) Hendrik Wijckmans, geb. op 12-11-1887 te Meerssen, overleden op 11-01-1891 aldaar.

(7) N.N. Wijckmans, levenloos geb. op 29-03-1890 te Meerssen.

10.        Maria UBAGS, geb. op 17-03-1849 te Meerssen.

11.        Hubertina UBAGS, geb. op 21-06-1851 te Meerssen en overleden aldaar op 18-05-1852, 10 maanden oud.

 

XI.16    Jean Pierre UBAGHS, geb. op 23-03-1783 te Maastricht en overleden op 29-09-1836 te Antwerpen.

Eerst werkte hij in Rotterdam als drukker geassocieerd met ene Van der Meulen. Van hun persen kwam voornamelijk handelsdrukwerk, maar zoals zij in een advertentie op 7 juni 1817 in de Rotterdamse Courant aankondigden, ook bereid tot prentdrukwerk. Het werk van de drukker Ubaghs-VanderMeulen wordt genoemd in de Arnhemse Courant van 13-11-1817. Later, vanaf 1818 was zijn drukkerij gevestigd te Antwerpen. In Antwerpen drukte Ubaghs prenten van de bekende schilder Mathieu Ignace Van Bree. Hij wordt op genoemd in de geschiedenis van de steendruk. Overlijdensakte.

Gehuwd op 01-05-1807 te Maastricht met Marie Gertrude Elisabeth PLOEM, geb. op 24-07-1789 te Maastricht, dochter van Jean Henri Ploem (griffier rechtbank) en Marie Elisabeth Blijvoet.

Kinderen:

1.         Jean Charles Henri Hubert UBAGHS, geb. op 19-01-1808 te Maastricht, overleden op 15-04-1808 aldaar, 3 maanden oud.

2.         Jean Leonard Hubert UBAGHS, geb. op 15-02-1809 te Maastricht (zie XII.14).

3.         Jean Henri Hubert UBAGHS, geb. op 01-06-1826 te Luik (zie XII.15).

 

XI.17   Leonard Antoine UBAGHS, geb. op 16-01-1785 te Maastricht (ook 17-01-1785 vermeld), overleden voor 1847.

Hij was Koopman en Grondeigenaar. Uit: de Maasgouw 14-02-1885; Eenige levensbijzonderheden van beambten aan de Centrale Administratie te Maastricht naar hunne eigen opgaven. Medegedeeld door A. Flament. Leonard Antoine Ubaghs, vroeger student , aangenomen als surnumeraire bij de Administratie den 27 Fructidor an 8 (14 september 1800).

Gehuwd op 15-02-1819 te Roermond met Marie Catherine SCHIESSER (Schieffer), gedoopt op 11-11-1784 te Roermond, overleden op 07-12-1846 te Maastricht, dochter van Henri Joseph Schiesser en Marie Josephine Van Wijlick.

Kinderen:

1.         Anna Maria Hubertina Josephina UBAGHS, geb. op 10-11-1820 te Maastricht, en overleden ca. 1900 te Maastricht (register), ook Vilvoorde genoemd. Ongehuwd.

2.         Maria Hubertina Hendrica Josepha UBAGHS, geb. op 10-11-1822 te Maastricht.

Getrouwd (1) op 25-05-1847 te Maastricht met Joannes Petrus Georgius Schols, geb. op 02-06-1819 te Maastricht en overleden op 23-03-1854 aldaar, zoon van Petrus Gillis Schols en Maria Margaretha Hustinx. Hij was Juwelier, Goudsmid, en Koopman in wijnen. Woonachtig 1849 te Pieterstraat 535, Maastricht.

Kinderen:

(1) Leonardus Petrus Hubertus Schols, geb. op 10-04-1848 te Maastricht en overleden op 27-07-1902 te Maastricht. Hij was Doctor genees-heel en verloskunde te Luik (B), en Arts te Amsterdam. Trouwt op 05-05-1874 te Maastricht met Maria Hubertine Victorine Nijst, geb. op 14-03-1853 te Maastricht en overleden op 12-07-1889 te Rosmalen, dochter van Petrus Augustinus Nijst en Maria Catharina Hubertina Nollee.

(2) Charles Mathieu Schols, geb. op 28-03-1849 te Maastricht en overleden op 10-03-1897 te Delft. Hij studeerde aan de Polytechnische school in Delft en werd daar later hoogleraar in de landmeetkunde en de geodesie, na eerst op de Koninklijke Militaire Academie te Breda gedoceerd te hebben. In Maastricht is een straat naar hem vernoemd, de Prof. Scholsstraat. Verwijzing.

(3) Ferdinandus Hubertus Josephus Schols, geb. op 06-03-1853 te Maastricht, overleden op 05-04-1900 te Maastricht. Ongehuwd.

Getrouwd (2) op 05-11-1855 te Maastricht met Joannes Franciscus Matheus van Mall, geb. op 27-12-1818 te Maastricht, zoon van Matheus van Mall en Maria Elisabeth Lensen.

Kinderen uit tweede huwelijk:

(1) Maria Nathalie Leocadia Octavia van Mal, geb. op 02-04-1856 te Eijsden, overleden op 26-09-1856 aldaar, 5 maanden oud.

(2) Arthur Oscar Edmond Emile van Mal, geb. op 30-03-1857 te Eijsden, overleden op 14-07-1857 aldaar, 3 maanden oud.

(3) Elvire Eveline Apoline Renardine van Mal, geb. op 20-04-1858 te Eijsden, overleden op 19-02-1859 aldaar, 10 maanden oud.

(4) Sidonie Marie Isoline Cesarine van Mal, geb. op 31-05-1859 te Eijsden, overleden op 19-01-1942 te Brussel. Trouwt op 04-09-1879 te Namur met Leon Octave Detry, geb. op 25-04-1854 te Chimay, overleden op 14-06-1912 te Luik, zoon van Denis Detry en Josephine Baily.

(5) Arthur Maria Hubertus Anatole van Mal, geb. op 28-06-1860 te Eijsden.

 

XI.21    Petrus UBACHS, geb. op 01-01-1799 te Valkenburg en overleden op 23-05-1844 te Berg en Terblijt.

Gehuwd op 03-07-1834 te Klimmen met Maria Helena LOOMANS, geb. 16-09-1798 te Wijlre en overleden op 12-01-1863 te Berg en Terblijt, dochter van Petrus Loomans en Petronella Dautzenberg.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Hubertina UBACHS, geb. 07-12-1836 te Klimmen, overleden op 14-08-1893 te Luik. Overlijdensakte.

Gehuwd met Gilles Pierre Gravier, geb. op 14-01-1833 te Sint Pieter, overleden op 31-10-1880 te Luik, Jardinier, Pierre Louis Joseph Gravier en Jeanne Vandenbooren. Overlijdensakte.

Kinderen:

(1) Pierre Jules Louis Gravier, geb. op 02-04-1862 te Luik. Geboorteakte.

(2) Elisabeth Gravier, geb. op 15-03-1864 te Luik. Geboorteakte.

(3) Jules Joseph Mathieu Gravier, geb. op 20-01-1870 te Luik. Trouwt op 27-08-1892 te Luik met Catherine Marie Louise Emilie Leruitte, geb. op 23-07-1870 te Battice, dochter van Herman Leruitte en Marie Josephine Adrienne Gozin. Huwelijksakte.

2.         Maria Elisabeth UBAGS, geb. op 18-03-1839 te Berg en Terblijt. Verhuisd op 19-09-1864 naar Veghel.

Gehuwd op 30-12-1871 te Luik met Henri Louis Bernard Bens, geb. in 1844, zoon van Jean Gaspard Frederic Bens en Catherine Tergeist. Ouvrier peintre – schilder.

Kinderen:

(1) Zoon Bens, geb. op 02-07-1873, overleden op 03-07-1873 te Luik.

(2) Theodore Joseph Henri Bens, geb. op 22-10-1874 te Luik. Acte Civile.

(3) Antoinette Josephine Marie Helene Bens, geb. op 20-03-1878 te Luik. Acte Civile.

(4) Marie Helene Josephine Bens, geb. op 28-03-1879 te Luik. Acte Civile.

3.         Peter Jan Mathijs UBAGS, geb. op 26-04-1841 te Berg en Terblijt, en overleden op 27-03-1911 te Maastricht.

Gehuwd met Marie Chevallier, overleden voor 1911.

 

XI.37   Jan UBAGS, geb. 13-03-1814 te Berg en Terblijt, en overleden op 03-11-1864 te Valkenburg. Winkelier.

Gehuwd op 08-05-1843 te Valkenburg met Maria Anna BORMANS (Boomans), geb. op 16-01-1816 te Valkenburg en overleden op 15-04-1854 aldaar, dochter van Jacobus Bormans en Maria Anna Kusters. UGemeenteakte van dit gezinU.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem UBAGS, geb. op 01-07-1844 te Valkenburg (zie XII.21).

2.         Jan Lodewijk UBAGHS, geb. op 10-06-1846 te Valkenburg (zie XII.23).

3.         Maria Anna UBAGHS, geb. op 10-04-1849 te Valkenburg en overleden op 21-02-1890 aldaar. Grafsteen te Valkenburg.

Gehuwd op 11-01-1878 te Valkenburg met Wilhelmus Joannes Hubertus (Sjang) Huijnen, geb. op 18-06-1847 te Margraten, overleden op 19-05-1916 te Valkenburg, zoon van Wilhelmus Huijnen en Maria Ida Meijs. Sjang was eerder gehuwd op 05-06-1873 te Bemelen met Maria Hubertina Bemelmans, overleden op 08-06-1875 aldaar, na de bevalling van een doogeboren kindje; zij hadden een zoon Christiaan Hubert Huijnen, geb. in 1874. Sjang en Maria vestigden zich aan het Grendelplein 9 te Valkenburg en begonnen er een herberg en café. Van 1907 tot 1910 was Sjang ook exploitant van de Hazelderhof.

Kinderen:

(1) Maria Sophia Hubertina Huijnen, geb. op 08-07-1878 te Valkenburg, en overleden op 01-07-1958 aldaar. Trouwt op 24-09-1902 te Valkenburg met Joseph Hubert Kaalen, koperslager, geb. op 16-06-1875 te Valkenburg, zoon van Jan Kaalen en Anna Maria Huntjens.

(2) Wilhelmus Joannes Hubertus Huijnen, geb. op 02-11-1879 te Valkenburg. Trouwt met Gertruda Tillmans, geb. op 09-04-1881 te Sittard.

(3) Maria Anna Bertha (Bertha) Huijnen, geb. op 17-12-1880 te Valkenburg, en overleden op 02-12-1971 aldaar. Trouwt op 29-12-1902 te Valkenburg met Jan Lodewijk Martens, bakker.

(4) Maria Hubertina Emilia (Emilie) Huijnen, geb. op 27-07-1882 te Valkenburg, en overleden op 16-12-1954 te Kerkrade (H). Trouwt op 30-12-1915 te Valkenburg met Joseph Robert Smeets, geb. aldaar, zoon van Arnold Joseph Smeets en Maria Hubertina America.

(5) Maria Hubertina Antonia Louisa Huijnen, geb. op 13-06-1884 te Valkenburg. Trouwt op 28-11-1919 te Geleen met Jacobus Neyzen, geb. op 27-02-1866 te Monnickendam, zoon van Arnoldus Johannes Neijzen en Elisabeth Breukers. Bgm wdnr van Petronella Remondia Michels.

(6) Hubert Richard Mathieu (Richard) Huijnen, geb. op 24-05-1885 te Valkenburg en overleden op 09-03-1886 aldaar.

(7) Pierre Hubert Richard Huijnen, geb. op 07-07-1886 te Valkenburg. Trouwt op 15-08-1917 te Breda met Adele Eleonore Oetgens van Waveren, geb. in 1896 te Pasaroean (Indonesie), dochter van Richard Daniel Oetgens van Waveren en Wilhelmina Johanna Amalia Haaxman.

4.         Maria Helena Hubertina UBAGHS, geb. op 13-05-1851 te Valkenburg, en overleden op 21-02-1890 aldaar. Ongehuwd. Zij is vertrokken op 28-10-1867 naar Helmond. Waarschijnlijk naar haar broer Willem.

 

XI.45   Jean Matthieu UBACHS (Jan Mathias UBAGHS), geb. op 12-10-1804 te Wijlre en gedoopt (getuigen: Maria Margaretha Ubags, Joannes Vugten), en overleden op 18-12-1862 te Klimmen.

Gehuwd op 14-11-1844 te Schin op Geul (huwelijksafk. te Wijlre) met Joanna Catharina WEERTZ (Wierts), geb. op 21-12-1813 te Wijlre, en overleden op 24-03-1888 te Klimmen, dochter van Jan Hendrik Weertz en Maria Elisabeth van Eijs.

Uit dit huwelijk:

1.         Henricus Joseph UBAGHS, geb. op 27-10-1845 te Klimmen en overleden op 17-03-1895 aldaar op 49 jarige leeftijd. (geen partner vermeld).

2.         Maria Anna Philomena UBAGHS, geb. op 02-04-1847 te Klimmen en overleden op 29-08-1872 aldaar.

3.         Maria Anna UBACHS, geb. op 12-02-1849 te Klimmen, overleden op 15-12-1884 te Schimmert.

Gehuwd op 26-09-1883 te Wijlre met Jan Hendrik Eurlings, geb. op 31-10-1838 te Klimmen, overleden op 16-05-1910 te Schimmert, zoon van Jan Eurlings en Maria Josephina Weijers. Jan Hendrik trouwt daarna op 06-10-1887 te Schimmert met Maria Gertrudis Welters.

Kind:

(1) Joannes Joseph Eurlings, geb. op 09-12-1884 te Schimmert en overleden op 17-01-1885 te Klimmen, 1 maand oud.

4.         Jan Franciscus UBACHS, geb. op 13-09-1850 te Klimmen, overleden op 30-12-1904 te Wijlre op 54-jarige leeftijd. (geen partner vermeld).

5.         Maria Johanna Elisabeth UBAGHS, geb. op 17-07-1852 te Klimmen en overleden op 29-05-1853 aldaar, 10 maanden oud.

6.         Maria Anna Elisabeth UBAGHS, geb. op 30-10-1853 te Klimmen, overleden op 04-05-1922 te Wijlre.

Gehuwd op 11-07-1889 te Klimmen met Jan Willem Kockelkoren, geb. op 18-11-1860 te Wijlre en overleden op 30-01-1940 te Schin op Geul, zoon van Pieter Joseph Kockelkoren en Maria Johanna Souren.

Kinderen:

(1) Pieter Joseph Kockelkorn, geb. op 27-07-1890 te Klimmen en overleden op 24-08-1933 aldaar. Trouwt op 25-11-1915 te Wijlre met Maria Helena Hubertina Hounjet, geb. op 25-03-1883 te Mheer, dochter van Jan Joseph Hounjet en Maria Helena Hubertina Cluijten.

(2) Anna Maria Kockelkorn, geb. 19-05-1892 te Klimmen en overleden op 10-11-1930 te Schin op Geul. Trouwt op 22-05-1914 te Wijlre met Joannes Pieter Hubert Hounjet, geb. op 15-11-1877 te Mheer, zoon van Jan Joseph Hounjet en Maria Helena Hubertina Cluijten.

(3) Jan Franciscus Kockelkoren, geb. op18-11-1893 te Klimmen. Trouwt op 17-08-1922 te Wijlre met Maria Catharina Hausmans, geb. op 06-08-1890 te Limbricht, dochter van Peter Nicolaas Hausmans en Maria Christina Pelser.

(4) Nn Koekelkoren, levenloos geboren op 12-09-1896 te Klimmen.

7.         Peter Joseph UBAGHS, geb. op 09-06-1855 te Klimmen en overleden op 06-07-1855 aldaar, 1 maand oud.

8.         Nn UBAGHS, levenloos geboren zoon op 28-04-1856 te Klimmen.

9.         Joannes Wilhelmus Hubertus UBAGHS, geb. op 13-03-1858 te Klimmen en overleden op 02-04-1907 te Maastricht op 49-jarige leeftijd (geen partner opgegeven bij overlijden).

 

XI.55   Jan Willem UBAGHS geb. op 17-10-1788 te Hulsberg en overleden op 05-12-1854 aldaar.

Gehuwd op 27-11-1824 te Hulsberg met Anna Margaretha (Johanna) WEERTS, geb. op 14-03-1804 te Wijlre en overleden op 04-08-1864 te Hulsberg, dochter van Joannes Weerts en Gertrudis Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes Mathias UBAGHS, geb. op 22-06-1825 te Hulsberg (zie XII.31).

2.         Anna Mechtild UBAGHS, geb. op 06-12-1826 te Hulsberg, overleden op 28-11-1841 te Hulsberg, 14 jaar oud.

3.         Godefridus UBAGHS, geb. op 26-11-1828 te Hulsberg, overleden op 10-09-1892 te Luik. Overlijdensakte. Geen partner vermeld.

4.         Joannes Hubertus UBACHS, geb. op 01-01-1831 te Hulsberg, overleden op 02-03-1893 aldaar. Geen partner vermeld.

5.         Anna Josephina UBACHS, geb. op 29-12-1832 te Hulsberg en overleden aldaar op 19-03-1833, 2 maanden oud.

6.         Jan Willem UBACHS, geb. op 06-05-1834 te Hulsberg. Bij hem begint de UAmsterdamse tak van de familie UbachsU.

7.         Jan Theodor UBACHS, geb. op 21-08-1836 te Hulsberg en overleden op 01-01-1837 aldaar, 4 mnd. oud.

8.         Jan Michael UBAGHS, geb. op 10-06-1838 te Hulsberg, overleden op 12-02-1900 te Maastricht. Brikkenbakker. Geen partner vermeld bij overlijden.

9.         Jean UBAGHS, geb. op 10-06-1838 te Hulsberg, overleden op 21-04-1880 te Luik, Overlijdensakte, ook aangegeven op 01-09-1880 te Hulsberg. Ongehuwd.

10.        Hendrik Joseph UBACHS, geb. op 12-04-1841 te Heek (zie XII.35).

11.        Pieter Jacobus UBAGHS, geb. op 29-05-1843 te Hulsberg, overleden op 26-02-1865 te Hulsberg op 14-jarige leeftijd.

12.        Joannes Theodorus UBACHS, geb. op 05-09-1848 te Hulsberg (zie XII.36).

 

XI.67   Petrus Johannes UBACHS, geb. op 15-07-1803 te Holtum, en overleden op 04-10-1872 te Born. Dienstknecht.

Gehuwd op 29-03-1845 te Born met Maria Mechtildes URLINGS, geb. op 18-10-1818 te Born, overleden op 29-12-1867 aldaar, dochter van Godfried Urlings en Maria Sibilla Peerbooms.

We volgen hier de analyse van Keybeck-Alberts die Petrus Johannes als zoon van Johannes Ubachs (X.49) en Maria Agnes Swillens plaatsen. Deze versie en de afkomst van Petrus Johannes wordt ook gerapporteerd in Genlias en in de UKreutzkamp genealogieU. Daarin is ook Maria Mechtildis Urlings een dochter van Maria Sibilla Peerbooms. Onze afstamming wordt ook bevestigd in Gendalim.

Daarentegen wordt in de UStamboom van de Familie ScheijenU een geheel andere afkomst van Peter Johannes geschetst. Daar wordt de Peter Johannes Ubachs, geb. op 06-12-1837 te Obbicht gepresenteerd als de echtgenoot van Maria Mechtildis Urlings. Deze Peter Johannes zou de zoon zijn van Hendrik Joseph UBACHS (uit de tak Ida Conings). We wijzen deze indeling af, vooral ook omdat het huwelijk van Maria Mechtildis Urlings goed gedocumenteerd is en heeft plaastgevonden op 29-03-1845 te Born. Genoemde Peter Johannes geboren in 1837 zou dan op 8-jarige leeftijd getrouwd moeten zijn. Wel zijn de kinderen van Maria Mechtildis Urlings op juiste wijze weergegeven in de Scheijen genealogie.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Godefridus UBACHS (Ubaghs), geb. op 15-01-1846 te Born (zie XII.40).

2.         Barbara UBACHS (Maria Barbara), geb. op 28-11-1850 te Born en overleden op 29-11-1918 te Obbicht en Papenhoven.

Gehuwd op 17-10-1873 te Born met Nicolaas Hubens, Dienstknecht, geb. op 12-03-1842 te Obbicht, en overleden aldaar 16-11-1917, zoon van Hendrik Hubens en Mathilda Perebooms.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Hubens, geb. op 09-08-1874 te Obbicht en Papenhoven, en overleden op 03-06-1931 te Sittard (H). Trouwt op 03-01-1902 aldaar met Peter Heinrich op den Kamp, geb. te Bockum (D), zoon van Peter op den Kamp en Anna Elisabeth Dahmen.

(2) Mathijs Hubens, geb. op 29-03-1876 te Obbicht en Papenhoven en overleden op 30-01-1938 aldaar. Trouwt met Antonetta Laura Seuren.

(3) Maria Elisabeth Hubens, geb. op 28-02-1878 te Obbicht en Papenhoven. Trouwt op 31-10-1902 met Johannes Hendrikus Vaessen, geb. op 26-10-1874 te Urmond, zoon van Joannes Reinier Vaessen en Maria Elisabeth Hubertina Koken.

(4) Nicolaas Hubens, geb. op 07-12-1879 te Obbicht en Papenhoven;

(5) Maria Helena Hubens, geb. 21-04-1882 te Obbicht en Papenhoven en overleden op 25-09-1956 te Grevenbicht. Trouwt op 16-11-1906 te Obbicht-Papenhoven met Joannes Hubertus Jessen, geb. op 04-10-1881 aldaar, en overleden op 04-06-1957 te Sittard (H), zoon van Peter Johannes Jessen en Maria Ida in het Panhuis.

(6) Maria Josepha Hubens, geb. op 08-10-1884 te Obbicht en Papenhoven. Trouwt aldaar op 02-05-1919 met Peter Joseph Pelzers, geb. 03-12-1878 aldaar, zoon van Maximiliaan Pelzers en Maria Ida Passen.

(7) Wilhelmus Hubens, geb. 06-06-1886 te Obbicht en Papenhoven. Trouwt op 21-04-1922 te Grevenbicht met Anna Barbara Smeets, geb. op 08-07-1888 aldaar, dochter van Peter Theodorus Smeets en Anna Sibilla van Eijs.

(8) Johannes Hubertus Hubens, geb. op 29-05-1888 te Obbicht-Papenhoven, en overleden op 04-04-1892 aldaar.

(9) Peter Hendrikus Hubens, geb. op 10-04-1892 te Obbicht en Papenhoven.

3.         Maria Catharina UBACHS, geb. op 05-08-1854 te Born, overleden op 19-07-1885 te Obbicht. Huishoudster.

Gehuwd op 21-04-1879 te Obbicht met Nicolaas Jaspers, Landbouwer, geb. op 26-03-1847 te Obbicht, overleden op 17-02-1888 te Obbicht, zoon van Hendrik Jaspers en Maria Margaretha Zentissen (Sentis).

Kinderen:

(1) Maria Margaretha Jaspers, geb. op 12-03-1880 en overleden op 22-03-1880 te Obbicht en Papenhoven, 10 dagen oud.

(2) Johannes Godefridus Jaspers, geb. 10-03-1882 te Obbicht en Papenhoven. Trouwt 03-11-1922 aldaar met Mechtildis Hubertina Hermans, geb. op 23-07-1891 te Obbicht, dochter van Jan Hendrik Hermans en Maria Elisabeth Meulenberg.

(3) Barbara Jaspers, geb. op 14-01-1885 te Obbicht en overleden op 10-11-1886 aldaar, 21 maanden oud.

 

XI.71    Gerardus Henricus UBACHS, geb. en gedoopt (RK) op 01-05-1792 te Hoengen (D), overleden op 14-06-1834 te Nieuwstadt. Metselaar en Landbouwer.

Gehuwd op 14-10-1820 te Nieuwstadt met Maria Cornelia PENDERS, Dagloonster, gedoopt (RK) op 14-12-1791 te Berg a/d Maas (Urmond), overleden op 30-08-1868 te Nieuwstadt, dochter van Joannes Nicolaas Penders en Maria Cornelia Borgerhof. Cornelia, weduwe van Gerard koopt een huis voor haar zoon Jan (Not. Meuwissen Susteren 25-02-1851). Publieke meubelverkoop ten sterfhuis van wijlen Gerard en wijlen Cornelia Penders door hun 3 kinderen. Opbrengst Fl 201,65.(Not. Meuwissen Susteren 21-09-1868). Jan en Hendrik verkopen aan hun zus Ida gehuwd met Lambert Duckers een huisje met tuin, gelegen op de Wal te Nieuwstadt voor de prijs van Fl. 1420.-. (Not. Meuwissen Susteren 12-12-1869).

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes UBACHS, geb. op 21-08-1821 te Nieuwstadt (zie XII.46).

2.         Maria Helena UBACHS, geb. op 17-11-1823 te Nieuwstadt, overleden op 26-04-1825 te Nieuwstadt op 1-jarige leeftijd.

3.         Johannes Hendrikus UBACHS, geb. op 18-09-1826 te Nieuwstadt (zie XII.49).

4.         Ida UBACHS, geb. op 04-11-1830 te Nieuwstadt, overleden op 06-07-1883 te Limbricht.

Gehuwd op 09-04-1858 te Limbricht met Casparus Hubertus Duckers, geb. op 25-06-1828 te Limbricht, overleden 14-12-1882 te Nieuwstadt, Schrijnenwerker, zoon van Nicolaas Jozef Duckers en Margaretha Savelkoul.

Kinderen:

(1) Cornelia Duckers, geb. op 18-09-1863 te Nieuwstadt en overleden op 11-12-1864 aldaar.

(2) Maria Theresia Duckers, geb. op 28-06-1865 te Nieuwstadt en overleden op 08-05-1872 aldaar.

(3) Lodewijk Duckers, geb. op 22-11-1866 te Nieuwstadt en overleden op 13-12-1939 te Susteren. Trouwt (1) op 20-01-1898 te Susteren met Cornelia Hubertina Peters, overleden op 18-06-1909 te Susteren, dochter van Antoon Joseph Peeters en Anna Elizabeth Schleijpen. Trouwt (2) op 04-02-1910 te Nieuwstadt met Anna Elizabeth Hubertina Peeters, geb. te Susteren, en overleden op 27-05-1933 aldaar, zus van zijn eerste echtgenote.

(4) Cornelia Dukers, geb. op 08-07-1870 te Nieuwstadt en overleden op 26-03-1873 aldaar.

(5) Maria Gertrud Duckers, geb. op 07-12-1875 te Nieuwstadt, overleden op 15-04-1934 te Heerlen. Ongehuwd.

 

XI.73    Hendrikus UBACHS, gedoopt (RK) op 08-04-1794 te Nieuwstadt (getuigen: Maria Catharina Ubags, Maria Elen, Henricus Bijsmans), overleden op 14-02-1852 te Nieuwstadt. Landbouwer.

Gehuwd op 11-01-1831 te Urmond, gehuwd voor de kerk op 11-01-1831 te Urmond (RK) (getuigen: Ferdinandus Penders, Carolus Bovens) met Maria Elisabeth PENDERS, geb. op 18-01-1807 te Urmond, overleden op 04-05-1869 te Nieuwstadt, dochter van Joannes Penders en Petronella Helena Borgerhof.

Hendrik en zijn huisvrouw kopen van Jan Penders akkerland gelegen te Urmond voor de prijs van Fl. 200.- (Not. Anholt Sittard 18-05-1843 No. 1717). Maria Elisabeth weduwe van Hendrik koopt van Godfried Scheepers een perceel bouwland gelegen op de Mouw, Sectie A Nr. 564, 18 roeden en 80 ellen kosten Fl. 283,20 en verder koopt ze met haar dochter Hubertina van Godfried een perceel bouwland gelegen aan het Hazenkampswegske, Sectie C Nr. 655, 16 roeden en 50 ellen voor de prijs van Fl. 238,70. (Not. Dumoulin Sittard 22-03-1862 No. 76).

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes UBACHS, geb. op 26-12-1831 te Nieuwstadt, overleden op 03-01-1832 aldaar, 8 dagen oud.

2.         Helena UBACHS, geb. op 01-03-1833 te Nieuwstadt, overleden op 01-04-1880 te Limbricht. Huishoudster.

Gehuwd op 07-01-1854 te Nieuwstadt met Vincent Widdershoven, geb. op 12-11-1831 te Nieuwstadt, overleden op 18-05-1901 te Limbricht, zoon van Gerardus Widdershoven en Catharina Gertruda Hennen. Vincent trouwde op 20-10-1884 met Maria Catharina Bohnen, geb. op 13-09-1838 te Susteren, dochter van Antoon Josepph Bohnen en Anna Elisabeth Schulpen.

Kinderen:

(1) Jan Andreas Widdershoven, geb. op 11-02-1855 te Nieuwstadt en overleden op 23-02-1933 aldaar. Trouwt op 14-02-1895 met Maria Gertrudis Mannens, geb. op 04-05-1863 te Merkelbeek.

(2) Jan Vincent Widdershoven, geb. op 05-04-1857 te Born, overleden op 05-11-1933 te Elen (B). Trouwt (1) op 22-04-1881 met Anna Catharina Hubertina Lumens, geb. op 14-04-1857 te Born, en overleden op 22-03-1897 aldaar, dochter van Gerard Stephan Lumens en Maria Theresia Dohmen. Trouwt (2) op 24-01-1899 te Elen met Anna Maria Hubertina Stals, geb. op 01-04-1853 te Elen, dochter van Pieter Joannes Stals en Maria Elisabeth Welters.

(3) Leonard Widdershoven, geb. op 11-10-1859 te Nieuwstadt, en overleden op 22-08-1940 te Born. Trouwt (1) op 18-04-1884 met Maria Notermans, geb. in 1860 te Limbricht, en overleden in 1896, dochter van Godfried Notermans en Maria Helena Coumans. Trouwt (2) op 10-04-1896 te Born met Anna Catharina Dullens, geb. op 07-04-1849 te Born, dochter van Hendrik Dullens en Maria Elisabeth Hoedemakers; Trouwt (3) op 24-06-1921 te Born met Maria Elisabeth Gijskens, geb. te Limbricht, dochter van Peter Nicolaas Gijskens en Maria Helena Dohmen.

(4) Maria Hubertina Widdershoven, geb. op 14-12-1861 te Nieuwstadt en overleden op 15-01-1862 aldaar.

(5) Hubertina Widdershoven, geb. op 12-03-1863 te Nieuwstadt, en overleden op 19-11-1918 te Limbricht.

(6) Anna Mechtild Widdershoven, geb. op 06-06-1865 te Nieuwstadt en overleden op 11-12-1867 aldaar.

(7) Peter Joseph Widdershoven, geb. op 26-10-1867 te Nieuwstadt. Trouwt op 23-10-1896 met Maria Hubertina Demandt, geb. op 07-04-1872 te Obbicht en Papenhoven, en overleden op 03-09-1947 te Nieuwstadt, dochter van Hendrik Michiel Demandt en Maria Elisabeth Stoffels.

(8) Maria Theresia Widdershoven, geb. op 08-12-1869 te Nieuwstadt en overleden op 17-08-1871 aldaar.

(9) Mechtildis Widdershoven, geb. op 19-06-1872 te Nieuwstadt, en overleden op 13-03-1949 aldaar. Trouwt op 02-08-1917 te Nieuwstadt met Jan Joseph Streukens, geb. op 23-01-1874 aldaar, zoon van Christiaan Streukens en Ida Ubachs (dochter van Johannes Reinerus Ubachs XI.78).

(10) Nicolas Widdershoven, geb. op 26-01-1875 te Nieuwstadt, en overleden op 08-05-1933 te Luik, Landbouwer. Trouwt op 13-05-1904 te Limbricht met Anna Maria Janssen, geb. op 24-08-1879 aldaar, dochter van Jan Godfried Janssen en Maria Elisabeth Van den Bongard.

(11) Vincent Widdershoven, geb. op 13-04-1877 te Nieuwstadt, en overleden op 27-12-1961 aldaar. Trouwt op 15-10-1908 te Nieuwstadt met Anna Maria Willems, geb. op 02-12-1878 aldaar, en overleden op 16-06-1957 aldaar, dochter van Willem Willems en Barbara Ubachs.

3.         Anna Maria UBACHS, geb. op 11-02-1839 te Nieuwstadt, overleden op 12-03-1874 te Nieuwstadt. Testament: 3 percelen aan de kerk te Nieuwstadt, 4 zingende jaargetijden met orgel zoals te Nieuwstadt gebruikelijk sjaars. (Not. Meuwissen Susteren 29-11-1871 No. 124). Verkoop huis en de helft van de meubels en vee. FL 500.-. (Not. Meuwissen Susteren 29-11-1871 No. 125). Vernietigd haar testament ten voordele van de kerk (zie boven). Thans vermaakt zij aan haar zuster Hubertina gehuwd met Godfried Reiners land (Not. Meuwissen Susteren 22-07-1873 No. 93).

4.         Hubertina UBACHS, geb. op 22-12-1842 te Nieuwstadt, overleden op 17-03-1931 te Nieuwstadt. Hubertina koopt te Overhoven-Sittard van Willem Hochstenbach gehuwd met M. J. Dols bouwland aan het Millendervonder te Nieuwstadt, groot 19 roeden en 25 ellen. Kosten Fl. 180,- (Not. Dumoulin Sittard 05-01-1865 No. 3).

Gehuwd op 05-01-1870 te Nieuwstadt met Godefridus Reiners, Landbouwer, geb. op 30-07-1843 te Nieuwstadt, overleden op 11-03-1907 te Nieuwstadt, zoon van Wilhelmus Reiners en Maria Sophia Hennen. Het echtpaar Reiners-Ubachs schenkt aan de kerk van de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt twee glas in loodramen. De ramen hebben de tweede wereldoorlog overleefd en bevinden zich nog steeds in deze kerk. (rechts voor).

Kinderen:

(1) Vincent Reiners, geb. op 11-02-1871 te Nieuwstadt en overleden op 23-05-1872 aldaar.

(2) Christiaan Dominicus Reiners, geb. op 31-01-1873 te Nieuwstadt. Trouwt op 15-01-1903 te Nieuwstadt met Maria Adelhijt Willems, geb. aldaar, dochter van Willem Willems en Barbara Ubachs (dochter van XI.78).

(3) Vincent Reiners, geb. op 22-01-1875 te Nieuwstadt, en overleden op 28-10-1876.

(4) Maria Sophia Reiners, geb .op 16-01-1877 te Nieuwstadt.

(5) Maria Barbara Reiners, geb. op 25-03-1880 te Nieuwstadt.

(6) Johannes Godfried Reiners, geb. op 15-06-1882 te Nieuwstadt en overleden op 29-08-1883.

(7) Maria Josepha Theresia Reiners, geb. op 23-06-1884 te Nieuwstadt. Trouwt op 06-06-1916 te Nieuwstadt met Wilhelm Hubertus Moonen, geb. op 24-03-1879 te Spaubeek, zoon van Joannes Mathijs Moonen en Maria Elisabeth Hubertina Lienaerts.

(8) Maria Helena Reiners, geb. op 31-07-1886 te Nieuwstadt. Trouwt op 18-11-1909 te Nieuwstadt met Leonhard Mathaus Pluemaeckers, geb. te Tuddern (D), zoon van Mathias Pluemaeckers en Maria Sibilla Hartmans.

 

XI.78   Johannes Reinerus UBACHS, geb. op 09-10-1803 te Nieuwstadt, overleden op 02-08-1870 te Weert. Hij was Metselaar en Aannemer. Johannes Reinerus schreef samen met N. Stoffels uit Obbicht in voor de bouw van de pastorie van de St. Michael Parochie te Berg aan de Maas voor de prijs van Fl. 680.-. Op 11-11-1853 werd hun het werk gegund, en de eerste steen werd op 05-04-1954 gelegd. [P. Ubachs, vader wonende te Nieuwstadt heeft te Weert, terwijl hij bezig was met "het bezigtigen van een nieuw gebouwden kelder welk werk hij had aangenomen en wier fondamenten ietwat gezonken waren" onder gewelfsel dat juist instortte jammerlijk zijnen dood gevonden. ("Mercurius 06-08-1870")].

Gehuwd op 18-11-1829 te Nieuwstadt met Maria Theresia MEUWISSEN, geb. op 03-11-1800 te Nieuwstadt, overleden op 02-02-1873 te Nieuwstadt. Op 06-02-1873 heeft Hendrik Ubachs, Landbouwer oud 29 jaren, zoon van de overledene en Jan Wagemans, Secretaris oud 28 jaren bekende van de overledene aangifte gedaan van het overlijden van Theresia Meuwissen zonder beroep oud 65 jaren, Theresia is overleden den 05-02-1873 ten een ure namiddag te Nieuwstadt huis No. 169. Dochter van Petrus Meuwissen en Elisabeth Pestjens.

Jan koopt van Godfried Schepers een perceel bouwland gelegen op de Langereweg Sectie C Nr. 1291, 9 roeden en 50 ellen voor de prijs van Fl. 107,40, eveneens koopt hij van Godfried een perceel bouwland gelegen in het Beemdveld Sectie C Nr. 1791, 16 roeden en 26 ellen voor de prijs van Fl. 260,10 ook koopt hij van Godfried een perceel bouwland gelegen in het Broekveld Sectie Nr. 272, 14 roeden en 20 ellen voor de prijs van Fl. 280,35 en tevens koopt hij ook nog van Godfried een perceel hooiland gelegen in de Houtumer biemd, Sectie C Nr 93, 15 roeden en 10 ellen. (Not. Dumoulin Sittard 22-03-1862 No. 76). Kort na het nootlottig ongeval van Jan Ubachs te Weert in Augustus 1870, komen de vier nog in leven zijnde kinderen bij moeder in het sterfhuis in Nieuwstadt bijeen om de latenschap in ogenschouw te nemen. In de "memorie van aangifte", die bij de samenkomst wordt opgesteld, lezen we welke onroerende goederen op dat moment tussen de erfgenamen, wed. Theresia Ubachs-Meuwissen en de vier kinderen te verdelen zijn, t.w.; twee huizen met erf, twee tuinen, een boomgaard, weilanden en uitgebreide landerijen, verspreid over heel het dorp: in de Houtemer beemden, achter de Dreisschen, in het Broekveld, op den Langerweg, in het Beemveld, aan Haazenkampweegsken, in het Oordeel, op de Hoord, aan Krekelzang, tusschen de Graven, op Nieuwenweg, op Limbrichterweg, op het Trichterveldje en op het Kruisveldje (huis met erf). Publieke meubelverkoop ten sterfhuize van wijlen Johannes Reinerus en wijlen Maria Theresia Mewissen te Nieuwstadt op verzoek van hun 4 kinderen. Opbrengst Fl. 1.285,10 (Not. Meuwissen Susteren 24-03-1873 No. 44).

Uit dit huwelijk:

1.         Peter Jozef UBACHS, geb. op 23-04-1831 te Nieuwstadt (zie XII.59).

2.         Gerardus UBACHS, geb. op 21-05-1833 te Nieuwstadt, overleden op 22-05-1833 te Nieuwstadt, 1 dag oud.

3.         Hendrikus UBACHS, geb. op 21-05-1833 te Nieuwstadt, overleden op 23-05-1833 te Nieuwstadt, 2 dagen oud.

4.         Barbara UBACHS, geb. op 31-07-1834 te Nieuwstadt, overleden op 09-01-1921 te Nieuwstadt.

Gehuwd op 10-02-1867 te Nieuwstadt met Wilhelmus Willems, geb. op 06-09-1839 te Nieuwstadt, Landbouwer, overleden op 10-02-1902 te Nieuwstadt, zoon van Johannes Petrus Willems en Maria Catharina Wetzels.

Kinderen:

(1) Peter Willems, geb. op 03-10-1867 te Nieuwstadt en overleden op 19-10-1945 aldaar.

(2) Anna Catharina Willems, geb. op 12-01-1869 te Nieuwstadt en overleden op 23-04-1872 aldaar.

(3) Maria Ida Willems, geb. op 29-06-1871 te Nieuwstadt, overleden op 14-05-1951 aldaar. Trouwt op 03-01-1895 te Nieuwstadt met Leonard Hubert Steller, geb. op 03-07-1856 aldaar en overleden op 05-02-1940 aldaar, Werkman, zoon van Hendrik Steller en Anna Maria van de Bergh.

(4) Hendrik Willems, geb. op 22-05-1873 te Nieuwstadt, overleden op 05-05-1943 aldaar.

(5) Maria Adelhijt Willems, geb. op 18-02-1875 te Nieuwstadt, overleden op 22-02-1960 aldaar. Trouwt op 15-01-1903 aldaar met Christiaan Dominicus Reiners, geb. op 31-03-1873 aldaar, overleden op 12-05-1955 aldaar, Landbouwer, zoon van Godfried Reiners en Hubertina Ubachs (dochter 4. Van XI.73).

(6) Anna Maria Willems, geb. op 02-12-1878 te Nieuwstadt en overleden op 16-06-1957 aldaar. Trouwt op 15-10-1908 aldaar met Vincent Widdershoven, geb. op 13-04-1877 te Nieuwstadt, overleden op 7-12-1961 aldaar, zoon van Vincent Widdershoven en Helena Ubachs (dochter van XI.73).

5.         Ida UBACHS, geb. op 12-04-1837 te Nieuwstadt, overleden op 28-07-1838 te Nieuwstadt op 1-jarige leeftijd.

6.         Ida UBACHS, geb. op 02-12-1839 te Nieuwstadt, overleden op 20-03-1909 te Nieuwstadt.

Gehuwd op 19-04-1873 te Nieuwstadt met Christianus Streukens, geb. op 28-05-1844 te Nieuwstadt, overleden op 04-05-1920 te Nieuwstadt, zoon van Johannes Streukens en Maria Barbara Thijssen.

Kinderen:

(1) Maria Barbara Streukens, geb. op 21-07-1875 te Nieuwstadt, overleden op 20-05-1912 te Roermond.

(2) Jan Joseph Streukens, geb. op 23-01-1874 te Nieuwstadt. Trouwt op 02-08-1917 aldaar met Mechtildis Widdershoven, geb. op 19-06-1872 aldaar, dochter van Vincent Widdershoven en Helena Ubachs (dochter van XI.73).

(3) Willem Streukens, geb. op 01-12-1877 te Nieuwstadt en overleden op 20-06-1918 aldaar.

(4) Leonard Streukens, geb. op 13-07-1880 te Nieuwstadt en overleden op 12-02-1922 aldaar. Trouwt met Paula Tscherner, geb. ca. 1890, en overleden op 12-05-1935 te Nieuwstadt, dochter van Heinrich Tscherner en Anna Werner.

7.         Henricus UBACHS, geb. op 23-01-1843 te Nieuwstadt (zie XII.66).

 

XI.81    Petrus Jacobus UEBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 16-09-1788 in Gangelt (D) (Zeugen: Maria Ida Dierichs, Jacob Janssen), verstorben am 08-01-1843 in Broichhoven (D).

Verheiratet mit Johanna Maria STEFELMANS.

Kind:

1.         Johann Gerhard UEBACHS geb. am 15-04-1837 in Brüxgen (D) (siehe XII.70).

 

XI.83   Joannes Leonardus UEBACHS, geb. in Langbroich (D), getauft (RK) am 25-12-1797 in Gangelt (D) (Zeugen: Maria Joseph Uebachs, Joannes Leonardus Janssen), verstorben am 23-01-1866 in Harzelt (D).

Verheiratet mit Maria Gertrud ENGELS/ENGELEN, geb. am 01-04-1805 in Langbroich (D), verstorben am 03-02-1892 in Harzelt (D).

Aus dieser Ehe:

1.         Maria Agnes UEBACHS, geb. am 21-08-1834 in Harzelt (D).

2.         Anna Maria UEBACHS, geb. am 25-07-1837 in Harzelt (D), verstorben am 15-02-1875 in Harzelt (D.

3.         Johann Franz UEBACHS, geb. am 20-01-1839 in Harzelt (siehe XII.74).

 

XI.87    Peter Heinrich UEBACHS, geb. am 18-08-1800 in Waldfeucht (D), getauft (RK) am 22-08-1800 in Waldfeucht (D) (Zeugen: Peter Gelissen, Anna Maria Ubachs).

Verheiratet am 29-10-1830 in Waldfeucht (D) mit Anna Barbara SCHMITZ, getauft (RK) am 13-11-1794 in Waldfeucht (D) (Zeugen: Heinrich Gelissen, Anna Barbara Wilms), Tochter von Johan Schmitz und Sophia Wilms.

Aus dieser Ehe:

1.         Erich Johann UEBACHS, geb. am 18-05-1831 in Waldfeucht (D), verstorben am 11-05-1895 in Waldfeucht (D). Es gibt eine UGeschichteU über ihm, das“Übachske”, worin steht das er Junggezelle war.

2.         Maria Katharina UEBACHS, geb. am 13-12-1835 in Waldfeucht (D), verstorben am 08-01-1860 in Waldfeucht (D).

3.         Kornelia UEBACHS, geb. am 13-12-1835 in Waldfeucht (D), verstorben am 29-04-1857 in Waldfeucht (D), 21 jahre alt.

 

XI.89    Peter Josef UEBACHS, geb. am 13-11-1802 in Waldfeucht (D), verstorben am 25-03-1863 in Waldfeucht.

Verheiratet am 07-10-1840 in Waldfeucht (D) mit Maria Elisabeth PEYS, geb. am 12-07-1814 in Waldfeucht (D), verstorben am 07-05-1870 in Waldfeucht (D), Tochter von Johann Martin Peys und Anna Katharina Philippen.

Aus dieser Ehe:

1.         Peter Heinrich UEBACHS, geb. am 11-02-1843 in Waldfeucht (D), verstorben am 10-11-1891 in Waldfeucht (D).

2.         Gertrud UEBACHS, geb. am 12-04-1849 in Waldfeucht.

Verheiratet am 08-11-1873 in Odenkirchen mit Hubert Georg Fassbender, geb. am 16-05-1850 in Neuenhoven (D).

3.         Barbara UEBACHS, geb. am 07-11-1852 in Waldfeucht (D) und verstorben am 30-12-1890 in Echt, 38 Jahre alt.

4.         Johann UEBACHS, geb. am 12-07-1857 in Waldfeucht (D).

 

XI.96    Peter Joseph UEBACHS (Ubachs), geb. 19-01-1797 in Langbroich, gestorben am 26-12-1876 in Langbroich. Er war Bauer.

Verheiratet (1) mit Maria Josefa JANSSEN, geb. am 27-03-1804 in Langbroich (D), gestorben in Langbroich.

Verheiratet (2) mit Maria Agnes MERTENS, geb. am 01-10-1803 in Langbroich (D), verstorben am 07-09-1887 in Schierwaldenrath (D).

Aus erster Ehe:

1.         Gerhard Josef UEBACHS, getauft (RK) am 01-08-1823 in Schierwaldenrath (D) (Zeuge: Gerhard Uebachs), verstorben am 31-07-1880 in Schierwaldenrath (D). Schreiner.

Verheiratet am 26-04-1861 in Gangelt mit Maria Augustina Classen, geb. am 01-04-1800 in Huecheln, verstorben am 21-12-1880 in Schierwaldenrath, Tochter von Joseph Classen und Maria Catharina Schoeren.

2.         Johannes Leonardus UEBACHS, geb. am 18-11-1825 in Langbroich.

3.         Christian Josef UEBACHS, geb. am 08-09-1828 in Langbroich siehe XII.89).

4.         Joanna Maria UBACHS, geb. am 15-07-1831 in Langbroich.

5.         Augustina UEBACHS, geb. am 24-02-1833 in Langbroich.

Verheiratet am 05-02-1863 in Gangelt mit Peter Heinrich Janssen, geb. am 18-07-1831 in Langbroich, Sohn von Peter Michael Janssen und Maria Christina Brunnenberg.

Kind:

(1) Reiner Gerhard Janssen, geb. am 19-04-1872 in Krefeld.

6.         Catharina Agnes UEBACHS, geb. am 31-03-1836 in Langbroich.

Verheiratet am 29-05-1872 in Gangelt mit Nicolaus Dahlmans, geb. am 26-11-1837 in Langbroich, Sohn von Johann Peter Dahlmans und Anna Maria Bitterbecks.

Kinder:

(1) Augustina Dahlmans, geb. am 08-03-1874 in Gangelt.

(2) Maria Agnes Dahlmans, geb. am 23-04-1875 in Gangelt.

Aus zweiter Ehe:

7.         Leonard UEBACHS, geb. am 29-06-1844 in Langbroich (D) (siehe XII.91).

 

XI.97    Peter Heinrich UBACHS (Uebachs), geb. op 02-05-1798 te Schierwaldenrath (D), gedoopt (RK) op 02-05-1798 te Breberen (D) (getuigen: Hubert Uebachs), overleden op 19-12-1842 te Sittard. Hij was Metselaar.

Gehuwd met Maria Sibilla Helena Rosa SCHOFFELEN, gedoopt (RK) op 09-03-1801 te Millen (D) (getuigen: Catharina Elisabeth Beckers, Joannes Petrus Derichs), overleden op 23-01-1839 te Millen (D), dochter van Joannis Leonardus Schoffelen en Anna Maria Catharina Jennes.

Uit dit huwelijk (UZie ook SchoffelenU):

1.         Hubertus Alouis UBACHS, geb. op 15-04-1828 te Sittard, overleden op 17-04-1833 te Sittard op 5-jarige leeftijd.

2.         Anna Maria Cornelia Brigitta UEBACHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 01-02-1834 te Millen (D) (getuigen: Leonardus Schoffelen, Anna Cornelia Bovens, Anna Maria Cornelia Bovens), overleden op 16-04-1839 te Millen (D) op 5-jarige leeftijd.

3.         Maria Catharina Gertrudis UEBACHS (Ubachs), gedoopt (RK) op 17-03-1836 te Millen (D) (getuigen: Anna Maria Catharina Schoffelen, Gerardus Ubachs), overleden op 15-04-1840 te Millen (D) op 4-jarige leeftijd.

 

XI.99    Joannes Gerhardus UBACHS (Uebachs), gedoopt (RK) op 23-02-1804 te Millen (D) (Metten) (getuigen: Maria Catharina Houben, Gerardus Gerards, Anna Maria Peters, Johannes Gerardus Ubachs), overleden op 13-03-1875 te Sittard. Hij was Metselaar en Landbouwer.

Gehuwd op 02-07-1834 te Sittard met Maria Elisabeth TUMMERS, geb. op 04-09-1807 te Leijenbroek-Sittard en overleden op 17-10-1888 aldaar, dochter van Daniël Tummers en Maria Barbara Heijnen.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Barbara UBACHS, geb. op 29-01-1835 te Sittard, overleden op 02-02-1916 te Sittard op 81-jarige leeftijd. Ongehuwd.

2.         Daniël Hubertus UBACHS, geb. op 23-05-1836 te Sittard, overleden op 14-02-1843 te Sittard op 6-jarige leeftijd.

3.         Maria Catharina UBACHS, geb. op 06-05-1838 te Sittard, overleden op 23-04-1840 te Sittard op 1-jarige leeftijd.

4.         Peter Hendrikus UBACHS, geb. op 28-11-1839 te Sittard (zie XII.96).

5.         Peter Joseph UBACHS, geb. op 01-08-1841 te Sittard (zie XII.99).

6.         Johannes Mathias UBACHS, geb. op 07-04-1843 te Sittard (zie XII.101).

7.         Joanna Maria UBACHS, gedoopt (RK) op 11-05-1845 te Millen (D) (getuigen: Joannes Uebachs, Johanna Maria Hamers), overleden op 14-08-1859 te Sittard op 14-jarige leeftijd.

8.         Anna Cornelia UBACHS, geb. op 05-03-1848 te Sittard, overleden op 30-04-1849 te Sittard op 1-jarige leeftijd.

9.         Peter Winand UBACHS, geb. op 07-02-1850 te Sittard (zie XII.105).

10.       Maria Hubertina UBACHS, geb. op 04-02-1853 te Sittard, overleden op 25-05-1854 te Sittard op 1-jarige leeftijd.

 

XI.107  Joannes Hubertus UBAGHS (Eubags), geb. en gedoopt (RK) op 03-11-1772 (ook 25-10-1773 genoemd) te Schinveld (getuigen: Maria Ubaghs, Joannes Janssen), overleden op 15-01-1828 te Schinveld.

(1) Getrouwd op 10-05-1802 te Schinveld met Marie Anne ROEX (Roeks), geb. op 18-04-1769 te Schinveld, en overleden te Schinveld op 26-09-1814, dochter van Mathieu Roex en Marie Helene Boerens.

Kind uit eerste huwelijk:

1.         Jean UBAGS, geb. op 11-02-1804 te Schinveld, en overleden op 26-02-1804 aldaar.

2.         Jean Mathieu EUBAGS, geb. op 05-01-1805 te Schinveld, en overleden op 24-03-1805 aldaar.

3.         Marie Helena UBAGS, geb. op 10-02-1810 te Schinveld, en overleden op 05-01-1812 aldaar.

(2) Getrouwd met Petronelle PRIKKEN op 07-07-1815 in Schinveld, geb. te Brunssum en overleden op 02-06-1853 te Schinveld, dochter van Paul Prikken en Marie Elisabeth Willems.

Kind uit tweede huwelijk:

4.         Anna Gertrudis UBAGS, geb. op 29-05-1817 te Schinveld en overleden op 12-09-1845 aldaar.

Gehuwd op 17-05-1837 te Schinveld met Jan Theodoor Reumkens, geb. op 12-02-1811 te Merkelbeek, en overleden op 25-12-1842 te Schinveld, zoon van Pierre Joseph Reumkens en Maria Sophia Mesicks.

Kinderen:

(1) Jan Mathijs Reumkens, geb. op 06-05-1839 te Schinveld, en overleden op 14-01-1878 aldaar.

(2) Maria Elisabeth Reumkens, geb. op 28-08-1841 te Schinveld, en overleden op 05-01-1914 aldaar. Trouwt op 07-11-1863 te Schinveld met Jan Renier Waltmans, Schoenmaker, geb. op 28-08-1841 te Schinveld en overleden op 05-10-1912 aldaar, zoon van Joannes Michael Waltmans en Maria Catharina Bruls.

 

XI.116  Joannes Leonardus UBACHS, geb. en gedoopt (RK) op 13-12-1784 te Schinveld (getuigen: Severinus Mols, Maria Mechtildes Biesmans) en overleden op 03-04-1828 te Brunssum.

Getrouwd op 31-10-1820 te Schinveld met Maria Anna DRESCHERS, gedoopt (RK) op 05-10-1793 te Brunssum (getuigen: Theodoro Silverentant, Anna Houtmans, Joes Haemers), dochter van Joannes Dreschers en Maria Magdalena Silverentant.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Helena UBAGHS, geb. op 27-07-1820 te Brunssum.

2.         Jean Joseph UBACHS, geb. op 11-01-1822 te Brunssum.

3.         Peter UBACHS, geb. 27-06-1824 te Brunssum, overleden op 03-10-1832 aldaar.

4.         Maria Christina UBAGS, geb. op 12-01-1827 te Brunssum.

 

XI.119  Joannes Michael UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 12-10-1788 te Schinveld (getuigen: Anna Catharina Ubaghs, Severinus Mols), overleden op 26-01-1835 te Schinveld. Hij was dagloner en wever.

Gehuwd (1) op 17-01-1815 te Schinnen met Maria Helena CANISIUS (Canijsius), geb. op 23-02-1792 te Schinnen, gedoopt (RK) op 24-02-1792 te Schinnen (getuigen: Joannes Gisbertus Coox, Maria Helena Herincks, Maria Barbara Gielen) en overleden op 31-12-1824 te Schinveld, dochter van Reinerus Canisius en Joanna Catharina Donners.

Frans Archief 1053 van Schinnen, volkstelling 1796. Hierin staat vermeld dat inwoonster 519 "Joanna Donners" (moeder) 52 jaar oud woonde te Thulle met 4 kinderen "beneden de 12 jaar". Maria Helena was toen 4 jaar oud. Volgens de doopakte in 1792 woonde zij te Schinnen. Dochter van Reinerus Canisius en Joanna Donners.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Maria Catharina UBAGHS, geb. op 11-12-1815 te Schinveld en overleden: 24-12-1884 te Brunssum. Dienstmeid.

Gehuwd op 21-02-1838 te Oirsbeek met Johannes (Jan) Willem Schuivens, geb. op 11-11-1813 te Brunssum en overleden op 27-10-1898 te Schinveld, Werkbode van beroep, zoon van Theodoor Hendrik Schuivens en Maria Gertrude Heuts.

Kinderen:

(1) Jan Hendrik Schuivens, geb. op 11-05-1838 te Brunssum, overleden op 05-12-1864 aldaar. Trouwt op 07-09-1863 te Oirsbeek met Anna Gertrud Gorissen, geb. op 21-06-1831 te Kerkrade, dochter van Andries Gorissen en Theresia Merckelbach.

(2) Maria Gertruid Schuivens, geb. op 07-03-1841 te Brunssum en overleden op 11-01-1849 aldaar.

(3) Maria Anna Schuivens, geb. op 21-11-1843 te Brunssum en overleden op 02-12-1910 te Schinveld. Trouwt op 31-01-1868 te Brunssum met Johannes Josephus Mevissen, geb. op 06-11-1837 te Schinveld, arbeider, zoon van Jean Pierre Mevissen en Maria Helena Laumen.

(4) Jan Joseph Schuivens, geb. op 20-03-1847 te Brunssum en overleden op 19-06-1847 aldaar.

(5) Gerard Joseph Schuivens, geb. op 18-05-1848 te Brunssum en overleden op 21-05-1848.

(6) Jan Arnold Schuivens, geb. op 20-06-1849 te Brunssum en overleden op 14-04-1929 te Heerlen. Trouwt met Maria Josepha Severings, geb. op 04-03-1852 te Brunssum, en overleden op 18-02-1933 aldaar, dochter van Jan Joseph Severings en Maria Catharina Palmen.

(7) Maria Agnes Schuivens, geb. op 04-03-1852 te Brunssum en overleden na een dag.

(8) Maria Agnes Schuivens, geb. op 25-02-1853 te Brunssum en overleden op 24-07-1930 te Heerlen. Trouwt op 08-04-1880 te Heerlen met Barthelomeus Bruls, geb. op 28-09-1838 te Heerlen, overleden op 10-12-1906 aldaar, landbouwer, zoon van Jan Pieter Bruls en Anna Maria Debets.

(9) Maria Helena Schuivens, geb. op 10-03-1856 te Brunssum en overleden op 19-11-1858 aldaar.

(10) Willem Schuivens, geb. op 14-11-1858 te Brunssum, dienstknecht. Trouwt op 04-10-1884 te Schinveld met Maria Gertrudis Leunissen, geb. op 05-08-1861 te Jabeek, dochter van Jan Theodoor Leunissen en Maria Mechtildis Reumkens.

(11) Peter Schuivens, geb. op 22-08-1861 te Brunssum en overleden op 13-01-1941 te Heerlen.

2.         Joannes Petrus UBAGS, geb. op 08-10-1818 te Schinveld.

3.         Maria Anna UBAGHS, geb. op 06-02-1822 te Schinveld en overleden op 16-12-1873 te Schinnen.

Gehuwd op 21-06-1851 te Schinnen met Johannes Petrus Aerts, geb. op 05-09-1815 te Schimmert, en overleden op 17-02-1868 te Schinnen, zoon van Jan Pieter Aerts en Johanna Maria Jennekens.

Kinderen:

(1) Maria Helena Aerts, geb. op 19-04-1852 te Schinnen. Trouwt op 19-11-1881 te Schinnen met Lambert Dols.

(2) Maria Gertruid Aerts, geb. op 17-03-1854 te Schinnen, en overleden op 08-01-1927 te Schimmert. Trouwt op 07-06-1880 te Schimmert met Johannes Nicolaas Klinkeberg, geb. op 10-07-1854 te Schimmert, zoon van Jacobus Klinkeberg en Maria Mechtildis Aertz.

(3) Jan Willem Aerts, geb. op 15-06-1856 te Schinnen, en overleden in 1863 aldaar.

(4) Jan Hendrik Aerts, geb. op 28-06-1859 te Schinnen, overleden op 09-08-1932 te Voerendaal. Trouwt op 14-11-1889 te Voerendaal met Maria Gertruda Hubertina Notermans, geb. aldaar, dochter van Leonard Notermans en Hubertina Heuts.

(5) Pieter Jan Aerts, geb. op 23-03-1863, overleden op 15-11-1913 te Hoensbroek. Trouwt op 08-01-1891 te Voerendaal met Maria Gertrudis Hubertina Notermans, geb. aldaar, dochter van Leonard Notermans en Hubertina Heuts.

4.         Anna Maria UBAGS, geb. op 11-07-1824 te Schinveld.

Gehuwd (2) op 10-07-1832 te Schinveld met Maria Catharina SIJSTERMANS, geb. op 02-08-1797 te Schinveld, overleden op 11-02-1879 aldaar, dochter van Joannes Theodorus Sijstermans en Anna Catharina Jeurissen (Jörissen). Maria was weduwe van Joannes Hameckers.

Uit het tweede huwelijk:

5.         Maria Gertrudis UBAGS (Ubaghs), geb. op 31-07-1833 te Schinveld, gedoopt (RK) op 31-07-1833 te Schinveld (getuigen: Mathias Meuneurs, Maria Gertrudis Pennings), overleden op 03-08-1909 te Schinveld.

Gehuwd op 06-09-1852 te Schinveld (getuigen: Henri Joseph Deumens, Jan Hendrik Janssen, Frans Pieter Janssen, Arnold Buijzers) met Jan Leonard Hanssen, Arbeider, geb. op 19-10-1828 te Maaseik (B), overleden op 08-04-1909 te Schinveld, zoon van Bartholomeus Hanssen en Maria Catharina Brul.

Kinderen:

(1) Johannes Hubertus Hanssen, geb. op 15-02-1854 te Schinveld en overleden op 21-04-1938 aldaar. Trouwt op 28-11-1877 te Schinveld met Maria Gertrudis Dohmen, geb. op 08-10-1849 aldaar, dochter van Jan Leonard Dohmen en Maria Anna Scheeren.

(2) Maria Catharina Hanssen, geb. op 16-10-1856 te Schinveld.

(3) Hendrik Joseph Hanssen, geb. op 16-10-1856 te Schinveld.

(4) Jan Leonard Hanssen, geb. op 29-01-1859 te Schinveld, overleden op 22-02-1902 aldaar. Trouwt op 15-11-1883 te Merkelbeek met Maria Elisabeth Gorissen, geb. op 29-07-1864 te Merkelbeek en overleden op 23-06-1940 te Schinveld, dochter van Christiaan Gorissen en Maria Catharina Florax.

(5) Frans Hanssen, geb. op 18-08-1861 te Eilendorf (D), en overleden op 19-05-1926 te Schinveld. Trouwt met Maria Catharina Valkenberg.

(6) Jan Gerard Hanssen, geb. op 09-04-1866 te Schinveld, en overleden op 03-06-1915 aldaar. Trouwt op 12-04-1890 te Schinveld met Maria Barbara Jacobs, dochter van Jan Mathijs Jacobs en Petronella Dohmen.

(7) Elisabeth Josephina Hanssen, geb. op 07-07-1874 te Schinvel, en overleden op 13-10-1874 aldaar.

(8) Maria Catharina Hanssen, geb. op 13-10-1875 te Schinveld en overleden op 30-09-1950 te Brunssum. Trouwt op 29-11-1894 te Schinveld met Theodoor Quadvlieg, geb. aldaar, zoon van Windelianus Quadvlieg en Anna Maria Claessen.

 

XI.128  Johann Gerhard UEBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 28-01-1789 te Gangelt (D) (getuigen: Maria Anna Pricken, Joanne Ehmen).

Gehuwd op 22-10-1833 te Gangelt (D) met Maria Kornelia HENNES, geb. op 09-07-1805 te Langbroich (D), overleden op 19-04-1850 te Langbroich (D).

Uit dit huwelijk:

1.         Johann Arnold UEBACHS, geb. op 22-07-1834 te Langbroich (zie XII.122).

 

XI.132  Maria Barbara UBACHS, geb. te Hohenbusch (D), gedoopt (RK) op 03-03-1782 te Gangelt (D) (getuigen: Barbara Tonessen, Gerardo Ubachs) en overleden op 19-03-1854 te Brunssum.

Kinderen:

1.         Maria Anna UBAGS, geb. op 10-05-1808 te Brunssum, en overleden op 30-03-1865 te Schinveld. Bij haar huwelijk aangegeven als onecht kind.

Gehuwd op 03-08-1849 te Schinveld met Hermaan Joseph Deumens, geb. op 07-12-1802 te Schinveld, en overleden op 02-07-1876 te Schinveld, zoon van Jan Gerard Deumens en Maria Mechtildis Schuren. Bruidegom weduwnaar van Maria Helena Heuts (huwelijk op 02-10-1839 te Schinveld), overleden op 01-06-1843, en Anna Gertruid Mertens (huwelijk op 31-01-1844), overleden op 02-12-1847.

2.         Petronille UBAGS, geb. op 10-05-1808 te Brunssum, en overleden op 20-06-1814 aldaar.

Gehuwd op 09-05-1811 te Brunssum met Jean Joseph Schaeps, geb. op 25-01-1788 te Brunssum, zoon van Jean Gerard Schaeps en Marie Gertrude Hendrikx. Jean was weduwnaar van Marie Barbe Joseph Leusy.

Kinderen:

(3) Gaspard Schaeps, 14-02-1812 te Brunssum, en overleden op 19-06-1814 aldaar.

(4) Marie Cornelia Schaap, overleden op 22-10-1814 te Brunssum.

(5) Marie Christina Schaeps, geb. op 21-09-1816 te Brunssum, en overleden op 23-03-1820 aldaar.

(6) Anna Barbara Schaeps, geb. op 29-11-1818, overleden op 16-03-1894 te Brunssum. Trouwt op 10-02-1858 te Brunssum met Peter Caspar Tummers, geb. op 08-02-1829 te Nuth, zoon van Jan Pieter Timmers en Maria Agnes Drummen.

(7) Maria Anna Schaeps, geb. op 30-03-1821 te Brunssum, overleden op 09-12-1902 te Nuth. Trouwt op 18-07-1849 te Nuth met Wilhelmus Frijns, geb. op 26-03-1823 te Nuth, overleden op 25-05-1900 aldaar, zoon van Arnoldus Frijns en Anna Maria Meijs.

(8) Maria Gertrudis Schaeps, 08-02-1823 te Brunssum en overleden op 23-10-1879 te Schinnen. Trouwt (1) op 14-06-1841 te Brunssum met Jan Peter Stassen, geb. op 31-01-1800 te Schinnen, zoon van Anastafins Stassen en Maria Helena Meens. Trouwt (2) met Hendrik Bruls.

(9) Maria Sibilla Schaaps, geb. op 01-03-1826 te Brunssum, overleden op 18-04-1899 aldaar. Trouwt op 05-03-1859 te Schaesberg met Jan Pieter Mewissen, geb. op 05-08-1833 te Schaesberg, en overleden op 21-03-1895 te Brunssum, zoon van Jan Francis Mewissen en Maria Ida Meijers.

 

XI.151  Joannes Gauthier UBAGHS, geb. op 02-04-1812 te Voerendaal. Schaapsherder. Ook Johann Walter genoemd.

Gehuwd op 11-10-1844 te Vaals met Johanna Maria KUETGENS, geb. op 07-08-1809 te Wittem (Hilleshagen), dochter van Leonard Kuttgens en Anna Elisabeth Rocks.

Kinderen:

1.         Maria Elisabeth UEBAGS, geb. op 21-05-1846 te Laurensberg.

2.         Maria Agnes UEBACHS, geb. op 26-10-1849 te Laurensberg.

3.         Johann Joseph UEBACHS, geb. op 30-05-1853 te Laurensberg.

 

XI.163  Gerardus UBAGHS, geb. op 22-03-1806 te Voerendaal, en overleden op 31-01-1887 aldaar.

Gehuwd op 11-11-1836 te Voerendaal met Marie Elisabeth LINTJENS, geb. op 29-02-1812 te Voerendaal en overleden op 08-06-1882 aldaar, dochter van Jean Lintjens en Marie Gertrude Leunis.

Kinderen:

1.         Marie Gertrude UBAGS, geb. op 18-09-1837 te Voerendaal. Is in 1860 naar Pruissen vertrokken.

2.         Johannes Cornelis UBAGS, geb. op 28-08-1839 te Voerendaal en overleden op 05-10-1839 aldaar.

3.         Maria Anna UBACHS, geb. 22-09-1840 te Voerendaal, overleden op 08-05-1912 te Richterich-Bank (D).

Gehuwd op 17-11-1870 te Voerendaal met Jan Willem Bosch, geb. op 25-07-1843 te Schaesberg en overleden op 29-05-1927 te Kerkrade, zoon van Pieter Joseph Bosch en Maria Catharina Moonen (moeder ook als Catharina Renierkens genoemd).

Kinderen:

(1) Willem Jozef Bosch, geb. op 05-04-1872 te Voerendaal. Trouwt (1) op 15-02-1906 te Gulpen met Maria Anna Hubertina Broers, geb. op 12-11-1875 aldaar, dochter van Johannes Hubertus Broers en Johanna Catharina Hubertina Wouters. Trouwt (2) op 10-08-1922 te Voerendaal met Maria Josephina Lejeune, geb. op 18-10-1887 te Simpelveld, dochter van Mathias Joseph Lejeune en Maria Hubertina Vliex.

(2) Maria Anna Catharina Bosch, geb. op 22-05-1874 te Schaesberg. Trouwt op 20-10-1899 te Kerkrade met Johann Wilhelm Nussbaum, geb. te Richterich (D), zoon van Wilhelm Joseph Nussbaum en Maria Agnes Nellen.

(3) Peter Joseph Bosch, geb. op 10-05-1877 te Schaesberg. Trouwt op 10-01-1905 te Heerlen met Maria Jozefa Habets, geb. op 19-07-1879 te Heerlen, dochter van Jan Hendrik Habets en Maria Jozefa Philomena Scholtis.

4.         Peter Joseph UBAGS, geb. op 16-08-1842 te Voerendaal (zie XII.128).

5.         Joannes Henrikus UBAGS, geb. op 14-12-1844 te Voerendaal (zie XII.130).

6.         Anna Elisabeth UBAGS, geb. op 17-01-1847 te Voerendaal en overleden op 19-09-1908 te 's Hertogenbosch. In overlijdensakte geen partner vermeld, beroep dienstbode en woonplaats Voerendaal. UOverlijdensakteU ’s Hertogenbosch.

7.         Anna Philomena UBAGS, geb. op 02-04-1849 te Voerendaal, en overleden op 30-03-1916 te Voerendaal.

Gehuwd op 31-10-1872 te Voerendaal met Jan Jozef Cordewener, geb. op 10-05-1850 te Klimmen, en overleden op 17-08-1892 te Voerendaal, zoon van Jan Leonard Cordewener en Maria Hubertina Ritzen.

Kinderen:

(1) Jan Leonard Hubert Cordewener, geb. op 27-01-1873 en overleden op 10-12-1917 te Voerendaal. Herbergier. Trouwt op 10-10-1901 te Voerendaal met Maria Cornelia Rosalia Janssen, geb. op 27-01-1871 te Voerendaal, en overleden op 13-01-1909 aldaar, dochter van Jan Pieter Hubert Janssen en Anna Maria Catharina Claessens.

(2) Maria Philomena Hubertina Cordewener, geb. op 17-02-1874 te Voerendaal. Trouwt op 11-10-1894 aldaar met Jan Hendrik Herman Habets, geb. op 02-07-1865 aldaar, zoon van Jan Habets en Maria Catharina Senden.

(3) Jan Frederik Cordewener, geb. op 12-01-1876 en overleden op 02-12-1879 te Voerendaal.

(4) Anna Maria Catharina Cordewener, geb. op 27-06-1877 te Voerendaal en overleden op 09-11-1920 te Heerlen. Trouwt op 07-11-1912 te Voerendaal met Jan Hubert Jozef Habets, geb. op 28-11-1883 aldaar, zoon van Jan Mathijs Habets en Antoinetta Somers.

(5) Elisabeth Louisa Cordewener, geb. op 05-11-1879 te Voerendaal.

(6) Maria Helena Cordewener, geb. op 03-05-1882 te Voerendaal.

(7) Hubertina Philomena Cordewener, geb. op 04-09-1884 te Voerendaal. Trouwt op 11-11-1915 aldaar met Ferdinand Cools, geb. te Würselen, zoon van Peter Jozef Cools en Sebilla Greven.

(8) Willem Jozef Cordewener, geb. op 18-09-1886 te Voerendaal, en overleden op 10-12-1896 aldaar.

(9) Anna Maria Josephina Cordewener, geb. op 13-11-1888 te Voerendaal en overleden op 09-11-1920 te Heerlen. Trouwt op 08-09-1910 te Voerendaal met Jozef Andries Scheijen, geb. op 20-04-1888 aldaar, zoon van Caspar Jozef Hubert Scheijen en Maria Cecilia Weijers.

(10) Hubertina Philomena Cordewener, geb. op 17-02-1890 te Voerendaal. Trouwt op 22-01-1907 te Simpelveld met Jan Pieter Hubert Vincken, geb. op 26-11-1881 te Simpelveld, zoon van Pieter Vincken en Anna Maria Bodden.

8.         Maria Josepha UBAGS, geb. op 25-04-1850 te Voerendaal en overleden op 01-10-1925 te St. Pietersvoeren.

Gehuwd op 01-02-1877 te Voerendaal met Alphonsus Hubertinus Geurts (kerk 07-02-1877 te Wijlre), geb. op 28-03-1846 te Wijlre, overleden op 16-02-1903 te Coucelles (Hainaut), zoon van Pieter Joseph Geurts en Maria Josepha Ramaekers.

Kinderen:

(1) Maria Elisabeth Geurts, geb. op 24-04-1878 te Wijlre, overleden op 10-08-1957 in St. Pietersvoeren. Trouwt op 07-09-1901 te St. Pietersvoeren met Jean Joseph Deckers, geb. op 24-01-1872 te St. Martensvoeren, overleden op 19-10-1920 te St. Pietersvoeren, zoon van Pierre Joseph Deckers en Marie Catherine Marechal.

(2) Joannes Gerardus Geurts, geb. op 07-09-1879 te Wijlre.

(3) Joannes Martinus Geurts, geb. op 14-06-1881 te Wijlre.

(4) Maria Josepha Geurts, geb. op 17-08-1883 te Wijlre, overleden op 28-07-1943 in St. Pietersvoeren. Kind Francois Geurts 1901-1958.

(5) Maria Anna Elisabeth Geurts, geb. op 20-01-1886 te Wijlre.

(6) Maria Philomena Geurts, geb. op 20-02-1888 te Noorbeek, overleden op 09-04-1940 te St. Pietersvoeren.

(7) Josephus Hubertus Geurts, geb. op 16-09-1890 te Noorbeek, overleden in 1976 te St. Pietersvoeren.

9.         Anna Maria Hubertina UBAGS, geb. op 22-04-1854 te Voerendaal en overleden op 09-01-1932 te Neer.

Gehuwd op 13-04-1885 te Horn met Christiaan Hamans, geb. op 26-10-1846 te Horn en overleden op 22-03-1929 aldaar, zoon van Peter Hamans en Maria Savelkoul.

Kinderen:

(1) Maria Cornelia Hubertina Hamans, geb. op 01-08-1886 te Horn. Trouwt op 05-04-1918 aldaar met Antoon Hubertus Rijcks, geb. te Sint Odiliënberg, zoon van Peter Mathijs Rijcks en Catharina Ronken.

(2) Maria Gertrudis Hubertine Hamans, geb. op 26-09-1887 te Horn, en overleden op 08-07-1895 aldaar.

(3) Leonard Jozef Hubert Hamans, geb. op 02-04-1889 te Horn. Trouwt op 14-11-1919 te Nederweert met Maria Catharina Deckers, geb. op 19-04-1890 te Nederweert, dochter van Andreas Deckers en Anna Catharina Peeters.

 

XI.168  Wolterus UBACHS, (Gauthier Meunier) gedoopt (RK) op 04-09-1785 te Voerendaal (getuigen: Woltherus Ubachs) en overleden op 11-07-1837 te Voerendaal.

Gehuwd op 21-04-1827 te Voerendaal met Maria Gertrudis BULKENS (Mulkens), gedoopt (RK) op 07-07-1793 te Heerlen (getuigen: Maria Gertrudis Offermans, Petrus Bulkens), overleden op 07-04-1840 te Voerendaal, dochter van Joannes Josephus Bulkens en Maria Josepha van der Heijden.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Josepha UBAGS, geb. op 29-05-1829 en overleden op 23-07-1830 te Voerendaal, 1 jaar oud.

2.         Jan Joseph UBAGHS, geb. op 14-10-1832 te Voerendaal (zie XII.140).

 

XI.177  Joannes UBACHS, gedoopt op 29-09-1797 te Wijnandsrade en overleden op 10-06-1878 te Voerendaal.

Gehuwd op 20-02-1824 te Voerendaal met Maria Margaretha FRANTZEN (Franssen), gedoopt (RK) op 31-01-1801 te Eijs (getuigen: Maria Gertrudis Frantzen, Henricus Christoffels), overleden op 18-01-1836 te Wittem, dochter van Fredericus Frantzen en Maria Gertrudis Immelen.

Uit dit huwelijk:

1.         Joannes Joseph UBACHS geb. op 02-12-1824 te Ubachsberg (zie XII.142).

2.         Maria Gertrudis UBACHS, geb. op 29-03-1827 te Ubachsberg en overleden op 19-03-1909 te Kerkrade.

Gehuwd op 20-09-1851 te Voerendaal met Mathieu Korvorst (Korvers), geb. op 18-10-1818 te Strucht, zoon van Henrikus Korvers en Anna Barbara Houppermans.

Kinderen:

(1) Johanna Barbara Hubertina Korvorst, geb. op 13-08-1852 te Voerendaal. Trouwt op 30-04-1881 te Teuven met Francois Guillaume Vinders, geb. op 21-09-1852 te Gemmenich, zoon van Jean Guillaume Vinders en Barbe Janssen.

(2) Johannes Hubertus Joseph Korvorst, geb. op 09-04-1854 te Voerendaal. Trouwt op 17-04-1881 te Teuven met Anne-Marie Smeets, dochter van Laurent Smeets en Marie Veschkens.

(3) Joannes Bernardus Hubertus Korvers, geb. op 02-03-1856 te Voerendaal. Trouwt op 07-03-1889 te Sint Geertruid met Anna Maria Albertina Hubertina Duijsens, geb. te Herkenrade, dochter van Lambertus Duijsens en Anna Maria Cornelia Jeukens.

(4) Johannes Mathias Hubertus Korvers, geb. op 30-01-1858 te Voerendaal. Trouwt op 24-10-1882 te Teuven met Anna Beatrix Vinders, geb. op 13-05-1854 te Gemmenich, dochter van Jean Guillaume Vinders en Barbe Janssen.

(5) Jean Philippe Korvorst. Trouwt op 14-11-1896 te Neufchateau met Marie Barbe Marlet, dochter van Lambert Joseph Marlet en Marie Elisabeth Xhaflaire.

(6) Hubertus Korvoost, geb. ca. 1862, overleden op 24-05-1905 te Kerkrade op 43-jarige leeftijd.

3.         Joanna Maria UBACHS, geb. op 18-09-1829 te Ubachsberg en overleden op 01-01-1835 te Wittem.

4.         Johannes Leonardus UBACHS, geb. op 24-04-1832 te Wittem (zie XII.148).

5.         Johannes Hubertus Joseph UBACHS, geb. op 04-03-1835 en overleden op 09-09-1836 te Wittem.

 

XI.183  Joannes Waltherus UBACHS, gedoopt (RK) op 31-03-1787 te Oud-Valkenburg). (getuigen: Waltherus Ubachs, Joanna Snoock, Joannes Mathias Bemelmans) en overleden te Bemelen op 18-12-1866.

Gehuwd op 13-10-1814 te Bemelen (kerk 16-10-1814) met Joanna LESO (Johanna Leesens), gedoopt (RK) op 14-06-1790 te Bemelen (getuigen: Joannes Caelen, Wilhelmus Caelen), en overleden op 12-03-1847 te Bemelen, dochter van Nicolas Leso en Barbe Caelen.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna Maria UBACHS, geb. te Bemelen op 31-07-1815 en overleden op 10-03-1817 aldaar.

2.         Nicolaes UBACHS, geb. 08-10-1817 te Bemelen (zie XII.152).

3.         Egidius (Gilis) UBAGHS, geb. op 21-09-1819 te Bemelen (zie XII.154).

4.         Jacobus UBAGS, geb. op 06-03-1822 te Bemelen en gedoopt op 06-06-1822 aldaar.

Overleden op 15-03-1822 aldaar, 10 dagen oud ? In tegenspraak met doopdatum.

5.         Ida UBAGS, geb. op 10-03-1823 (doop 10-06-1823), overleden op 10-07-1829 te Bemelen op 6-jarige leeftijd.

6.         Andreas UBAGHS, geb. op 27-11-1825 te Bemelen (zie XII.159).

7.         Nn UBAGS, levenloos geb. kind op 04-03-1829 te Bemelen.

8.         Joannes Hubertus UBAGS, gedoopt op 21-05-1831 te Bemelen (getuigen Maria Catharina Schroirs, Nicolaas Ubags) en overleden op 15-11-1832 te Bemelen.

 

XI.195  Jacobus UBAGHS (Ubachs), geb. te Kunrade, gedoopt (RK) op 21-09-1783 te Voerendaal (getuigen: Jacobi Ubaghs, Maria Elisabeth Vaessen, Petrus Daemen), overleden op 29-07-1849 te Heerlen.

Gehuwd op 26-09-1805 te Voerendaal met Maria Christina WEIJERS, gedoopt op 07-02-1779 te Wijnandsrade, overleden op 23-08-1857 te Heerlen-Heerlerheide, dochter van Lodewijk Weijers en Katharina Bruls.

Uit dit huwelijk:

1.         Louis UBAGHS (Ubachs), geb. op 20-08-1806 te Voerendaal, overleden op 12-11-1892 te Heerlen. Beroep Handelaar, Rentenier.

Gehuwd op 26-04-1849 te Heerlen met Maria Catharina Maessen, geb. op 22-06-1829 te Heerlen, overleden op 11-09-1891 te Heerlen, dochter van Andries Maessen en Maria Louisa Voncken.

2.         Nicolaas Joseph UBAGHS, geb. op 21-02-1808 te Voerendaal.

3.         Johannes Leonardus UBAGHS, geb. op 29-10-1809 te Voerendaal en overleden op 08-02-1830 te Wijnandsrade (Swier) op 20-jarige leeftijd.

4.         Anna Gertrudis UBAGHS, geb. op 30-09-1811 te Voerendaal en overleden op 16-01-1837 te Wijnandsrade (Swier).

5.         Joannes Hubertus UBAGS/UBACHS, geb. op 09-10-1813 te Rimburg, en overleden op 24-04-1831 te Wijnandsrade (Swier).

6.         Mathijs Joseph Hubert UBAGS, geb. ca 1817, overleden op 07-02-1840 te Wijnandsrade (Swier) op 23-jarige leeftijd.

7.         Maria Elisabeth UBAGHS, geb. op 11-04-1819 te Wijnandsrade, overleden op 31-07-1903 te Roermond.

Gehuwd op 04-09-1846 te Heerlen met Nicolaas Josephus Palant, geb. op 09-03-1824 te Brunssum, overleden op 22-02-1906 te Roermond, zoon van Jan Wolter Palant en Maria Agnes Krips.

 

XI.201   Anne Marie Josepha UBAGHS, geb. op 28-08-1805 te Maastricht.

Kind:

1.         Andreas UBAGHS, geb. op 27-02-1828 te Maastricht. Vader niet vermeld.

 

XI.217  Henricus Nicolaas UBAGHS, geb. op 12-07-1798 te Maastricht, overleden op 08-03-1877 te Amby. Hij was Militair, Eerste Luitenant in de Afdeling Infanterie, gestationeerd te Breda. Ook genoemd als Capitain 1e classe in het Luxemburgse leger, in de Arret Royal Grand Ducal op 08-02-1847.

Gehuwd (1) te Breda op 06-09-1834, UHuwelijksakteU, UHuwelijksadvertentieU, met Geurdina Anginis Maria HALFMOUW, geb. op 15-04-1813 te Doesburg, dochter van Joannes Halfmouw en Anna Hermsen.

Gehuwd (2) circa 1852 met Julia HAVARD, geb. op 28-12-1810 te Chemee (B), dochter van Ludovicus Havard en Maria Anna Wijnands.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Nn UBAGHS, levenloos geb. op 17-10-1835 te Breda, mannelijk geslacht. UGemeenteakteU.

2.         Henriette Frederika Maria UBAGHS, geb. op 06-11-1837 te Bergen op Zoom (getuigen Jakob Laurens La Fontijn en Mattheus Pilaar), en overleden op 06-08-1840 te Breda. UOverlijdensakteU.

3.         Joannes Antonius UBAGHS, geb. ca. 1839 te Breda, overleden op 13-03-1840 te Breda. UOverlijdensakteU.

 

XI.221  Laurens UBAGHS, geb. op 16-12-1801 te Maastricht, en overleden aldaar op 21-04-1871.

Getrouwd op 11-08-1831 te Maastricht met Maria Anna NIJPELS, geb. op 29-01-1809 te Maastricht, en overleden op 26-05-1879 aldaar, dochter van Mathijs Nijpels en Barbara Cremers.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Henricus UBAGHS, geb. op 02-02-1832 te Maastricht, overleden op 02-02-1869 te Vaals.

2.         Maria Catharina UBAGHS, geb. op 26-11-1833 te Maastricht, en overleden op 15-04-1915 te Maastricht. Geen partner vermeld bij overlijden.

3.         Maria Elisabeth UBAGHS, geb. op 24-12-1835, overleden op 14-02-1918 te Maastricht. Geen partner vermeld bij overlijden.

4.         Anna Barbara UBAGHS, geb. op 05-06-1838 te Maastricht.

5.         Josephina Catharina UBAGHS, geb. op 02-05-1841 te Maastricht, overleden op 21-03-1909 te Maastricht. Geen partner vermeld bij overlijden.

6.         Maria Ida UBAGHS, geb. op 08-07-1845 te Maastricht, en overleden op 19-10-1847 aldaar.

7.         Leonardus Ludovicus UBAGHS, geb. op 04-03-1849 te Maastricht (zie XII.187).

 

XI.223  Antoine UBAGHS, geb. op 15-03-1806 te Maastricht, en overleden op 14-07-1866 te Luik. Overlijdensakte.

Gehuwd op 02-12-1845 met Anna Catharina ENGELEN, geb. te Erpen, (gem. Waldenrath in Luxemburg), dochter van Andreas Joseph Engelen en Anna Barbara Schmitz.

Kinderen:

1.         Maria Catharina UBAGHS, geb. op 17-01-1846 te Maastricht.

Gehuwd op 07-04-1866 te Luik met Pierre Joseph Eugene Marteau, geb. op 09-04-1850 te Liege, zoon van Mathieu Francois Joseph Marteau en Theodorine Constance Monami. Huwelijksakte.

Kinderen:

(1) Catherine Josephine Constance Marteau, geb. op 22-05-1866 te Liege.

(2) Eugène Henri Marteau, geb. op 30-09-1867 te Liege. Geboorteakte.

2.         Antoine UBAGHS, geb. op 27-02-1848 te Luik. Cordonnier.

Gehuwd op 14-03-1876 te Luik met Charlotte Henriette Leonie Dubois, geb. op 17-04-1841 te Luik, dochter van Jean Guillaume Theodore Dubois en Anne Marie Nicolai. Huwelijksakte.

3.         Helene UBAGHS, geb. in 1852, overleden op 26-03-1852 te Liege.

4.         Elisabeth UBAGHS, geb. op 01-02-1853 te Liege. Geboorteakte.

Gehuwd op 27-07-1897 te Luik met Henri Emile Mahiels, geb. op 08-04-1845 te Fampoux (F), overleden op 12-08-1897 te Luik, zoon van Armand Fidele Constant Mahiels en Marie Joseph Antoinette Dassonville. Huwelijksakte. Henri was eerder gehuwd met Marie Antonia Docquier en zij hebben dochter Henriette (1874).

 

XI.229  Jacobus Louis UBAGHS, geb. op 16-03-1812 te Maastricht, overleden circa 1888 te Luik (B).

Gehuwd (1) met Claudine ATGIER, geb. op 27-09-1806 te Bunnik (Utr) en overleden op 20-08-1841 te Luik (B).

Gehuwd (2) in 1844 te Luik met Marie Josephine GENET, geb. op 09-04-1815 te Luik (B), overleden 00-05-1885 te Luik (B).

Zij is begraven te Luik-St. Walburge; er wordt melding gemaakt dat zij in zelfde graf ligt als Emile en Jean. Foto.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Augustine Constance UBAGHS, geb. op 18-12-1839 te Luik.

Gehuwd (1) op 10-11-1881 te Luik met Hubert Antoine Francois Geller, zoon van Mathieu Geller en Marguerite Kurth. Huwelijksakte.

Gehuwd (2) op 26-10-1886 te Liege (Huwelijksakte) met Leon Pierre Alexis Van Melckebeeke, geb. op 01-10-1862 te Antwerpen, zoon van Marie Julie Van Melckebeeke. Geboorteakte

Uit het tweede huwelijk:

2.         Lambertus Emile (Emile) UBAGHS, geb. op 22-12-1844 te Luik (B), overleden op 09-10-1879 te Luik (B). Acte Deces. Celibataire. Beroep Kunstschilder: Peintre, créateur d’affiches. Formation à l’Académie de Liège. En 1867 et 1870, il participe au concours préparatoire pour le Prix de Rome. Prédilection pour les tableaux de scènes de genre et affichiste. Touche énergique. Elève de l'académie des beaux-arts de Liège.

3.         Maria Elisabeth UBAGHS, geb. op 18-04-1846 te Luik (B).

4.         Maria Josephine UBAGHS, geb. op 22-12-1847 te Luik (B).

5.         Maria Louise UBAGHS, geb. op 27-11-1849 te Luik (B).

Gehuwd op 26-06-1888 te Kemmel/Liege met Charles Henri Ferdinand Delcour, geb. op 06-10-1860 te Schaerbeek, zoon van Louise Delcour. Huwelijksakte.

6.         Henricus Joannes Joseph (Jean) UBAGHS, geb. op 03-01-1852 te Luik (zie XII.194).

 

XI.243  Joannes Wilhelmus (Jean-Guillaume) UBAGHS, gedoopt (RK) op 15-02-1797 te Heerlen (getuigen: Mathias Olmans, Maria Helena Olmans, Joannes Wilhelmus Ubags) en overleden op 02-04-1883 te Beek.

Gehuwd op 24-07-1828 te Margraten met Maria Cornelia SLUIJSMANS, geb. op 08-12-1790 te Margraten, overleden op 15-12-1872 te Margraten, dochter van Petrus Sluijsmans en Maria Anna Brouwers.

Uit dit huwelijk:

1.         Petrus UBAGHS, geb. op 11-04-1832 te Margraten, overleden op 16-02-1897 te Margraten (Gulpen).

2.         Johannes Wilhelmus UBAGHS, geb. op 27-09-1835 te Margraten, overleden op 01-04-1847 te Margraten op 11-jarige leeftijd.

3.         Johannes Joseph UBAGHS, geb. op 11-01-1838 te Margraten (zie XII.198).

 

XI.246  Joannes Leonardus UBAGHS, geb. op 04-04-1800 te Voerendaal (RHCL geeft geb. datum 15-02-1800 te Heerlen/Welten, maar geeft ook aan dat dat onzeker is), gedoopt op 05-04-1800 te Voerendaal, overleden op 04-09-1859 te Klimmen. Hij was Landbouwer.

Gehuwd op 04-05-1844 te Klimmen met Anna Mechtildis SMEETS, geb. op 10-09-1807 te Voerendaal, overleden op 20-01-1872 te Klimmen, dochter van Willem Smeets en Helena Douven. Anna Mechtildis is weduwe van Laurentius Pluijmen.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna Elisabeth UBAGHS, geb. op 21-03-1845 te Klimmen, overleden op 01-02-1933 te Brussel (B).

Gehuwd met Laurent Govaerts, geb. 1845, Abbateur.

Kind:

(1) Anna Marie Mathilde Govaerts, née le 28-04-1884 à Liege. Acte Civile.

2.         Johannes Hubertus UBAGHS, geb. 17-02-1847 te Klimmen (zie XII.202).

3.         Catharina UBAGHS, geb. op 05-05-1849 te Klimmen. Zie Bericht van verhuizing uit Tongeren 1904 van W. Schobben-Ubaghs.

Gehuwd (1) met Pierre Schobben, geb. te Tongeren (B), overleden voor 1906.

Kinderen:

(1) Hubertus Josephus Arnoldus Schobben, geb. in 1879 te Tongeren en overleden op 02-09-1811 aldaar. UOverlijdensakteU.

(2) Hubert Gerard Schobben, geb. op 26-07-1881 te Tongeren, overleden op 02-10-1885 aldaar.

(3) Maria Anna Mathilde Schobben, geb. op 10-09-1883 te Tongeren.

(4) Maria Josephine Mathilde Schobben, geb. op 21-11-1885 te Tongeren.

Gehuwd (2) op 03-09-1906 te Tongeren met Maximilien Leopold Froyen, geb. op 12-05-1860 te Alken (B) en overleden op 04-04-1928 te Tongeren, Koetsenmaker en Herbergier, zoon van Petrus Joannes Froyen en Maria Elisabeth Cecile Beckers. Hij was eerder gehuwd met Barbe Philomene Tuts.

4.         Marie Hélène Hubertina UBAGHS, geb. op 13-08-1851 te Klimmen, overleden te Luik (B).

Gehuwd op 05-11-1885 te Luik met Jean Francois Hubert Luyens, geb. op 11-11-1847 te Luik, Ouvrier brasseur, zoon van Jean Pierre Joseph Luyens en Marie Jeanne Devivier. Huwelijksakte.

Kind:

(1) Guillaume Jean Joseph Luyens, geb. op 11-08-1886 te Luik.

 

XI.250  Joannes Petrus UBAGHS, geb. op 01-05-1808 te Heerlen, overleden op 23-04-1887 te Wittem-Eys. UOverlijdensakteU.

Gehuwd (1) op 03-10-1833 te Simpelveld met Agnes BODELIER, gedoopt op 12-04-1803 te Simpelveld en overleden op 16-10-1834, dochter van Mathias Bodelier en Anna Elisabeth Simons.

Gehuwd (2) op 29-10-1835 te Simpelveld met Elisabeth BOSTEN (Botten), geb. op 28-07-1805 te Wittem, en overleden op 22-05-1869 aldaar, dochter van Jan Bosten en Agnes Schroders. Zij was weduwe van Joannes Henricus Ortmans.

Uit dit tweede huwelijk:

1.         Johannes Wilhelmus UBAGHS, geb. op 26-08-1836 te Simpelveld (zie XII.208).

2.         Anna Elisabetha UBAGS, geb. op 20-10-1838 te Simpelveld, en overleden op 19-02-1873 aldaar.

Gehuwd op 15-05-1862 te Simpelveld met Pieter Joseph Wierts, geb. op 01-11-1833 en overleden op 08-06-1901 aldaar, zoon van Peter Joseph Wierts en Joanna Catharina Houben. Hij was ook getrouwd, op 21-10-1875 te Bocholtz, met Anna Catharina Wintgens, geb. te Simpelveld.

Kinderen:

(1) Joseph Hubertus Wierts, geb. op 05-05-1863 te Wittem en overleden op 15-05-1912 te Heerlen. Trouwt op 24-05-1894 te Heerlen met Maria Magdalena Jozefina Klaassen, geb. op 17-02-1866 te Heerlen, dochter van Karel Frederik Klaassen en Johanna Crijns.

(2) Johanna Catharina Hubertina Wierts, geb. op 29-10-1864 te Wittem. Trouwt op 11-04-1890 te Simpelveld met Hendrik Hubert Houben, geb. op 04-12-1858 aldaar, zoon van Jan Joseph Houben en Anna Clara Engelen.

(3) Johannes Wilhelmus Wierts, geb. op 10-09-1866 te Wittem.

(4) Maria Agnes Wiertz, geb. op 24-02-1869 te Wittem, en overleden op 30-10-1899 te Kerkrade. Trouwt op 05-05-1892 te Simpelveld met Peter Joseph Scheren, geb. op 13-03-1868 te Kerkrade, zoon van Hubert Joseph Scheren en Maria Hubertina Augenbroe.

(5) Andreas Joseph Wierts, geb. op 30-03-1870 te Simpelveld. Trouwt op 11-02-1904 te Voerendaal met Maria Hubertina Antonia Janssen, geb. op 04-03-1879 te Simpelveld, dochter van Jan Hendrik Janssen en Maria Agnes Peukens.

3.         Maria Josepha UBAGS, geb. op 26-07-1841 te Simpelveld, en overleden op 27-07-1841 aldaar.

4.         Nn UBAGHS, levenloos geb. op 08-10-1851.

 

XI.253  Caspar UBAGHS, geb. en gedoopt (RK) op 07-09-1797 te Oud-Valkenburg (getuigen: Casparus Volders, Maria Anna Thomassen, Margaretha Hoppermans) en overleden op 23-04-1879 te Wittem.

Gehuwd op 19-09-1822 te Wittem met Johanna Catharina THISSEN, geb. op 20-12-1783 te Wittem, dochter van Stephanus Thissen en Anna Margaretha Kicken.

Kinderen:

1.         Anna Margaretha UBACHS, geb. op 08-02-1825 te Eys, en overleden op 20-03-1906 aldaar.

Gehuwd op 16-09-1847 te Wittem met Jacob Joseph Eijmael, geb. op 10-11-1816, en overleden op 11-03-1896 te Wittem, zoon van Gisebert Cornelis Eijmael en Maria Gertrud Hissel.

Kinderen:

(1) Frans Willem Eijmael, geb. op 21-10-1848 te Wittem, en overleden op 08-08-1888 aldaar.

(2) Johan Caspar Eijmael, geb. op 24-08-1850 te Wittem, en overleden op 02-12-1869 aldaar.

(3) Johannes Alphonsus Eijmael, geb. op 02-08-1852 te Wittem, en overleden op 23-08-1908 aldaar.

(4) Johanna Maria Eijmael, geb. op 22-07-1854, en overleden op 12-08-1854 aldaar, 3 weken oud.

(5) Margaretha Eijnmael, geb. op 03-07-1855 te Wittem. Trouwt op 16-05-1895 aldaar met Augustin Josephus Straeten, geb. op 23-10-1849 te Wittem, zoon van Johannes Petrus Straeten en Anna Maria Houppermans.

(6) Anna Maria Barbara Eijmael, geb. op 10-03-1858 te Wittem. Trouwt op 20-09-1894 te Wittem met Gerhard Hermanns, geb. op 23-05-1857 te Scherpenseel (D), zoon van Heinrich Hermanns en Margaretha Godschalk.

(7) Christiaan Joseph Eijmael, geb. op 07-04-1860 te Wittem, en overleden op 01-03-1885 aldaar.

(8) Maria Barbara Eijmael, geb. op 18-08-1862 te Wittem, en overleden op 24-03-1928 te Maastricht.

(9) Carl Kaspar Joseph Eijmael, geb.op 03-08-1864 te Wittem, en overleden op 28-02-1905 aldaar.

(10) Frans Joseph Eijnmael, geb .op 01-11-1866 te Wittem, en overleden op 17-10-1939 te Wittem (Eijs).

2.         Maria Gertrudis UBAGHS, geb. op 07-09-1828 te Wittem, en overleden op 19-01-1829 aldaar, 4 maanden oud.

 

XI.261  Jacobus UBAGHS, geb. op 18-10-1804 te Voerendaal en overleden op 02-01-1880 aldaar. Hij was Schaapsherder.

Gehuwd op 03-10-1835 te Heerlen met Maria Agatha CANISIUS, geb. op 12-02-1807 te Schinnen, en overleden op 22-09-1883 te Voerendaal, dochter van Joannes Petrus Canisius en Maria Gertrudis Knubben (ook: Gubbels). Zij was Dienstmeid.

Kinderen:

1.         Nicolas Joseph UBAGS, geb. op 22-10-1837 te Voerendaal, en overleden op 28-03-1887 aldaar.

2.         Maria Sibilla Mina UBAGS, geb. op 04-11-1839 te Voerendaal.

3.         Nn UBAGHS, levenloos geb. op 22-05-1842.

4.         Anna Margaretha UBAGHS, geb. op 17-08-1843, overleden op 23-02-1846 te Voerendaal op 2-jarige leeftijd.

 

XI.265  Petrus Joseph UBAGHS, geb. op 11-11-1810 te Voerendaal en overleden op 27-04-1851 te Vaals. Hij was schaapsherder.

Gehuwd op 24-11-1838 te Vital-Aken (D) met Maria Theresia PANCKERT (Panquert), geb. op 23-03-1817 te Aachen, overleden op 19-12-1893 te Vaals-Wolfhaag, dochter van Jean Louis Panquert en Anna Sophia Otten, weduwe van Antoon Bos.

Kinderen:

1.         Anna Elisabeth UBAGS, geb. op 16-10-1840 te Vaals, en overleden op 17-05-1851 aldaar op 10-jarige leeftijd.

2.         Sophia Hubertina UBAGS, geb. op 19-02-1842 te Vaals, overleden op 11-09-1926 te Vaals.

Gehuwd op 31-05-1883 te Vaals met Franz Käver, geb. op 25-05-1851 te Laurensberg (D) en overleden op 19-10-1927 te Vaals, zoon van Ludwig Käver en Agnes Huppertz.

Kind:

(1) Therese Kaefer, geb. te Laurensberg. Trouwt op 26-05-1910 te Vaals met Mathijs Hubert Mans, geb. op 15-10-1884 aldaar, zoon van Theodor Mans en Louisa Catharina Cuijpers.

3.         Maria Catharina (Keetsje) UBAGS, geb. op 03-10-1844 te Vaals (getuigen Frans Dautzenberg, bakker, en Thomas Beckers, landbouwer), en overleden op 11-03-1934 te Vaals. Haar bijnaam was "Le Papillon" omdat zij altijd zo mooi gekleed ging. Foto.

Gehuwd op 25-04-1866 te Vaals (getuigen Leonard Sterck, winkelier, Willem Knepper, schrijnewerker, Albert Knepper, schoenmaker, Willem Sterck, veldwachter) met Jan Hubert Finders, geb. op 30-11-1839 te Vaals (getuigen Jacob Graff, slotsmid, en Jan Dumont, hoefsmid), en overleden op 03-05-1918 aldaar, zoon van Jan Willem Finders en Anna Maria Hahn.

De bruid en hun beider moeder verklaren niet te kunnen schrijven en ondertekenen de huwelijksakte niet. Certficaat van de Nationale Militie, dat Jan Hubert door de militieraad “uit hoofde van ligchaamsgebreken van de dienst is vrijgesteld”.

Kinderen:

(1) Johan Anton Finders, geb. op 17-02-1867 te Laurensberg-Aken, en overleden op 25-03-1948 te Vaals. Trouwt op 25-07-1893 met Anna Maria Catharina (Mechtilde) Pohlen, geb. op 25-05-1866 te Stolberg, en overleden in 1952 te Vaals, dochter van Rudolf Pohlen en Hubertina Kefer. Zij kregen 8 kinderen.

(2) Lorens Joseph (Joep) Finders, geb. op 06-01-1869 te Vaals, en overleden op 06-07-1951 te Nuth. Trouwt (1) op 27-07-1899 aldaar met Maria Agnes Bock, geb. op 06-05-1860 te Vaals, en overleden op 01-09-1900 aldaar, dochter van Mathijs Bock en Anna Maria Catharina Pineda. Trouwt (2) op 17-08-1911 te Vaals met Maria Hubertina Kremer, geb. op 25-07-1881 aldaar, en overleden op 01-10-1973 te Sittard, dochter van Jacob Hubert Kremer en Gertruid Bleuel.

(3) Hubert Joseph Finders, geb.op 19-12-1870 te Vaals, en overleden op 28-11-1952. Trouwt op 03-06-1897 te Vaals met Anna Elisabeth Sterck, geb. op 13-02-1868 te Vaals, dochter van Engelbert Sterck en Maria Catharina Schlenter.

(4) Maria Hubertina (Tiny) Finders, geb. op 09-11-1872 te Vaals, en overleden op 26-02-1912 te Maastricht. Trouwt op 30-09-1900 te Vaals met Sjoerd Booijng, geb. op 24-04-1870 te Haskerland (Friesland), zoon van Gerradus Johannes Hendriks Booijing en Timmetje Joustra.

(5) Maria Barbara (Bep) Finders, geb. op 01-04-1874 te Vaals, en overleden op 28-10-1953. Trouwt op 03-07-1902 te Vaals met Franz Mathias Glück, geb. op 02-08-1874 te Brand (D), zoon van Peter Glück en Anna Katharina Kreutz.

(6) Johanna Maria Finders, geb. op 18-11-1875 te Vaals, en overleden op 18-10-1878.

(7) Maria Catharina Finders, overleden op 18-10-1876 te Vaals, 2 maanden oud.

(8) Maria Catharina Finders, geb. op 08-11-1877 te Vaals, en overleden op 09-02-1879 aldaar.

(9) Jan Willem Finders, geb. op 10-06-1879 te Vaals, en overleden op 27-05-1881 te Vaals, 2 jaar oud.

(10) Maria Hubertina Finders, geb.op 28-09-1881 te Vaals, en overleden op 21-11-1969. Trouwt (1) op 12-01-1911 te Vaals met Werner Schmets, geb. op 23-02-1879 te Aken, zoon van Joseph Schmets en Christina Branchart. Trouwt (2) met Hendrik Hubert Crutzen, geb. op 18-12-1887 te Vaals.

(11) Jan Willem (Wiel) Finders, geb. op 05-05-1883 te Vaals, en overleden in 1940. Hij was fietsenfabrikant te Antwerpen.

(12) Pieter Jozef Finders, geb. op 31-05-1885 te Vaals, en overleden op 11-06-1886 te Vaals.

(13) Frans August Finders, geb. op 07-08-1886 te Vaals, en overleden op 26-08-1886 te Vaals.

4.         Hubert Lorenz Joseph UBAGS, geb. op 17-12-1846 te Vaals.

Gehuwd (1) op 13-05-1874 te Hergenrath-Luik met Maria Barbara Hubertina Keutgens, geb. op 03-11-1840 te Lontzen (B), dochter van Johan Joseph Keutgens en Maria Barbara Anna Corman.

Gehuwd (2) op 08-05-1889 te Hergenrath-Luik met Catharina Josephina Scheen, geb. op 05-11-1842 te Luik. Zij was eerst gehuwd met Martin Offerman.

5.         Anna Barbara (Marie Barbe) UBAGS, geb. op 25-05-1849 te Vaals, en overleden op 01-01-1935 aldaar.

Gehuwd (1) op14-08-1873 te Vaals met Caspar Joseph Bindels, geb. op 04-10-1843 te Wittem, en overleden op 11-02-1880 te Vaals, zoon van Balthazar Bindels en Anna Barbara Thijssen.

Kinderen:

(1) Antoon Bindels, geb. op 27-05-1874 te Vaals en overleden op 09-11-1958 aldaar. Trouwt op 25-04-1901 te Vaals met Maria Elisabeth Hamers, geb. op 26-07-1876 te Vaals en overleden op 16-01-1945 te Heerlen, dochter van Pieter Antoon Hamers en Barbara Schins.

(2) Jan Hubert Bindels, geb. op 06-09-1875 te Vaals, overleden op 28-04-1951 te Hoensbroek. Trouwt (1) op 31-07-1902 te Vaals met Maria Catharina Schoonbrood, geb. op 23-02-1877 te Vaals, dochter van Joseph Schoonbrood en Sibilla Schols. Trouwt (2) op 19-08-1920 aldaar met Josephina Collet, geb. op 11-11-1882 aldaar, dochter van Hubert Collet en Maria Gertruid Odekerken.

(3) Maria Hubertina Bindels, geb. op 22-03-1877 te Vaals, en overleden op 23-09-1878 aldaar.

(4) Hendrik Bindels, geb. op 15-09-1878 te Vaals.

(5) Maria Paulina Bindels, geb. op 28-06-1880 te Vaals en overleden op 20-09-1959 aldaar. Trouwt op 09-08-1906 te Vaals met Johan Stephen Kremer, geb. op 08-05-1872 te Vaals en overleden in 1961 aldaar, zoon van Jacob Hubert Kremer en Gertrud Bleuel.

Gehuwd (2) op 12-05-1885 te Vaals met Johannes Mathijs Hubertus Vaessen, geb. op 30-08-1839 te Gulpen en overleden op 05-04-1915 te Vaals, zoon van Antoon Vaessen en Maria Barbara Linckens.

Kinderen:

(6) Jean Joseph Hubert Vaessen, geb. op 28-03-1886 te Gemmenich, overleden in 1934. Trouwt op 15-02-1912 te Vaals met Maria Schiffers, geb. op 08-06-1886 te Vaals, overleden op 22-03-1921 te Heerlen, dochter van Jan Pieter Schiffers en Anna Elisabeth Hakens.

(7) Lodewijk Hubert Vaessen, geb. in 1889, en overleden op 19-06-1890 te Vaals, 10 maanden oud.

(8) Therese Hubertine Vaessen, geb. op 19-04-1888 te Gemmenich en overleden op 28-01-1960 te Vaals. Trouwt op 29-05-1913 te Vaals met Hendrik Hubert Kremer, geb. op 16-10-1883 te Vaals en overleden op 22-07-1970 aldaar, zoon van Hubert Jacob Kremer en Gertruid Bleuel.

(9) Maria Catharina Vaessen, geb. op 28-07-1891 te Vaals. Trouwt op 24-04-1919 aldaar met Jan Jozef Krill, geb. op 06-08-1889 te Vaals, zoon van Jan Hubert Krill en Maria Catharina Schmets.

6.         Maria Louisa UBAGS, geb. op 17-04-1851 en overleden op 18-05-1851 te Vaals.

 

XI.268  Joannes Jacobus UBAGHS, geb. op 08-07-1815 te Voerendaal.

Gehuwd op 05-01-1846 te Gulpen, gehuwd voor de kerk op 07-01-1846 te Gulpen (getuigen: Joanna Maria Lucassen, Joannes Wilhelmus Ubaghs) met Marie Ludovica LUCASSEN, geb. op 06-02-1811 te Gulpen, dochter van Andreas Lucassen en Maria Sibilla Schaaps.

Kinderen:

1.         Joannes Henricus Andreas Hubertus UBAGS, geb. op 19-06-1847 te Voerendaal (zie XII.221).

2.         Cornelius Hubertus UBAGS, geb. op 12-09-1849 te Simpelveld.

 

XI.269  Joannes Nicolaas UBAGHS, geb. op 10-05-1817 te Voerendaal, en overleden op 10-06-1877 te Heerlen. In de geboorteakte van zijn dochter heet hij Nicolas Joseph UBAGS.

Gehuwd op 07-01-1858 te Wittem met Maria Catharina BORN (Bohl-Boon), geb. op 27-02-1816 te Wittem (Nijswiller) en overleden op 20-09-1875 aldaar, dochter van Christiaan Born en Maria Josepha Gorrissen.

Kind:

1.         Anna Maria Brigitta UBAGS, geb. op 15-06-1858 te Wittem.

 

XI.271  Lambertus Louis UBAGS, geb. op 15-04-1821 te Voerendaal, overleden op 10-02-1891 aldaar. Bakker en Herbergier.

Gehuwd op 03-10-1850 te Oud-Valkenburg met Maria Johanna KONJARTS (Coenjaerts), geb. op 30-10-1821 te Schin op Geul (Strucht), overleden op 06-02-1900 te Voerendaal, dochter van Joannes Wilhelmus Konjaerts en Maria Gertrudis Kleijnen.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Wilhelmus UBAGS, geb. op 06-10-1851 te Voerendaal, overleden op 01-06-1880 te Voerendaal. Hij was ongehuwd.

2.         Maria Gertrudis UBAGS, geb. op 26-12-1854 te Voerendaal, overleden op 24-07-1907 te ‘s-Hertogenbosch. (Er is ook sprake in Genlias van een Maria Gertruid Ubags, geb. op 28-12-1853). UOverlijdensakteU ’s Hertogenbosch.

Gehuwd op 24-11-1876 te Voerendaal met Hendrikus Josephus Boumans, geb. op 20-01-1848 te Voerendaal, overleden op 12-11-1919 te Voerendaal, zoon van Laurens Boumans en Maria Gertrudis Leufkens.

Kinderen:

(1) Maria Anna Boumans, geb. op 21-11-1877 te Voerendaal.

(2) Maria Catharina Boumans, geb. op 30-03-1879 te Voerendaal. Trouwt op 27-04-1905 te Voerendaal met Willem Jozef Pluijmakers, geb. aldaar, zoon van Gerard Jozef Pluijmakers en Maria Elisabeth Weerts.

(3) Maria Philomena Boumans, geb. op 25-04-1880 en overleden op 01-09-1880 te Voerendaal.

(4) Servaas Lucas Boumans, geb. op 27-05-1881 en overleden op 29-07-1881 te Voerendaal.

(5) Hubert Joseph Boumans, geb. op 15-07-1882 te Voerendaal en overleden op 12-06-1918 aldaar. Trouwt op 02-11-1911 te Bocholtz met Anna Catharina Cruts, geb. te Bocholtz, dochter van Jan Willem Cruts en Luna Sibilla Gertrud Prickarts.

(6) Jan Hubert Boumans, geb. op 27-12-1883 te Voerendaal. Trouwt op 15-02-1912 aldaar met Philomena Maria Hubertina Heijnen, geb. te Heerlen, dochter van Jan Willem Heijnen en Aldegondis Smeets.

(7) Maria Anna Philomena Boumans, geb. op 09-10-1885 te Voerendaal en overleden op 03-06-1947 te Venray. Trouwt op 11-12-1919 te Voerendaal met Jean Lambert Thimister, geb. op 07-06-1880 te Aubel, zoon van Francois Thimister en Maria Rompen.

(8) Hubert Lodewijk Boumans, geb. op 25-05-1887 en overleden op 14-05-1923 te Voerendaal. Trouwt op 16-04-1914 aldaar met Barbara Josephina Boumans, geb. aldaar, dochter van Michiel Jozef Boumans en Maria Elisabeth Wijnands.

(9) Maria Rosalia Boumans, geb. op 17-06-1888 te Voerendaal. Trouwt op 12-08-1915 aldaar met Jan Willem Pluijmen, geb. aldaar, zoon van Jozef Pluijmen en Anna Maria Jeha.

(10) Arnold Leonard Boumans, geb. op 27-03-1890 te Voerendaal. Mijnwerker. Trouwt op 17-05-1917 te Klimmen met Maria Louisa Ritzen, geb. in 1896 aldaar, dochter van Jan Willem Ritzen en Maria Elisabeth Soeren.

(11) Laurens Jozef Boumans, geb. op 18-01-1892 en overleden op 10-03-1916 te Voerendaal.

(12) Maria Josephina Boumans, geb. op 10-08-1893 te Voerendaal.

(13) Jozef Walter Boumans, geb. op 25-09-1896 te Voerendaal. Trouwt op 29-06-1918 te Hoensbroek met Maria Jozefa Debie, geb. te Heerlen, dochter van Jan Jozef Debie en Maria Geertruid Mölken.

(14) Maria Victoria Boumans, geb. op 14-02-1898 te Voerendaal.

(15) Anna Antoinetta Boumans, geb. op 08-10-1900 en overleden op 17-12-1900 te Voerendaal.

3.         Maria Barbara (Carolina) UBAGS, geb. op 12-08-1856 te Voerendaal, overleden op 19-11-1895 te Voerendaal.

Gehuwd op 02-10-1879 te Voerendaal met Arnoldus Josephus Smeets, geb. op 29-09-1854 te Voerendaal, overleden op 16-08-1917 aldaar, zoon van Jan Jacob Smeets en Petronella Schobben.

Kinderen:

(1) Pieter Hubert Joseph Smeets, geb. op 18-07-1880 en overleden op 18-12-1938 te Voerendaal. Trouwt met Maria Catharina Bemelmans.

(2) Hubert Lodewijk Smeets, geb. op 27-11-1881 te Voerendaal. Trouwt (1) op 20-06-1912 te Voerendaal met Anna Maria Hubertina Jaminon, geb. aldaar, dochter van Jan Hubert Jaminon en Anna Catharina Hubertina Debie. Trouwt (2) op 16-10-1919 te Voerendaal met Maria Gerdrudis Vanwersch, geb. te Wittem, dochter van Hendrik Vanwersch en Maria Clementina Graven.

(3) Jacob Hubert Smeets, geb. op 11-08-1883 te Voerendaal.

(4) Jan Jozef Smeets, geb. op 15-03-1885 te Voerendaal. Trouwt op 24-05-1921 te Voerendaal met Maria Hubertina Stevens, geb. te Bunde, dochter van Jacobus Stevens en Rosalina van den Akker.

(5) Jan Willem Jozef Smeets, geb. op 16-10-1886 en overleden op 13-03-1936 te Voerendaal. Trouwt op 09-11-1911 te Heerlen met Maria Magdalena Drummen, geb. te Heerlen, dochter van Jan Hubert Drummen en Maria Jozefa Flecher. Ook genoemd als partner (in Genlias) Maria Elisabeth Lindelauff.

(6) Pieter Hubert Lodewijk Smeets, geb. op 18-01-1889 te Voerendaal, overleden op 01-10-1942 te Heerlen. Trouwt op 21-10-1909 te Voerendaal met Maria Elisabeth Ramaeckers, geb. aldaar, dochter van Jan Hendrik Ramaekers en Margaretha Philomena Pluymakers.

(7) Hendrik Jozef Hubert Smeets, geb. op 17-07-1890 te Voerendaal. Trouwt op 01-03-1916 te Vorendaal met Anna Catharina Muis, geb. te Hoensbroek, dochter van Andries Muis en Hubertina Heuts.

(8) Pieter Jacob Hubert Smeets, geb. op 30-09-1893 te Voerendaal. Trouwt op 05-11-1908 te Heerlen met Maria Catharina Nelissen, geb. te Nuth, dochter van Theodoor Wolter Nelissen en Maria Hubertina Stessen.

4.         Johannes Jozef UBAGS, geb. op 13-09-1858 te Voerendaal (zie XII.239).

5.         Johanna Maria UBAGS, geb. op 17-07-1861 te Voerendaal en overleden op 01-11-1895 te Wittem.

Gehuwd op 04-03-1886 te Voerendaal met Windelinus Josephus Simons, geb. op 27-01-1857 te Klimmen en overleden op 26-12-1912 te Margraten, zoon van Jan Mathias Simons en Maria Elisabeth Senden. Windelinus hertrouwt op 21-08-1896 te Margraten met Maria Anna Beckers, geb. aldaar.

Kinderen:

(1) Mathijs Josef Simons, geb. 26-12-1886 te Voerendaal, en overleden op 27-12-1971 te Valkenburg. Trouwt op 24-10-1907 te Wijlre met Anna Maria Catharina Wolff, geb. op 01-04-1888 te Wijlre, en overleden op 05-10-1948 te Berg en Terblijt, dochter van Peter Hubert Wolff en Anna Josepha Offermans.

(2) Maria Elisabeth Christina Simons, geb. op 24-12-1887 te Voerendaal. Trouwt op 04-05-1910 te Schaesberg met Frans Joseph Palmen, geb. op 05-01-1888 aldaar, Mijnwerker, zoon van Hendrik Palmen en Maria Sophia Habets.

(3) Martin Hubert Simons, geb. op 13-06-1889 te Voerendaal.

(3) Jan Hubert Jozef Simons, geb. op 21-06-1890 en overleden op 25-08-1891 te Voerendaal.

(4) Maria Barbara Simons, geb. op 22-09-1891 te Voerendaal. Trouwt op 09-02-1918 te Margraten met Joannes Hubertus Martens, geb. aldaar, zoon van Matheus Martens en Maria Dirix.

(5) Maria Louisa Simons, geb. op 21-08-1893 te Klimmen, en overleden op 14-07-1919 te Schaesberg. Trouwt op 25-05-1916 te Schaesberg met Joannes Hubertus Voncken, geb. in 1883 te Schaesberg, Landbouwer, zoon van Jan Lambert Voncken en Anna Maria Hartmans.

6.         Hubertus Lodewijk UBAGS (Lambertus) geb. op 04-12-1863 te Voerendaal (zie XII.243).

 

XI.273  Franciscus Hubertus (Franz) UBACHS, geb. op 29-01-1788 te Merkstein (D) (Getuigen Joanna Maria Ploum, Franciscus Harnischmacher).

Gehuwd op 30-08-1822 te Kerkrade met Joanna Maria Catharina SCHÜTZ, geb. te Ubach (D), dochter van Pieter Joseph Schütz en Maria Theresia Nevelstein.

Kinderen:

1.         Wilhelm Joseph UBACHS, geb. 22-05-1833 te Merkstein.

2.         Anna Barbara UBACHS, geb. 22-09-1835 te Merkstein.

 

XI.274  Johan Herman UBACHS, geb. op 30-09-1789 te Merkstein (D) (getuigen Anna Catharina Weisen, Joannes Hermannus Roemers), en overleden op 29-01-1873 te Eijgelshoven. Dagloner/werkman.

Gehuwd op 25-04-1816 te Eijgelshoven met Maria Theresia LOUPPEN (getuigen Mathias Kohnen en Maria Theresia Kuckelkorn), gedoopt op 02-08-1788 te Eijgelshoven en overleden op 10-11-1863 aldaar, dochter van Paulus Pettrus Louppen en Anna Cordewener. Er is ook sprake van een echtgenote Maria Theresia Souren (naamsverbastering?), die als moeder van de bruidegom wordt gemeld bij huwelijk Franz Ubachs. Zie akte over dit gezin uit Eijgelshoven.

Kinderen:

1.         Joanna Maria UBACHS, geb. 11-12-1815 te Eijgelshoven, en overleden op 15-12-1815 aldaar.

2.         Joannes Christiaan UBACHS, geb. 11-12-1815 te Eijgelshoven, en overleden op 22-12-1815 aldaar.

3.         Martinus Josephus UBACHS, geb. op 03-02-1817 te Eijgelshoven en overleden aldaar op 15-10-1845 op de leeftijd van 28 jaar. Kleermaker.

4.         Franciscus (Franz) UBACHS, geb. 19-09-1819 te Eijgelshoven (zie XII.247).

5.         Maria Anna UBACHS, geb. op 24-01-1822 te Eijgelshoven en overleden op 16-09-1873 aldaar. Geen partner vermeld bij overlijden, en als ongehuwd in erfenisakte.

6.         Joanna Catharina UBACHS, geb. op 07-04-1825 te Eijgelshoven.

Gehuwd met Hubert Bosch, fabriekswerker uit Aken.

7.         Anna Barbara UBACHS, geb. op 27-11-1829, en overleden op 16-05-1901 te Eijgelshoven.

Gehuwd op 10-11-1855 te Eijgelshoven met Johannes Leonardus Henskens, dienstknecht, geb. op 17-08-1830 te Waubach, en overleden op 13-09-1899 te Eijgelshoven, zoon van Johannes Petrus Henskens en Maria Gertrudis Dautzenberg.

Kinderen:

(1) Johannes Hermanus Henskens, geb. 11-09-1856 te Eijgelshoven, overleden op 28-06-1857 aldaar.

(2) Johan Peter Henskens, geb. 24-06-1858 te Eijgelshoven, overleden op 23-02-1931 aldaar. Trouwt op 02-11-1900 te Kerkrade met Josephina Lenssen, geb. op 19-03-1866 te Oirsbeek, en overleden op 03-06-1916 te Eijgelshoven, dochter van Jan Mathijs Lenssen en Maria Helena Hoven.

(3) Anna Maria Henskens, geb. 28-10-1860 te Eijgelshoven, en overleden op 13-02-1941 te Voerendaal.

(4) Franciscus Henskens, geb. 25-12-1862 te Eijgelshoven.

(5) Maria Josepha Henskens, geb. 02-12-1864 te Eijgelshoven. Trouwt op 05-02-1891 aldaar met Willem Joseph Kalker, geb. op 07-01-1862 te Pannesheide, zoon van Gerard Kalker en Agnes Rehahn.

(6) Anna Maria Josepha Henskens, geb. 27-02-1867 te Eijgelshoven en overleden op 08-02-1924 te Venray. Trouwt op 07-05-1906 te Eijgelshoven met Martin Hubertus Bindels, geb. op 05-06-1846 te Schaesberg, en overleden op 20-12-1906 te Eijgelshoven, zoon van Peter Joseph Bindels en Maria Gertruid Frins.

(7) Anna Theresia Henskens, geb. 04-08-1869 te Eijgelshoven en overleden op 26-12-1907 te Voerendaal. Trouwt op 02-02-1894 aldaar met Jan Jacob Vliegen, geb. op 18-03-1864 aldaar, zoon van Jan Willem Vliegen en Anna Catharina Keerters.

 

XI.275  Petrus Josephus UBAGHS, geb. op 09-11-1792 te Merkstein (getuigen Maria Gertrudis Rutzerfeldt, Petrus Josephus Mickerts).

Gehuwd met Johanna Elisabetha FRINGS, geb. te Merkstein op 14-04-1794, dochter van Joannes Petrus Frings en Joanna Maria Douven.

Kinderen:

1.         Maria Petronella UBACHS, geb. ca. 1828, overleden op 11-12-1899 te Kerkrade op 71-jarige leeftijd. Ouders niet vermeld.

Gehuwd op 22-11-1851 te Vital-Aken (D) met Johann (Jan) Beckers, ca. 1806, overleden op 20-06-1862 te Kerkrade op 56-jarige leeftijd, zoon van Nicolas Beckers en Johanna Maria Bosten.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Beckers, geb. op 01-11-1852 te Kerkrade.

(2) Jan Beckers, geb. op 30-03-1855 te Kerkrade.

(3) Anna Gertrudis Beckers, geb. op 11-07-1857 te Kerkrade en overleden op 25-09-1938 aldaar. Trouwt op 02-10-1885 te Kerkrade met Jan Andries Systermans, geb. op 04-04-1853 aldaar, zoon van Jan Joseph Systermans en Maria Anna Scholtis.

2.         Maria Catharina UBACHS, geb.op 14-10-1829 te Kerkrade.

3.         Renerus UBACHS, geb. op 21-06-1833 te Herzogenrath.

 

XI.276 Anne Marie UBAGS/UBACHS, geb. op 27-02-1772 te Schin op Geul en overleden op 10-12-1834 te Bunde.

Gehuwd met Lambertus REGGIERS, geb. te Neerharen (B).

Voor(kind):

1.         Lambertus UBAGS, geb. op 29-12-1796 te Bunde (getuigen Joannes Ubags en Gertrudis Penders) (zie XII.249).

2.         (?) Marie Elisabeth UBAGS, geb. op 16-12-1811 te Bunde en overleden op 18-12-1811.

 

XI.277  Jean Hubert UBACHS, geb. 16-01-1774 en overleden op 17-06-1828 te Geulle.

Gehuwd op 17-10-1806 te Geulle met Jeanne van AUBEL, geb. op 20-02-1774 te Geulle en overleden op 17-12-1844 aldaar, dochter van Martin van Aubel en Lucia Lamberschop. Deze Martin van Aubel uit Moorveld was een Bokkenrijder die in 1773 gefolterd en een de galg gebracht werd.

Kinderen:

1.         Lucia UBAGS, geb. op 01-08-1808 te Geulle (getuigen: Theodorus Ubags, Hermannus Paulissen, Maria Theresia Thellen, Lucia Lamberschop), en overleden op 25-08-1876 aldaar.

Gehuwd op 29-08-1832 te Geulle met Joannes Wilhelmus Heijnen, geb. op 11-10-1800 te Sint Maartens Voeren (B) en overleden op 24-05-1867 te Geulle, zoon van Baltus Heijnen en Helena Koenen.

Kinderen:

(1) Joanna Heijnen, geb. op 08-08-1833 te Geulle, en overleden op 15-03-1835 te Geulle op 1-jarige leeftijd.

(2) Joanna Heijnen, geb. op 05-04-1836 te Geulle en overleden na ½ uur.

(3) Wilhelmus Heijnen, geb. op 05-04-1836 te Geulle.

(4) Joannes Hubertus Heijnen, geb.op 06-01-1839 te Geulle. Trouwt (1) met Maria Elisabeth Ramakers. Trouwt (2) op 23-01-1884 te Maastricht met Josephina Meulenberg, geb. te Benrath (D), dochter van Joannes Meulenberg en Hubertina Niesten.

(5) Pieter Heijnen, geb. op 30-04-1842 te Geulle en overleden op 17-12-1910 te Oud-Valkenburg. Trouwt op 08-11-1866 te Oud-Valkenburg met Hubertina Carolina Horsmans, geb. op 28-03-1839 aldaar, dochter van Willem Horsmans en Catharina Herkens.

(6) Johanna Hubertina Heijnen, geb. op 08-03-1846 te Geulle, overleden op 10-05-1908 te Houthem op 62-jarige leeftijd. Trouwt op 30-09-1875 te Berg en Terblijt met Christiaan Cauberg, geb. op 05-12-1840 te Houthem, zoon van Willem Cauberg en Maria Cornelia Curfs.

(7) Agnes Heijnen, geb. op 12-06-1849 te Geulle, en overleden op 14-06-1909 te Geulle. Trouwt op 20-07-1876 te Geulle met Hubertus Bemelmans, geb. op 29-03-1851 te Oud-Valkenburg, zoon van Francis Cristiaan Bemelmans en Maria Catharina Wetzels.

2.         Nn UBAGS, levenloos geb. op 22-03-1811 te Geulle.

3.         Anna Maria UBAGS, geb. op 03-08-1814, en overleden op 13-03-1819 te Geulle.

4.         Johannus Hubertus UBAGS, geb. op 04-08-1814 te Geulle en overleden op dezelfde dag.

 

XI.278  Theodore UBAGS, geb. en gedoopt op 11-11-1776 te Bunde (getuigen: Eva Linckens, Theodorus Dortang), en overleden op 03-12-1853 te Bunde.

Gehuwd op 28-11-1811 te Bunde met Marie Catherine WOLFF (Wolfs), geb. op 30-09-1788 te Beek, overleden op 07-03-1863 te Bunde, dochter van Adam Wolf en Marie Nijsten.

Uit dit huwelijk:

1.         Anne Catharina UBAGS, geb. 13-06-1813 te Bunde, en overleden op 21-06-1846 aldaar op 33-jarige leeftijd.

2.         Adam (Damien) UBAGHS, geb. op 29-01-1815 te Bunde (zie XII.251).

3.         Joannes UBAGS, gedoopt (RK) op 21-02-1817 te Geulle (getuigen: Joannes Wolfs, Joanna Maria Theewissen), en overleden op 20-10-1818 te Geulle.

4.         Maria Barbara UBAGS, gedoopt (RK) op 24-07-1819 te Geulle (getuigen: Hubertus Ubags, Barbara Schreurs), en overleden op 11-06-1879 te Ankeveen. Zij vetrekt in 1951 naar Vlissingen om zich daar te verenigen met haar partner, vader van haar zoon. Zie voor haar levensgeschiedenis de Nieuwsbrief Terweijden/Kerkhof.

Gehuwd op 07-04-1852 te Vlissingen met Pieter den Hollander, geb. op 18-21-1821 te Zwijndrecht, overleden op 22-09-1887 te Ankeveen, zoon van Cornelis den Hollander en Jannetje van Turenhout. Hij was Fuselier 1e Bat. 5e Regiment Infanterie en uit die functie gelegerd te Maastricht in de periode 1857-1850. Hij was verder gemeenteveldwachter te Gorinchem en te Ankeveen. Pieter trouwt op 04-11-1879 te Weeskarspel met Grietje Meester en op 30-07-1888 te Naarden met Christina Barbara Vleugel.

Kinderen:

(1) Alexander UBACHS, geb. op 14-11-1849 te Maastricht, en overleden op 21-11-1877 te Padang (Ned. Indie). Erkend bij huwelijk door Pieter den Hollander op 26-11-1862 te ’s-Hertogenbosch. Hij werd ook soldaat, voer verschillende keren naar Indie, en kreeg in medaille voor zijn krijgsverrichtingen in Atjeh. Zijn levensgeschiedenis, alsmede die van zijn vader en moeder is beschreven in een Nieuwsbrief Terweijden/Kerkhof.

(2) Jannetje den Hollander, geb. op 27-05-1852 te Gorinchem. Trouwt op 18-10-1873 te Ankeveen met Johannes Koopmanschap, geb. ca. 1846 te Ankeveen, zoon van Willem Koopmanschap en Neeltje Houweling. Kinderen Margaretha, Pieter en Alexander.

5.         Agnes UBACHS, geb. op 12-09-1821 te Geulle, en overleden op 31-10-1859 te Bunde.

6.         Maria Joanna UBAGS, geb. op 17-03-1823 te Geulle en overleden op 08-05-1898 te Maastricht.

Gehuwd (1) op 16-05-1850 met Andreas Hubertus Hardy, geb. op 25-08-1824 te Maastricht, en overleden op 02-05-1858 aldaar, zoon van Franciscus Hardij en Maria Anna Fondu.

Kinderen uit eerste huwelijk:

(1) Maria Catharina Hardy, geb. op 24-03-1851 te Maastricht, overleden op 21-09-1851 aldaar, 6 maanden oud.

(2) Hubert Jozef Hardy, geb. op 15-08-1852 te Maastricht en overleden op 26-04-1924 aldaar. Trouwt (1) op 07-08-1878 aldaar met Maria Catharina Korr, geb. te Meerssen, dochter van Johann Pieter Korr en Maria Sebilla Wilkens. Trouwt (2) op 12-02-1908 te Maastricht met Anna Maria Welters, geb. aldaar, dochter van Joannes Welters en Maria Plessers. Zij is weduwe van Godefridus Clermonts.

(3) Nn Hardy, levenloos geb. zoon op 15-11-1854 te Maastricht.

(4) Nn Hardy, levenloos geb. zoon op 26-11-1855 te Maastricht.

(5) Maria Margaretha Hardy, geb. op 12-11-1856 te Maastricht, en overleden op 02-03-1857 aldaar, 4 maanden oud.

Maria Joanna krijgt toestemming om in huwelijk (2) te treden, met Joseph Hardy, zoon van Franciscus Hardij en Maria Catharina Fondu (KB d.d. 29-07-1861, nr.74).

Kinderen uit tweede huwelijk:

(4) Nn Hardy, levenloos geb. zoon op 06-09-1861 te Maastricht.

(5) Franciscus Hubertus Hardy, geb. op 26-09-1862 te Maastricht en overleden op 18-02-1938 aldaar. Trouwt op 17-10-1883 aldaar met Anna Verham, geb. op 24-02-1861 aldaar, dochter van Franciscus Verham en Maria Ida Thuijs.

(6) Maria Lucia Hardy, geb. op 05-05-1865, overleden op 18-04-1866 te Maastricht, 11 maanden oud.

(7) Maria Anna Hardy, geb. op 16-12-1867 te Maastricht, en overleden op 27-09-1880 aldaar op 12-jarige leeftijd.

7.         Lucia UBAGS, geb. op 12-11-1826 te Geulle, en overleden op 14-03-1893 te Maastricht.

Gehuwd op 06-10-1858 te Maastricht met Karel van Dooren, geb. op 28-05-1825 te Maastricht, en overleden op 11-03-1887 te Maastricht, zoon van Joannes van Dooren en Magdalena Renaud.

Kinderen:

(1) Maria Anna Hubertina van Dooren, geb. op 26-09-1859 te Maastricht, en overleden op 16-04-1923 aldaar. Trouwt op 13-09-1882 te Maastricht met Antoon Hubert Miesen, geb. op 14-09-1862 te Maastricht, overleden op 09-12-1922 aldaar, zoon van Willem Miesen en Maria Agnes Lijsens.

(2) Nn van Dooren, levenloos geb. zoon, op 04-07-1861 te Maastricht.

(3) Nn van Dooren, levenloos geb. zoon, op 22-01-1863 te Maastricht.

(4) Petrus Hubertus Antonius van Dooren, geb. op 21-03-1864 te Maastricht en overleden op 19-06-1932 aldaar. Trouwt op 09-06-1886 te Maastricht met Maria Anna Clermonts, geb. op 21-06-1861 aldaar, overleden op 09-09-1911 aldaar, dochter van Pieter Willem Clermonts en Anna Judith Welters. De bruid bekwam toestemming voor dit huwelijk door tussenkomst van de kantonrechter.

(5) Hubertus Antonius van Dooren, geb. op 18-06-1866 te Maastricht, en overleden op 04-07-1915 aldaar. Trouwt op 26-12-1888 te Maastricht met Anna Maria Daerden, geb. op 12-07-1868 aldaar, overleden op 08-12-1942 aldaar, dochter van Andreas Franciscus Daerden en Maria Cecilia Schefman.

(6) Hendrikus Bernardus van Dooren, geb. op 18-10-1868 te Maastricht, en overleden op 09-08-1869 aldaar.

8.         Maria Christina UBAGS, geb. 10-05-1831 te Geulle, en overleden op 07-07-1872 te Bunde.

Gehuwd op 04-11-1858 te Bunde met Antonius Penders geb. op 14-04-1834 te Bunde en overleden op 09-01-1908 aldaar, zoon van Jan Penders en Maria Chatharina Sproncken.

Kinderen:

(1) Jan Hubert Penders, geb. op 10-03-1859 te Bunde, overleden aldaar op 10-06-1860.

(2) Jan Adam Penders, geb. op 17-04-1861 te Bunde en overleden op 11-02-1864 aldaar.

(3) Joannes Hubertus Penders, geb. op 19-11-1862 te Bunde en overleden op 17-01-1864 aldaar.

(4) Johanna Maria Penders, geb. op 31-12-1865 te Bunde en overleden op 27-02-1940 aldaar. Trouwt op 29-10-1891 aldaar met Jacobus Knubben, geb. op 11-04-1864 aldaar, zoon van Jan Mathijs Knubben en Maria Catharina Schoenmakers.

(5) Petrus Hubertus Penders, geb. op 27-12-1867 te Bunde en overleden op 10-12-1942 aldaar. Trouwt op 22-01-1903 aldaar met Maria Johanna Catharina Lambrichts, geb. op 25-11-1868 te Itteren, dochter van Theodorus Hubertus Lambrichts en Elisabeth Loomans.

(6) Adamus Hubertus Penders, geb. op 18-09-1870 te Bunde, overleden op 02-11-1870 aldaar.

(7) Hubertus Penders, geb. op 21-03-1872 te Bunde en overleden op 23-03-1872 aldaar.

 

 

Generatie XII

 

 

XII.4    Petronella UBACHS, geb. op 04-01-1834 te Meerssen. Partner nergens vermeld. Er is nog een andere Pieternella UBAS/UBAGS, levend in dezelfde tijd in Middelburg en Rotterdam, die ook alleenstaande moeder was.

Kinderen:

1.         Anna Catharina UBACHS, geb. op 26-01-1862 te Meerssen en overleden op 24-06-1917 te Brugge (B).

Gehuwd op 22-08-1885 te 's-Hertogenbosch met Wilhelmus Martinus Johannes Verdonk, geb. op 22-09-1863 te ’s-Hertogenbosch, zoon van Johannes Henricus Verdonk en Francisca Maria Konings (Informatie uit UStamboom familie VerdonkU). UHuwelijksoorkondeU. De moeder van Catharina is opgegeven als Petronella UBACHS en de vader als N.N. Het gezin woonde eerst in ’s-Hertogenbosch, verhuisde in 1900 naar Assenbroek en wordt in 1905 ingeschreven in Brugge. Willem was sigarenmaker en tapper. Hij huwt voor een tweede keer op 27-11-1917 te Brugge met Marie Louise Hoenraeth, geb. te Brugge.

Kinderen uit het huwelijk van Anna Catharina Ubachs met Wilhelmus Verdonk:

(1) Johanna Maria Josephina Verdonk, geb. op 01-06-1886 te ’s-Hertogenbosch, overleden ca. 1976 in Manchester (GB). Ze bleef ongehuwd.

(2) Johanna Francisca Maria Verdonk, geb. op 02-08-1887 te ’s-Hertogenbosch.

(3) Henriette Petronella Sophia Verdonk, geb. op 16-01-1889 te ’s-Hertogenbosch, overleden aldaar op 13-02-1890.

(4) Joseph Johannes Henricus Verdonk, geb. op 16-01-1889 te ’s-Hertogenbosch, overleden aldaar op 10-09-1889.

(5) Anna Catharina Adriana Verdonk, geb. op 04-06-1893 te ’s-Hertogenbosch en overleden te Liverpool. Trouwt op 04-08-1914 te Brugge met Joseph William Newton, geb. te Hulm (GB).

(6) Johannes Wilhelmus Anthonius Verdonk, geb. op 21-11-1899 te ’s-Hertogenbosch, overleden aldaar op 06-07-1900.

2.         Johannes UBACHT, geb. op 14-08-1864 te Utrecht (zie TXIII.2); Umet hem begint de Ubacht familie, zie Ubacht-Familie.

 

XII.5   Johannes (Jan) UBACHS (UBAGHS), geb. 28-02-1838 te Meersen-Rothem en op 15-12-1900 overleden aldaar. Dagloner.

Gehuwd op 19-09-1863 te Meerssen met Anna Maria Theresia MULKENS, geb. op 18-05-1837 te Meerssen, overleden op 03-05-1919 te Meerssen, dochter van Gerard Mulkens en Anna Maria Offerweert.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Hubertus UBACHS, geb.op 04-07-1864 te Amby (zie XIII.7).

2.         Maria Catharina UBACHS, geb. 23-05-1866 te Meerssen en overleden 05-06-1868 aldaar op 2-jarige leeftijd.

3.         Anna Hubertina UBACHS, geb. 23-05-1866 te Meerssen.

Gehuwd op 18-01-1896 te Luik met Henri Machiels, geb. op 09-06-1868 te Tongeren, zoon van Jean Francois Machiels en Jeanne Marie Lauchtmans. Huwelijksakte.

Kinderen:

(1) Pierre Auguste Machiels, geb. op 26-04-1896 te Luik.

(2) Christine Geradine Machiels, geb. op 08-01-1899 te Luik.

4.         Maria Josephina UBACHS, geb. 31-05-1868 te Meerssen, en overleden op 02-05-1928 aldaar.

Gehuwd te Meerssen op 20-07-1895 met Johannes Hubertus Mommers, geb. op 21-05-1868 te Meerssen, overleden op 30-11-1952 aldaar, zoon van Caspar Mommers en Maria Catharina Paulussen. UBidprentjeU.

Voorkind:

(1) Johannes Hubertus Josephus UBACHS, geb. 06-07-1891 te Meerssen en overleden op 17-07-1891 aldaar.

Kinderen:

(1) Therese Mommers, geb. op 10-11-1895 te Meerssen. Trouwt op 09-06-1917 te Meerssen met Pieter Hubert Willems, geb. op 11-09-1891 te Bunde, zoon van Jan Renier Willems en Maria Cornelia Ummels.

(2) Maria Catharina Mommers, geb. op 02-09-1897 te Meerssen.

(3) Maria Antoinetta Mommers, overleden op 02-08-1899 te Meerssen-Rothem op 2-jarige leeftijd.

(4) Francisca Mommers, geb. op 03-12-1898 te Meersen en overleden op 17-10-1899 aldaar.

(5) Jacobus Johannes Mommers, geb. op 19-08-1900 te Meerssen. Trouwt op 05-06-1926 te Meerssen met Anna Bours, dochter van Stephanus Bours en Anna Wijckmans.

(6) Anna Josephina Mommers, geb. 07-01-1902 te Amby.

(7) Gerardus Hubertus Mommers, geb. te Amby 1904. Trouwt op 03-01-1930 te Amby met Annette van de Boorn, geb. aldaar 1908, dochter van Johannes Henricus Hubertus van de Boorn en Margaretha Josephina Op den Camp.

(8) Maria Cornelia Mommers, geb. op 05-04-1907 te Meerssen en overleden 03-11-1907 aldaar, 7 maanden oud.

(9) Peter Alexander Mommers, geb. op 22-06-1908 te Meerssen en overleden op 11-08-1978 aldaar. Trouwt op 10-09-1936 te Bunde met Anna Lambertina Josephina Huijts, dochter van Petrus Leonardus Huijts en Maria Antonia Engelen.

(10) Lucia Maria Mommers, geb. op 01-12-1910 te Meerssen.

5.         Maria Helena UBACHS, geb. 24-10-1869 te Meerssen, overleden op 28-07-1897 op 9-jarige leeftijd.

6.         Christiaan UBACHS, geb. 14-02-1872 te Meerssen, overleden aldaar op 27-09-1884 op 12 jarige leeftijd.

7.         Maria Francisca UBACHS, geb. op 07-12-1874 te Meerssen en overleden op 17-08-1929 te Berg en Terblijt.

Gehuwd (1) op 16-04-1898 te Meerssen met Franciscus Hubertus Mullenders, geb. op 25-05-1875 te Meerssen en overleden op 03-01-1904 te Rothem, zoon van Pieter Mullenders en Gertrudis Franssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

(1) Petrus Hubertus Mullenders, geb. op 10-02-1899 te Meerssen, en overleden op 08-05-1955 aldaar. Trouwt met Maria Hubertina Josephina Cabo, geb. op 22-04-1902 te Berg en Terblijt, en overleden op 10-06-1954 aldaar, dochter van Pieter Hubertus Cabo en Maria Clara Hubertina Roijen.

(2) Johannes Hubertus Mullenders, geb. op 28-11-1900 te Meerssen, en overleden op 18-06-1979 te Maastricht. Trouwt op 21-09-1922 te Berg en Terblijt met Maria Elisabeth Geijselaars, geb. op 09-03-1901 te Berg en Terblijt, en overleden op 21-01-1949, dochter van Theodorus Josephus Geijselaers en Maria Anna Hubertina Slijpen.

(3) Anna Maria Mullenders, geb. op 13-12-1901 te Meerssen, en overleden op 04-10-1997 te Schimmert. Trouwt met Huub Ackermans, geb. op 04-06-1901 te Schimmert, en overleden op 24-03-1982 aldaar, zoon van Jan Willem Ackermans en Maria Ida Knubben.

(4) Jozef Hubertus Mullenders, geb. in maart 1904 en overleden op 25-12-1904 te Meerssen.

Gehuwd (2) op 09-02-1907 te Meerssen met Peter Alexander Laheije, geb. op 31-03-1876 te Elberfeld (D), Militair, en overleden op 04-02-1956, begraven te Berg en Terblijt, zoon van Peter Arnold Laheije en Anna Magermans. Grafsteen.

Kinderen uit dit huwelijk:

(5) Barbara Lahaije, geb. mei 1911, overleden op 16-09-1911 te Meerssen, 4 maanden oud.

8.         Gerardus Anthonius UBACHS, geb. 15-12-1876 te Meerssen (zie XIII.12).

9.         Maria Barbara UBACHS, geb. op 24-12-1878 te Meerssen en overleden aldaar op 30-07-1918.

Gehuwd op 04-11-1899 te Meerssen met Hubert Hermans, geb. op 07-09-1879 aldaar, zoon van Mathijs Hermans en Anna Elisabeth Breuls. Haar zoon wordt bij het huwelijk gewettigd.

Kinderen:

(1) Johannes Hubertus Hermans, geb. op 08-01-1899 te Meerssen. Trouwt op 07-07-1920 te Maastricht met Elisabeth Aldegonda Creemers, geb. te Meerssen, dochter van Petrus Creemers en Anna Haagmans.

(2) Mathijs Hermans, geb. op 11-08-1900 te Meerssen, overleden op 08-11-1904 aldaar.

(3) Johannes Hermans, geb. op 20-03-1902 te Meerssen, overleden op 15-07-1902 aldaar.

(4) Josephina Hermans, overleden op 21-10-1904 te Meerssen, 1 jaar oud.

(5) Josephina Hermans, overleden op 13-01-1914 te Meerssen, 1 jaar oud.

(6) Jan Hermans, overleden op 22-07-1916 te Meerssen, 1 jaar oud.

 

XII.7    Christiaan (Kristiaan) UBACHS, geb. op 12-10-1839 te Meerssen, overleden op 21-06-1907 aldaar. Dagloner.

Gehuwd 22-09-1865 te Mheer met (Maria) Francisca GERMEAUX/Germeaax/Germain, geb. op 01-04-1844 te Mheer, overleden te Meerssen op 14-02-1934, dochter van Hubert Germaux en Maria Joha.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Hubertina UBACHS, geb. op 30-05-1866 te Meerssen. Demoiselle de magasin.

Gehuwd op 15-10-1898 te Luik met Leon Jean Marie Wathelet, geb. op 26-12-1871 te Luik, zoon van Henri Joseph Antoine Wathelet en Catherine Elisabeth Charlotte Baye. Leon was weduwnaar van Marie Darcis, overleden op 29-05-1898. Huwelijksakte.

2.         Maria Francisca UBACHS, geb. op 19-03-1868 te Meerssen. Er is een akte van immigratie naar Belgie (1901-1915) van haar.

Gehuwd op 28-09-1889 met Christiaan van den Acker, geb. op 09-09-1863 te Bunde en overleden op 08-09-1930 te Meerssen, zoon van Jan Leonard van den Acker en Getrudis Klaassens.

Kinderen:

(1) Francisca Van den Akker, geb. op 19-06-1890 te Meerssen en overleden op 20-09-1890 aldaar.

(2) Maria Gertrudis Van den Akker, geb. op 25-05-1891 te Bunde. Trouwt op 01-02-1913 te Meerssen met Jozef Mullers geb. op 15-02-1888 te Amby, zoon van Joannes Henricus Mullers en Anna Catharina Delbouille.

(3) Hubertus Hendrikus Van den Akker, geb. op 06-12-1893 te Meerssen en overleden op 08-12-1959 te Meerssen, Mijnwerker. Trouwt op 04-12-1920 te Meerssen met Maria Annetta Bosch, geb. op 07-10-1896 aldaar, dochter van Willem Bosch en Anna Hanssen.

(4) Wilhelmus Hubertus Van den Akker, geb. op 31-03-1895 te Meerssen. Trouwt op 07-04-1920 te Maastricht met Maria Helena Habets, geb. te Lanaken (B), dochter van Christiaan Habets en Helena Winten.

(5) Francis Van den Akker, geb. op 23-11-1896 te Meerssen, overleden op 18-01-1941 te Maastricht.

(6) Maria Josephina Van den Akker, geb. op -07-1898 te Meerssen. Trouwt op 22-11-1922 te Haarlem met Francis Lebens (UTrouwakteU), geb. in 1893 te Limbricht, zoon van Hubert Lebens en Maria Cornelia Claessen. Echtscheiding op 06-01-1939.

(7) Johannes Hubertus Van Den Akker, geb. op 16-05-1901 te Meerssen.

3.         Barbara UBACHS, geb. op 28-03-1870 te Meerssen.

Gehuwd op 08-04-1893 te Luik met Jean Francois Nelissen, geb. op 22-04-1863 te Ulestraten, Boulanger, zoon van Henri Nelissen en Jeanne Smeets. Huwelijksakte.

4.         Johannes Hubertus UBACHS, geb. 16-02-1872 te Meerssen (zie XIII.22).

5.         Ludovicus UBACHS, geb. op 12-09-1873 te Meerssen, overleden 14-09-1873, 2 dagen oud.

6.         Hubertus UBACHS, geb. op 08-09-1874 te Meerssen, overleden 18-10-1874, een maand oud.

7.         Ludovicus (Louis) UBACHS, geb. 05-11-1879 te Meerssen, en overleden op 27-07-1880 te Meerssen-Rothem, 9 maanden oud.

8.         N.N. UBACHS, levenloos geb. 26-03-1882 te Meerssen.

9.         Anna Maria UBACHS, geb. op 16-11-1883 te Meerssen.

Getrouwd op 24-07-1918 te Maastricht met Johannes Josephus Semmeling (burgerlijk op 21-09-1915 te Oud-Vroenhoven), geb. op 20-06-1892 te Maastricht, zoon van Hendrik Lodewijk Semmeling en Catharina Morreau.

Verdere informatie: Betr.Wettiging Francisca Ubachs geb. te Meerssen op 28-01-1907 (KB 11-07-1918 nr 21).

 

XII.8   Willem UBACHS, geb. op 28-09-1843 te Meerssen, en overleden op 16-02-1908 te Vicht-Stolberg (D).

Verheiratet (1) am 25-02-1870 in Gressenich (Zeugen Jakob Holz und Jakob Bock) mit Anna Elisabeth STÜTTGEN, geb. am 17-11-1838 in Vicht, und da verstorben in 1876, Tochter von Peter Josef Stüttgen und Anna Margaretha Ganser.

Kinder:

1.         Gertrude ÜBACHS, geb. am 22-04-1871 in Vicht-Gressenich (Paten: Jakob Holz und Gertrude Zimmermann).

Verheiratet am 03-02-1894 (Zeugen: Jakob Schmidt und Johannes Sieven) mit Vinzent Weidlich.

2.         Catharina ÜBACHS, geb. am 02-11-1872 in Vicht (Paten: Wilhelm Palm und Catharina Stüttgen), overleden op 31-12-1951 te Gressenich. Geen partner vermeld.

3.         Josef UBACHS, geb. am 15-03-1876 in Vicht (Paten: Josef Wolf und Anna Gertrude Esser), und verstorben am 19-05-1876 in Meerssen, 14 Monate alt.

Verheiratet (2) am 02-09-1877 in Vicht (Zeugen Mathias Sieven und Mathias Bleimann) mit Anna Barbara SIEVEN, geb. in 1847, verstorben in 1911.

Kinder:

4.         Anna Christina ÜBACHS, geb. am 05-06-1878 in Vicht (Paten: Matthias Sieven und Christina Brammertz), und da verstorben am 16-04-1885.

5.         Anna Gertrude ÜBACHS, geb. am 31-12-1880 in Vicht (Getauft 02-01-1881, Paten: Klemens Wickmann und Anna Gertrude Sieven).

Verheiratet (Zeugen Johannes Sieven und Vinzent Weidlich) am 13-06-1909 in Vicht mit Max Heinrich Rauer, geb. in 1884, Sohn von August Rauer und Erna Stache. Immigration am 16-02-1913 nach Amerika, Schiff Oceanic, Ankunft in New York. Naturalisation in 1916 zu Amerikaner in West-Virginia.

Kinder:

(1) Elmer E. Rauer, geb. in 1913 in Deutschland. Verheiratet mit Ruth Murphy in West Virginia. Kinder Shirley und Barbara. Military service 20-11-1943: Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law.

(2) Herbert Rauer, geb. in 1915 in Pennsylvania.

(3) Max Rauer Jr, geb. am 23-03-1916 in WVa, verstorben am 26-06-1998 in Marion (WVa). Verheiratet mit Thelma NN, geb. in 1921. Kind Robert.

(4) Hellen Rauer, geb. in 1921 in WVa.

(5) Eva R. Rauer, geb. am 14-01-1923 in Monongah (WVa), verstorben am 02-03-1945 in Fairmont (WVa). Beerdigt in Lynn Tree Cemetry.

6.         Agnes ÜBACHS, geb. am 28-01-1883 in Vicht (Paten: Friedrich Wilhelm Hillemans und Agnes Sieven).

7.         Bertha ÜBACHS, geb. am 04-10-1885 in Vicht (Paten: Gottfried Sieven und Bertha Hillemans), und da verstorben am 24-01-1890.

8.         Maria Gertrude ÜBACHS, geb. am 02-09-1888 in Vicht (Paten: Josef Sieven und Gertrude Übachs), und da verstorben am 07-02-1890.

9.         Anna ÜBACHS, geb. in 1894, und verstorben am 07-05-1895 in Vicht, 13 Monate alt.

 

XII.11   Laurens UBAGS, geb. op 25-01-1845 te Meerssen, overleden op 11-03-1891 aldaar. GeboorteacteU met getuigen Pieter Laurins Beaumont, veldwachter, en Andries Delarue, kleermaker. DocumentU waaruit blijkt dat hij heeft meegeloot voor in diensttreding bij de Nationale Militie in 1864, maar dat hij is vrijgesteld vanwege broederdienst.

Gehuwd op 02-10-1879 te Ulestraten met Maria Catharina Philomena WETZELS, geb. op 20-06-1856 te Bunde en overleden op 26-02-1905 te Meerssen, dochter van Arnold Hubert Wetzels en Mechtildis van Loo. Trouwacte (UPag. 1U, UPag. 2U).

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Hubertina Mathilde (Mathilde) UBACHS, geb. op 24-04-1880 te Meerssen.

Gehuwd op 11-11-1905 te Meerssen met Hubert Lodewijk Vermeeren, geb. op 28-03-1872 te Itteren, zoon van Pieter Hendrik Vermeeren en Maria Agnes Dolmans.

Kinderen:

(1) Johannes Vermeeren, overleden op 18-08-1918 te Meerssen, 2 jaar oud.

(2) Louis Vermeeren, overleden op 05-02-1922 te Meerssen, 8 maanden oud.

(3) Hubert Vermeeren, overleden op 10-02-1922 te Meerssen, 8 maanden oud.

2.         Johannes UBACHS, geb. op 30-10-1881 te Meerssen (zie XIII.32).

3.         Maria Josephina UBACHS, geb. op 11-04-1884 te Meerssen en overleden aldaar op 22-06-1915.

Gehuwd op 24-11-1906 te Meerssen met Wilhelmus Jozef Slangen, geb. op 27-10-1879 te Meerssen en overleden aldaar op 21-03-1917, zoon van Hubert Egidius Slangen en Maria Catharina Vossen. Huwelijksakte.

Kinderen:

(1) Nn UBACHS, overleden op 03-11-1906 te Meerssen. Verder geen vermelding.

(2) Eugenius Hubertus Slangen, geb. op 03-07-1908, en overleden op 11-08-1985.

(3) Anna Maria Slangen, geb. op 10-03-1910, en overleden op 08-07-1995.

(4) Zoon Nn Slangen, geb. in 1915, overleden.

4.         Hubert UBACHS, geb. op 11-02-1886 te Meerssen (zie XIII.36).

5.         Pieter Ludovicus UBACHS, geb. op 28-06-1888 te Meerssen (zie XIII.38).

6.         Wilhelmus UBACHS, geb. op 26-02-1891 te Meerssen en overleden aldaar op 10-10-1891, 7 maanden oud.

 

XII.14   Jean Leonard Hubert UBAGHS, geb. op 15-02-1809 te Maastricht, en overleden op 28-12-1879 te Antwerpen. Overlijdensakte 30-12-1879.

Bij aangifte kinderen: Domicile à Bruxelles, premier lieutnant aux deuxieme regiment de chasseurs en garnison a Tournay.

Gehuwd met Amelia Augustina STACQUEZ, geb. op 13-05-1807 te Binche (B) en overleden op 27-05-1879 te Antwerpen, dochter van Ursmer Louis Stacquez en Thérèse Deburges.

Kinderen:

1.         Charles Hubert Henri UBAGHS, geb. op 12-03-1852 te Tournai. Acte Civile.

Hij is op 10-09-1904 te Kessel-lo getuige bij huwelijk tussen Isabella Maria Marguerite Ghislaine Léonard, geb. op 14-07-1873 te Nijvel en Bertrand François Hubert Bardenhewer, geb. op 13-02-1859 te Wéving (D). Vermeld dat Charles 52 jaar is, woonachtig te Heverlee, en kapitein commandant der genie.

2.         Adolphe Jean Leonard UBAGHS, geb. op 12-03-1852 te Tournai. Acte Civile. Hij is doctor in geneeskunde en vroedkunde als vermeld in de overlijdensacte van zijn vader.

 

XII.15   Jean Henri Hubert UBAGHS, geb. op 01-06-1826 te Luik.

Gehuwd op 29-04-1857 te Luik (Huwelijksakte) met Marie Elisabeth Francoise MICHEELS, geb. op 13-04-1826 te Maastricht, overleden op 25-01-1895 te Luik, dochter van Joseph Micheels en Marie Josephine Groenyser. Overlijdensakte.

Kinderen:

1.         Jean Désiré Hubert UBAGHS, geb. op 12-01-1858 te Luik (zie XIII.40).

2.         Maria Josephine Sophie Hubertine UBAGHS, geb. op 28-05-1859 te Luik. Geboorteakte.

Gehuwd op 23-12-1882 te Luik met Henri Joseph Albert Peuten, geb. op 03-07-1857 te Luik, zoon van Albert Peuten en Louise Anne Marie Therese Michel. Huwelijksakte

3.         Jean Louis Joseph Hubert UBAGHS, geb. op 15-06-1861 te Luik, overleden op 10-08-1861 aldaar. Geboorteakte.

3.         Marie Eveline Guilelmine Hubertine UBAGHS, geb. op 01-09-1862 te Luik. Geboorteakte.

 

XII.21   Willem UBAGS, geb. op 01-07-1844 te Valkenburg en overleden op 07-08-1898 te Maastricht. Hij vertrok op 11-10-1866 naar St. Martensvoeren (volgens Uakte gemeenteU). Hij was Timmerman.

Gehuwd op 27-08-1870 aldaar met Maria Sophia SCHETTERS, geb. op 16-08-1843 te Valkenburg, en overleden op 24-08-1896 aldaar, dochter van Wijnand Balthazar Schetters en Maria Cornelia Ritzen.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan Lodewijk (Louis) UBAGHS, geb. op 14-05-1871 te Valkenburg, en overleden op 07-03-1904 te Oud-Valkenburg.

Gehuwd op 11-04-1901 te Oud-Valkenburg met Anna Maria Delnoij, geb. op 07-12-1866 aldaar, dochter van Pieter Joseph Delnoij en Maria Catharina Hombleu. Anna Maria trouwt op 13-11-1909 te Oud-Valkenburg met Jozef Dominicus Moonen. Geen kinderen. Gemeentearchief, Ublad 1U, Ublad 2U.

2.         Maria Antonia UBAGHS, geb. op 17-02-1875 te Valkenburg en overleden op 23-02-1880 aldaar.

3.         Anna Maria Elisabeth UBAGHS, geb. op 18-02-1877 te Valkenburg en overleden op 24-04-1934 aldaar. UFotoU gemaakt te Brussel.

Gehuwd op 18-06-1909 te Valkenburg met Jan Hubert Alphons Kengen, geb. op 26-05-1875 te Valkenburg, en overleden op 03-10-1962 aldaar, zoon van Jan Hubert Kengen en Maria Agnes Prevoo. UFotoU. Grafsteen te Cauberg.

Kinderen:

(1) Nn Kengen, levenloos geb. op 16-06-1910 te Oud-Valkenburg.

(2) Nn Kengen, levenloos geb. op 16-09-1911 te Oud-Valkenburg.

(3) Maria Agnes (Nes) Kengen, geb. op 13-01-1913 te Oud-Valkenburg, en overleden op 16-08-1981 te Maastricht (H). Ongehuwd. Bijgelegd in ouderlijk graf.

(4) Hub Kengen, geb. op 05-10-1914 te Oud-Valkenburg, en overleden op 18-04-1994. Trouwt met Maria Reijnaerts, geb. op 10-06-1919 te Roermond en overleden op 26-04-2004 te Maastricht.

(5) Maria Sophia Hubertina Kengen, in 1916 te Oud-Valkenburg, en overleden op 13-03-1917aldaar.

(6) Maria Angelina (Lien) Kengen, geb. op 17-08-1918 te Oud-Valkenburg, en overleden op 27-12-1996 te Valkenburg. Trouwt met Koos van de Berk, geb. op 09-05-1914 te Berghem (NB) en overleden op 03-12-1989 te Heerlen (H). Mijnwerker.

(7) Nn Kengen, levenloos geb. op 09-12-1920 te Oud-Valkenburg.