Familie UBAK

 

 

Het volgende ontlenen we voor een deel aan een studie van de Heer Roelof Gortemaker over de familie Ubak.

De achternaam Ubak komt alleen in Overijssel voor, en dan met name in Staphorst en Rouveen. De Ubaks in andere Overijsselse plaatsen (Dalfsen, Zwolle) zullen oorspronkelijk ook wel uit de gemeente Staphorst afkomstig zijn. In Staphorst wordt de achternaam Ubak bij de naamsaanneming van 1812 door verschillende families gebruikt die nog niet tot één gezamenlijke voorouder zijn teruggebracht. Alle drie de aktes van naamsaanneming door verschillende families vermelden trouwens in 1811 en 1812 ‘Hubak’ en niet ‘Ubak’. Ook bij het huwelijk van Hillegje Hulst in 1812 wordt haar moeder Grietje Hubak genoemd. Toch komt de spelling ‘Hubak’ na 1812 niet meer voor en is het uitsluitend  ‘Ubak’. De naam blijft in Staphorst niet altijd bij de mannelijke lijn, maar springt soms over via de vrouwelijke lijn. Bovendien komt de naam in de bekende registers voor gedurende de hele 17e eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw. Toch moet de eerste gezamenlijke voorouder vóór 1650 in Staphorst of Rouveen geleefd hebben.

Er bestaat een vroege vermelding in Overijssel (in 1492) van de naam Ubach. Geryt Ubach is in 1492 broeder in het klooster van Albergen. Maar waarschijnlijk is deze verbonden met de Hoofdtak Ubachs, en niet met Ubak. Waarschijnlijker is dat de namen Ubak of Hubak, Manak en Benak die alledrie voorkomen in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel en waar geen inheemse verklaring voor te vinden is, uit Oost-Europa afkomstig zijn en wel uit Slowakije voor. Zie ook de website van Henk Elsinga.

 

Eerste vermeldingen in Rouveen (1734) en Staphorst (1736). Op 26 november 1734 geeft Jannis Ruiterus, als pander van Rouveen, bericht aan Jan Klaas Ubak om bij de Hoogschout van Hasselt zijn boete te betalen "wegens de ontijdige bijslaap met zijn tegenswoordige vrouw Lijsbet Berends". Dit is de eerste vermelding van de naam Ubak in Rouveen. In 1736 komt de naam voor het eerst voor in Staphorst in geschreven bronnen – in het Doodboek van Staphorst in 1736: “Den 5 Maij Jacobs Ubaks Hille” Dit is het negenjarige meisje Hillegjen Jakobs, gedoopt op 26 mei 1726 en dochter van Jakob Roelofs (Ubak). In 1741 komt de naam voor als Ubag – in dat jaar komt Jan Klaas Ubag een drietal keren voor in de registers van de 50ste penning (HCO 74-28). In 1748 is het Uback: 1748-29 februari "heeft Barth. Claas Uback bekent gemaakt het versterf van sijn Dogtertien in January overleden. Zo komt in de jaren 1734-1748 de schrijfwijze Ubak, Ubag en Uback voor. In 1811 bij de naamsaanneming wordt de naam bij alle Ubaks consequent geschreven als ‘Hubak’. Na 1811 is het echter alweer Ubak en dat is het daarna gebleven.

Een vroege voorloper van de familie Ubaks is Jan Jacobs in Rouveen rond 1660. Jan Jacobs wordt nergens Ubak genoemd. Zijn kleinzoon Jan Klaas heet Ubak bij zijn huwelijk en diens moeder was een Buissenkool. Dus zijn vader is dan mogelijk een Ubak geweest. Zijn grootvader (Jan Jacobs) zou daarom ook een Ubak geweest kunnen zijn, alhoewel het in theorie nog mogelijk is dat de Ubak-naam via de vrouw van Jan Jacobs in de familie kwam. We weten helaas niet wie de vrouw van Jan Jacobs was. Mogelijke kandidaten zijn Grietjen Claes (1660, lidmaten), Gesien Clasen (1675, doopboek) en Griettien Hendrikx (1676, doopboek). In feite wordt de naam UBAK maar bij een persoon gebruikt in de Rouveense tak.

De hoofd tak begint met Roelof Hendriks, met vrouw Hilligje Kiers, die op het eerste erf van de Overlankhorst in IJhorst woonde in de periode 1703-1728. De relatie tussen deze beide families is nog niet gevonden. Mogelijk is Roelof Hendriks een zoon van een in Rouveen wonende Hendrik Jacobs. Hendrik Jacobs en Jan Jacobs zouden dan broers kunnen zijn. Er woonde rond 1670 een Hendrik Jacobs in Rouveen, maar een zoon Roelof is er van hem niet gevonden. Nu is het doopboek zeker zo rond het Rampjaar 1672 niet compleet. In de jaren voor het Rampjaar heerste de pest in Staphorst en Rouveen en in 1672 zelf waren veel families gevlucht. Voorlopig moeten we de Ubaks splitsten in een familie Ubak van Rouveen die begint met Jan Jacobs (plusminus 1660) en een familie Ubak van IJhorst die begint met Roelof Hendriks (plusminus 1700).

 

 

Tak UBAK IJhorst

 

 

KI.1     Roelof Hendriks (UBAK).

Gehuwd met Hilligje KIERS. Hilligje is waarschijnlijk de dochter van Kier Jacobs en Grietjen Claas (Zij waren gehuwd op 23 september 1665 in Staphorst, Kier Jacobs was een zoon van Jacob Kiers in Staphorst en Grietjen Claas was een jongedochter van Rouveen; zij woonden in het huis Z1 in Staphorst en hun dochter Hilligien Kiers wordt gedoopt op 5 november 1671 in Staphorst; zie onder de aanverwante families bij ‘de nakomelingen van Jacob Kiers’).

Roelof Hendriks (Ubak) en Hilligje Kiers woonden tenminste vanaf 1703 op het eerste erf van de Overlankhorst. In 1711 bezitten ze 5 van de oorspronkelijke 6 akkers van het erve (verpondingsregister).

Kinderen:

1.         Jakob RoelofsUBAK, geb. voor 1700 op de Overlankhorst te Staphorst (zie KII.1).

2.         Annetje Roelofs (UBAK), gedoopt op 16-09-1703 te Staphorst (zie KII.2).

3.         Griete Roelofs, geb. op de Overlankhorst, gedoopt op 09-12-1708 Staphorst.

 

KII.1    Jacob Roelofs (UBAK), geb. voor 1700 op de Overlankhorst te Staphorst, begraven op 09-12-1764 aldaar.

Gehuwd op 01-09-1725 te Staphorst met Lubbigjen HENDRIKS, gedoopt op 01-01-1706 te Staphorst, dochter van Hendrik Harms en Geesje Harms.

Jakob Roelofs’ zoon Roelof Jacobs Ubak komt later weer op het erve no.1 op Overlankhorst. Bij de volkstelling van 1748 wonen Jakob Roelofs en Lubbigjen Hendriks aan het begin van Staphorst, in de Bullingerslag. Naast hem woont zijn neef Egbert Jacobs (uit de Kiers-familie).

Kinderen:

1.         Hilligjen Jakobs, gedoopt op 26-05-1726 te Staphorst, en begraven op 05-05-1736 aldaar.

2.         Hendrikjen Jakobs, gedoopt op 08-01-1730 te Staphorst, en overleden voor 1745.

3.         Hendrikjen Jakobs, gedoopt op 01-20-1733 te Staphorst, en begraven op 29-09-1760 aldaar.

4.         Roelof Jakobs (UBSAK), gedoopt op 017-04-1737 te Staphorst(zie KIII.2).

5.         Hilligjen Jakobs, gedoopt op 08-11-1739 te Staphorst, en overleden in 1759 aldaar.

 

KII.2    Annetje Roelofs (UBAK), gedoopt op 16-09-1703 te Staphorst. Overleden voor feb. 1748.

Gehuwd op 25-10-1724 te IJhorst met Barthold Klaas, geb. te Staphorst, zoon van Claas Berents (Siberman) en Marichjen Jans.

In 1726 bij de geboorte van zoon Jan wonen ze nog in Staphorst, in 1728 woonden ze al op de Overlankhorst, op het erve van vader Roelof Hendriks. Barthold Klaas neemt de naam van zijn vrouw aan en noemt zich in 1748 Barthold Klaas Uback. Zijn vader Claas Berents was gedoopt op 9 december 1677 in Staphorst (N32) zoon van Berent Sijbrants of Siberman en Hendrickien Egberts (Dunnink). Zie genealogie familie Dunnink op de website van Marco Buitenhuis.

Kinderen:

1.         Jan Bartholds UBAK, gedoopt op 03-03-1726 te Staphorst (zie KIII.3).

2.         Hendrikje UBAK, geb. op de Overlankhorst, gedoopt op 04-07-1728 te IJhorst. Zij is dienstbode bij Jan Alberts in het Bullingerslag in Staphorst in 1748 (register van ingezetenen 29 juli 1748). De vrijgezel Jan Alberts woonde slechts drie huizen verwijderd van de familie Ubak.

Gehuwd op 02-12-1748 te IJhorst met Jan Alberts. Jan Alberts verkoopt in 1767 een ½ akker land in IJhorst aan Jan Koster en Jacob Roelofs. Dit is een deel van het erve van Hendrikje Ubak’s ouders. Het lijkt erop dat Jan Alberts op dat moment ook zelf op het erve woont.

Kinderen:

(1) Albert Jans, gedoopt op 05-10-1749 te Staphorst.

(2) Albert Jans, gedoopt op 12-09-1751 te Staphorst.

(3) Annigje Jans, gedoopt op 03-08-1755 te Staphorst.

(4) Aaltje Jans, gedoopt op 03-06-1759 te Staphorst.

(5) Albert Jans Snel, geb. in 10-1762 te IJhorst, en overleden op 27-05-1842 te Wijk.

3.         Hillichjen Bartholds UBAK, geb. op de Overlankhorst, gedoopt op 06-07-1732 te IJhorst.

Gehuwd op 14-01-1762 te IJhorst met Roelof Claas Bueskoeke (of Bakker), uit de Leijen.

4.         Marichjen UBAK, geb. op de Overlankhorst, gedoopt op 23-10-1735 te IJhorst, en overleden op 17-04-1819 te Staphorst. Gehuwd op 02-03-1757 te IJhorst met Roelof Jans Zoer.

5.         Grietchen UBAK, geb. op de Overlankhorst, gedoopt op 12-10-1738 te IJhorst, en overleden op 02-12-1818 te Rouveen. Gehuwd met Harm Klaas Buis, landbouwer te Rouveen.

6.         Klaasjen UBAK, geb. op de Overlankhorst, gedoopt op 21-07-1743 te IJhorst, en overelden in 01-1748.

 

KIII.2   Roelof Jacob UBAK, gedoopt op 07-04-1737 te Staphorst. Overleden vóór de volkstelling van 1795.

Gehuwd op 19-01-1765 te Staphorst met Hilligjen Jans KOSTER, geb. in 05-1741 te Staphorst, dochter van Jan Geerts en Grietje Roelofs.

Zij komen rond 1766 op het eerste erve op de Overlankhorst (het erve van de Ubaks) te wonen, waar eertijds zijn grootvader Roelof Hendriks (Ubak) woonde en daarna zijn oom Barthold Klaas Uback.

Kinderen:

1.         Jacob Roelofs UBAK, geb. te IJhorst, gedoopt op 26-01-1766 te Staphorst (zie KIV.3).

2.         Grietje Roelofs UBAK, gedoopt op 06-12-1767 te IJhorst, en overlden op 04-01-1823 te Staphorst.

Gehuwd met Lubbert Harms Huls, geb. ca. 1763 te Staphorst, en overleden op 11-07-1840 te Staphorst, zoon van Harm Jans Huls en Grietje Lubbers. Hij was landbouwer in het Bullinger slag te Staphorst.

Kinderen:

(1) Hilligje Huls, geb. in 1790 te IJhorst. Trouwt op 29-05-1812 te Staphorst met Jan Kuijers, geb. in 1776 te Staphorst, zoon van Jacobs Kuijers en Trijntje Jans.

(2) Harm Lubberts Hulst, geb. op 05-05-1794 te IJhorst. Trouwt op 02-08-1823 te Staphorst met Stijntje Bouwman, geb. op 01-11-1799 te Staphorst, dochter van Klaas Kiers Bouwman en Klaasje Pouwels Kuiper.

(3) Grietje Hulst, geb. op 17-09-1797 te IJhorst. Trouwt op 26-01-1821 te Staphorst met Roelof Kooiker, geb. op 26-04-1795 te Staphorst, zoon van Klaas Harms Kooiker en Roelofje Dekker.

(4) Roelof Huls, geb. op 15-10-1800 te Staphorst. Trouwt (1) op 04-12-1824 te Staphorst met Hendrikje Bouwman, geb. op 24-01-1806 te Staphorst, dochter van Meilof Bouwman en Jantje Hendriks Harink. Trouwt (2) als weduwnaar op 13-02-1836 te Staphorst met zijn nicht Hilligje Ubak, geb. op 13-02-1806 te IJhorst, dochter van Jacob Roelofs Ubak en Hilligje Huls.

(5) Lubbigje Hulst, geb. op 26-08-1804 te Staphorst. Trouwt op 04-12-1824 te Staphorst met Klaas Bouwman, geb. op 22-08-1802 te Staphorst, zoon van Meilof Bouwman en Jantje Hendriks Harink.

(6) Aaltje Huls, geb. op 02-08-1807 te Staphorst. Trouwt op 13-02-1836 te Staphorst met Albert Beukman, geb. op 10-09-1804 te Staphorst, zoon van Albert Beukman en Roelofje Timens.

(7) Jan Huls, geb. op 12-01-1812 te Staphorst. Trouwt op 29-12-1836 te Staphorst met Albert Beukman, geb. op Roelofje Vos te Staphorst, dochter van Roelof Jans Vos en Jentje Willems Fries.

 

KIII.3   Jan Bartholds UBAK, gedoopt op 03-03-1726 te Staphorst. Hij koopt nog in 1768 een deel van zijn ouderlijk erve als Roelof Jacobs daar al woont.

Gehuwd op 11-03-1756 te IJhorst met Aaltje HENDRIKS.

Kinderen:

1.         Bartheld Jans UBAK, overleden in 1844 te Staphorst. Niet bekend of hij gehuwd geweest is, maar vermoedelijk is hij later getrouwd geweest met de zus van zijn zwager Albert Koops, de weduwe van Koop Alberts Bovenhuis: Berendjen Alberts, gedoopt op 17 januari 1751 in Staphorst,dochter van Albert Koops (Dunnink) en Lijsje Hendriks, gehuwd geweest met Koop Alberts Bovenhuis. Berendje Alberts  is overleden op 8 januari 1816 in Staphorst. In de overlijdensakte heet zij Berendje Bartelds Ubak.

2.         Aaltien UBAK, gedoopt op 26-02-1758 te Staphorst, en overleden voor 1760.

3.         Aaltje Jans UBAK, gedoopt op 30-03-1760 te Staphorst (zie KIV.6).

4.         Annichien Jans UBAK, gedoopt op 28-03-172 te Staphorst, en overleden op 01-02-1822 te Staphorst (Bullingerslag). Niet bekend of zij gehuwd geweest is.

 

KIV.3    Jacob Roelofs UBAK, geb. te IJhorst, gedoopt op 26-01-1766 te Staphorst en overleden op 19-03-1825.

Gehuwd met Hilligje HULST, geb. ca. 1774, en overleden op 12-03-1823, dochter van Hendrik Hulst en Jentje Derks (of Andries).

Jacob Roelofs Ubak neemt in 1811 de achternaam ‘Hubak’ aan voor hemzelf en zijn kinderen (Staphorst, 1811, akte 200).

Kinderen:

1.         Roelof Jacobs UBAK, geb. op 06-06-1794 te IJhorst (zie KV.3).

2.         Hendrik UBAK, geb. op 10-12-1796 te Staphorst (zie KV.4).

3.         Jan UBAK, geb. op 26-07-1799 te IJhorst (zie KV.5).

4.         Jentje UBAK, geb. op 04-07-1803 te IJhorst.

Gehuwd in 1828 met Harm Talen, geb. op 24-12-1786 te Staphorst, zoon van Klaas Harms Talen en Beerje Hendriks. Hij was weduwnaar van Aaaltje Jans Mokken.

Kinderen:

(1) Jakob Talen, geb. op 07-10-1830 te Staphorst. Trouwt (1) op 01-04-1854 te Staphorst met Margje Russcher, dochter van Wicher Russcher en Wobbigje Wobben. Trouwt (2) op 23-03-1867 te Staphorst met Jantje Klooster, geb. ca. 1846 te Rouveen (Staphorst), dochter van Arend Klooster en Aaltje Neefjes.

(2) Beertje Talen, geb. op 13-01-1837 te Staphorst. Trouwt op 09-05-1857 te Staphorst met Geerling Huls, geb. op 15-05-1831 te Staphorst, zoon van Harm Klaas Huls en Aaltje Grit. Allen Landbouwer.

5.         Hilligje UBAK, geb. op 13-02-1806 te IJhorst.

Trouwt op 13-02-1836 te Staphorst met Roelof Lubberts Huls, geb. op 15-10-1800 te Staphorst, zoon van Lubbert Huls en Grietje Roelofs Ubak, weduwnaar van Hendrikje Bouwman.

Kinderen:

(1) Jakob Huls, geb. ca. 1838 te Staphorst. Trouwt (1) op 20-01-1872 te Staphorst met Jentje Mussche, geb. ca. 1883 te IJhorst (Staphorst), dochter van Berend Mussche en Geesje Knol, weduwnaar van Aaltje Mulder.Trouwt (2) op 17-03-1860 te Staphorst met Aaltje Mulder, geb. ca. 1840 te Staphorst, dochter van Hendrik Mulder en Jentje Rozeboom.

(2) Grietje Huls, geb. ca. 1840 te Staphorst. Trouwt op 08-11-1862 te Staphorst met Hendrik Kuiper, geb. ca. 1844 aldaar, zoon van Klaas Kuiper en Albertje Brakke. Allen Landbouwer.

 

KIV.6    Aaltje Jans UBAK, gedoopt op 30-03-1760 te Staphorst, en overleden op 15-02-1834 aldaar.

Gehuwd op 04-02-1781 te Staphorst met Koob Alberts (UBAK), gedoopt op 27-10-1743 te Staphorst en overleden op 22-06-1806, zoon van Albert Koops (Dunnink) en Lijsje Hendriks. Koop Alberts heeft de achternaam Ubak van zijn vrouw aangenomen.

Kinderen:

1.         Lijsje Koob UBAK, gedoopt op 11-12-1785 te Staphorst.

Trouwt met Jan Alberts Timmerman.

Kinderen:

(1) Albertje Timmerman, geb. op 13-02-1811 te Staphorst, en overleden ca. 1844 aldaar. Trouwt op 14-07-1837 te Staphorst met Willem Prins, geb. op 25-06-1810 te Rouveen, zoon van Jan Jans Prins en Margje Beulen Roo.

(2) Aaltjen Timmerman, geb. op 24-08-1819 te Staphorst. Trouwt op 17-07-1858 te Staphorst met Albert Compagner, geb. op 25-12-1826 te Staphorst, zoon van Harm Compagner en Grietje Brand, weduwnaar van Jentje Compagner.

(3) Jentjen Timmerman, geb. op 10-02-1825 te Staphorst. Trouwt op 25-03-1854 te Staphorst met Jan Timens, geb. op 23-05-1825 aldaar, zoon van Jan Timens en Hilligje Egberts Dunnink. Allen Landbouwer.

(4) Hendrikje Timmerman, geb. op 18-12-1827 te Staphorst en overleden op 05-09-1886 te Nijeveen. Trouwt (1) op 12-03-1859 te Staphorst met Jan Kuiers, geb. op 05-01-1833 te Ijhorst, zoon van Klaas Kuiers en Geesje Holsch. Trouwt (2) op 22-02-1862 te Staphorst met Lambert Kappe, geb. ca. 1834, zoon van Margje Kappe.

(5) Geesje Timmerman, geb. op 13-01-1830 te Staphorst. Trouwt op 30-01-1858 te Staphorst met Berend Schra, geb. op 03-07-1832 aldaar, zoon van Klaas Schra en Aaltje Bloemhof.

2.         Aaltjen Koobs UBAK, gedoopt op 04-01-1789 te Staphorst, en overelden op 18-07-1812 aldaar. Ongehuwd.

3.         Albert Koobs UBAK, geb. op 12-11-1791 in ’t Bargerslag.

4.         Jantje Koobs UBAK, geb. op 10-11-1794 in ’t Bargerslag.

Gehuwd op 21-01-1826 te Staphorst met Jan Hendriks Mulder, geb. op 09-11-1796 te Staphorst, Landbouwer, zoon van hendrik Hendriks Mulder en Margje Jans Roo.

Kinderen:

(1) Margje Mulder, geb. op 27-10-1829 te Staphorst. Trouwt op 31-03-1855 te Staphorst met Hendrik Boessenkool, geb. op 25-07-1829 te Staphorst, zoon van Klaas Boessenkool en Jentje Tromp. Allen Landbouwer.

(2) Hendrik Mulder, geb. ca. 1834 te Staphorst. Trouwt op 01-12-1860 te Staphorst met Jentje Visscher, geb. ca. 1841 te Staphorst, dochter van Jan Klaas Visscher en Aaltje Slager. Allen Landbouwer.

(3) Koob Mulder, geb. ca. 1837 te Staphorst. Trouwt op 19-04-1862 te Staphorst met Geesje Visscher, geb. ca. 1837 te Staphorst, dochter van Jan Klaas Visscher en Aaltje Slager.

5.         Jan Koobs (Jan) UBAK, geb. op 01-04-1797 te Staphorst in ’t Bargerslag (zie KV.12).

6.         Hendrik Koobs UBAK, geb. op 09-11-1799 te Staphorst (zie KV.13).

 

KV.3   Roelof Jacobs UBAK, geb. op 06-06-1794 te IJhorst, gedoopt op 08-06-1794 aldaar, en overleden op 11-07-1830 te Bullingerslag. Landbouwer, later rietdekker.

Gehuwd op 22-08-1816 te Staphorst met Hendrikje WASSCHEBALIE, geb. op 21-11-1797 te Staphorst, dochter van Jan Hendriks Wassebalie en Niesjen Jans Buitenhuis.

Kinderen (onvolledig):

1.         Jan UBAK, geb. ca. 1820 te Staphorst (zie KVI.2).

2.         Jakob Roelofs UBAK, geb. ca. 1822 te Staphorst.

Gehuwd op 20-03-1869 te Staphorst met Geesje Klunder, geb. op 10-05-1829 aldaar, dochter van Harm Klaas Klunder en Annigje Venema.

3.         Hendrik UBAK, geb. op 14-09-1824 te Staphorst, en overleden op 10-11-1824 aldaar, 8 weken oud.

4.         Hilligje Roelofs UBAK, geb. op 16-10-1825 te Staphorst, en overleden op 09-07-1826 aldaar, 9 maanden oud.

5.         Hendrik UBAK, geb. op 22-09-1827 te Staphorst, en overleden op 19-11-18248 aldaar, 1 jaar oud.

 

KV.4   Hendrik UBAK, geb. op 10-12-1796 te Staphorst. Landbouwer.

Gehuwd op 29-12-1827 te Staphorst met Jentjen Alberts SCHEMPER, geb. op 19-11-1806 te Staphorst, dochter van Albert Schemper en Hendrikje Boruwer.

Kinderen:

1.         Jakob UBAK, geb. op 10-06-1829 te Staphorst (zie KVI.4).

2.         Hendrikje UBAK, geb. op 09-05-1834 te IJhorst.

Gehuwd op 19-03-1853 te Staphorst met Jan Huls, geb. op 08-10-1827 te Staphorst, zoon van Hendrik Jans Huls en Jantje Timmerman. Allen Landbouwer.

Kinderen:

(1) Hendrik Huls, geb. ca. 1855 te Staphorst. Trouwt op 16-04-1887 te Staphorst met Roelofje Soldaat, geb. ca. 1859 te Staphorst, dochter van Jakob Soldaat en Jentje Beukman. Allen Landbouwer.

(2) Jentje Huls, geb. ca. 1864 te Staphorst. Trouwt (1) op 16-04-1887 te Staphorst met Albert Mulder, geb. ca. 1854 te Staphorst, zoon van Hendrik Mulder en Jantje Wildeboer. Trouwt (2) op 12-06-1897 te Staphorst met Jan Mulder, geb. ca. 1846 aldaar, zoon van Roelof Mulder en Klaasje Kooiker.

3.         Klaasje UBAK, geb. ca. 1843 te Staphorst.

Gehuwd op 04-02-1865 te Staphorst met Hendrik Kooiker, geb. ca. 1842 aldaar, zoon van Hendrik Kooiker en Hendrikje Bouwman.

Kind:

(1) Hendrikje Kooiker, geb. ca. 1866 te Staphorst. Trouwt op 26-03-1887 te Staphorst met Jan Slager, geb. ca. 1865 te Staphorst, zoon van Lubbert Slager en Margje Huls. Allen Landbouwer.

 

KV.5   Jan UBAK, geb. op 26-07-1799 te IJhorst en overleden op 14-10-1865 te De Wijk. Landbouwer.

Getrouwd op 17-12-1825 te Staphorst met Jentje TIMMERMAN, geb. op 04-09-1802 te IJhorst (Staphorst), dochter van Albert Jans Timmerman en Rensjen Roelof Hofsteding.

Kinderen:

1.         Jacob UBAK, geb. op 30-08-1827 te IJhorst en overleden op 15-08-1829 aldaar.

2.         Rensje UBAK, geb. op 21-02-1829 te Staphorst en overleden op 01-04-1922 te Hoogeveen.

Gehuwd op 29-01-1848 te Staphorst met Jakob Compagner, geb. op 21-10-1823 te Staphorst en overleden op 15-09-1913 te Weide (Zuidwolde), zoon van Harm Compagner en Grietje Brand.

Kinderen:

(1) Jan Compagner, geb. ca. 1852 te Staphorst en overleden op 21-11-1930 te Zuidwolde. Landbouwer. Trouwt op 03-05-1879 te Zuidwolde met Grietje Reinders, geb. ca. 1860 te Ruinen, dochter van Reinder Koops Reinders en Geertien Harms Prakken.

(2) Grietje Compagner, geb. op 27-11-1853 te Staphorst en overleden op 30-01-1879 te Zuidwolde. Trouwt (1) op 18-10-1873 te Zuidwolde met Hendrik Koster, geb. ca. 1851 te Hoogeveen, zoon van Jan Jans Koster en Roelofje Koster. Trouwt (2) op 27-05-1882 te Zuidwolde met Jentje Bouwman, dochter van Meilof Bouwman en Hilligje Ubak.

(3) Roelof Compagner, geb. ca. 1860 te Staphorst en overleden op 09-05-1937 te Meppel. Trouwt op 12-03-1887 te Hoogeveen met Zwaantje Pool, geb ca. 1864 te Hoogeveen, dochter van Jan Pool en Elisabeth Dekker.

3.         Hilligje UBAK, geb. op 01-04-1834 te Staphorst en overleden op 19-08-1907 te De Wijk.

Gehuwd op 19-03-1853 te Staphorst met Meilof Bouman, geb. op 17-10-1826 te Staphorst en overleden op 28-06-1902 aldaar, Landbouwer, zoon van Klaas Bouman en Lubbigje Huls.

Kinderen:

(1) Klaas Bouwman, geb. ca. 1859 te De Wijk en overleden op 18-10-1899 aldaar. Trouwt met Hilligje Heuvelman.

(2) Jentje Bouwman, geb. op 22-04-1862 te De Wijk en overleden op 24-06-1933 te Hoogeveen. Trouwt op 27-05-1882 te Zuidwolde met Hendrik Koster, geb. ca. 1851 te Hoogeveen, zoon van Jan Jans Koster en Roelofje Koster.

(3) Jan Bouwman, geb. op 08-12-1864 te De Wijk. Trouwt op 01-05-1897 te De Wijk met Willemina Horstra, geb. ca. 1875 aldaar, dochter van Jan Engberts Jan Horstra en Geertje Noodveld.

(4) Lubbigje Bouwman, geb. op 22-05-1867 te De Wijk en overleden op 05-11-1943 aldaar. Trouwt op 30-05-1891 te De Wijk met Jan van den Berg, geb. op 25-09-1862 te Staphorst, zoon van Albert van den Berg en Vrougje van Steenwijk.

(5) Grietje Bouwman, geb. op 20-08-1870 te De Wijk en overleden op 28-12-1950 aldaar. Trouwt op 30-04-1898 te De Wijk met Wolter Koster, geb. ca. 1867 aldaar, zoon van Albert Koster en Jentje Bomert.

(6) Hilligje Bouwman, geb. op 12-04-1875 te De Wijk en overleden op 28-06-1948 aldaar. Trouwt op 27-04-1901 te De Wijk met Roelof Koster, geb. ca. 1864 te De Wijk, zoon van Albert Koster en Jentje Bomert.

 

KV.12    Jan Koobs (Jan) UBAK, geb. op 01-04-1797 te Staphorst in ’t Bargerslag, en overleden op 15-01-1887 aldaar. Landbouwer.

Gehuwd op 26-02-1825 te Staphorst met Klaasje DE BOER, geb. op 04-03-1803 te Staphorst, dochter van Albert Hilberts de Boer en Aaltje Harms Knoll.

Kinderen:

1.         Aaltje UBAK, geb. op 19-07-1828 te Staphorst.

Gehuwd op 07-09-1850 te Staphorst met Klaas Hattem, geb. op 08-01-1829 te Staphorst, zoon van Jacob Hattem en Jentje Schemper. Allen Landbouwer.

Kinderen:

(1) Jan Hattem, geb. ca. 1857 te Staphorst. Koopman. Trouwt (1) op 30-06-1877 te Staphorst met Hendrikje Heide, geb. ca. 1855 aldaar, dochter van Harm Heide en Margje Klunder. Trouwt (2) op 30-05-1914 te Staphorst met Geesje Prins, geb. ca. 1859 aldaar, dochter van Hendrik Prins en Jantje van 't Dorp, weduwe van Klaas de Weerd.

(2) Jentje Hattem, geb. ca. 1860 te Staphorst. Trouwt op 07-04-1888 te Staphorst met Lubbert Bouwman, geb. ca. 1859 te Staphorst, zoon van Hendrik Bouwman en Jentje van der Horst. Allen Landbouwer.

(3) Klaasje Hattem, geb. ca. 1864 te Staphorst. Trouwt op 28-09-1894 te Staphorst met Evert Pander, geb. ca. 1872 te Staphorst, zoon van Hendrik Pander en Beertje Tippe. Allen Landbouwer.

(4) Jantje Hattem, geb. ca. 1868 te Staphorst. Trouwt op 07-02-1891 te Staphorst met Roelof Harke, geb. ca. 1867 te Staphorst, zoon van Hendrik Harke en Geesje Heide. Allen Landbouwer.

2.         Jantje UBAK, geb. op 08-05-1835 te Staphorst.

Gehuwd op 15-08-1857 te Staphorst met Berend Tippe, geb. op 07-01-1833 te Staphorst, zoon van Jan Tippe en Hendrikje Berends Balder. Allen Landbouwer.

Kinderen:

(1) Hendrikje Tippe, geb. ca. 1858 te Staphorst. Trouwt op 23-04-1881 te Staphorst met Klaas de Weerd, geb. ca. 18552 te Staphorst, zoon van Harm de Weerd en Jentje Vos. Allen Landbouwer.

(2) Klaasje Tippe, geb. ca. 1860 te Staphorst. Trouwt op 29-11-1884 te Staphorst met Jan Huls, geb. ca. 1862 te Staphorst, zoon van Harm Huls en Grietje Sterken. Allen Landbouwer.

(3) Jan Tippe, geb. ca. 1863 te Staphorst. Trouwt op 02-02-1889 te Staphorst met Aaltje Huls, geb. ca. 1860 te Staphorst, dochter van Geerling Huls en Beertje Talen. Allen Landbouwer.

(4) Jentje Tippe, geb. ca. 1866 te Staphorst. Trouwt op 21-12-1889 te Staphorst met Jan Trompetter, geb. ca. 1864 te Staphorst, zoon van Lubbert Trompetter en Annigje Sterken. Allen Landbouwer.

(5) Aaltje Tippe, geb. ca. 1870 te Staphorst. Trouwt op 23-01-1897 te Staphorst met Jan Mussche, geb. ca. 1861 te Staphorst, zoon van Berend Mussche en Geesje Knol, wedwunaar van Klaasje Harke. Allen Landbouwer.

3.         Hendrikje UBAK, geb. op 02-03-1841 te Staphorst, en overleden op 10-12-1920 aldaar.

Gehuwd op 09-12-1865 te Staphorst met Jan Mulder, geb. op 23-10-1839 te Staphorst, en overleden op 06-08-1910 aldaar, zoon van Willem Mulder en Grietje Compagner.

Kind:

(1) Grietje Mulder, geb. ca. 1867 te Staphorst. Trouwt op 23-01-1886 te Staphorst met Roelof Huls, geb. ca. 1861 te Staphorst, zoon van Jakob Huls en Aaltje Mulder. Allen Landbouwer.

(2) Klaasje Mulder, geb. ca. 1868 te Staphorst. Trouwt op 26-04-1890 te Staphorst met Albert Beukman, geb. ca. 1865 te Staphorst, zoon van Lubbert Beukman en Aaltje Veijer. Allen Landbouwer.

(3) Jentje Mulder, geb. ca. 1871 te Staphorst. Trouwt (1) op 11-02-1893 te Staphorst met Roelof Brakke, geb. ca. 1870 te Staphorst, zoon van Jan Brakke en Hilligje Veldhoen. Trouwt (2) op 29-04-1911 te Staphorst met Klaas Mijnheer, geb. ca. 1864 te Staphorst, zoon van Klaas Mijnheer en Hilligje Bisschop, weduwnaar van Jantje Luten.

4.         Klaas UBAK, geb. ca. 1844 te Staphorst (zie KVI.6).

 

KV.13    Hendrik Koobs UBAK, geb. op 09-11-1799 te Staphorst.

Gehuwd op 21-09-1833 te Staphorst met Hendrikje DE BOER, geb. op 27-03-1806 te Staphorst, dochter van Hendrik Lamberts Boer en Aaltje Harms Knoll. Allen Landbouwer.

Kinderen:

1.         Aaltje UBAK, geb. ca. 1836 te Rouveen (Staphorst).

Gehuwd (1) op 21-04-1860 te Staphorst met Hendrik Knol., geb. ca. 1832 te Rouveen, zoon van Geerling Knoll en Geertje Visscher.

Gehuwd (2) op 25-01-1873 te Staphorst met Egbert Hoeve, geb. ca. 1838 te Rouveen (Staphorst), zoon van Geert Derks Hoeve en Hendrikje Dunnink.

Kinderen uit eerste huwelijk:

(1) Geertje Kroll, geb. ca. 1862 te Staphorst. Trouwt op 31-03-1883 te Staphorst met Vrens Visscher, geb. ca. 1862 te Rouveen (Staphorst), zoon van Jan Visscher en Geesje Visscher. Allen Landbouwer.

(2) Hendrik Kroll, geb. ca. 1865 te Staphorst. Trouwt op 08-02-1890 te Staphorst met Jentje Huls, geb. ca. 1865 aldaar, dochter van Harm Huls en Geesje Kompagner. Allen Landbouwer.

(3) Hendrikje Kroll, geb. ca. 1869 te Staphorst. Trouwt op 06-03-1897 te Staphorst met Lambert Smit, geb. ca. 1866 te aldaar, zoon van Klaas Smit en Jantje Hoeve. Allen Landbouwer.

2.         Klaasje UBAK, geb. ca. 1838 te Staphorst.

Trouwt op 18-02-1860 te Staphorst met Jan Veijer, geb. ca. 1835 te Staphorst, zoon van Jan Jans Veijer en Aaltje Harms Knoll. Allen Landbouwer.

Kinderen:

(1) Jan Veijer, geb. ca. 1864 te Staphorst. Trouwt op 25-01-1890 te Staphorst met Lijsje Balder, geb. ca. 1867 aldaar, dochter van Jan Klaas Balder en Beertje Domine. Allen Landbouwer.

(2) Klaas Veijer, geb. ca. 1867 te Staphorst. Trouwt op 03-11-1894 te Staphorst met Grietje Mannes, geb. ca. 1872 aldaar, dochter van Arend Mannes en Klaasje Redder. Allen Landbouwer.

(3) Aaltje Veijer, geb. ca. 1870 te Staphorst. Trouwt (1) op 09-03-1895 te Staphorst met Pouwel van Veen, zoon van Jan van Veen en Margje Wittink. Trouwt (2) op 30-04-1932 te Staphorst met Derk Hulst, geb. ca. 1873 aldaar, zoon van Albert Hulst en Jantje Groen, weduwnaar van Jantje Bloemert.

(4) Harm Veijer, geb. ca. 1878 te Staphorst. Trouwt op 12-03-1904 te Staphorst met Margje Mannes, geb. ca. 1883 aldaar, dochter van Arend Mannes en Klaasje Redder.

3.         Hendrikje UBAK, geb. ca. 1843 te Staphorst.

Trouwt op 20-02-1864 te Staphorst met Lambert Bloemert, geb. ca. 1842 aldaar, zoon van Hendrik Bloemert en Jentje Schemper. Allen Landbouwer.

Kinderen:

(1) Hendrik Bloemert, geb. ca. 18768 te Staphorst. Trouwt op 14-03-1891 te Staphorst met Jentje Mulder, geb. ca. 1879 aldaar, dochter van Jakob Mulder en Trijntje Mulder. Allen Landbouwer.

(2) Klaas Bloemert, geb. ca. 1871 te Staphorst en overleden op 26-06-1937 te Meppel. Trouwt op 09-03-1895 te Staphorst met Hendrikje Veijer, geb. ca. 1874 aldaar, dochter van Klaas Veijer en Jentje Kooiker.

(3) Jan Bloemert, geb. ca. 1873 te Staphorst. Trouwt op 05-03-1898 te Staphorst met Leijsje de Weerd, geb. ca. 1878 aldaar, dochter van Egbert de Weerd en Hilligje Mulder.

(4) Hendrikje Bloemert, geb. ca. 1880 te Staphorst. Trouwt op 13-04-1912 met Hendrik Benne, geb. ca. 1878 te Staphorst, zoon van Lucas Benne en Geertje Visscher, weduwnaar van Geertje Stegeman.

 

KVI.2   Jan UBAK, geb. ca. 1820 te Staphorst.

Gehuwd op 21-01-1860 te Staphorst met Grietje HOKSE, geb. ca. 1867 te Rouveen, dochter van Sibrand Hokse en Grietjen Lucas Knol.

Kind:

1.         Hendrikje UBAK, geb. ca. 1865 te Staphorst. Trouwt op 22-02-1890 te Staphorst met Frans Schemper, geb. ca. 1863 te Staphorst, zoon van Egbert Schemper en Aaltje Groen. Allen Landbouwer.

Kinderen:

(1) Jentje Schemper, geb. ca. 1891 te Staphorst. Trouwt op 10-04-1920 te Staphorst met Jan Spiker, geb. ca. 1897 te Staphorst, zoon van Jacob Spiker en Hilligje Kuiper. Allen Landbouwer.

(2) Aaltje Schemper, geb. ca. 1897 te Staphorst. Trouwt op 03-07-1920 te Staphorst met Klaas UBAK, geb. ca. 1898 te Staphorst, zoon van Koob Ubak en Jentje Mulder. Allen Landbouwer.

(3) Grietje Schemper, geb. ca. 1904 te Staphorst. Trouwt op 08-03-1924 te Staphorst met Jan Brakke, geb. ca. 1906 te Staphorst, zoon van Albert Brakke en Trijntje Bouwmeester. Allen Landbouwer.

 

KVI.4   Jakob UBAK, geb. op 10-06-1829 te Staphorst.

Gehuwd op 06-05-1854 te Staphorst met Aaltje WILDEBOER, geb. op 10-11-1827 te Staphorst, dochter van Jan Wildeboer en Trijntje Willems Kleis.

Kinderen:

1.         Jentje UBAK, geb. ca. 1855 te Staphorst.

Gehuwd op 02-03-1878 te Staphorst met Gerrit Molderink, geb. ca. 1850 te Staphorst, zoon van Roelof Molderink en Hendrikje Trompetter. Allen Landbouwer.

Kind:

(1) Jacob Molderink, geb. ca. 1883 te Staphorst. Trouwt op 08-03-1913 te Staphorst met Aaltje Brand, geb. ca. 1885 aldaar, dochter van Jan Brand en Hendrikje Hokse. Allen Landbouwer.

2.         Trijntje UBAK, geb. ca. 1858 te Staphorst.

Gehuwd op 26-07-1884 te Staphorst met Klaas Tippe, geb. ca. 1855 te Staphorst, zoon van Roelof Tippe en Aaltje Redder. Allen Landbouwer.

Kinderen:

(1) Roelof Tippe, geb. ca. 1885 te Staphorst. Trouwt op 23-01-1909 te Staphorst met Aaltje Compagner, geb. ca. 1884 aldaar, dochter van Harm Compagner en Grietje Kooiker. Allen Landbouwer.

(2) Jacob Tippe, geb. ca. 1887 te Staphorst. Trouwt op 27-02-1909 te Staphorst met Aaltje Boessenkool, geb. ca. 1887 aldaar, dochter van Jan Boessenkool en Hilligje Kuiper. Allen Landbouwer.

(3) Aaltje Tippe, geb. ca. 1889 te Staphorst. Trouwt op 28-01-1911 te Staphorst met Hendrik Russcher, geb. ca. 1888 te Staphorst, zoon van Albert Russcher en Aaltje Beukman. Allen Landbouwer.

(4) Jentje Tippe, geb. ca. 1892 te Staphorst. Trouwt op 12-02-1916 te Staphorst met Hendrik Brand, geb. ca. 1892 te Staphorst, zoon van Klaas Brand en Margje Bouwman. Allen Landbouwer.

(5) Hendrik Tippe, geb. ca. 1897 te Staphorst. Trouwt op 26-10-1918 te Staphorst met Klaasje Veijer, geb. ca. 1899 te Staphorst, dochter van Klaas Veijer en Grietje Mannes. Allen Landbouwer.

 

KVI.6  Klaas UBAK, geb. ca. 1844 te Staphorst.

Gehuwd op 01-10-1870 te Staphorst met Aaltje TIMMERMAN, geb. ca. 1849 te Staphorst, dochter van Koob Timmerman en Aaltje Wolf.

Kinderen:

1.         Klaasje UBAK, geb. ca. 1871 te Staphorst.

Gehuwd op 20-01-1894 te Staphorst met Hendrik Mulder, geb. ca. 1873 te Staphorst, zoon van Klaas Mulder en Aaltje Mulder. Allen Landbouwer.

Kinderen:

(1) Klaas Mulder, geb. ca. 1892 te Staphorst. Trouwt op 17-06-1916 te Staphorst met Rensje Slager, geb. ca. 1892 aldaar, dochter van Hendrik Slager en Roelofje Beukman. Allen Landbouwer.

(2) Albert Mulder, geb. ca. 1900 te Staphorst. Trouwt op 13-10-1923 te Staphorst met Beertje Veijer, geb. ca. 1894 aldaar, dochter van Jan Veijer en Lijsje Balder. Allen Landbouwer.

2.         Koob UBAK, geb. ca. 1875 te Staphorst (zie KVII.5).

3.         Jan UBAK, geb. ca. 1877 te Staphorst (zie KVII.7).

4.         Roelof UBAK, geb. ca. 1878 te Staphorst (zie KVII.9).

 

KVII.5   Koob UBAK, geb. ca. 1875 te Staphorst en overleden in 1925, aangegeven in Zwolle. Landbouwer.

Gehuwd op 27-03-1897 te Staphorst met Jentje MULDER, geb. ca. 1876 aldaar, dochter van Klaas Mulder en Aaltje Mulder.

Kinderen:

1.         Klaas UBAK, geb. ca. 1898 te Staphorst.

Gehuwd op 03-07-1920 te Staphorst met Aaltje Schemper, geb. ca. 1897 te Staphorst, dochter van Frans Schemper en Hendrikje Ubak. Allen Landbouwer.

2.         Aaltje UBAK, geb. ca. 1905 te Staphorst.

Gehuwd op 21-02-1925 te Staphorst met Jan Russcher, geb. ca. 1902 te Staphorst, zoon van Willem Russcher en Margje Huls. Allen Landbouwer.

3.         Albert UBAK, geb. ca. 1901 te Staphorst.

Gehuwd op 09-05-1925 te Staphorst met Aaltje Redder, geb. ca. 1906 te Staphorst, dochter van Klaas Redder en Hendrikje Smit. Allen Landbouwer.

 

KVII.7   Jan UBAK, geb. ca. 1877 te Staphorst. Landbouwer.

Gehuwd op 10-03-1900 te Staphorst met Grietje SLAGER, geb. ca. 1878 aldaar, dochter van Hendrik Slager en Aaltje Huls.

Kinderen:

1.         Aaltje UBAK, geb. ca. 1901 te Staphorst.

Gehuwd op 27-11-1920 te Staphorst met Roelof Mulder, geb. ca. 1895 te Staphorst, zoon van Hendrik Mulder en Aaltje Tuin. Allen Landbouwer.

2.         Hendrik UBAK, geb. ca. 1904 te Staphorst.

Gehuwd op 06-03-1926te Staphorst met Annigje Brand, geb. ca. 1900 te Staphorst, dochter van Jan Brand en Hendrikje Hokse. Allen Landbouwer.

 

KVII.9   Roelof UBAK, geb. ca. 1878 te Staphorst en overleden in 1830. Landbouwer.

Gehuwd (1) op 01-10-1898 te Staphorst met Margje DUNNINK, geb. ca. 1879 aldaar, dochter van Hendrik Dunnink en Aaltje Brakke.

Gehuwd (2) op 19-12-1903 te Staphorst met Jentje KNOLL, geb. ca. 1879 te Staphorst, dochter van Willem Knol en Jennigje Vrielink, weduwe van Hendrik Wolf.

Kind uit eerste huwelijk:

1.         Aaltje UBAK, geb. ca. 1900 te Staphorst.

Gehuwd op 22-01-1921 te Staphorst met Berend Boldewijn, geb. ca. 1901 te Staphorst, zoon van Jan Boldewijn en Geesje Compagner. Allen Landbouwer.

Kind uit tweede huwelijk:

2.         Klaas UBAK, geb. ca. 1905 te Staphorst.

Gehuwd op 14-04-1928 te Staphorst met Lijsje Hof, geb. ca. 1903 te Staphorst, dochter van Klaas Hof en Margje Krol.

3.         Willem UBAK, geb. op 26-01-1908 te Staphorst (zie KVIII.20).

 

KVIII.20 Willem UBAK, geb. op 26-01-1908 te Staphorst en overleden op 02-01-1983 aldaar.

Gehuwd op 14-03-1931 te Staphorst met Aaltje SMIT, geb. op 13-11-1912 te Staphorst en overleden op 07-01-1985 aldaar, dochter van Harm Smit en Jentje van der Haar.

Kinderen (er zouden 5 kinderen zijn):

1.         Klaasje UBAK, geb. op 05-11-1938 te Staphorst en overleden op 16-03-1993 aldaar.

Gehuwd op 02-12-1962 te Staphorst met Nn Mussche.

Kinderen (ook in dit gezin zouden er 5 kinderen zijn):

(3) Aaltje Mussche, geb. op 29-05-1966 te Staphorst en overleden op 18-11-1979 aldaar.

2.         Klaas UBAK, geb. op 30-08-1943 te Staphorst (zie KIX.21).

 

KIX.21 Klaas UBAK, geb. op 30-08-1943 te Staphorst en overleden op 08-01-1983 aldaar.

Trouwt op 02-09-1971 te Meppel met NN.

Kinderen (waarschijnlijk 2 kinderen):

1.         Wilfred Alex UBAK, geb. op 17-04-1974 te Staphorst en overleden op 08-01-1983 aldaar.

 

 

Tak UBAK Rouveen

 

 

KI.11    Jan Klaas UBAK, ook Buissenkool genaamd. Hij is de zoon van Klaas Jans en Jantjen Alberts (Buissenkool).

Zijn ouders zijn Klaas Jans, zoon van Jan Jacobs, misschien identiek met Claes, zoon van Jan Jacobs, gedoopt op 26 januari 1668 in Rouveen, gehuwd op 08-12-1695 in Rouveen met Jantjen Alberts (Buissenkool). Zij was gedoopt op 19-09-1675 in Rouveen als dochter van Albert Geerts Busenkool en (waarschijnlijk) Klaasjen Lubberts. Albert Geerts Busenkool wordt genoemd in het register van het Hoofdgeld van 1675 in Rouveen. Albert Geerts was een zoon van Geert Jacobs Buissenkool. Geert Buissenkool wordt in het register van de 500ste penning van Rouveen in 1675 getaxeerd op ƒ 1.000. We gaan niet verder terug in de familie omdat zij niet als UBAK voorkwamen.

Op 12 december 1741 verklaart Jan Klaas Ubag dat hij een stukje land in de Hoeve aan de Rouveense Dijk heeft gekocht van de schoolmeester van Rouveen voor ƒ 28,-.

Gehuwd op 19-01-1733 te Rouveen met Elisabeth BERENDS, gedoopt op 15-07-1703 te Rouveen. Elisabeth Berends is overleden als Elisabeth Berends Hubak op 20-08-1808 (!!) in Rouveen, op 105 jarige leeftijd. Zij was de dochter van Berend Claas en Geertruid Jans van Munster.

Op 26 november 1734 geeft Jannis Ruiterus, als pander van Rouveen, bericht aan Jan Klaas Ubak om bij de Hoogschout van Hasselt zijn boete te betalen "wegens de ontijdige bijslaap met zijn tegenswoordige vrouw Lijsbet Berends". Het huwelijk was voltrokken op 9 januari 1733 en op 26 april van datzelfde jaar werd dochter Klaesje reeds geboren. Daar kreeg je in die tijd dan blijkbaar een boete voor.

Kinderen (De naam Ubak is bij hun nageslacht geheel verdwenen en vervangen door Buissenkool):

1.         Klaasje Jans Boessenkool, geb. op 26-04-1733 te Rouveen.

Gehuwd in 1750 in Rouveen met Jan Jans Petter, gedoopt op 01-01-1729 in Rouveen, zoon van Jan Hendriks Trompetter (Petter) en Geertjen Klaas.

2.         Berend Jans Buissenkool, gedoopt op 05-12-1734 te Rouveen. Koopman in beesten.

Gehuwd op 07-02-1762 te Rouveen met Marrigje Hendriks Bultjes, gedoopt op 25-12-1740 te Rouveen, dochter van Hendrik Herms Bult en Klaesjen Klaes.

Kinderen:

(1) Jan Boesenkool, gedoopt op 05-09-1762 te Rouveen.

(2) Hendrik Boesenkool, gedoopt op 29-03-1767 in Rouveen, en overleden op 27-11-1846 aldaar. Hij was raadslid. Trouwt (1) op 26-02-1792 met Klaasje Hendriks Hagewold, gedoopt op 08-11-1772 in Rouveen, overleden op 12-12-1810 in Rouveen, dochter van Hendrik Jans Hagewold en Geesjen Jans Bauer. Trouwt (2) op 05-02-1813 te Staphorst met Aaltje Jans Kuiper, gedoopt op 11-02-1770 in Staphorst, overleden na 1846, dochter van Jan Jans Kuijper en Geesjen Jans.

(3) Klaas Boesenkool, gedoopt op 29-04-1770 te Rouveen.

(4) Peter Boesenkool, gedoopt op 30-08-1772 te Rouveen.

(5) Herm Boesenkool, gedoopt op 22-10-1775 te Rouveen.

(6) Klaas Jans Boesenkool, gedoopt op 22-03-1778 te Rouveen.

(7) Klaasje Boesenkool, gedoopt op 10-02-1782 te Rouveen.

3.         Jantje Jans Boessenkool, geb. voor 1738 te Rouveen.

Gehuwd op 15-03-1761 te Rouveen met Jan Hendriks Buiter (ondertrouw 18-02-1761 in Rouveen), gedoopt op 07-12-1732 in Rouveen, zoon van Hendrik Jans Buiter.

4.         Geertruid Jans (Boessekool), gedoopt op 11-10-1739 te Rouveen, en overleden op 03-1753, 13 jaar oud.

5.         Klaes Jans (Boessekool), gedoopt op 29-04-1742 te Rouveen.

6.         Lijsabeth Jans (Boessekool), gedoopt op 12-06-1746 te Rouveen.

7.         Aeltjen Jans (Boessekool), gedoopt op 14-09-1749 te Rouveen.