Steunpunt Natuurkunde Amsterdam

De afdeling Natuur- en sterrenkunde participeert in het regionaal steunpunt natuurkunde van Amsterdam en omstreken. Het steunpunt verzorgt het hele jaar door netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke nascholing. Mocht u op de hoogte gehouden willen worden over de activiteiten van het steunpunt natuurkunde, dan kunt u zich aanmelden voor de mailinglijst.

Examenhulp natuurkunde

Om eindexamenleerlingen van het vwo te ondersteunen in de voorbereiding van het examen natuurkunde, hebben studenten van de opleiding Natuur- en sterrenkunde aan de VU examenvragen van natuurkunde uitgewerkt in korte filmpjes. Stap voor stap kunnen leerlingen zien hoe ze een vraag kunnen oplossen. De examenhulp natuurkunde bestaat uit drie verschillende onderdelen:
-          Uitwerkingen van de examens natuurkunde
-          Uitwerkingen van examenvragen gebundeld per onderwerp
-          Theorie bij de verschillende onderwerpen
Deze examenhulp van natuurkunde kan ook als ondersteuning in de les gebruikt worden. Meer weten? Kijk op de site van examenhulp natuurkunde.

Natuurkunde van de bloedsomloop (voor bovenbouw havo/vwo)

De lesmodule beschrijft de natuurkunde van de bloedsomloop en is gericht op de bovenbouw havo/vwo. Aan de lesmodule is een simulatie gekoppeld rond PHYSBE, een model waarmee allerlei fysische eigenschappen onderzocht kunnen worden die samenhangen met de bloedsomloop.

Het PHYSBE model is geprogrammeerd in een simulatieomgeving van LabVIEW. De simulatie kan gebruikt worden om bloeddruk, temperatuur, bloedvolume en bloedstroming in verschillende delen van het menselijk lichaam te onderzoeken. Via de opdrachten in de lesmodule wordt de gebruiker uitgedaagd om van alles uit te voeren en te testen. Een enthousiaste gebruiker kan “het lichaam” tot in het uiterste tergen (volkomen open wond op de arm, hartstilstand, e.d.).

De lesmodule en de simulatie kunnen iets toevoegen aan het onderdeel biofysica in het nieuwe natuurkundecurriculum. Maar het kan natuurlijk ook heel goed ingezet worden bij NLT en is mogelijk ook voor biologie interessant.

We hopen dat gebruikers er veel plezier aan zullen beleven. Wij zijn natuurlijk altijd zeer geïnteresseerd in commentaar, vragen en suggesties voor verbeteringen. U kunt hiervoor contact opnemen met Gerrit Kuik: g.j.kuik@vu.nl.

Download lesmodule en simulatiesoftware