Vijf keer 50.000 euro voor VU-projecten uit NWA-Ideeëngenerator

Vijf VU-projecten ontvangen uit het NWA-programma (Nationale Wetenschapsagenda) Ideeëngenerator ieder een financiering van 50.000 euro voor de looptijd van één jaar om hun idee verder te onderzoeken.

07/08/2019 | 11:15 AM

De VU-wetenschappers zijn:
Biofysicus Raoul Frese met An artscience approach to Kombucha and plant based living fabrics for sustainable fashion, hydroponics and circular economy
Kunstenaars en wetenschappers gaan samen proberen om biologisch materiaal te maken van water, algen, bacteriën, gist en planten, welke de grondstof vormt voor onze eerste levensbehoeften: voedsel, drinken, energie en kleding. Wie weet kan iedereen binnenkort hun levende, ademende en luchtzuiverende kleding dragen.

Communicatiewetenschapper Giulia Ranzini met Exploring the impact of dating apps on the heterogeneity of Dutch couples
De populariteit van online dating wordt vaak gelinkt aan de toename van interraciale (gemengde) huwelijken in westerse landen. Ranzini gaat de effecten van online dating op een heterogene groep Nederlandse koppels onderzoeken, via een vragenlijst en een labexperiment.

Econoom Coen van de Kraats met Hoe ontstaat de kansenkloof? Lessen uit Nederlandse big data over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen
Kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen, verdienen op latere leeftijd gemiddeld genomen ook minder en leiden een ongezonder leven. In hoeverre worden deze ongelijke uitkomsten gedreven door ongelijke kansen? Van de Kraats gebruikt nieuwe data over de ontwikkeling van kinderen in Nederland om ongelijkheid van kansen in kaart te brengen.

Systeembioinformaticus Daan de Groot met Self-organising adaptation: a universal mechanism for microbial protein expression regulation
Cellen kunnen zich aanpassen aan, en groeien in, een verbluffende hoeveelheid omgevingen. Dit lijkt, gezien de eenvoud van individuele cellen, een onmogelijke prestatie. Maar hoe zit dit als een populatie cellen gaat samenwerken? De onderzoekers stellen een universeel mechanisme voor dat een populatie cellen in staat stelt te overleven, maar waar individuele cellen zouden falen.

Bestuurswetenschapper en politicoloog Ronald van Steden met Ultimate remedium or optimum remedium? Towards resilient forms of restorative dispute resolution in local community safety
Van Steden gaat experimenteren met probleemoplossende en herstelgerichte manieren van werken in het aangifteproces bij de politie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘mediation’. Zijn doel is om een nieuw type ‘genetwerkte’ politieprofessional te ontwikkelen die in het contact met burgers de grenzen van het strafrecht en herstelrecht overstijgt.

Ideeëngenerator
Naast het bevorderen van verbindingen tussen de gehele kennisketen, wordt er binnen het NWA-programma ook ingezet op vernieuwing: de NWA als stimulans voor nieuwsgierigheid en inspiratie binnen heel Nederland. Ideeën zijn het fundament van onderzoek en innovatie: ideeën die kunnen leiden tot veelbelovende nieuwe richtingen, maar zeker ook de ideeën die laten zien dat er een andere richting moet worden ingeslagen.

De Ideeëngenerator call wil onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact dat risicovol is of te vroeg in zijn ontwikkeling is voor een beoordeling in een regulier peer review proces. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het NWA-programma.