Bacheloropleidingen

De afdeling Natuur- en Sterrenkunde biedt drie bacheloropleidingen aan:

Natuur- en Sterrenkunde
Overal zie je producten die werken dankzij vindingen in de Natuur- en sterrenkunde. Leer bij deze bètaopleiding over de natuur, natuurverschijnselen en de wetten die daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast leer je jouw kennis toepassen op onderwerpen binnen de thema’s leven, energie en licht.

Medische natuurwetenschappen
Bij Medische natuurwetenschappen gebruik je exacte kennis voor het oplossen van complexe medische problemen. Je leert exact denken en praktisch te handelen. Zo draag jij bij aan medische vooruitgang.

Science, Business & Innovation
De opleiding Science, Business & Innovation combineert natuurwetenschappen met bedrijfs- en sociale wetenschappen. Je gaat aan de slag met creatieve vindingen en concepten en hoe je die nieuwe producten naar de markt kunt brengen.


Het overzicht van alle studies die de VU aanbiedt vindt je op de centrale VU website.