UBACHS 12e – 14e Eeuw

 

Hier volgt informatie over mogelijke voorvaderen van Jan Ubachs, ofwel Johann van Ubachsberg, de Stamvader van de Familie Ubachs. Een deel komt van de Website van de Aachener Schoeffen. Een ander deel uit een boek: ("Aachener Wappen und Genealogien" Van H.F. Macco, bnd. II, pag. 200). In de boeken van Christian Quix, Codex diplomaticus Aquensis – Geschichte der Stad Aachen, deel 1 1839, deel II 1840 – komt meer informatie over deze naamdragers Ubach voor – Zie bijv.. 49 Nr 73, Rimburg 103. Ook in het boek “Uit het duister verleden” van H.C.J.M. Kreijns wordt de Ubachs familie beschreven, zie Pagina.

Er is een heel oude vermelding van Ubachs in de Annalen van de Abdij van Thorn: Übach erscheint urkundlich im Jahre 1172. Regewidis von Übach machte sich und ihre Nachkommen der Abtei Thorn zins- und abgabepflichtig.

Uit een andere oorkonde uit dezelfde tijd kan afgeleid worden dat het begrip „Übacher Land“ al beduidend vroeger, mogelijk al in 992, tot het „Stift Thorn“ behoorde. De Abdij van Thorn waar hier sprake van is werd gesticht in 975, zie Wikipedia-Abdij van Thorn. Zie ook het document over de Geschiedenis van Übach-Palenberg.

Een deel van de gegevens zijn ontleend aan het genealogisch onderzoek van Ger de Vries

 

I.1        Reginwindis van UBACHS, geb. ca. 1090, en overleden op 12-03-1130 in Rolduc, Klooster te Kerkrade. Zij zou een dochter zijn van Hendrik I voogt van St. Pantaleon van Kessel (Graaf van Kessel en Krieckenbeck). Verder vermeld G.de Vries dat zij gehuwd zou zijn met Adelbert II van Saffenberg (Heer te Ubach), geb. ca. 1090, maar dat is zeer twijfelachtig.

Kinderen:

1.         Odilia UBACHS, geb. ca. 1115 en overleden ca. 1189. Zij was Vorstin Abdis van Thorn in periode 1172-1189. (Hierbij gaat het om de Abdij „Thorn“ die gelegen is in Ubach, het huidige Ubach-Palenberg).

2.         Godefrido UBACHS (zie II.1).

 

II.1       Godefrido UBACHS, geb. circa 1125, mogelijk overleden in 1172.

Hij wordt in 1172 genoemd in de akten van Thorn: Godefrido et michi pari modo affuarunt de Hubach. Udonis fratris Willelmi in akte 1219 nr 64.

Kinderen:

1.         Wilhelm I UBACHS, geb. ca. 1165 (zie III.1).

2.         Udonis UBACHS, geb. ca. 1167.

 

III.1      Wilhelm I UBACHS (Advocatus de Ubach), geb. circa 1165, mogelijk overleden in 1234.

Een verdere vermelding wordt gemaakt in de Aachenerschoeffe van een Wilhelm I Ubachs die zich onrechtmatig als Vogt, goederen had toegeëigend in Baesweiler tussen 1207 en 1219. Hij bekende dat hij de Graaf van Julich hier niet vooraf in gekend had, waarop hij werd geexcommuniceerd

Kind:

1.         Henricus UBACHS, geb. ca. 1195 (zie IV.1).

 

IV.1     Henricus UBACHS, geb. ca. 1195.

Kinderen:

1.         Wilhelm II UBACHS, geb. ca. 1225 (zie V.1).

2.         Gerardus UBACHS, geb. ca. 1227.

 

V.1       Wilhelm II UBACHS, geb. ca. 1225.

Er wordt op 4 juni 1268 een Wilhelmus II genoemd in de annalen van de Schoeffen (schepenen) en Burgemeesters van Aken. Zie de pagina’s van de Aachener schoeffen: Wilhelmus Ubach-blad-1, blad-2.

Kind:

1.         Gerlachus I UBACHS (zie VI.1).

 

VI.1     Gerlachus I UBACHS, geb. ca. 1250, overleden in 1299. (Kanoniek te St. Geertruidenberg).

In verband met de Abdij van Thorn wordt op 25-06-1299 vermeld: “Gertrudis, weduwe van Gerlaeus van UBACH, en hare zonen (Johannes, Wilhelmus, Theodoricus & Gerlaeus) bekennen door abdis en klooster van Thorn voldaan te zijn van de schade der gevangenschap door Gerlaeus ter wille van het klooster geleden” [Habets].

Gehuwd met Gertrudis N.N.

Uit dit huwelijk:

1.         Wilhelmus III UBACHS, geb. ca. 1275 (zie VII.1).

2.         Johannes UBACHS, geb. ca. 1277. Op 30 juni 1320 wordt in een akte van Thorn genoemd Johannes de Ubach Vilicun de Oeteren, Christianus de Baesweiler en Reynerum ven den Berge waarbij deze drie een vredesverdrag zegelen.

3.         Theodoricus UBACHS, geb. ca. 1279.

4.         Gerlachus II UBACHS, geb. ca. 1281, en overleden in 1320. Hij was ook Kannunik te St. Geertruidenberg. Hij is in 1320 vermoord op 39-jarige leeftijd door Gerhard van Horne (vgl. De akte van Thorn).

 

VII.1    Wilhelmus III UBACHS, geb. ca. 1275.

Kinderen:

1.         Johannes UBACHS, geb. ca. 1295 (zie VIII.1).

2.         Christianus UBACHS, geb. ca. 1298.

3.         Theodorich UBACHS, geb. ca. 1300, en overleden op 20-10-1367. Kanoikus zu Maria ad gradius Koln. Op 20-10-1368; Magister Theodorich von Ubach Kanoikus zu Maria ad gradius zu Koln, hatte ein Jahrgedächtnis te St. Albert te Aachen. Hij moet dus gestorven zijn op 20-10-1367.

 

VIII.1   Johannes UBACHS, geb. ca. 1295.

Op 30 juli 1320 wordt in een akte van Thorn genoemd Johannes de Ubach vilicum de Oeteren, Christianus de Baesweiler en Reynerum van den Berge waarbij deze drie een vredesverdrag zegelen.

In 1231: Overeenkomst tuschen de abdis van Thorn Hillegondis en den Hertog van Limburg over de overname van de Voogdij te Ubach.

Het Heerlijkheid Ubach (Hubach) bestond uit twee kwartieren, Ubach de Parochie (Dld) en Ubach over de Worm (Ned). Ubach de Parochie bevatte de gehuchten: Ubach, Borrschelen, Holthuyzen, Steeg en de twee pachthoeven Hoff en Drynhuyzen; Ubach over Worms bevatte Waubach, Groenstraat, Over-Broeckhuizen en een gedeelte van Nieuwenhagen.

Kind:

1.         Heinrich UBACHS, geb. ca. 1325 (zie IX.1).

 

IX.1     Heinrich UBACHS, geb. ca. 1325. Heinrich von Ubach war 1368 dem Aachener Münsterstift von einem Hause (Neustrasze) in Kurtschel 18 d. zinsplichtig.

Kinderen:

1.         Walthero UBACHS, geb. ca. 1352. Op 4 juni 1370 wordt in een akte van Thorn genoemd "Dominus Walthero investito de Ubach" (Heer Walthero Pastoor de Ubach).

2.         Heyne (Hendrik) UBACHS, geb. ca. 1353. Hij was schepen van Heerlen tussen 1383 en 1389.

Vermelding: In 1378 genoemd in de Abdij van Val-Benoit (Abdij Simpelveld) Henkinus Dictus Ubach pe villam dictam Busghenhusen (Bosschehuizen Simpelveld).

Vermelding: Op 24 Mei 1383 zegelt Heyne (Hendrik) Ubach als schepen van Heerlen bij eene overdracht van 16 vaten rogge aan het klooster van Sint Gerlach, bij Houthem (Charter van het adellijk Klooster van St. Gerlach, d.d. 24 mei 1383, Rijksarch. Maastricht).

Op 15-08-1389 was Heijn Ubach met de andere schepenen van Heerlen en de leenmannen van Valkenburg aanwezig op een vergadering te Valkenburg in het huis van Johan Penres.

3.         Peter UBACHS, geb. ca. 1355 (zie X.1).

4.         Gerard UBACHS, geb. ca. 1363 (zie X.2).

5.         Johann UBACHS, geb. ca. 1369. Stedelijk bouwmeester, Priester. In 1433 Quitiren de beide Priesters Johann en zijn broer Gerhard de Stadt Aachen i.v.m. Lijfrente.

Laatste twee kinderen onduidelijk:

6.         Franco UBACHS, geb. ca. 1367. In 1389 wordt Franco de Ubach Dekan von St. Kunibert in Cöln. Hij komt in 1389 urkundlich als Zeuge vor (Niederrh. Annalen, H. 83, S. 132).

7.         Cloys UBACHS, geb. ca. 1373. Ritter von Ubach.

 

X.1       Peter UBACHS, geb. ca. 1355.

Gehuwd met Nese (Agnes) N.N. (mogelijk onjuist: deze Nese is de Agnes gehuwd met Hermann).

Een oude vermelding van de familie UBACHS in Limburg vinden we in 1380, wanneer er sprake is van “Peter Ubachs soen” getrouwd met Nese (Agnes), die in dat jaar den Hof Ingen Daell, onder Heerlen gelegen verheft (reg. Dobb, Wickr. Leen, no 45; Rijksarch. Maastricht. Jos Habets, “De Leenen van Valkenburg”. Publications de Limbourg, 1885, p 106). Zie; Document.pdf.

Uit dit huwelijk:

1.         Hermann UBACHS, geb. ca. 1370 (zie XI.1).

2.         Theodoricus UBACHS, geb. ca. 1373. (Kanonicus te Koln in 1403).

 

X.2       Gerard UBACHS, geb. ca. 1355, en overleden in 1437.

Kinderen:

1.         Catharina UBACHS, geb. ca. 1383.

2.         Christina UBACHS, geb. ca. 1385.

 

XI.1     Hermann UBACHS, geb. ca. 1370.

Wellicht gaat het hier om deze Hermann: Geschworene des Werkmeistersgericht steuerte auch 26 Gld. Zur Linderung der Not bei. (In Aken was in 1438 een grote hongersnood). Er verkaufte am 4. Mai 1456 mit seinem Schwager Joist von Berge ein ihnen erblich zugefallenes Haus für 12 Gld. An Johann Slutairt.

Gehuwd met Agnes BERGHE, van, geb. ca. 1380.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan (Johann) UBACHS (Johann von Uebachsberg), geb. circa 1412 te Ubachsberg, overleden na 1471.

 

Hier begint de Stamboom Ubachs met de Stamvader Jan – Johann UBACHS.

 

Verdere historische vermeldingen van de Ubachs familie:

 

In de archieven van Düsseldorf-Nordrein-Westfalen wordt genoemd op 29-11-1367: Dietrich von UBACH zijnde notaris die een oorkonde schrijft te Köln:

„Beschreibung: Dr. leg. Johann vom Hirtz (de Cervo), Offizial zu Köln, beauftragt den Pfarrer oder Pfarrrektor zu Vilich mit der feierlichen Einführung der Äbtissin von Waldenberg, die der Offizial gemäß dem wörtlich inserierten Mandat des Erzbischofs Kuno von Trier als Koadjutor des Erzbischofs Engelbert von Köln d.d. 1367 November 29 (penultima Novembris) bestätigt hat. - Zeugen: Dietrich von Ole, Kanonikus an St. Georg, Ropert von Soest (de Susato), Johann von Titzervelde, Nikolaus von Berka, Kanoniker zu Schwarzrheindorf, Albert Blanckensteyn, Pfarrer zu Schwelm, Hermann von Maastricht (de Traiecto), Kleriker Leod. dioc., Heinrich von Rees (Reys), Johann von Vreckenhorst, Notare der Kurie. Decembris tercia decima. Sprache : Lateinisch. Material : Pergament. Überlieferung : Ausfertigung Notariatsinstrument des Dietrich von Ubach.“

 

We vinden in ("Aachener Wappen und Genealogien" Van H.F. Macco, bnd. II, pag. 200)verder informatie over geslacht Ubach te Aachen:

- Gerlach von UBACH demgleichen für ein Haus in der Neustrasse (waarschijnlijk ook in 1368).

- Christine (Stine) von UBACH demgleichen 50 Gld auf Gregoriustag.

 

Op de WIKI-site over het St. Antoniusklooster in het Twentse Albergen, gemeente Tubbergen, wordt vermeld dat Gerard van UBACH prior geweest is van 1472 tot 1499.

 

Er is ook sprake van brieven die Gerard van UBACH schreef aan Johanna van Twickel. Zie: http://www.dbnl.org/tekst/kors005epis01_01/kors005epis01_01_0001.php

 

Oorkonde over Geschiedenis Stad Keulen (onduidelijke typographie):

Gerardus de Ubach, Marsilius frater eius Arnoldus de Ubach, 1270 Marsilius filius Ywani de Ubach, Petras de Uphovin et Andreas de Thore omnibus presens scriptum yisuriS; notum facimns, qaod dilectns frater noster et proximns consanguineas noster Gerardns de Ubach pnre et plane etc.