Stamboom UBACHS - Tak Mechelen - Genk

 

 

 

M-IV.1 Joannes UBACHS.

Gehuwd voor de kerk op 07-06-1689 te Mechelen a/d Maas met Maria LAMBRICHTS of L’AMIS, gedoopt op 06-04-1655 te Mechelen a/d Maas (getuigen Stephanus Olivier en Itta Engelen), en overleden op 23-06-1707 aldaar, dochter van Wilhelmus L’Amis en Anna Herijs. Er is een Akte van April 1698 te Mechelen, de geboorteacte van Johannes Ubachs, waarop doopgetuigen staan en de naam Maria L’Amis.

Doopinformatie komt van een lijst van overledenen door pastoor Verliers opgesteld in 1698: Jan Ubachs obijt (=gestorven).

Echter ook: Er is een Joannes UBACHS begraven op 11-03-1721 te Mechelen; onduidelijk om welke Joannes het daarbij gaat.

In de archieven komt voor een Joannes Vubacx tegen die in 1702 keurgoederen bezit te Maasmechelen.

Waarschijnlijk had Joannes een broer Wilhelmus, die doopgetuige is bij zoon 3.

Kinderen:

1.         Margaretha UBACHS, gedoopt op 29-03-1690 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Jacobus L'Amis, Christina Herijs), overleden op 13-10-1762 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd te Mechelen a/d Maas met Joannis Grueters (voor de kerk op 21-08-1729). Er is op 17-07-1678 een Joannes Grueter geboren te Stokkem, en op 30-08-1679 een Henricus Joannes Grueter.

Gehuwd (2) voor de kerk op 03-05-1731 te Mechelen a/d Maas met Joannis Roobroex.

2.         Anna UBACHS, geb. op 31-05-1691 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Petrus Gevris, Wendeline Panhuijs). Zij krijgt een onwettig kind op 01-03-1715.

3.         Wilhelmus UBACHS, gedoopt op 01-10-1692 te Mechelen a/d Maas (zie M-V.5).

4.         Elisabeth UBACHS, geb. op 14-08-1694 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Andreas Herijs, Cornelia van Dalen), en overleden op 15-12-1702 aldaar op 8-jarige leeftijd.

5.         Joannus UBACHS, geb op 01-05-1698 te Mechelen a/d Maas (zie M-V.8).

 

M-V.5  Wilhelmus (Guilelmus) UBACHS, gedoopt op 01-10-1692 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Wilhelmus Ubags, Anna Beusen), en overleden 13-09-1747 aldaar. Peetouders waren niet aanwezig bij de doop, ze werden vervangen; dat duidt mogelijk op het feit dat ze buiten Mechelen a/d Maas woonden.

Gehuwd voor de kerk op 11-08-1723 te Mechelen a/d Maas met Anna SILLEN (Cillens, Sijllen), overleden op 10-06-1777 aldaar.

Er is een Anna Sillen geboren op 21-11-1700 te Elsloo, dochter van Claudius Sillen en Getrudis Huberti (doopgetuigen Petrus Sillen, Agata Hendrix, Mechtildis Hendrix); en een Anna Sillen, geb. op 19-12-1701 te Neer, dochter van Wilhelmus Sillen en Jen Tonisse (getuigen Catharina Sillen en Martinus Leien).

Kinderen:

1.         Joannes UBACHS, geb. op 09-09-1724 te Mechelen a/d Maas (zie M-VI.2).

2.         Petrus UBACHS, geb. op 10-03-1727 te Mechelen a/d Maas (zie M-VI.3).

3.         Jacobus UBACHS, geb. op 06-03-1730 te Mechelen a/d Maas (zie M-VI.5).

4.         Michel UBACHS, geb. op 28-06-1733 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Joannes Roeijbrox), en overleden op 02-08-1795.

Gehuwd op 01-09-1772 te Mechelen a/d Maas met Helena Bemelmans.

5.         Wilhelmus UBACHS, geb. op 05-04-1737 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Henricus Herijs, Anna Ida Booten) en overleden op 10-05-1776 aldaar.

6.         Christianus UBACHS, geb. op 28-12-1740 te Mechelen a/d Maas en overleden voor 1743 aldaar.

7.         Christianus UBACHS, geb. op 23-01-1743 te Mechelen a/d Maas (zie M-VI.11).

8.         Maria Agnes UBACHS, geb. op 14-09-1747 te Mechelen a/d Maas, waarschijnlijk: overleden op dezelfde dag.

 

M-V.8  Joannus UBACHS, gedoopt op 01-05-1698 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Joannes Beckers, Anna Rameckers).

Gehuwd met Maria HERMENS. Onduidelijk; mogelijk was Joannes gehuwd met Anna Brouns.

Kinderen:

1.         Cornelia UBACHS, gedoopt op 29-12-1715 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Hermanus Hermens, Maria Nullens).

2.         Hermanus UBACHS, geb. op 24-08-1718 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Guillielmus Ubachs, Dola Hermens).

Gehuwd met Anna Brouns, overleden op 09-10-1757 te Mechelen a/d Maas.

Gezien het onderstaande onwettige kind is deze Anna mogelijk gehuwd geweest met vader Joannes. Onduidelijk.

3.         Maria UBACHS, gedoopt op 22-08-1723 te Mechelen a/d Maas (getuigen Hermanus Frederix, Margeritha Ubachs) en overleden op 27-04-1725 te Mechelen a/d Maas op 1-jarige leeftijd.

Zij is een onwettige dochter. Er is een akte van notaris H. Booten te Maasmechelen waaruit blijkt dat Maria Ubachs een onwettige dochter is van Jan Ubachs en Anna Brouns; Joannis vraagt in 1731 te trouwen met Anna tot ontevredenheid van haar ouders. Hij heeft haar namelijk 8 jaar geleden (in 1723) “gedefloreerd”. Zie tekst:

Op heden den 16 april 1731 voor mij onderges openb ende aplijcq nots binnen de vrije heerlt Mechelen op de Maese residerende ende in pntie der geloofw getuijgen naergent compareerde d'eersame Jan Kessen oudt borgemr deser heerlijckht ende Peter Smeets gerichtsbode alhier beijde als geloofweerdige nabuermannen specialijck tot dese versochde ende gerequireerde dewelcke beijde soo gesaementlijck als ieder int besonder verclaerden ende bekenden ter instantie ende requisitie van den eersamen Jan Ubachs ruijter onder 't regiment van den Heer generaal majoor van Rechter onder de compaignie van den Heer ritmeester Heijcop, hun te hebben getransporteert ten huijse van Claes Brouns inwoonder deser heerlt ende aen des selfs dochter Anne Brouns te hebben afgevraeght of sij te vreden was met den requirent instantelijck te trouwen de welcke haer daer op verdacht hielde ende hebben met eenen gevraeght aen haere ouders Claes Brouns ende Heijlken Fredrix of sij daer mede te vrede waeren, welcke alle soo gesaementlijck als ieder int particulier hebben geantwoort daer mede geensints te vreden te wesen, maer seijden dat Jan Ubachs sich eerst uijt den dienste stelle gelijck als hij over acht jaeren was als hij de voors Anne gedefloreert heeft alsdan sullen wij sien wat dat wij sullen doen: daer bij voegende dat sij vreesden dat den voors Jan Ubachs als hij met haer soude getrouwt wesen de selve soude slaen ende verachten, mits hij sulx gedreijght hadde: ende mits sij verdere niet te passe comende discourssen voer, soo hebben sij comparanten hun geretireert om voor mij nots ende getuijgen dit hun raport ende relaes te geven ende mits het redelijck is de waerheijt gestant te doen princepalijck des versocht sijnde soo ist dat sij comparanten dese haere afvraeginge ende relaes of verclaeringe seer geerne hebben gedaen ende gerelateert bereet sijnde de selve toties quoties, des versocht sijnde wordende voor alle heeren ende hoven daer noodigh te renoveren te repeteren ende met solemnelen eede te bevestigen met consent in de realisatie ende approbatie deses daer ende alsoo met constitutie pro ut moris aldus afgevraeght gerelateert ende gedeclareert binnen Mechelen op dagh en dato als boven ter pntie van de eersame Hendrick Poulissen ende Geurt Bemelmans als geloofw getuijgen tot deses acte specialijck versocht ende gebeden.(Informatie ontvangen van Hans Kessen).

 

M-VI.2 Joannes UBACHS, geb. op 09-09-1724 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Joannes Ubachs, Johanna Schoenmakers).

Gehuwd op 30-10-1746 voor de pastoor van Opgrimbie met Joanna COX/COOX, geb. voor 1733.

Er is een Joanna Coox begraven op 02-01-1784 te Mechelen.

Kind:

1.         Wilhelmus UBACHS, geb. op 12-08-1747 te Mechelen (getuigen Petrus Ubaghs en Maria Coox) en overleden op 09-01-1812 aldaar.

Er wordt vermeld dat hij gehuwd is met Geertruid Dreessen, maar die staat onder M-VII.8. Onduidelijk.

 

M-VI.3 Petrus UBACHS, gedoopt op 10-03-1727 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Gerardus Paulissen, Margaretha Ubachs), en overleden op 13-03-1765 aldaar.

Gehuwd voor de kerk op 10-10-1750 te Mechelen a/d Maas met Agnes HERIJS/SENGERS, gedoopt op 05-07-1721 te Mchelen a/d Maas, overleden op 25-10-1770 aldaar, dochter van Joannes Herijs en Catharina Sengers.

Kinderen:

1.         Joannes UBACHS, gedoopt op 14-08-1752 te Mechelen a/d Maas (zie M-VII.4).

2.         Wilhelmus UBACHS, overleden op 26-09-1755 te Mechelen a/d Maas.

3.         Wilhelmus UBACHS, gedoopt op 09-06-1755 te Mechelen a/d Maas (zie M-VII.5).

4.         Anna Catharina UBACHS, gedoopt op 13-10-1756 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Renerus Vrancken, Helena Beckers).

5.         Catharina UBACHS, gedoopt op 27-03-1759 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Mathias Brassem, Cornelia Hendrix).

6.         Maria Agnes UBACHS, gedoopt op 22-08-1760 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Christianus Ubachs, Maria Mechtildes Massings), overleden op 06-08-1825 aldaar.

Gehuwd op 08-07-1787 met Peter Ramaekers, gedoopt te Mechelen a/d Maas op 15-08-1751 (getuigen Joannis Monnissen en Maria Catharina Tulleners), overleden op 26-01-1823 aldaar, zoon van Christiaan Raymeackers en Mechtildis Tulleners.

Kinderen:

(1) Wilhelmus Ramaeckers, gedoopt op 11-11-1779 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 21-12-1845 aldaar.

(2) Anna Mechtildis Ramaeckers, gedoopt op 15-07-1788 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 18-11-1847 te Mechelen a/d Maas. Trouwt met Antoon Cox.

(3) Petrus Ramaekers, gedoopt op 13-11-1791 te Mechelen a/d Maas.

(4) Joannes Christiaan Ramakers, gedoopt op 19-09-1795 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 28-08-1841 aldaar. Trouwt op 13-02-1831 te Mechelen a/d Maas met Petronella Peters, geb. te Maasniel op 03-06-1791, dochter van Laurentius Peters en Maria Agnes Linssen.

(5) Wilhelmus Ramakers, geb. op 12-11-1797 te Mechelen a/d Maas, overleden op 21-09-1845 aldaar.

 

M-VI.5 Jacobus UBACHS, gedoopt op 06-03-1730 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Andreas Herijs, Maria Simens).

Gehuwd voor de kerk op 12-11-1758 te Mechelen a/d Maas met Margaretha CLEYNEN, gedoopt op 30-10-1734 te Mechelen a/d Maas, overleden op 25-10-1783, dochter van Jan Kleynen en Anna Schrimp.

1.         Wilhelmus UBACHS, gedoopt op 27-08-1759 te Mechelen a/d Maas (zie M-VII.8).

2.         Jean UBACHS, geb. op 29-12-1762 te Mechelen a/d Maas (zie M-VII.10).

3.         Maria Anna UBACHS, geb. op 02-10-1768 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Christiaan Ubachs, Aldegonda N.N.), en overleden op 04-01-1832 aldaar.

Gehuwd voor de kerk op 25-08-1789 te Mechelen a/d Maas met Willem Monnissen, gedoopt op 17-07-1755 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 10-05-1812 aldaar, zoon van Godfried Monnissen en Cornelia Mouchon.

Er is ook een bericht dat een Maria Anna Ubags is gehuwd in Aug. 1789 (Ned Herv) te Nijmegen met Willem Monnij.

Kinderen:

(1) Godefridus Monnissen, geb. op 20-05-1794 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 26-01-1865 aldaar. Trouwt met Maria Barbara Greten.

(2) Margaretha/Maria Cornelia Monnissen, gedoopt op 18-06-1796 te Mechelen a/d Maas, overleden op 28-06-1860 aldaar. Trouwt met Cornelis Claessens, geb. in 1793 te Meeswijk, overleden op 12-12-1868 te Mechelen a/d Maas, zoon van Lambert Claessens en Maria Dreessen.

(3) Jacob Monnissen, geb. op 25-11-1803 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 18-01-1869 aldaar. Trouwt op 29-11-1832 te Mechelen a/d Maas met Maria Ida Ramaekers, geb. op 23-01-1813 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 31-05-1863 aldaar, dochter van Christiaan Renier Ramaekers en Anna Gertruid Maessen.

(4) Guillaume Monnissen, geb. op 24-05-1806 te Mechelen a/d Maas.

(5) Joannes Monnissen, geb. op 15-05-1809 te Mechelen a/d Maas, overleden op 02-10-1854 te Boorsem (B). Trouwt (1) op 29-04-1835 te Reckheim met Maria Agnes Bollen, geb. op 09-10-1803 te Uyckhoven, Dienstmeid, overleden op 08-07-1836 te Reckheim, dochter van Henricus Bollen en Maria Sybilla Peeters. Trouwt (2) op 01-06-1837 te Reckheim met Maria Catharina Smeets, geb. op 28-11-1811 te Stein, dochter van Henricus Smeets, Landbouwer, en Anna Goosen. Trouwt (3) op 25-01-1843 te Boorsem (B) met Maria Sibilla Martens, geb. op 21-08-1814 te Geleen, dochter van Jacobus Martens en Maria Cornelia Pan.

4.         Petrus UBACHS, gedoopt op 15-08-1773 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Arnoldus Cleijnen, Catharina Ubachs).

5.         Joannis UBACHS, gedoopt op 13-03-1775 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Jacobus Ubachs, Mechtildes Massings).

6.         Christianus UBACHS, gedoopt op 18-03-1776 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Joannes Cleijnen, Anna Catharina Ubachs).

7.         Maria Agnes UBACHS, gedoopt op 30-07-1777 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Joannes Kleijnen, Maria Agnes Hubachs), overleden voor 1779.

8.         Maria Agnes UBACHS, gedoopt op 15-12-1779 te Mechelen a/d Maas.

9.         Maria Anna UBACHS, gedoopt op 09-03-1784 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Jacobus Hubertus Nijsten, Anna Catharina Ubachs).

 

M-VI.11 Christianus UBACHS, gedoopt op 23-01-1743 te Mechelen a/d Maas (getuigen Lambertus Paulissen en Christianus van Herck) en overleden op 14-08-1785 aldaar.

In de Scheijen-genealogie is er een andere Christianus of Chretien Ubachs, geb. op 18-03-1743 te Heer (zoon 12. van CVII.7) die trouwt met Mechtildis Massing. Informatie gekregen van J. Tulleners: Op de klappers huwelijken werd altijd plaats herkomst vermeldt indien anders dan M.ad.M. Bij deze stonds niets vermeld dus zijn we ervan uitgegaan dat Christiaan uit M.ad.M kwam. Zij vernoemen een zoon naar vader Wilhelmus Uitsluitsel geeft misschien de overlijdensakte. Gezien de getuige Anna Catharina Ubachs bij een na laatste kind  kan zou Scheijen mogelijk toch gelijk kan hebben. Aangezien deze Christanus uit Heer een zus Anna Catharina heeft en deze Christianus uit Mechelen niet.

Gehuwd voor de kerk op 06-05-1765 te Mechelen a/d Maas met Mechtildis MASSINGS, geb. op 31-05-1736 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 07-10-1795 aldaar, dochter van Nicolaus Massings en Maria Christina Houben.

Kinderen:

1.         Maria Anna UBACHS, gedoopt op 23-06-1765 te Mechelen a/d Maas (zie M-VII.22).

2.         Maria Catharina UBACHS, gedoopt op 20-06-1768 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Renerus Massings, Maria Anna Booten), overleden op 11-11-1770 aldaar.

3.         Maria Catharina UBACHS, gedoopt op 11-11-1770 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Joannes Houben, Margaretha Cleijnen) en overleden op 16-09-1849 te Maastricht.

Gehuwd (1) op 10-04-1806 te Bunde met Franciscus Corff, geb. op 12-06-1744 te Maastricht, en overleden op 26-05-1809 aldaar, zoon van Renier Corff en Elisabeth Minckelers. Bruidegom is weduwnaar van Anne Majeur, overleden Maastricht 15-11-1805, waarmee hij kinderen had.

Gehuwd (2) op 07-08-1817 te Maastricht met Franciscus Winandus Smeets, geb. op 20-08-1795 te Valkenburg en overleden op 05-02-1863 te Maastricht, zoon van Lodewijk Smeets en Elisabeth Heussen. Franciscus trouwde ook met Anna Maria Jongen.

4.         Maria Margaretha UBACHS, gedoopt op 13-05-1773 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Joannes Ubachs, Petrus Houben), overleden op 23-11-1837 te Mechelen aan de Maas.

Gehuwd met Jan Herijs, overleden voor 1837.

5.         Joannes Wilhelmus UBACHS, gedoopt op 24-09-1776 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Joannes Hendrix, Anna Catharina Ubachs).

6.         Christina UBACHS, overleden op 10-03-1787 te Mechelen a/d Maas.

7.         Odilia UBACHS, geb. op 21-01-1782 te Mechelen a/d Maas, overleden op 13-04-1849 aldaar.

Gehuwd op 05-10-1810 te Mechelen a/d Maas met Nicolaas Rutten (Reijten), Werkman, geb. circa 1781, overleden op 25-04-1849 aldaar, zoon van Jan Christiaan Rutten en Ida Coenen. In de trouwakte wordt de naam van de moeder als Anna Mechtilde Houben gegeven. In de volkstelling van 1797 staat Nicolaas genoteerd als 16-jarige zoon. Woonachtig in Dorpstraat.

Kinderen:

(1) Maria Ida Rutten, geb. op 09-02-1811 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 10-04-1811 aldaar.

(2) Anna Mechtildis Rutten, geb. op 06-03-1812 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 19-06-1878 te Opgrimbie. Trouwt (1) op 19-04-1846 te Mechelen a/d Maas met Jan Lambert Mulenbruch, geb. op 30-08-18123 te Toddern, en overleden op 24-04-1852 te Mechelen a/d Maas, Weversknecht, zoon van Pieter Willem Mulenbruch en Maria Catharina Quix. Trouwt (2) op 22-06-1859 te Mechelen met Francis Terwinghe, geb. op 18-02-1805 te Sutendaal, Werkman, zoon van Pieter Jacob Terwinghe en Anna Margaretha Jacobs.

(3) Jan Hendrik Rutten, geb. ca. 1820 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 19-11-1831 te Mechelen a/d Maas.

 

M-VII.4 Joannis UBACHS, gedoopt op 14-08-1752 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Johanna Coox, Andreas Herijs). Akkerman.

Gehuwd (1) voor de kerk op 22-11-1772 te Mechelen a/d Maas met Aldegondis CLEYNEN (KLEIJNEN), geb. ca. 1752 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 12-10-1796 aldaar.

Volgens "Bevolking Mechelen 1797 nrs. 313 en 314" had het echtpaar Joannis Ubachs (2e huwelijk) en Anna Mechtildes Reijnders bij de telling één dochter Marjan van 18 jaar en drie minderjarige kinderen. Omdat zij pas in augustus 1797 zijn getrouwd moeten dit kinderen uit het eerste huwelijk zijn.

Kinderen uit eerste huwelijk:

1.         Petrus UBACHS, gedoopt op 15-08-1773 te Mechelen a/d Maas.

2.         Joannes (Jan) UBACHS, geb. op 13-03-1775 te Mechelen a/d Maas (zie M-VIII.2).

3.         Marie Agnes UBACHS, gedoopt op 30-07-1777 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 21-04-1848 aldaar.

Gehuwd op 28-04-1810 te Mechelen met Jan Hendrik Gonnissen, gedoopt op 28-02-1776 te Mechelen, en overleden op 11-07-1853 te Mechelen a/d Maas, zoon van Corneel Gonnissen en Elisabeth Engelen. Hij is ook in eerste huwelijk gehuwd geweest met Maria Helena Herijs, overleden op 09-09-1808 te Mechelen a/d Maas.

Kinderen:

(1) Cornelis Gonnisen, geb. op 02-03-1811 te Mechelen a/d Maas, overleden na 1881, Landbouwer. Trouwt op 17-04-1842 met Catharina Elisabeth Paesen, geb. op 12-07-1816 te Mechelen a/d Maas, overleden na 1881, dochter van Jan Christiaan Paesen en Maria Catharina Gruijsen.

(2) Jan Egbert Gonnissen, geb. op 14-03-1813 te Mechelen a/d Maas.

(3) Aldegonda Gonnissen, geb. op 25-11-1815 te Mechelen a/d Maas, overleden op 01-05-1853 te Mechelen a/d Maas. Trouwt op 17-04-1847 te Mechelen a/d Maas met Arnold Paulissen, geb. op 24-01-1807 te Mechelen a/d Maas, Landbouwer, zoon van Hermanus Paulissen en Anna Wijnen. Arnold was eerst getrouwd met Anna Gertruid Warson, overleden op 18-06-1846 te Mechelen a/d Maas.

(4) Jan Machiel Gonnisen, geb in 1818, overleden op 04-01-1821 te Mechelen a/d Maas.

(5) Machiel Remigius Gonnisen, geb. op 13-02-1821 te Mechelen a/d Maas, overleden in 1873 aldaar.Trouwt met Anna Mechtildis Paulissen, geb. op 11-12-1820 te Mechelen a/d Maas, dochter van Gerardus Paulissen en Joanna Salden.

(6) Jan Egbert Gonnissen, geb. op 18-09-1823 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd (2) op 21-08-1797 te Mechelen a/d Maas met Anna Mechtildis REYNDERS, geb. ca. 1757, en overleden op 04-01-1802. Op 45 jarige leeftijd is zij overleden in het kraambed. Zij is weduwe van Joannis Mathias Duque.

Kind uit tweede huwelijk:

4.         Joannis Henricus UBACHS, geb. op 04-01-1802 te Mechelen a/d Maas en overleden op dezelfde dag.

Gehuwd (3) op 13-09-1803 te Mechelen a/d Maas met Maria Marguerithe GHIJSEN, gedoopt op 18-04-1773 te Mechelen a/d Maas, overleden op 01-07-1811 aldaar, dochter van Guillaume Gijsen en Maria Duque. Woonachtig te Elsloo.

Kind uit derde huwelijk:

5.         Maria Anna Ida UBACHS, geb. op 24-06-1804 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 02-12-1876 te Vucht.

Gehuwd op 06-10-1843 te Vucht met Willem Sengers, gedoopt op 07-05-1810 te Vucht, en overleden op 01-06-1884 te Vucht, zoon van Pieter Sengers en Cornelia Ubachs (dochter van M-VII.8). Willem Sengers was eerder gehuwd met Anna Mechtildis Claessens, overleden op 19-03-1842 te Vucht.

Kind:

(1) Maria Cornelia Sengers, geb. op 27-05-1843 te Vucht, overleden op 16-04-1848 aldaar.

 

M-VII.5 Wilhelmus UBACHS, gedoopt op 09-06-1755 te Mechelen a/d Maas, overleden op 22-09-1795 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd te Mechelen a/d Maas met Maria/Margaretha THOMASSEN.

Kinderen:

1.         Maria Catharina UBACHS, gedoopt op 23-02-1782 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 25-09-1795 aldaar.

2.         Jacobus UBACHS, gedoopt op 04-03-1784 te Mechelen a/d Maas (getuigen Joannes Ubachs en Maria Rameckers).

3.         Jacobus UBACHS, gedoopt op 24-07-1785 te Mechelen a/d Maas (getuigen Petrus Thomassen en Maria Anna Ubags).

4.         Maria Margaretha UBACHS, gedoopt op 28-11-1787 te Mechelen a/d Maas (getuigen Joannis Ubaghs en Aldegondis Ramaeckers).

5.         Aldegondis UBACHS, gedoopt op 28-11-1787 te Mechelen a/d Maas (getuigen Joannis Ubaghs en Aldegondis Ramaeckers).

6.         Pieter UBACHS, gedoopt op 17-07-1792 te Mechelen a/d Maas, (getuigen Wilhelmus Thomassen en Gertrudis Dreessen), overleden op 05-06-1849 aldaar.

Gehuwd op 26-06-1820 te Mechelen met Aldegonda Weevers, geb. op 13-08-1778 te Mechelen a/d Maas, overleden op 09-06-1849 aldaar, dochter van Willem Wevers en Maria Katharina Kneuls.

 

M-VII.8 Wilhelmus UBACHS (UBAGHS), gedoopt op 27-08-1759 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Wilhelmus Schijnen, Agnes Herijs).

Gehuwd voor de kerk op 11-02-1777 te Mechelen a/d Maas met Anna Gertrudis DREESSEN, geb. ca. 1749 te Stein, overleden op 12-12-1829 te Mechelen a/d Maas, dochter van Willem Dreessen en Johanna Vrancken. (Volgens "Bevolking Mechelen 1797 nrs 81 en 82" wonen zij in de Groote Dorpstraat oud 51 en 49 jaar. Hij is van beroep arbeider. Ze hebben 2 kinderen <12 en 2 kinderen >12 jaar (Cornelia 15 jaar en Willem 13 jaar)).

Kinderen:

1.         Cornelia UBACHS, gedoopt op 14-08-1779 te Mechelen a/d Maas, overleden op 30-03-1833 te Vucht (B). Zij woonden aan de Maasstraat.

Gehuwd op 07-02-1806 te Mechelen a/d Maas met Pieter Sengers (getuigen Joannes Rackels en Arnoldus Nijsten), geb. op 05-11-1777 te Mechelen, gedoopt op 05-11-1777 te Eisden (getuigen Theodorus Thomassen en Elisabeth Sengers), en overleden op 02-02-1826 te Vucht, zoon van Willem Sengers en Catharina Spee. Pieter was veldwachter vanaf ca. 1815.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Sengers, geb. op 06-06-1806 te Mechelen a/d Maas, overleden op 02-08-1861 te Leut. Trouwt op 05-06-1833 te Leut met Joannes Bunkens, gedoopt op 28-11-1798 te Leut, overleden op 06-01-1871 aldaar, zoon van Daniel Bunkens en Catharina van Beek.

(2) Willem Sengers, gedoopt op 07-05-1810 te Vucht, en overleden op 01-06-1884 te Vucht. Trouwt (1) op 05-10-1837 te Vucht met Anna Mechtildis Claessens, geb. op 25-02-1808 te Meeswijk, overleden op 19-03-1842 te Vucht, dochter van Lambert Claessen en Anna Derhaagh. Overlijdensakte. Kind: Maria Cornelia Sengers, geb. op 27-05-1843 te Vucht en overleden op 16-04-1848 aldaar. Trouwt (2) op 06-10-1843 te Vucht met Maria Anna Ida Ubachs, geb. op 24-06-1804 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 02-12-1876 te Vucht, dochter van Jan UBACHS (M-VIII.2), geb. op 13-03-1775 te Mechelen a/d Maas, overleden op 22-04-1813aldaar, en Margaritha GHIJSEN, overleden op 01-07-1811 te Mechelen a/d Maas.

(3) Maria Elisabeth Sengers, geb. op 10-03-1814 te Vucht, overleden op 18-03-1883 te Leut. Trouwt op 23-07-1840 te Leuth met Jean Hendrik Cuipers, geb. op op 30-07-1811 te Leut, werkman en boswachter, zoon van Machiel Cuipers en Maria Christina Ter Haag.

(4) Maria Anna Sengers, geb. op 08-07-1817 te Vucht, en overleden op 18-05-1892 te Leut. Trouwt (1) op 02-10-1857 te Leut met Joannes Henricus Terhaeg, geb. op 26-07-1794 te Leut, en overleden op 12-06-1881 aldaar, zoon van Guillaume Terhaeg en Gertrude Rijnders. Trouwt (2) op 10-08-1882 te Leut met Christian Simons, geb. op 26-02-1831 te Leut, en overleden op 09-02-1895 aldaar, zoon van Antonius Simons en Anna Krueger.

(5) Maria Helena Sengers, geb. op 20-12-1819 te Vucht, en overleden op 13-04-1900 te Meeswijk. Trouwt met Joannes Mathijs Pannemans.

(6) Pieter Sengers, geb. op 08-11-1822 te Vucht, en overleden op 29-02-1872 aldaar, Veldwachter. Trouwt op 27-09-1855 te Vucht met Maria Catharina Cuijpers, geb. op 27-02-1817 te Dilsen, en overleden op 13-01-1887 te Vucht, dochter van Theodorus Cuijpers en Margaritha Stassen.

2.         Maria Catharina UBACHS, gedoopt op 27-07-1782 te Mechelen a/d Maas.

3.         Maria UBACHS, geb. op 13-09-1784 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Renerus Vrancken, Maria Mathijs).

4.         Wilhelmus UBACHS, gedoopt op 12-04-1787 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Jacobus Ubags, Maria Vrancken).

5.         Joannes Michaelis UBACHS, gedoopt op 11-04-1790 te Mechelen a/d Maas (zie M-VIII.7).

6.         Joannes Petrus UBACHS, geb. op 28-02-1794 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Henricus Mathias Houben, Anna Catharina Thomassen), overleden op 03-03-1794 aldaar, 3 dagen oud.

 

M-VII.10 Jean UBACHS (UBAGS), gedoopt op 29-12-1762 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Michael Ubachs, Aldegonda Clijnen), overleden voor 1832. Hij was Akkerman.

Gehuwd met Maria Catharina (Margaretha, Marij) KNAPEN (Knaeps), geb. ca. 1756, dochter van Jan Knaeps en Gertrudis Bemelmans. Zij treedt op als doopgetuige bij Aldegondis Ubachs op 06-06-1790.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Margaretha UBACHS, gedoopt op 04-07-1783 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 24-11-1783 aldaar, 4 maanden oud.

2.         Maria Catharina UBACHS, gedoopt op 23-11-1784 te Mechelen a/d Maas (getuigen Corn. Knaeps en Maria Anna Ubaghs), en gestorven op 21-08-1832 aldaar.

Gehuwd met Lambert Schuermans, gedoopt op 26-02-1776 te Mechelen a/d Maas en gestorven op 18-06-1841 aldaar, Akkerman, zoon van Herman Schuermans en Cornelia Nouwen.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Schuermans, geb. op 18-06-1814 te Mechelen a/d Maas, dienstmeid. Trouwt op 04-02-1837 te Mechelen a/d Maas met Jacob Schuurmans, geb. op 02-05-1808 te Mechelen a/d Maas, zoon van Jacob Schuurmans en Aldegonde Schellings.

(2) Maria Anna Schuermans, geb. op 02-12-1816 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 19-04-1837 aldaar. Trouwt op 27-03-1839 met Jacob Schuermans, geb. op 01-05-1808 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 20-12-1855 aldaar, zoon van Jacob Schuermans en Aldegonde Schellings.

(3) Maria Catharina Schuermans, geb. op 09-01-1819 te Mechelen en overleden op 19-08-1851 aldaar. Trouwt op 04-09-1839 te Mechelen a/d Maas met Martinus Bovend’aerde, geb. op 26-04-1800 aldaar, en overleden op 01-01-1868 aldaar, zoon van Christiaan Bovend’aerde en Sophia Savelkouls.

(4) Anna Gertrudis Schuermans, geb. op 19-10-1821 te Mechelen a/d Maas, overleden op 17-01-1860 te Mechelen a/d Maas. Trouwt op 29-10-1844 te Mechelen a/d Maas met Theodoor Rameakers, geb. op 26-08-1820 te Mechelen a/d Maas, Landbouwer, zoon van Hermanus Ramaekers en Maria Anna Gijbels.

(5) Jan Lambert Schuermans, geb. op 11-06-1825 te Mechelen a/d Maas, overleden een dag later.

3.         Maria Margaretha UBACHS (Ubaghs), gedoopt op 19-10-1788 te Mechelen a/d Maas (getuigen Wilhelmus Ubags en Christina Knaeps), en overleden op 05-09-1833 aldaar.

Gehuwd op 17-05-1818 met Joannis EgbertusTulleners, overleden op 16-06-1866 te Mechelen a/d Maas, (onwettige) zoon van Joannes Egbertus Anselmus Tulleners en Maria Anna Ubachs (M-VII.22).

Kinderen:

(1) Jan Theodoor Tulleners, geb. op 25-01-1816 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 18-03-1816 aldaar.

(2) Jan Egbert Tulleners, geb. op 23-03-1817 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 30-03-1817 aldaar.

(3) Nn Tulleners, geb. op 21-10-1819 te Mechelen a/d Maas en overleden op dezelfde dag.

(4) Anna Mechtildis Tulleners, geb. ca. 1821.

(5) Jan Christiaan Tulleners, geb. op 01-05-1823 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 04-10-1859 aldaar. Trouwt op 02-09-1847 te Mechelen a/d Maas met Anna Mechtildis Cox, geb. op 12-06-1826 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 31-05-1859 aldaar, dochter van Andries Cox en Maria Margaretha Ramackers.

4.         Maria Anna UBAGS, gedoopt op 19-10-1788 te Mechelen a/d Maas (getuigen Stanislaus Gillisen en Maria Anna Ubags), overleden op 19-11-1830 aldaar.

Gehuwd (1) op 24-02-1810 te Mechelen met Guillaume Ramaekers, geb. op 23-05-1791 te Mechelen, dagloner, zoon van Joannes Ramaekers en Anna Catharina Gorissen.

Gehuwd (2) voor de kerk 1829-1830 met Joannes Mathias Manderveld, gedoopt (RK) op 13-10-1785 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Antonius Gorissen, Maria Catharina Tulleners), en overleden op 03-12-1864 te Mechelen a/d Maas. Joannis was eerst in 1809 getrouwd met Maria Cornelia Lenssen, geb. circa 1785 en in derde huwelijk met Catharina Elisabeth Peters. Volgens de overlijdensakte nr. 80 van Maria Anna zijn haar ouders Joannes Ubags (M-VII.4) en Aldegonde Cleynen.

5.         Jan Jacob UBAGS, gedoopt op 01-08-1793 te Mechelen a/d Maas (zie M-VIII.10).

 

M-VII.22 Maria Anna UBACHS, gedoopt op 23-06-1765 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Jacobus Ubachs, Maria Janssen), en overleden op 26-05-1823 aldaar.

Gehuwd op 27-06-1792 te Mechelen a/d Maas met Joannis Egbertus Anselmus Tulleners, gedoopt op 27-08-1763 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 02-10-1835 aldaar, zoon van Christiaan Tulleners en Maria Catharina Gillisen.

Kinderen:

1.         Joannes Egbertus UBAGS, gedoopt op 16-06-1790 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Nicolaas Massings, Catharina Ubags). Hij wordt bij huwelijk ouders erkend door Tulleners. Gehuwd met Maria Margaretha UBACHS (19-10-1788); voor kinderen zie boven M-VI.10 dr.4).

Verdere kinderen, uit huwelijk geboren:

(2) Maria Catharina Tulleners, gedoopt op 05-11-1792 te Mechelen a/d Maas, en begraven op 26-11-1792 aldaar.

(3) Anna Mechtildis Tulleners, gedoopt op 27-09-1794 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 11-08-1839 aldaar. Trouwt met Hendrik Joseph Donders, geb. op 12-02-1804 te Simpelveld en overleden op 29-10-1854 te Mechelen a/d Maas; hij hertrouwde op 22-07-1841 te Mechelen a/d Maas met Cornelia Niesten.

(4) Maria Catharina Tulleners, gedoopt op 02-10-1796 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 25-02-1862 te Uijckhoven (B). Gehuwd op 25-02-1825 te Mechelen a/d Maas met Thomas Luijten, gedoopt op 26-07-1792 te Uijckhoven, zoon van Mathijs Luten en Maria Elisabeth Bonten.

(5) Maria Anna (Ida) Tulleners, gedoopt op 11-11-1799 te Mechelen a/d Maas, overleden op 08-03-1874 te Arcen. Trouwt (1) ca. 1826 met Petrus Hubertus Holsteins, geb. op 06-12-1791 te Bilzen, en overleden op 14-03-1833 te Maastricht, zoon van Pieter Holsteins en Anna Geraerts. Trouwt (2) op 30-11-1837 te Maastricht met Christiaan Verhoef, geb. op 14-06-1800 te Zaltbommel, zoon van Ignatius Johannes Verhoef en Dorothea Maria Hennebeen.

(6) Joannis Christianus, geb. op 23-10-1802 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 26-08-1813 aldaar.

 

M-VIII.2 Jan UBACHS, geb. op 13-03-1775 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 15-10-1814 te Mechelen a/d Maas (deze overlijdensdatum zou niet overeenkomen met geboorte van 5e kind).

Gehuwd met Petronella RAMAEKERS, geboren en gedoopt te Mechelen op 04-07-1780 te Mechelen, en overleden op 26-02-1826 te Mechelen a/d Maas, dochter van Gerard Ramaekers en Gertrude van Eel.

Er wordt ook melding gemaakt (Geneanet, krisvr) van een Petronella Ramaekers, geb. op 12-07-1794 te Vucht, overleden op 19-02-1826 aldaar, dochter van Johannes Ramaekers en Catharina Kermenraad, gehuwd met Jacobus Ubachs, geb. in 1786, en zonen Guilielmus Ubachs, geb. op 18-12-1816 te Mechelen a/d Maas, en Peter Ubachs, geb. op 06-01-1823 te Mechelen a/d Maas. Deze Petronella huwde (2) op 09-08-1834 te Vucht met Jacob Sengers, geb. op 22-03-1779 te Vucht.

Kinderen:

1.         Anna Gertruid UBACHS, geb. op 04-07-1804 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 23-09-1841 aldaar. Dienstmeid.

Gehuwd op 22-04-1834 te Mechelen a/d Maas met Jan Egbert Ubags (Tulleners), geb. op 16-06-1790 te Mechelen a/d Maas, overleden op 16-06-1866 aldaar, zoon van Jan Egbert (Anselm) Tulleners en Maria Anna Ubachs (M-VII.22). Jan Egbert trouwde eerst met Maria Margaretha Ubachs, overleden op 05-09-1833; hij trouwt later in 1845 met Ida Soeverijns.

Kinderen:

(1) Maria Anna Tulleners, geb. op 12-03-1835 te Mechelen a/d Maas en overleden op 22-05-1879 aldaar. Trouwt op 06-09-1860 te Mechelen met Jan Willem Maes, geb. op 08-08-1831 te Voerendaal, overleden op 27-08-1914 te Mechelen a/d Maas, zoon van Willem Maes en Maria Gertrudis Eussen.

(2) Egbert Tulleners, geb. op 13-07-1837 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 27-08-1901 aldaar. Trouwt op18-10-1862 te Mechelen a/d Maas met Maria Anna Vanderhoven, geb. op 12-07-1836 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 18-03-1880 aldaar, dochter van Nicolaes Vanderhoven en Petronella Ramaekers.

(3) Joannes Gerardus Tulleners, geb. op 30-06-1840 te Mechelen a/d Maas en op dezelfde dag overleden.

2.         Joannes (Jan) UBACHS, geb. op 20-11-1806 te Mechelen a/d/Maas (zie M-IX.2).

3.         Maria Anna UBACHS, geb. op 12-06-1810 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 05-04-1868 aldaar.

Gehuwd op 04-11-1834 te Mechelen a/d Maas met Theodoor Weevers, geb. op 27-04-1810 te Mechelen a/d Maas, zoon van Theodoor Weevers en Margaretha Ramaekers.

Kinderen:

(1) Theodoor Weevers, geb. op 16-02-1835 te Mechelen a/d Maas. Akkerman. Trouwt op 23-02-1859 te Mechelen a/d Maas met Maria Anna Petronella Corstjens, geb. op 09-12-1836 aldaar, dochter van Hubert Corstjens en Anna Mechtildis Duykers.

(2) Petronella Weevers, geb. op 04-07-1838 te Mechelen a/d Maas. Trouwt op 23-11-1864 aldaar met Jan Mathijs Ramaekers, geb. op 13-09-1836 te Mechelen a/d Maas, zoon van Hermanus Ramaekers en Catharina Smeets.

(3) Joannes Hubertus Weevers, geb. op 24-11-1840 te Mechelen a/d Maas en overleden op 25-04-1860 aldaar.

(4) Nicolaus Weevers, geb. op 29-09-1843 te Mechelen a/d Maas. Trouwt op 17-11-1871 te Mechelen a/d Maas met Maria Anna Ramaekers, geb. op 01-10-1841te Mechelen a/d Maas, dochter van Theodoor Ramaekers en Gertruida Schuurmans.

(5) Anna Margarita Weevers, geb. op 27-11-1846 te Mechelen a/d Maas. Trouwt te Mechelen a/d Maas op 05-08-1870 met Jan Hendrik Corstjens, Werkman, geb. op 06-07-1846, zoon van Theodoor Corstjens en Anna Elisabeth Maes.

(6) Petrus Hubertus Weevers, geb. op 27-01-1853 te Mechelen a/d Maas. Trouwt op 07-04-1875 te Mechelen a/d Maas met Maria Cornelia Foekens, Dienstmeid, geb. op 16-07-1853 te Urmond, dochter van Willem Foekens en Catharina Elisabeth Munsters.

4.         Aldegonda UBACHS, geb. op 02-03-1813 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 07-06-1846 te aldaar.

Gehuwd op 09-10-1840 te Mechelen a/d Maas met Lambert Gijbels, geb. op 22-10-1806 te Mechelen a/d Maas, zoon van Jan Gijbels en Maria Joanna Lambrichts.

Lambert trouwt op 15-10-1846 te Mechelen a/d Maas met Maria Catharina Banken, geb. op 31-07-1804 te Eijsden, dochter van Jan Banken en Elisabeth Dirkx. Terstond hebben de beide kontraktanten verklaard dat van hun geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren in deze gemeente op 11-06-1836 met name Anna Elisabeth Banken, welk kind zij als het hunne erkennen en mits deze wettigen.

Kinderen:

(1) Willem Gijbels, geb. op 06-06-1841 te Mechelen a/d Maas en overleden op 20-11-1841 aldaar.

(2) Joannes Gijbels, geb. op 16-11-1842 te Mechelen a/d Maas, overleden op 17-06-1844 aldaar.

(3) Joanna Gijbels, geb. op 15-02-1845 te Mechelen a/d Maas en overleden op 04-04-1845 aldaar.

(4) Petronella Gijbels, geb. op 13-04-1846 te Mechelen a/d Maas en overleden op 22-04-1846 aldaar.

5.         Pieter UBACHS, geb op 06-01-1823 te Mechelen a/d Maas (zie M-IX.4).

 

M-VIII.7 Joannes Michaelis UBACHS, gedoopt op 11-04-1790 te Mechelen a/d Maas (getuigen: Michael Ubags, Anna Maria Brouns), en overleden op 20-02-1858 te Mechelen a/d Maas. Hij was veldwachter.

Gehuwd te Mechelen a/d Maas met Maria Ida JANSSEN, geb. op 15-11-1786 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 04-05-1861 aldaar, dochter van Willem Janssen en Ida Gerits.

Kinderen:

1.         Jan Willem UBACHS, geb. ca. 1813, en overleden op 18-05-1834 te Mechelen a/d Maas.

2.         Jan Pieter UBACHS, geb. op 07-03-1814 te Mechelen a/d Maas (zie M-IX.11).

3.         Maria Gertruid Ida UBACHS, geb. op 16-07-1817 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 31-10-1885 aldaar.

Gehuwd op 12-05-1841 te Mechelen a/d Maas met Jan Lambert Maas, Landbouwer, Militair, Werkman, Dagloner, Akkerman, geb. op 19-05-1816 te Mechelen a/d Maas, zoon van Leonard Maas en Maria Elisabeth Ghijsen.

Kinderen:

(1) Jan Leonard Maas, geb. op 08-04-1842 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 22-09-1877 aldaar.

(2) Joannes Wilhelmus Maas, geb. op 08-02-1844 te Mechelen a/d Maas. Trouwt (1) op 07-10-1868 te Mechelen a/d Maas met Clara Philomina Vranken, geb. op 25-06-1842 te Mechelen a/d Maas, overleden op 26-06-1876 aldaar, dochter van Pieter Vranken en Catharina Elisabeth Berben. Trouwt (2) op 04-05-1881 te Mechelen a/d Maas met Anna Catharina Dreessen, geb. op 18-04-1850 te Boorsheim, dochter van Lambertus Dreessen en Maria Catharina Janssen.

(3) Joannes Lambertus Maas, geb. op 03-01-1846 te Mechelen a/d Maas en overleden op 26-01-1846 aldaar.

(4) Joanna Elisabeth Maas, geb. op 30-10-1847 te Mechelen a/d Maas. Trouwt op 18-04-1870 te Mechelen a/d Maas met Jacobus Monnissen, geb. op 28-02-1845 te Mechelen a/d Maas, zoon van Jacobus Monnissen en Maria Ida Ramaekers.

(5) Maria Ida Maes, geb. op 26-10-1850 te Mechelen a/d Maas. Trouwt op 14-10-1874 te Mechelen a/d Maas met Willem Remigius Hamers, geb. op 28-02-1845 te Mechelen a/d Maas, zoon van Joannes Hamers en Maria Catharina Wevers.

(6) Theodorus Maas, geb. op 17-05-1853 te Mechelen a/d Maas.

(7) Peter Josephus Maes, geb. op 12-06-1856 te Mechelen a/d Maas.

(8) Jan Lambert Maes, geb. op 05-03-1859 te Mechelen a/d Maas (B). Trouwt op 14-08-1891 te Eijsden met Margaretha Smeets, geb. op 23-01-1843 te Borgharen, dochter van Leonardus Smeets en Johanna Margaretha Dackus.

4.         Theodorus UBACHS, geb. op 25-01-1819 te Mechelen a/d Maas (zie M-IX.12).

5.         Jan Hendrik UBAGHS, geb. op 07-05-1820 te Mechelen a/d Maas (zie M-IX.13).

6.         Maria Ida UBACHS, geb. op 01-03-1824 te Mechelen a/d Maas en overleden op 22-11-1895 te Borgerhout (B).

Gehuwd op 18-10-1854 te Mechelen a/d Maas met Jan Hendrik Dewitte, geb. op 09-07-1829 te Boorsheim, zoon van Jan Hendrik Dewitte en Margaretha Aelberts.

Kinderen:

(1) Maria Margaretha Dewitte, geb. op 13-01-1855 te Mechelen a/d Maas. Trouwt met Paul Mengels, overleden voor 1983.

(2) Maria Petronella Dewitte, geb. op 15-04-1860 te Mechelen a/d Maas en overleden op 12-11-1894 in Maastricht. Trouwt op 08-07-1891 te Maastricht met Joannes Mikkenie, geb. op 03-06-1850 te Maastricht, zoon van Leonardus Mikkenie en Maria Joanna Hupkens. Bgm wdn van Maria Agnes Hub. Soemers; erkenning Jan Theodoor, geb. te Mechelen 09-05-1877.

(3) Petrus Joannes Dewitte, geb. op 29-06-1866 te Gellick, en overleden op 22-01-1937 te Kortessem. Trouwt op 01-02-1901 te Wintershoven met Maria Theresia Wilmans, geb. op 18-04-1860 te Vliermaal, en overleden op 13-10-1943 te Wintershoven, dochter van Cornelius Louis Wilmans en Maria Theresia Rensen.

7.         Catharina Elisabeth UBACHS, geb. op 07-12-1825 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 13-08-1894 aldaar. Werkvrouw, Landbouwster.

Gehuwd op 11-11-1863 te Mechelen a/d/ Maas met Pieter Jan Spooren, geb. op 22-11-1825 te Peer (B), en overleden op 07-05-1892 te Mechelen a/d/ Maas, zoon van Leonard Spooren en Aldegondis Bollen.

Kinderen:

(1) Anna Elisabeth Spooren (UBACHS), geb. op 28-06-1852 te Mechelen a/d Maas, overleden op 13-08-1894 aldaar. Erkend bij huwelijk. Trouwt op 19-10-1884 te Mechelen a/d Maas met Jan Francis Vrancken, geb. op 07-06-1849 te Mechelen a/d Maas (B), Werkman, zoon van Pieter Vrancken en Maria Catharina Broncin.

(2) Joannes Theodorus Spooren (UBACHS), geb. op 03-03-1857 te Mechelen a/d Maas. Erkend bij huwelijk. Dagloner. Trouwt op 13-09-1884 te Mechelen a/d Maas met Maria Margaretha Maes, geb. op 02-01-1856 te Mechelen a/d Maas, dochter van Willem Maes en Margaritha Wevers.

(3) Maria Sibilla Spooren (UBACHS), geb. op 02-05-1859 te Mechelen a/d Maas. Erkend bij huwelijk.

(4) Maria Ida Spooren, geb. op 26-09-1864 te Mechelen a/d Maas. Huishoudster. Trouwt (1) op 03-10-1885 te Mechelen a/d Maas (B) met Hermanus Hubertus Hamers, geb. op 31-07-1845, overleden op 30-03-1904 aldaar, Werkman, zoon van Theodorus Hamers en Anna Catharina Bours. Trouwt (2) op 28-10-1909 te Mechelen a/d Maas met Jan Gerard Mathijs Ramaekers, geb. op 20-12-1867 te Mechelen a/d Maas, zoon van Pieter Jan Ramaekers en Anna Maria Duqué.

(5) Pieter Jan Spooren, geb. op 01-10-1867 te Mechelen a/d Maas.

(6) Jan Michiel Spooren, geb. op 17-08-1872 te Mechelen a/d Maas.

 

M-VIII.10 Jan Jacob UBAGS, gedoopt op 01-08-1793 te Mechelen a/d Maas (getuigen Wilhelmus Monissen en Gertrudis Bemelmans) overleden op 15-07-1840 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd met Maria Margaretha UBACHS, gedoopt op 25-11-1787 te Mechelen a/d Maas, overleden op 15-06-1864 te Mechelen a/d Maas, dochter van Willem Ubachs en Maria Thomassen.

Kinderen:

1.         Maria UBACHS, geb. ca. 1821, en overleden op 08-07-1899 te Mechelen a/d Maas. Ongehuwd.

2.         Jan Willem UBACHS, geb. op 08-04-1825 te Mechelen a/d Maas (zie M-IX.24).

 

M-IX.2  Joannes (Jan) UBACHS, geb. op 20-11-1806 te Mechelen a/d Maas, overleden op 08-06-1876 aldaar.

Gehuwd op 13-07-1832 te Mechelen a/d Maas met Anna Gertruid PAULISSEN, geb. op 16-03-1812 te Mechelen a/d Maas, overleden op 22-11-1889 aldaar, dochter van Hermanus Paulissen en Anna Wijnen.

Kinderen:

1.         Hermanus UBACHS, geb. op 28-11-1832 te Mechelen a/d Maas en overleden op 31-12-1832 aldaar.

2.         Petronella UBACHS, geb. op 20-04-1834 te Mechelen a/d Maas (zie M-X.3).

3.         Anna Gertruid UBACHS, geb. op 24-07-1837 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 29-04-1839 aldaar.

4.         Anna Catharina UBACHS, geb. op 08-02-1840 te Mechelen a/d Maas. Huisvrouw, Landbouwster.

Gehuwd op 12-07-1877 te Mechelen a/d Maas met Jan Herman Schuermans, geb. op 10-07-1847 te Mechelen a/d Maas, Landbouwer, zoon van Hermanus Schuermans en Catharina Thomassen.

Kinderen:

(1) Maria Catharina Ubachs-Schuermans, geb. op 01-06-1865 te Mechelen a/d Maas. Door huwelijk van haar moeder gewettigd als Schuermans. Trouwt op 15-10-1892 te Mechelen a/d Maas met Joannes Matthijs UBACHS, geb. op 14-10-1857 te Mechelen a/d Maas. (zoon van M-IX.24).

(2) Jan Willem Schuermans, geb. op 02-06-1878 te Mechelen a/d Maas.

(3) Joannes Lambertus Schuermans, geb. op 23-07-1879 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 20-08-1962 aldaar. Trouwt op 14-10-1905 te Mechelen a/d Maas met Anna Margaretha Schuermans, geb. op 18-11-1879 te Mechelen a/d Maas, overleden op 28-02-1952 aldaar, dochter van Joannes Wilhelmus Hubertus Schuermans en Anna Margaretha Corstjens.

(4) Maria Ida Schuermans, geb. op 19-11-1882 te Mechelen a/d Maas. Trouwt op 05-05-1906 te Mechelen a/d Maas met Cornelius Thomissen, geb. te Eijsden (B) op 25-03-1876, zoon van Laurentius Thomissen en Anna Petronella op den Akker.

(5) Catharina Ida Schuermans, geb. op 18-06-1885 te Mechelen a/d Maas.

5.         Joannes UBACHS, geb. op 29-09-1842 te Mechelen a/d Maas (zie M-X.4).

6.         Anna Gertrudis UBACHS, geb. op 22-08-1845 te Mechelen a/d Maas.

7.         Pieter Michiel UBACHS, geb. op 25-10-1848 te Mechelen a/d Maas (zie M-X.5).

8.         Joannes Hermanus UBACHS, geb. op 22-02-1853 te Mechelen a/d Maas. Brikkenbakker.

9.         Christina UBACHS, geb. ca. 1845, en overleden op 01-11-1909 te Mechelen a/d Maas in de leeftijd van 64 jaar. Overlijdensaangifte gedaan door haar broer Hermanus. Mogelijk gaat het hier om Anna Gertrudis, in 1845 geboren.

 

M-IX.4  Pieter UBACHS, geb op 06-01-1823 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 25-04-1888 aldaar. Pieter woont te As (B), als hij huwt en hij is dienstknecht. Hij zou tweemaal gehuwd zijn. Hij was in 1852 getuige bij huwelijk tussen Jean Hellofs en Marie Cecile Vanderhallen.

Gehuwd op 18-04-1846 te Rekem met Anna Catharina BERVAERS (Bervoets) (getuigen Leonard Antoon Hillebrand, Jan Willem Hauben en Jan Ubachs), geb. op 06-12-1817 te Reckheim, dochter van Servaes Bervaes an Anna Catharina Massot.

Kinderen:

1.         Jan Jacob UBACHS, geb. op 17-04-1847 te Mechelen a/d Maas, overleden op 06-05-1907 aldaar; geen partner vermeld.

2.         Pieter Hubertus UBACHS, geb. op 22-12-1849 te Mechelen a/d Maas en overleden op 22-04-1852 aldaar.

3.         Anna Catharina UBACHS, geb. op 13-10-1852 te Mechelen a/d Maas.

4.         Anna Petronella UBACHS, geb. op 29-08-1855 te Mechelen a/d Maas.

5.         Anna Hubertina UBACHS, geb. op 23-09-1858 te Mechelen a/d Maas.

 

M-IX.11 Jan Pieter UBACHS, geb. op 07-03-1814 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 01-01-1902 aldaar. Landbouwer, later Dagloner.

Gehuwd (1) op 23-02-1838 te Mechelen a/d Maas met Maria CLAESSENS, geb. op 14-07-1811 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 23-09-1839 aldaar, dochter van Gerard Claessens en Catharina Maas.

Gehuwd (2) op 27-05-1842 te Mechelen met Anna CLAESSENS, geb. op 11-12-1802 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 08-05-1853 aldaar, ook dochter van Gerard Claessens en Catharina Maas.

Gehuwd (3) op 18-08-1859 te Mechelen met Joanna Elisabeth HAMERS, geb. op 20-10-1836 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 08-04-1911 aldaar, dochter van Pieter Hamers en Joanna Elisabeth Coenen.

Kind uit eerste huwelijk:

1.         Pieter Joannes UBACHS, geb. op 13-07-1838 te Mechelen a/d Maas en overleden op 20-04-1839 aldaar.

Kind uit tweede huwelijk:

2.         Nn UBACHS, levenloos geb. op 08-12-1844 te Mechelen a/d Maas.

Kinderen uit derde huwelijk:

3.         Peter UBACHS, geb. op 29-09-1860 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 07-10-1863 aldaar.

4.         Joannes Theodorus UBACHS, geb. op 13-02-1863 te Mechelen a/d Maas, overleden op 21-11-1910 aldaar. Ongehuwd.

5.         Elisabeth UBAGHS, geb. op 18-11-1865 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 04-02-1953 aldaar. In zowel de geboorteakte als de overlijdensakte wordt haar naam als Ubaghs geschreven.

6.         Anna Gertrudis UBACHS, geb. op 18-08-1868 te Mechelen a/d Maas en overleden op 21-01-1936 te Maasmechelen.

Gehuwd op 17-10-1896 te Mechelen a/d Maas met Jan Egbert Tulleners, geb. op 16-03-1868 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 27-08-1901 aldaar, zoon van Jan Egbert Tulleners en Maria Vanderhoven.

Kinderen:

(1) Maria Anna Tulleners, geb. op 04-08-1897 te Mechelen a/d Maas, overleden op 01-10-1897 aldaar.

(2) Joannes Theodorus Tulleners, geb. op 02-10-1898 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 13-12-1957 aldaar. Trouwt met Anna Ramaeekers, geb. op 15-02-1901 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 01-07-1985 te Maaseik.

(3) Anna Elisabeth Tulleners, geb. op 19-06-1900 te Mechelen a/d Maas, overleden op 23-06-1900 aldaar.

(4) Maria Elisabeth Tulleners, geb. op 19-11-1905 te Mechelen a/d Maas, overleden op 08-12-1991 te Maasmechelen. Trouwt op 13-10-1928 te Mechelen a/d Maas met Theodoor Ramaekers, geb. op 28-04-1904 te Uyckhoven, en overleden op 20-08-1981 te Maasmechelen.

(5) Hubertus Theodorus Tulleners, geb. op 25-09-1911 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 07-07-1967 aldaar. Trouwt op 16-10-1937 te Mechelen a/d Maas met Elisabeth Helena Duqué, dochter van Gerard Hubert Duqué en Anna Maria Olers.

7.         Pieter Jan UBACHS, geb. op 17-11-1870 te Mechelen a/d Maas (zie M-X.11).

8.         Maria Ida UBACHS, geb. op 04-01-1873 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 13-02-1903 te Boorsem met Peter Joseph Biesmans, geb. op 09-10-1870 te Boorsem, Korver, zoon van Leonardus Biesmans en Ida Bours.

Kinderen:

(1) Anna Maria Gertrudis Biesmans, geb. op 22-08-1914 te Boorsheim, en overleden op 03-11-1914 aldaar.

(2) Anna Philomena Biesmans, geb. op 17-11-1915 te Boorsheim.

9.         Maria Margaretha UBACHS, geb. op 19-09-1874 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 14-03-1875 aldaar.

10.        Joannes Theodorus UBACHS, geb. op 17-09-1876 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 04-11-1880 aldaar.

11.        Joannes Lambertus UBACHS, geb. op 28-10-1878 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 25-03-1879 aldaar.

12.        Maria Margaretha UBACHS, geb. op 12-07-1882 te Mechelen a/d Maas.

 

M-IX.12 Theodorus UBACHS, geb. op 25-01-1819 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 04-06-1878 aldaar.

Gehuwd op 06-10-1846 te Mechelen a/d Maas met Maria Elisabeth COX (Coox), geb. op 28-07-1820 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 08-01-1903 aldaar, Landbouwster, dochter van Andries Cox en Maria Margarita Ramaeckers. Bij de volkstelling woont een kleinzoon Henricus in dit gezin, geb. op 08-10-1881, beroep schaapsherder. Maria na het huwelijk in 1882 te Krefeld ingeschreven, op Hoffstraat 36 te Krefeld.

Kinderen:

1.         Jan Theodoor UBACHS, geb. op 15-08-1847 te Mechelen a/d Maas, overleden op 04-06-1909 aldaar. Landbouwer.

2.         Andries Hubertus UBACHS, geb. op 12-03-1850 te Mechelen a/d Maas (zie M-X.19).

3.         Maria Margarita UBACHS, geb. op 20-03-1853 te Mechelen a/d Maas en overleden op 28-03-1853 aldaar, 8 dagen oud.

4.         Jan Christiaan UBACHS, geb. op 20-05-1854 te Mechelen a/d Maas (zie M-X.21).

5.         Maria Margaretha UBACHS, geb. op 05-03-1858 te Mechelen a/d Maas.

6.         Anna Mechtildis UBACHS, geb. op 06-07-1861 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 15-07-1861 aldaar.

7.         Nicolaas Hubert UBACHS, geb. op 09-07-1862 te Mechelen a/d Maas (zie M-X.25).

8.         Maria Gertrudis UBACHS, geb. op 24-09-1864 te Mechelen a/d Maas, overleden op 27-09-1867.

 

M-IX.13 Jan Hendrik UBAGHS, geb. op 07-05-1820 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 31-07-1887 te Rekem. Hij was moldersknecht en Herbergier te Gellik, overleden in bedelaarshuis.

Gehuwd op 02-10-1844 te Gellik met Joanna BROUX, geb. op 22-03-1820 te Bilzen, en overleden op 25-12-1881 te Mons, dochter van Quirinus Broux en Anna Gertrudis van Hees. Zij was herbergierster.

Kinderen:

1.         Anna Marie Philomena UBACHS (Broux), geb. op 14-02-1844 te Waltwilder. Aangifte door: Paschasius Potargent (landbouwer); Stas Peters (hoefsmid) gewettigd en erkend in de huwelijksakte van de ouders.

Gehuwd op 21-05-1870 te Luik met Arnold Joseph Lacocque, geb. op 25-12-1850 te Tongeren, zoon van Michelle Joseph Lacocque en Marie Therese Andreas. Huwelijksakte.

Kinderen:

(1) Marie Josephine Lacocque, geb. op 26-02-1871 te Luik, overleden op 30-04-1876 aldaar.

(2) Henri Victor Lacocque, geb. op 20-04-1872 te Luik.

(3) Jean Charles Lacocque, geb. op 20-08-1873 te Luik.

(4) Anne Marie Mathilde Lacocque, geb. op 25-08-1877 te Luik.

(5) Hubert Alphonse Lacocque, geb. op 13-08-1878 te Luik.

(6) Marie Henriette Lacocque, geb. op 19-09-1879 te Luik, overleden op 14-09-1880 aldaar.

(7) Barthelemi Michel Lacocque, geb. op 08-10-1881 te Luik.

(8) Hubert Stanislas Lacocque, geb. op 09-11-1882 te Luik.

(9) Anne Marie Louise Lacocque, geb. op 02-05-1884 te Luik.

(10) Melanie Marie Louise Lacocque, geb. op 13-09-1886 te Luik.

2.         Jean Machiel UBAGS, geb. op 19-08-1845 te Gellik (B). Geboortebewijs.

3.         Gertrudis UBAGHS, geb. op 23-09-1846 te Gellik (B).

4.         Maria Beatrix UBAGHS, geb. op 03-05-1849 te Gellik (B). Geboortebewijs.

Gehuwd op 04-11-1882 te Lanaken met Joannes Gijbels, geb. op 12-12-1850 te Lanaken, zoon van Hendrik Gijbels en Joanna Maria Vanderlinden.

Kinderen:

(1) Maria Anna Philomena Gijbels, geb. op 04-08-1883 te Lanaken. Trouwt op 22-10-1904 te Lanaken met Josephus Cornelus (Jozef) Caubergh, geb. op 20-03-1881 aldaar, en overleden op 04-05-1967, zoon van Jan Cauberg en Maria Geraerts.

(2) Henricus Josephus Gijbels, geb. op 07-10-1884 te Lanaken, en overleden op 11-03-1955. Trouwt op 11-10-1908 te Lanaken met Maria Catharina Caubergh, geb. op 08-07-1886 aldaar, dochter van Cornelis Caubergh en Maria Agnes Emonds.

(3) Hendrik Theodorus Gijbels, geb. op 08-08-1886 te Lanaken.

(4) Pieter Johannes Gijbels, geb. op 02-04-1888 te Lanaken.

(5) Jan Matheus Gijbels, geb. op 11-01-1892 te Lanaken.

5.         Pieter Jan UBAGHS, geb. op 18-03-1853 te Gellik (zie M-X.14).

 

M-IX.24 Jan Willem UBACHS, geb. op 08-04-1825 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 22-03-1904 aldaar. Landbouwer, Akkerman.

Gehuwd op 31-01-1855 te Mechelen a/d Maas met Anna Catharina PAULISSEN, geb. op 09-03-1827 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 25-04-1891 aldaar, dochter van Arnold Paulissen en Maria Ramaeckers.

Kinderen:

1.         Joannes Mathijs (Jan) UBACHS, geb. op 24-02-1856 te Mechelen a/d Maas en overleden op 20-02-1857 aldaar.

2.         Joannes Matthijs UBACHS, geb. op 14-10-1857 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 19-10-1936 aldaar.

Gehuwd op 15-10-1892 te Mechelen a/d Maas met Maria Catharina Schuermans, geb. op 01-10-1865 te Mechelen a/d Maas, dochter van Jan Herman Schuermans en Anna Catharina Ubachs (dochter van M-VII.10).

3.         Maria Margaretha UBACHS, geb. op 02-09-1859 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 20-03-1897 te Mechelen a/d Maas met Jan Joseph Hubert Claessens, geb. op 19-03-1852 te Mechelen a/d Maas, zoon van Joannes Willem Claessens en Maria Catharina Leenaerts.

Kinderen:

(1) Karel Joseph Hubert Claessens, geb. op 04-07-1898 te Opgrimbie, en overleden op 04-06-1977 aldaar. Trouwt met Anna Maria Vranken.

(2) Isidorus Winandus Claessens, geb.op 21-11-1899 te Opgrimbie en overleden op 18-05-1978 te Genk. Gehuwd met Elisabeth Ubachs, geb. op 03-08-1896 te Mechelen a/d Maas dochter van Nicolaas Hubert UBACHS (zie M-X.25) en Maria Catharina Corstjens.

(3) Maria Catharina Hubertus Claessens, geb. op 18-12-1900 te Opgrimbie, overleden op 21-12-1901 aldaar.

(4) Maria Catharina Hubertina Claessens, geb. op 19-02-1902 te Opgrimbie, en overleden op 20-10-1981 te Leut-Maasmechelen. Trouwt met Hendrik (Jean) Vranken.

(5) Peter Joannes Claessens, geb. op 09-09-1903 te Opgrimbie, en overleden op 07-06-1978 te Genk (H). Trouwt met Hubertina Vranken, geb. op 29-04-1906 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 30-11-1972 te Opgrimbie.

4.         Windelina UBACHS, geb. op 16-11-1861 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 25-08-1863 aldaar.

5.         Nn UBACHS, levenloos geb. op 14-04-1866 te Mechelen a/d Maas.

6.         Wilhelmus Hubertus UBACHS, geb. op 29-09-1867 te Mechelen a/d Maas (zie M-X.38).

7.         Aldegonde UBACHS, geb. op 26-07-1880 te Mechelen a/d Maas en overleden op 22-04-1953 aldaar.

Gehuwd op 15-10-1904 te Mechelen a/d Maas met Theodorus Hubertus Ramaeckers.

Kinderen:

(1) Maria Anna Catharina Ramaeckers, geb. op 16-04-1905 te Mechelen a/d Maas.

(2) Maria Hubertina Ramaeckers, geb. op 23-01-1907 te Mechelen a/d Maas.

 

M-X.3  Petronella UBACHS, geb. op 20-04-1834 te Mechelen a/d Maas.

Kind:

1.         Joannes (Jan) UBACHS, geb. op 19-10-1864 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 30-06-1900 aldaar. Ongehuwd. Aangifte gedaan door Jan Ubachs, 58 jaar, Landbouwer, de grootvader van Jan.

 

M-X.4  Jan UBACHS, geb. op 29-09-1842 te Mechelen a/d Maas. Landbouwer.

Gehuwd (1) op 29-04-1870 te Mechelen a/d Maas met Anna Mechtildis FREDERIKX (getuigen Godfried Duqué, Pieter Vanderbeek), geb. op 13-01-1847 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 28-05-1877 aldaar, dochter van Joannes Martinus Frederikx en Anna Mechtilde Duqué.

Kinderen uit eerste huwelijk:

1.         Maria Elisabeth UBACHS, geb. op 26-02-1871 te Mechelen a/d Maas, overleden op 13-06-1949 aldaar.

Gehuwd op 14-11-1896 te Mechelen a/d Maas met Pieter Paulissen, geb. op 15-04-1870 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 11-12-1954 aldaar, Landbouwer, werkman, zoon van Pieter Paulissen en Joanna Elisabeth Hendrikx.

Kinderen:

(1) Jan Arnold Paulissen, geb. op 02-10-1897 te Mechelen a/d Maas.

(2) Barbe Paulissen, geb. op 01-04-1899 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 05-08-1961 te Genk. Trouwt met Nn Vrancken.

(3) Maria Paulissen, geb. op 06-02-1901 te Mechelen a/d Maas.

(4) Martinus Paulissen, geb. op 10-12-1902 te Mechelen a/d Maas.

(5) Nicolaas Paulissen, geb. op 19-12-1906 te Mechelen a/d Maas.

2.         Anna Mechtildes UBACHS, geb. op 26-02-1871 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 19-09-1875 aldaar.

3.         Jan Martin UBACHS, geb. op 30-09-1872 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 05-07-1934 te Vucht. Geen partner vermeld.

4.         Anna Mechtildis UBACHS, geb. op 29-05-1875 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd (2) op 06-07-1878 te Mechelen a/d Maas met Maria Barbara Philomena GUBBELS, geb. op 04-06-1839 te Boorsheim, dochter van Joannes Gubbels en Maria Sibilla Martens.

Kinderen uit tweede huwelijk:

5.         Maria Cornelia UBACHS, geb. op 05-05-1879 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 15-11-1968 te Vucht. Zij is op 14-02-1909 vertrokken naar Vucht.

Gehuwd op 13-10-1906 te Mechelen a/d Maas met Jan Louis Conings (getuigen Herman Conings, Mathijs Conings, Martin Ubachs, Willem Ubachs), geb. op 04-02-1869 te Vucht, en overleden op 15-07-1946 te Vucht, zoon van Pieter Joannes Conings en Maria Christina Conings.

Kind:

(1) Maria Christina Barbara Conings, geb. op 28-10-1907 te Mechelen a/d Maas.

Waarschijnlijk:

(2) Raymond Conings, geb. op 21-09-1924 te Vucht, en overleden op 16-11-2010 te Maasmechelen (woon- en zorgcentrum Heyvis Eisden). Trouwt met Maria Lambrichts, geb. op 26-10-1929 te Vucht, en overleden op 01-09-2015 te Lanaken. Overlijdensbericht.

6.         Joannes Wilhelmus (Willem) UBACHS, geb. op 06-04-1881 te Mechelen a/d Maas, overleden op 09-04-1933 te Maaseik.

Gehuwd op 13-01-1912 te Vucht met Elisabeth Conings, geb. op 23-08-1867 te Vucht, en overleden op 13-03-1946 aldaar, dochter van Godfried Conings en Johanna Catharina Conings (haar meisjesnaam). Geen kinderen bekend.

 

M-X.5  Pieter Michiel UBACHS, geb. op 25-10-1848 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 22-12-1892 aldaar.

Gehuwd op 10-04-1878 te Mechelen a/d Maas met Anna Catharina PAULISSEN, geb. op 23-04-1853 te Mechelen a/d Maas.

Anna Catharina krijgt nog een dochter Maria Anna Catharina Paulissen, geb. op 16-05-1897 te Mechelen a/d Maas, overleden op 02-02-1898 te Mechelen a/d Maas. Zij staat ingeschreven als onechtelijk kind, Pieter Michiel is in 1892 reeds overleden, vader is onbekend. Aangifte van overlijden werd gedaan door de moeder.

Kinderen:

1.         Joannes Michiel UBACHS, geb. op 20-07-1879 te Mechelen a/d Maas (zie M-XI.6).

2.         Aldegondis UBACHS, geb. op 25-07-1880 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 22-04-1953 aldaar.

Gehuwd op 15-10-1904 te Mechelen a/d Maas met Theodorus Hubertus (Theo) Ramaekers, Arbeider, Werkman, geb. op 25-11-1880 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 22-07-1958 aldaar, zoon van Pieter Joannes Ramaeckers en Anna Maria Duqué.

Kinderen:

(1) Maria Anna Catharina Ramaeckers, geb. op 16-04-1905 te Mechelen a/d Maas.

(2) Maria Hubertina Ramaeckers, geb. op 23-01-1907 te Mechelen a/d Maas.

3.         Gertrudis UBACHS, geb. op 25-03-1883 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 25-03-1883 aldaar.

4.         Jan Hubert Hermanus (Herman) UBACHS, geb. op 12-01-1892 te Mechelen a/d Maas (zie M-XI.7).

 

M-X.11 Pieter Jan UBACHS, geb. op 17-11-1870 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 18-09-1950 aldaar. Overlijdensadvertentie.

Gehuwd op 05-11-1904 te Mechelen met Anna Maria Gertrude TULLENERS, geb. op 21-10-1872 te Mechelen a/d Maas, dochter van Jan Egbert Tulleners en Maria Vanderhoven.

Kinderen:

1.         Maria Ida UBACHS, geb. op 18-08-1905 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd met Wilhelmus Theodorus Vranken, geb. op 18-09-1906 te Mechelen a/d Maas, Mijnwerker, zoon van Joannes Wilhelmus Vranken en Anna Maria Corstjens.

Kind:

(1) Odilia Vranken, geb. op 25-09-1947 te Mechelen a/d Maas.

2.         Maria Elisabeth UBACHS, geb. op 09-07-1907 te Mechelen a/d Maas.

3.         Pieter Willem Egbert (Giel) UBACHS, geb. op 30-04-1909 te Mechelen a/d Maas (zie M-XI.10).

 

M-X.14 Pieter Jan UBAGHS, geb. op 18-03-1853 te Gellik. Magazijnier.

Gehuwd op 27-02-1884 te Edegem met Sophia VERLINDEN, geb. op 15-11-1841 te Kessel-lo, tapster, dochter van Joannes Baptiste Verlinden en Joanna Hendrickx. Zij is weduwe van Joannes Marcellinus, overleden op 10-05-1882.

Kinderen (informatie uit volkstelling Gellik):

1.         Petrus Joannes UBAGHS, geb. op 12-07-xx te Gellik (B).

2.         Joanna UBAGHS, geb. op 25-01-1877 te Gellik (B).

 

M-X.19 Andries Hubertus UBACHS, geb. am 12-03-1850 in Mechelen a/d Maas, verstorben am 13-01-1934 in Castrop-Rauxel (D).

Verheiratet mit Maria STEVENS, geb. am 08-01-1855 in Stockheim (bei Düren) und verstorben am 11-12-1918 in Castrop-Rauxel.

Kind:

1.         Andreas Hubertus UBACHS, geb. am 02-02-1885 in Castrop-Rauxel (siehe M-XI.16).

 

M-X.21 Jan Christiaan UBACHS, geb. op 20-05-1854 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 01-02-1936 aldaar, Landbouwer. Gezinskaart.

Gehuwd op 21-08-1881 te Mechelen a/d Maas met Anna Catharina HAMERS, geb. op 17-07-1859 te Mechelen a/d Maas en overleden op 10-01-1941 aldaar, dochter van Theodorus Hubertus Hamers en Catharina Elisabeth Slangen.

Kinderen:

1.         Theodorus Hubertus UBACHS, geb. op 08-10-1881 te Mechelen a/d Maas, overleden op 03-04-1904 aldaar, op 22-jarige leeftijd.

2.         Pieter Christiaan UBACHS, geb. op 28-07-1883 te Duisburg (D) (zie M-XI.17).

3.         Jean Hubert UBACHS, geb. op 18-06-1886 te Mechelen a/d Maas. Soldaat 2 kl V.M.P. 1909, sneuvelt in de 1e Wereldoorlog op 08-03-1918 in Beveren aan de IJzer op het slagveld, begraven in de Panne kerkhof, Veurne (B).

Gehuwd op 30-05-1914 te Mechelen met Maria Josephina Methilde Vranken, geb.op 28-03-1888 te Mechelen a/d Maas, overleden op 17-11-1974 aldaar, dochter van Leonardus Vranken en Anna Mechtildis Paruys. Maria hertrouwde met Hubert Schmitz.

4.         Nicolaas Hubertus UBACHS, geb. op 27-10-1889 te Mechelen a/d Maas (zie M-XI.19). Nicolaas staat niet vermeld op de gezinskaart; er is wel een geboorteakte.

5.         Joannes Hendrikus UBACHS, geb. op 06-01-1893 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 30-10-1918 aldaar.

Gehuwd op 13-10-1917 te Mechelen a/d Maas met Anna Maria Josephina Thomassen, geb. op 13-12-1897 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 22-11-1975 te Genk, dochter van Pieter Joannes Thomassen en Elisabeth Terwingen.

6.         Maria Anna UBACHS, geb. op 24-12-1895 te Mechelen a/d Maas (B) en overleden op 12-11-1984 te Brunssum, begraven te Hoensbroek.

Gehuwd op 11-02-1918 te Hoensbroek met Bernard Hubert Quaedackers, geb. 28-04-1895 te Hoensbroek, overleden op 03-09-1941 te Heerlen, zoon van Karel Joseph Quaedackers en Elisabeth Bindels.

Kinderen:

(1) Peter Christiaan Quaedaeckers, geb. ca 1921, overleden op 02-03-1942 te Hoensbroek op 21-jarige leeftijd.

(2) Johanna Josephina Quaedackers, geb. ca. 1926, overleden op 04-11-1942 te Hoensbroek op 16-jarige leeftijd.

7.         Cornelia UBACHS, geb. op 12-12-1898 te Mechelen a/d Maas, overleden op 17-02-1986 te Maaseik.

Gehuwd op 20-08-1920 te Mechelen a/d Maas met Arnold Hubert Bemelmans, geb. op 05-11-1892 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 25-08-1971 te Maaseik, zoon van Jan Mathijs Bemelmans en Mechtildis Paulissen. Arnold Hubert was ca. 40 jaar gemeenteraadslid te Mechelen a/d Maas.

Kinderen:

(1) Christiaan Mathieu Arnold Bemelmans, geb. op 18-02-1921 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 14-09-1989. Elektricien. Trouwt op 04-01-1949 te Strombeek-Bever met Hélène Seghers.

(2) Alphonse Hubert Bemelmans, geb. op 28-03-1922 te Mechelen a/d Maas. Ajusteur. Trouwt op 03-08-1949 te Mechelen a/d Maas met Bertha Philomina Maria Jacquelina Warson, geb. op 17-07-1926 te Mechelen a/d Maas, Modiste, dochter van Jacobus Hendrikus Hubertus Warson en Maria Anna Catharina Schoenmakers.

(3) Pierre Michel Bemelmans, geb. op 07-05-1928 te Mechelen a/d Maas, Bediende. Trouwt op 25-09-1954 te Mechelen a/d Maas met Eliana Maria Josephina Kellens, geb. op 14-01-1933 te Rijkhoven, dochter van Pierre Hubert Kellens en Maria Elisabeth Reynders.

(4) Hubert Jean Henri Bemelmans, geb. op 10-02-1933 te Mechelen a/d Maas, Metser. Trouwt op 17-11-1956 te Leut met Anna Hubertina Mariette Huskens, geb. te Leut, dochter van Pieter Joannes Huskens en Maria Anna Thevissen.

8.         Andries Theodoor UBACHS, geb. op 26-10-1902 te Mechelen a/d Maas(zie M-XI.21).

9.         Nn UBACHS, levenloos geb. op 09-08-1907 te Mechelen a/d Maas.

 

M-X.25 Nicolaas Hubert UBACHS, geb. op 09-07-1862 te Mechelen a/d Maas. Landbouwer.

Gehuwd op 11-10-1895 te Mechelen met Maria Catharina CORSTJENS, geb. op 22-07-1863 te Mechelen a/d Maas, dochter van Theodoor Corstjens en Anna Catharina Ramaekers.

Kinderen:

1.         Elisabeth (Elisa) UBACHS, geb. op 03-08-1896 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 28-07-1969 te Opgrimbie.

Gehuwd met Isidorus Winandus Claessens, geb. op 21-11-1899 te Opgrimbie (B), en overleden op 18-05-1979 te Genk (B), zoon van Jan Joseph Hubert Claessens en Maria Margaretha UBACHS (dochter van Jan Willem Ubachs, M-IX.24).

Kinderen:

(1) Leopold Claessens, overleden in 1929 te Opgrimbie.

(2) Margaretha Claessens, overleden in 1930 te Opgrimbie.

2.         Joannes Theodorus UBACHS, geb. op 03-09-1898 te Mechelen a/d Maas. Hij is verongelukt tijdens de oorlog in St. Truiden. Hij was ongehuwd en had geen kinderen.

3.         Christiaan UBACHS, geb. op 09-01-1900 te Mechelen a/d Maas, overleden op 03-08-1900 aldaar.

4.         Maria Margaretha (Margaretha) UBACHS, geb. op 28-03-1901 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 13-03-1968 aldaar.

Gehuwd met Joannes Hendrik (Jean) Herijs, geb. op 19-08-1886 te Mechelen a/d Maas, zoon van Jan Lambert Herijs, Landbouwer, en Barbara Weerts.

Kinderen:

(1) Maria Barbara Hubertina Herijs, geb. op 02-08-1921 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 10-08-1921 aldaar.

(2) Maria Barbara Christina Herijs, geb. op 28-07-1922 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 29-09-1991 te Maaseik (H). Ongehuwd.

(3) Joannes Lambertus Herijs, geb. op 01-05-1924 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 27-07-2005 te Maasmechelen. Trouwt met Jeanne Broux.

(4) Maria Christina Herijs, geb. op 12-12-1925 te Mechelen a/d Maas.

(5) Elise Jacqueline Herijs, geb. op 19-07-1927 te Mechelen a/d Maas, overleden op 10-08-1928 aldaar.

(6) Jacques Gisbert Herijs, geb. op 22-09-1930 te Mechelen a/d Maas.

5.         Hendrikus (Henri) UBACHS, geb. op 16-01-1904 te Mechelen a/d Maas (zie M-XI.25).

 

M-X.38 Wilhelmus Hubertus UBACHS, geb. op 29-09-1867 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 09-04-1943 te Maasmechelen. Landbouwer. In zijn geboorteakte wordt zijn naam als Ubaghs geschreven. In een overlijdensbericht ook Joannes genoemd.

Gehuwd op 14-10-1899 te Mechelen a/d Maas met Maria Ida Catharina BEMELMANS, geb. op 19-12-1863 te Mechelen a/d Maas, dochter van Jan Mathijs Bemelmans en Maria Catharina Bieghs. Weduwe van Hendrik Joseph Donders, overleden op 22-11-1897 te Lanaken.

Kinderen:

1.         Joannes Wilhelmus UBACHS, geb. op 04-08-1900 te Mechelen a/d Maas.

2.         Maria Hubertina UBACHS, geb. op 28-11-1901 te Mechelen a/d Maas, overleden op 09-07-1981 te Maasmechelen. Haar naam wordt ook als Ubaghs geschreven.

Gehuwd met Hermanus Wevers, geb. op 23-07-1896 te Endenich Bonn, en overleden op 19-01-1981 te Maasmechelen.

3.         Joannes Mathijs (Mathieu) UBACHS, geb. op 14-02-1904 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 30-10-1996 te Lanaken.

Gehuwd met Mathilde Paulissen, geb. op 07-09-1905 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 29-01-1986 te Genk. Begraven te Maasmechelen.

4.         Martinus Hendrikus UBACHS, geb. op 17-03-1905 te Mechelen a/d Maas, overleden op 25-03-1906 aldaar.

5.         E UBACHS, (?) geb. op 04-08-1908 te Mechelen a/d Maas, overleden op 22-05-1931 aldaar.

6.         Anna Maria Hendrika UBACHS, geb. op 10-08-1910 te Mechelen a/d Maas, overleden op 18-08-1910 aldaar.

 

M-XI.6  Joannes Michiel UBACHS, geb. op 20-07-1879 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 05-01-1920 te Mechelen a/d Maas met Bertha PARUYS, geb. op 26-06-1885 te Vohwinkel (D), dochter van Theo Paruys en Gertrude Reis.

Kinderen (mogelijk ook halfzus of stiefzus Veronica):

1.         Jan Theodoor Hubert (Theo) UBACHS, geb. op 17-03-1921 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.5).

2.         Leo UBACHS, geb. op 27-03-1925 te Genk, en overleden op 22-02-1989 te Waterschei. Geen partner vermeld op bidprentje.

3.         Jose Dora UBACHS, geb. op 07-04-1927 te Genk, en overleden op 31-05-1986 aldaar.

Gehuwd met Jean Joseph (Jan) Gelders, geb. op 26-05-1921 te Glain, overleden op 11-06-1990 te Houthalen.

Kinderen:

(1) Charles Louis Guido Gelders. Trouwt met Chantal Selis, geb. op 01-10-1958 te Genk, en overleden op 26-05-2011 te Hasselt. Overlijdensadvertentie. Dochters Sanne Gelders, geb. op 12-06-1986; en Silke Gelders.

(2) Marcel Victor Guido Gelders, geb. op 29-09-1947 te Genk. Zonen Carlo en Danny.

 

M-XI.7  Jan Hubert Hermanus (Herman) UBACHS, geb. op 12-01-1892 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 02-10-1971 te Maasmechelen. Winkelier.

Gehuwd op 10-01-1914 te Mechelen a/d Maas met Maria Ida PANNEMANS, geb. op 04-09-1896 te Meeswyck, overleden op 22-11-1966 te Genk (H), dochter van Willem Hubertus Pannemans, klompenmaker, en Anna Mechtildis Hubertina Westhovens.

Kinderen:

1.         Guillaume Theodore UBACHS, geb. op 28-05-1914 te Mechelen a/d Maas.

2.         Albert Nicolaes George Guillaume (Albert) UBACHS, geb. op 21-06-1915 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.9).

3.         Jean UBACHS, geb. op 12-02-1917 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.10).

4.         Leontine Clementine Mathilde (Leontine) UBACHS, geb. 26-07-1918 te Mechelen aan de Maas en overleden op 23-08-2007 te Genk.

Gehuwd op 20-02-1937 te Brussel met Pieter Trudo Hubert Vanderhallen, geb.op 13-04-1914 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 10-11-1999 te Genk (H), zoon van Felix Pieter Joannes van der Hallen en Agnes Maria Anna Houben.

Kinderen:

(1) Dany Herman Hubert Vanderhallen, geb. op 29-03-1954 te Leut. Kunstschilder. Samenwonend met Maria Anna (Ria) Opsteyn, geb. op 13-09-1960 te Leut.

(2) Georgette Clementina Maria Vanderhallen, geb. op 15-03-1952 te Leut. Trouwt op 24-05-197x te Maasmechelen met Jean Maes, Bediende, geb. op 02-10-1947 te Genk, zoon van Gerard Marie Albert Joseph Charles Maes en Renée Florentine Eugenie Fromont.

5.         Jan Herman Guillaume UBACHS, geb. op 19-01-1926 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.11).

6.         Maria Cornelia (Nelia) UBACHS, geb. op 17-01-1922 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 03-04-2013 te Maasmechelen. Overlijdensbericht.

Gehuwd op 16-10-1943 te Mechelen a/d Maas met René Schrijvers, Mijnwerker, geb. op 24-07-1918 te As, overleden op 05-11-1998 te Lanaken, zoon van Herman Schrijvers en Maria Sophia Leekens.

Kind:

(1) Aline Schrijvers, geb. op 10-03-1944 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 24-03-2011 te Genk. Overlijdensbericht. Trouwt met Roger De Waele. Kinderen Didier en Cindy.

7.         Henri Arnold UBACHS, geb. op 13-06-1924 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 18-05-1942 te Luik (ook data 19-03-1924 tot 12-05-1942 op begraafplaats). Overleden op 18-jarige leeftijd bij een mijnongeluk. Begraven te Maasmechelen.

8.         Martin UBACHS, geb. op 05-06-1927 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.12).

9.         Antonia Maria UBACHS, geb. op 19-01-1932 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 30-10-1957 te Mechelen a/d Maas met Nello Ingrelini, geb. op 01-01-1932 te Acquasante (Italie), zoon van Domenico Ingrelini en Maria Norcini.

Kinderen:

(1) Marino Ingrelini.

(2) Rita Ingrelini.

10.        Armand UBACHS, geb. op 04-04-1933 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.13).

11.        Henriëtte Hubertine Maria (Jetje) UBACHS, geb. op 11-08-1939 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 12-07-1961 te Mechelen a/d Maas met Leonardus Jozef Hubert (Leon) Verleysen, Werktuigkundige, geb. op 19-07-1936 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 04-01-2003 te Hasselt, zoon van Johannes Hubertus Verleysen en Philomena Joanne Ludovica Moermans. Overlijdensbericht.

Kinderen (twee):

(1) Herman Philip Verleysen, geb. op 25-03-1969 te Mechelen a/d Maas.

12.        Leonie Jean Maria (Nieke) UBACHS, geb. op 04-05-1941 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 28-12-2004 te Maasmechelen.

Gehuwd op 04-04-1961 te Mechelen a/d Maas met Guillaume Jean Pierre (Gielke) Schuermans, geb. op 21-03-1939 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 10-01-2011 te Leut, zoon van Pieter Johannes Schuermans en Maria Theresia Thomassen. Hij stond bekend als “de Brouwer”. Overlijdensbericht.

Kinderen:

(1) Marc Schuermans, geb. op 05-03-1962 te Leut, en overleden op 30-08-1979 te Maasmechelen. Overleden bij een ongeluk.

(2) Lydia Schuermans. Trouwt met Viyal Reynders. Dochter Gilberte.

 

M-XI.10 Pieter Willem Egbert (Giel) UBACHS, geb. op 30-04-1909 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 04-06-1979 te Maasmechelen. Mijnwerker. Grafsteen.

Gehuwd op 25-07-1935 te Mechelen a/d Maas met Albertina Agnes VRANKEN, geb. op 01-10-1915 te Mechelen a/d Maas, overleden op 20-07-1982 te Lommel, dochter van Jan Willem Vranken en Anna Maria Corstjens.

Kinderen:

1.         Jan Willem (Jean) UBACHS, geb. op 18-01-1937 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.17).

2.         Anna Agnes Jacqueline (Annie) UBACHS, geb. op 08-07-1938 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 13-01-1967 te Leut.

Gehuwd op 08-10-1958 te Mechelen a/d Maas met Mathieu Paul Cloot, Mijnwerker, geb. op 30-06-1935 te Mechelen a/d Maas, zoon van Hendrik Alois Cloot en Josephina Paula Hamers.

Kinderen: Zij hebben 6 kinderen, de meesten woonachtig te Maasmechelen.

3.         Lambert Guillaume UBACHS, geb. op 05-07-1939 te Mechelen a/d Maas, overleden binnen een maand.

4.         Maria Lambertina UBACHS, geb. op 16-03-1942 te Mechelen a/d Maas, overleden op 30-10-2010 te Grossboten (D).

Gehuwd op 01-04-1964 te Mechelen a/d Maas met Albert Janssen, Mijnwerker, geb. op 06-07-1935 te Lanklaar, en overleden op 18-06-1993, zoon van Jean Francois Janssen en Bernardine Barbe Pauline Hauben.

Kinderen:

(1) Guy Nestor Albert Janssen, geb. op 09-02-1966 te Eisden. Sinds 2009 op een diplomatieke post in Frankrijk.

(2) Arthur Nestor Albert Janssen, geb. op 23-08-1967 te Eisden. Trouwt op 22-07-1995 te Opglabbeek met Maria Bianca Van Houdt.

(3) Jean Pierre Janssen, geb. op 02-01-1970.

(4) Pauline Janssen, geb. op 02-01-1970.

(5) Michel Mathieu Marie-Jeanne Janssen, geb. op 03-05-1972 te Maasmechelen. Trouwt (1) op 20-12-1991 te Maasmechelen (gescheiden in 1999) met Danielle Gabrielle Claessens, geb. op 30-01-1973. Trouwt (2) met Stefanie Wundke, geb. op 24-01-1986 in Schloss Nausitz, dochter van Rainer Wundke en Ilona Emma Schoradt. Kinderen Leonardo (11-09-2011) en Eleonore.

(6) Erwin Jozef Lambertus Janssen, geb. op 06-09-1976 te Genk. Trouwt op 07-07-2007 te Dilsen-Stokkem met Diana Marie-Rose Joseph Grosemans, geb. op 26-09-1971.

5.         Louisa Theodorina UBACHS, geb. op 28-08-1943 te Mechelen a/d Maas, vlak na geboorte overleden.

6.         Guido Jean Guillaume UBACHS, geb. op 30-04-1945 te Mechelen a/d Maas, heel jong overleden.

7.         Alice Marie Jeanne UBACHS, geb. op 30-10-1946 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 13-03-2007 te Genk.

Gehuwd op 01-03-1967 te Mechelen a/d Maas met Jillali Chakib, geb. in 1943 in Médiouna (Marokko), zoon van Achmed ben Bouchaïb en Lekbira bent Mekki.

Kinderen: Zij hebben 4 jongens.

8.         Ivo Jean Guillaume (Ivo) UBACHS, geb. op 09-08-1948 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.20).

9.         Suzanna Anna Maria UBACHS, geb. op 19-07-1950 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 24-01-1968 te Mechelen a/d Maas met André Hubert Jansen, Beroepsmilitair, geb. op 25-02-1948 te Opgrimbie, zoon van Albert Francis Janssen en Gertrude Theodorine Vranken.

Kinderen: Zij hebben 3 kinderen.

10.        Mathieu Jan Guillaume UBACHS, geb. op 16-08-1952 te Leut, en overleden op 17-10-1952 aldaar.

11.        Marie Jeanne UBACHS, geb. op 16-04-1955 te Leut.

Gehuwd op 20-12-1974 te Casablanca (Marokko) met Abdelkader Chakib, geb. in 1950.

Kinderen: Zij hebben 3 kinderen.

 

M-XI.16 Andreas Hubertus UBACHS, geb. am 02-02-1885 in Castrop-Rauxel, und da verstorben am 10-07-1949.

Verheiratet mit Christel Johanna BONGARTZ, geb. am 10-04-1888 in Castrop-Rauxel, und da verstorben am 16-08-1933.

Kinder:

1.         Andreas Hubertus UBACHS, geb. am 07-06-1913 in Castrop-Rauxel (siehe M-XII.22).

2.         Maria UBACHS, geb. ca. 1922 in Castrop-Rauxel.

Verheiratet mit Aluis Böhmer.

Kinder:

(1) Maria Böhmer, geb. ca. 1952. Nicht verheiratet.

(2) Bärbel Böhmer. Verheiratet mit Günter Bechert. Kinder Katharina, Phillip.

3.         Josef UBACHS, als Kind verstorben. Am Blinddarm.

 

M-XI.17 Pieter Christiaan UBACHS, geb. op 28-07-1883 te Duisburg, en overleden op 04-10-1954 te As. Oud-strijder. Grafsteen.

Gehuwd op 25-08-1914 te Mechelen a/d Maas met Hubertina Elisabeth BOVEND'AERDE, geb. op 18-10-1893 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 12-02-1940 aldaar, dochter van Georgius Bovend’aerde en Elisabeth Penders. Beiden waren Herbergier. Gezinskaart-1. Gezinskaart-2.

Kinderen:

1.         Christiaan Albert Gregorius UBACHS, geb. op 23-01-1915 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.26).

2.         Antoon Christiaan Gregorius UBACHS, geb. op 02-10-1920 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.27).

3.         Hubert Joannes Christiaan UBACHS, geb. op 19-10-1921 te Mechelen a/d Maas.

4.         Mathijs Cornelus UBACHS, geb. op 12-11-1922 te Mechelen a/d Maas.

5.         Lambertine Adriana Joanna UBACHS, geb. op 02-12-1923 te Mechelen a/d Maas. Ongehuwd.

6.         Arnold (Nol) UBACHS, geb. op 20-02-1925 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.29).

7.         Cornelia Alphonse UBACHS, geb. op 08-01-1927 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 18-05-2010 te Genk (H).

Gehuwd met Henri Lenaers, geb. op 05-11-1924 te Evere, en overleden op 16-11-1979 te Maasmechelen, zoon van Jan Gerard Lenaers en Mathilde Cocquyt.

8.         Elisa Gerardina UBACHS, geb. op 28-01-1929 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 18-10-1947 te Mechelen a/d Maas met Stephan Cech, geb. op 14-03-1925 te Villers-en-Argonne, Mijnwerker, zoon van Karel Cech en Karoline Horeky.

9.         Hubertus Hendrikus UBACHS, geb. op 08-12-1930 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.30).

 

M-XI.19 Nicolas Hubert UBACHS, geb. op 27-10-1889 te Mechelen a/d Maas. en overleden op 09-04-1969 te Genk (B).

Gehuwd op 13-08-1913 te Mechelen a/d Maas met Elisabeth Josephina QUAEDACKERS, geb. op 05-12-1893 te Hoensbroek en overleden op 06-05-1941 te Winterslag (B), dochter van Theodoris Quaedackers en Maria Gertrudis Smeets.

Kinderen:

1.         Anna Margaretha (Magriet) UBACHS, geb. op 02-11-1913 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 08-01-1981 te Waterschei. Zij was ongehuwd.

2.         Maria Catharina UBACHS, geb. op 24-12-1914 te Hoensbroek, en overleden op 06-03-1915 aldaar.

3.         Petrus Arnoldus (Nol) UBACHS, geb. op 24-04-1916 te Hoensbroek (zie M-XII.38).

4.         Johannes Hubertus (Jan) UBACHS, geb. op 27-08-1917 te Hoensbroek (zie M-XII.39).

5.         Hubertus (Piet) UBACHS, geb. op 12-11-1918 te Hoensbroek en overleden op 10-06-1948 te Hasselt op 29-jarige leeftijd. Hij was VNV-lid.

6.         Christiaan Hubert UBACHS, geb. op 25-03-1920 te Genk, en overleden op 02-09-1921 aldaar.

7.         Hubertus Wilhelmus (Willy) UBACHS, geb. op 11-01-1922 te Genk. Opgegeven als vermist in 1943, mogelijk overleden in Rusland.

8.         Jozef Andries (André) UBACHS, geb. op 04-05-1924 te Genk, en overleden op 31-05-2002 te Genk (B).

Getrouwd met Gertrudis Anna (Gerda) Breuls, geb. op 03-09-1925 te Genk en overleden op 07-06-2006 in Herk-de-Stad (B), dochter van Nicolaes Joseph Breuls en Anna Elisabeth Berthilia Gysen. Overlijdensbericht. Geen kinderen.

9.         Albert Jozef (Bob) UBACHS, geb. op 06-08-1925 te Genk (zie M-XII.43).

10.        Joseph Willem Leopold (Jef) UBACHS, geb. op 23-04-1927 te Genk (B) (zie M-XII.44).

11.        Eduard Maria Vincent UBACHS, geb. op 18-04-1929 te Genk-Winterslag (B) (zie M-XII.45).

12.        Wilhelmus Christiaan Theodoor (Theo) UBACHS geb. op 03-10-1930 te Genk (B) (zie M-XII.46).

13.        Arnold Jozef Hubert UBACHS, geb. op 05-05-1933 te Genk (zie M-XII.47).

 

M-XI.21 Andries Theodoor UBACHS, geb. op 26-10-1902 te Mechelen a/d Maas, overleden op 31-01-1980 te Maasmechelen.

Gehuwd op 28-12-1929 te Mechelen a/d Maas met Maria Hendrika VANDERKRAGT, geb. op 18-12-1909 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 04-08-1994 aldaar, dochter van Johannes Hendricus Vanderkragt, Schoenmaker, en Maria Hubertina Vanderhallen. Beiden begraven te Mechelen a/d Maas. Grafsteen. Zie ook de Website Vanderkragt voor deze familie.

Kinderen:

1.         Christiaan Jan Hubert (Christiaan) UBACHS, geb. op 07-03-1930 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.51).

2.         Joseph André Alphons (Jef) UBACHS, geb. op 22-02-1931 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.52).

3.         André Henri UBACHS, geb. op 05-04-1932 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 30-11-1932 aldaar, een half jaar oud.

4.         André Henri Francois UBACHS, geb. op 09-11-1933 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.53).

5.         Hubertus Martin UBACHS, geb. op 17-01-1935 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 15-04-1936 aldaar, een jaar oud.

6.         Henri Theodoor Jean UBACHS, geb. op 16-01-1937 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 16-02-1937 aldaar, twee maanden oud.

7.         Leopold Theodoor Jean Lambertine UBACHS, geb. op 13-02-1940 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.54).

8.         Rosa Hendrika UBACHS, geb. op 05-04-1943 te Mechelen a/d Maas. Naaister.

Gehuwd op 14-10-1964 te Mechelen a/d Maas met Pierre Georges Van Reempts, geb. op 30-06-1944 te Eisden, Bediende, zoon van Wilhelmus Hubertus van Reempts en Barbara Wilhelmina Paulissen.

9.         Anetta Hendrika UBACHS, geb. op 03-09-1948 te Mechelen a/d Maas. Woonachtig te Maasmechelen.

Gehuwd op 27-10-1967 met Frans Kovacic, Arbeider, geb. op 29-09-1947 te Eisden, zoon van Antonius Kovacic en Josephina Albertina Hamers.

 

M-XI.25 Hendrikus (Henri) UBACHS, geb. op 16-01-1904 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 28-10-1994 te Genk.

Gehuwd met Anna Petronella Elisabeth MANDERVELD, geb. op 14-05-1905 en overleden op 05-01-1987 in Mechelen a/d Maas.

Kinderen:

1.         Anna Hubertina Elisa (Annie) UBACHS, geb. op 06-07-1931 te Mechelen a/d Maas en overleden op 16-12-2005 te Rekem.

Gehuwd op 18-07-1953 te Mechelen a/d Maas met Guillaume Mathieu Salden, geb. op 03-07-1926 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 06-07-1995 te Maasmechelen, Schoenmaker, zoon van Arnold Hubert Joseph Salden en Anna Elisabeth Bours.

Kinderen:

(1) Josette Guillaumine Annie Henriette Salden, geb. op 31-01-1955 te Mechelen a/d Maas.

(2) Lydia Elisabeth Henriette Salden, geb. op 01-05-1959 te Mechelen a/d Maas.

2.         Jean Henri (Jean) UBACHS, geb. op 08-02-1933 te Mechelen a/d Maas (zie M-XII.60).

 

M-XII.5 Jan Theodoor Hubert (Theo) UBACHS, geb. op 17-03-1921 te Mechelen a/d Maas en overleden op 30-10-1980 te Waterschei.

Gehuwd met Maria Gertrudis PEETERS, geb. op 19-03-1924 te Bree, en overleden op 23-01-2005 te Genk.

Kind:

1.         Irène UBACHS, geb. op 08-12-1945 te Genk, overleden op 14-12-2001 te Genk (B). Zie overlijdensadvertentie.

Gehuwd met Luigi Malorgio.

Kinderen:

(1) Carlo Malorgio. Partner Sylvia Guarneri.

(2) Linda Malorgio. Partner Maurizio Rocco Ieroianni.

(3) Luana Claudio Malorgio.

 

M-XII.9 Albert Nicolaes George Guillaume (Albert) UBACHS, geb. op 21-06-1915 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 06-11-1982 te Maasmechelen. Werkman.

Gehuwd op 17-07-1937 te Mechelen a/d Maas met Barbara Elisabeth MAES, geb. op 25-11-1918 te Mechelen a/d Maas, dochter van Pieter Maes en Maria Helena Hubertina Salden.

Kind:

1.         Helena Hubertina Barbara UBACHS, geb. op 19-08-1939 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 12-05-1960 te Mechelen a/d Maas met Jozef Frans Talas, geb. op 06-11-1937 te Hasselt, zoon van Jolan Talas.

 

M-XII.10 Jean UBACHS, geb. op 14-02-1917 te Mechelen a/d Maas. Mijnwerker. In 1958 naar Schaarbeek verhuisd.

Gehuwd (1) met Charlotte Lucienne VANHOVEN, daarna gescheiden.

Gehuwd (2) op 16-11-1957 te Mechelen a/d Maas met Marie Albertina (Bertha) SMEETS, geb. op 29-12-1919 te Houthalen, overleden op 28-05-1983 te Lanaken, dochter van Willem Louis Smeets en Maria Lucia Indestege.

Kinderen uit eerste huwelijk:

1.         Juliette Hermine UBACHS, geb. op 31-12-1940 te Mechelen a/d Maas (zie M-XIII.3).

2.         Yvette Josephine UBACHS, geb. op 04-10-1944 te Mechelen a/d Maas. Foto.

3.         Georgette UBACHS.

 

M-XII.11 Jan Herman Guillaume (Gielke) UBACHS, geb. op 19-01-1926 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 11-06-2011 te Maasmechelen. Hij was oorlogsvrijwilliger 1940-1945 en trainer van diverse voetbalverenigingen. Foto.

Gehuwd met Bertha KELLENS.

Kinderen:

1.         Lea Maria Cornelia (Lea) UBACHS, geb. op 06-11-1951 te Rekem. Medisch analiste. Website.

Gehuwd op 27-06-1974 te Maasmechelen met Joseph Leon (Jef) Lenssen, geb. op 06-11-1948 te Eisden (B), Diëtist, zoon van Joannes Godedridus Albertus Lenssen en Gerardine Janssen.

Kinderen (vermeld in overlijdensadvertentie):

(1) Nick Lenssen.

(2) Xander Lenssen.

(3) Vincent Lenssen.

(4) Thomas Lenssen.

2.         Liliane Ida Cornelia (Liliane) UBACHS, geb. op 26-10-1954 te Rekem.

Gehuwd (1) op 20-04-1974 te Maasmechelen met Michel Leon Mathieu (Michel) Maussen, Beenhouwer, geb. op 03-01-1953 te Vucht, zoon van Guillaume Maussen en Marie Therese Jacqueline Tilly Meulenaars. Gescheiden in 1983. Overlijdensadvertentie vader Maussen.

Kind:

(1) Veronique Maussen.

Gehuwd (2) met Frans Pistorius. Hij was Directeur van DSM Nederland BV. Foto.

Kinderen:

(1) Marieke Pistorius. Trouwt met Stephan Nn.

(2) Veronique Pistorius. Trouwt met Frans Nn. Kinderen Sophie en Job.

3.         Raymond (Ramon) UBACHS, geb. op 27-11-1955 te Mechelen a/d Maas (zie M-XIII.6).

 

M-XII.12 Joannes Martinus (Martin) UBACHS, geb. op 05-06-1927 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 13-03-1998 te Maasmechelen. Werkman.

Gehuwd op 27-12-1947 te Mechelen a/d Maas met Rosa Bertha RUYSEN, geb. op 03-02-1936 te Zepperen, en overleden op 20-05-1982 te Genk (H), begraven te Maasmechelen, dochter van Joseph Gustaaf Ruysen en Martha Maria Ludovica Moermans.

Kinderen:

1.         Yolande Martha Noël UBACHS, geb. op 18-06-1948 te Mechelen a/d Maas. Geen kinderen. Woonachtig te Genk.

Gehuwd met Jean Rutten, geb. op 29-04-1938 te Bree en overleden op 21-11-2015 te Genk. Overlijdensbericht. Zoon uit eerder huwelijk, Raoul Rutten.

2.         Alain UBACHS, geb. op 07-02-1951 te Maaseik (zie M-XIII.8).

3.         Johnny UBACHS, geb. op 10-06-1955 te Leut (zie M-XIII.9).

4.         Noël UBACHS, geb. op 08-08-1964 te Genk (zie M-XIII.10).

 

M-XII.13 Armand Albert UBACHS, geb. op 04-04-1933 te Mechelen a/d Maas. Hij was schepen van Maasmechelen, en heeft de titel ereschepen gekregen.

Gehuwd op 14-01-1956 met Maria Hubertina CRIJNS, geb. op 13-09-1932 te Opgrimbie, overleden op 17-07-2015, dochter van Theodoor Joseph Crijns en Maria Hubertina Hendrikx. Overlijdensbericht.

Kinderen:

1.         Ludo UBACHS, geb. op 19-01-1958 te Leut (zie M-XIII.13).

2.         Eric Herman Armand (Eric) UBACHS, geb. op 16-03-1959 te Opgrimbie (zie M-XIII.14).

3.         Maria Lisette Guillaumine (Ria) UBACHS, geb. op 31-12-1962 te Opgrimbie. Bediende.

Gehuwd (1) op 01-07-1983 te Maasmechelen met Jean Marie Valentinus Verweij, geb. op 29-01-1959 te Uikhoven, Beroepsmilitair, zoon van Lambertina Wilhelmina Verweij. Gescheiden.

Gehuwd (2) op 24-06-1993 te Maasmechelen met José Dora Maria Engelen, geb. op 09-09-1954 te Eisden, zoon van André Martin Henri Engelen en Hilda Marie Bertha Klinkers.

Kind uit tweede huwelijk;

(1) Dennis André Armand Engelen, geb. op 26-11-1993 te Genk.

4.         Marc UBACHS, geb. op 27-02-1966 te Opgrimbie (zie M-XIII.15).

 

M-XII.17 Jan Willem (Jean) UBACHS, geb. op 18-01-1937 te Mechelen a/d Maas, en overleden ca. 2008. Was tijdelijk woonachtig in Marokko en werkzaam als kelner.

Gehuwd op 10-08-1957 te Leut met Maria Catharina GEELEN, geb. op 19-08-1937 te Leut, overleden.

Kinderen:

1.         Jean Pierre UBACHS, geb. op 01-02-1959 te Leut en overleden op 07-02-1971.

2.         Anita Agnes Hubert UBACHS, geb. op 03-01-1964 te Genk.

Gehuwd op 20-12-1985 te Maasmechelen met Antonio Cafaro, geb. op 07-08-1962 te Vucht, zoon van Giovanni Cafaro en Maria Giovanna Rubino. Metselaar.

3.         Janette Francisca Elisabeth UBACHS, geb. op 29-01-1967 te Leut.

Gehuwd op 09-10-1987 te Maasmechelen met Jean Pierre Louis André Vandebroek, geb. op 24-05-1964 te Leut, zoon van Jozef Paul Herman Vandebroek en Maria Catharina Geelen.

Zij hebben 3 kinderen.

4.         Jacqueline Maria Therèse (Jacqueline) UBACHS, geb. op 02-01-1975 te Mechelen a/d Maas.

5.         Patrick UBACHS, geb. op 03-12-1964 (zie M-XIII.16).

 

M-XII.20 Ivo Jean Guillaume (Ivo) UBACHS, geb. op 09-08-1948 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 07-07-1972 met Marie-Jeanne (Maria) HUYSMANS, geb. op 11-05-1950 te Lommel.

Kinderen:

(1)        Pascal Huysmans.

(2)        Heidi Huysmans.

3.         Anneke UBACHS, geb. op 18-08-1981.

Relatie met Marius Jakas, uit Tverai, Litouwen.

 

M-XII.22 Andreas Hubertus UBACHS, geb. am 07-06-1913 in Castrop-Rauxel, und verstorben am 05-06-2005 in Köln.

Verheiratet mit Maria Jos. KNAUER, geb. am 13-10-1914 in Castrop-Rauxel, und verstorben am 29-07-1985 in Köln.

Kinder:

1.         Christel UBACHS, geb. am 08-09-1940 in Köln.

Verheiratet mit Karl Heinz Liebe, geb. am 28-01-1939 in Köln.

Kinder:

(1) Michael Liebe, geb. am 31-07-1968. Verheiratet am 16-08-1996 mit Monika Reichert. Kind Yannick Liebe.

(2) Claudia Liebe.

(3) Andrea Liebe.

2.         Heinz Dieter UBACHS, geb. am 24-05-1946 in Köln (siehe M-XIII.17).

 

M-XII.26 Christiaan Albert Gregorius UBACHS, geb. op 23-01-1915 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 19-12-1995 te Rekem.

Gehuwd op 02-09-1939 te Rekem met Elisa Catharina BERVAES, geb. op 08-01-1920 te Rekem, en overleden op 17-12-1970 te Maaseik, dochter van André Lambert Bervaes en Lucie Goyens.

Kinderen:

1.         Lucie Christina UBACHS, geb. op 14-11-1940 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 06-12-1940 aldaar.

2.         Joanna Elise Hubertine (Elisa) UBACHS, geb. op 25-01-1942 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 24-02-1983 te Maasmechelen.

Gehuwd met Benito Perugini, geb. op 24-03-1935 te Cingoli (It) en overleden op 20-02-2002 te Genk (H). Grafsteen.

 

M-XII.27 Antoon Christiaan Gregorius UBACHS, geb. op 02-10-1920 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 09-03-1998 te Genk (H). Werkman.

Gehuwd op 03-08-1946 met Eliza PETERS, geb. op 25-07-1911 te Bilzen, dochter van Egidius Peters en Marie Catherine Nijssen. Huwelijksboekje blad-1, blad-2.

Eliza was eerst gehuwd met Alfons Maria Felix Blocken, overleden op 13-04-1942 te Genk. Uit dat eerste huwelijk werden 6 kinderen geboren waaronder Lizette Blockken, die later huwt met Hubertus Hendrikus Ubachs (M-XII.30).

Kinderen van Antoon Ubachs en Eliza (tweede huwelijk):

1.         Raymond Jacob UBACHS, geb. op 23-04-1944 te Genk (zie M-XIII.21).

2.         Christiaan Arnold Liana UBACHS, geb. op 16-12-1946 te Mechelen a/d Maas (zie M-XIII.22).

3.         Marie Jeanne UBACHS, geb. op 17-01-1951 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd met Alfred Jean Paul (Freddy) Hendrix, geb. op 10-10-1948 te Hasselt.

Kinderen:

(1) Jan Eliza Pierre Hendrix, geb. op 07-10-1975. Trouwt op 03-09-2004 te Hasselt met Lieve Frederix, geb. op 06-03-1980, dochter van Joseph Alfons Gerard Frederix en Jeanne van Es. Kinderen: Louise (2007) en Lars (2009).

(2) An Hendrix, geb. op 18-10-1977 te Hasselt. Trouwt op 30-09-2006 te Zonhoven met Koen Broux, geb. op 20-08-1967 te Bilzen, zoon van Lambert Broux en Leontine Nulens. Kinderen: Sofie (2008) en Lucas (2010).

 

M-XII.29 Arnold (Nol) UBACHS, geb. op 20-02-1925 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd met Maria VANDEWAL, geb. op 05-12-1930 te Neeroeteren, dochter van Jan Vandewal en Sofia Schich.

Kinderen:

1.         Johanna Wilhelmina UBACHS, geb. op 20-04-1949 te Genk.

2.         Sophie Cornelia UBACHS, geb. op 26-02-1951 te Genk.

Gehuwd op 08-08-1969 te Maaseik met Jean Vanderkracht, geb. op 19-04-1949 te Maaseik, zoon van Pierre Theodoor Hendrikus Ghislaine (Pierre) Vanderkracht, Metaalarbeider, en Elisabeth Leontine Mathilde (Alice) Vandenheuvel.

Kinderen:

(1) Petra Vanderkracht.

(2) Vital Vanderkracht.

3.         Jean UBACHS (zie M-XIII.24).

4.         Albert UBACHS, geb. op 26-11-1953 te Elen (M-XIII.25).

5.         Leopold UBACHS, geb. op 27-05-1959 te Elen (zie M-XIII.26).

 

M-XII.30 Hubertus Hendrikus UBACHS, geb. op 08-12-1930 te Mechelen a/d Maas, overleden op 06-12-2005 te Genk.

Gehuwd (1) met Lizette BLOCKKEN, geb. op 30-03-1939, dochter van Alfons Blockken en Eliza Peters, daarna gescheiden.

Gehuwd (2) met Madeleine Mantels, geb. op 01-03-1935 te Genk, en overleden op 14-08-2015 aldaar. Zij is moeder van Vera, Margot en Roger Van de Weghe.

Lizette heeft na eerste huwelijk samengewoond gedurende 40 jaar met Sebastiano Antonio Mesiti, geb. op 14-05-1931 te San Luca (Italie), en overleden op 06-11-1993.

Kinderen uit die tweede relatie hebben de naam Ubachs gekregen:

1.         Monica UBACHS, geb. op 11-10-1957.

Gehuwd met Danny Broekmans, gescheiden.

Kind:

(1) Bianca Broekmans.

2.         Elisa UBACHS, geb. op 10-02-1961.

Gehuwd op 09-10-1981 met Roger Indeherberge.

Kinderen:

(1) Kelly Indeherberge, geb. op 07-01-1983 te Zonhoven.

(2) Lincy Indeherberge.

(3) Joerie Indeherberge.

3.         Laurette Brigitte (Laurette) UBACHS, geb. op 15-07-1962 te As-Genk (B).

Gehuwd op 11-05-1984 te Genk met Daniel Gerard Louis Francine Maria (Daniel) Strypsteen, geb. op 09-06-1963 te Genk, zoon van Henri Theophiel Strypsteen en Irma Swijsen (geb. op 10-11-1927 te Wellen).

Kinderen:

(1) Steven Henri Strypsteen, geb. op 23-10-1985 te Genk. Trouwt met Fleur Wouters.

(2) Sarah Strypsteen, geb. op 08-04-1987 te Genk. Trouwt met Marijn Jaenen.

(3) Eline Strypsteen, geb. op 17-05-1993 te Genk.

4.         Jean-Pierre UBACHS, geb. op 04-08-19xx (zie M-XIII.28).

5.         Raymond UBACHS, geb. op 09-03-1967 (zie M-XIII.29).

6.         Marie Antoinette (An) UBACHS, geb. op 25-08-1968. Foto.

7.         Daniella UBACHS.

8.         Claudia Elisa UBACHS, geb op 30-09-19xx te Genk.

Gehuwd met Jean Francis Albert Beckers, geb. op 17-12-1964 te Genk. Wettelijke beschikking op 18-10-2004.

9.         Teresa UBACHS, geb. op 13-12-1977.

 

M-XII.38 Petrus Arnoldus (Nol) UBACHS, geb. op 24-04-1916 te Hoensbroek en overleden op 15-12-1982 te Genk.

Gehuwd met Maria Louisa (Wies) BIJNENS, geb. op 10-06-1919 te Genk en overleden op 11-02-2007 aldaar, dochter van Hermanus Bijnens en Anna Catharina Louisa van Hengel. Overlijdensbericht.

Kinderen:

1.         Robert Arnold Joseph (Robert) UBACHS, geb. op 18-02-1941 te Genk (B). Dansleraar en heeft Dansschool te Genk.

Mogelijk: Gehuwd met Bea Bielen, dochter van Rene Bielen en Lutgart Heynen.

2.         Nelly Hermine Margaretha (Nelly) UBACHS, geb. op 07-03-1944 te Genk en overleden op 08-06-2007 te Genk. Zij was lerares op het Regina Mundi te Genk. Overlijdensbericht.

Gehuwd met Reinold Bozek, geb. op 06-08-1942 te Eisden, overleden op 25-05-2014 te Genk. Overlijdensbericht. Geen kinderen.

3.         Herman Marie Albert (Herman) UBACHS, geb. op 13-12-1949 te Genk (B) (zie M-XIII.31).

4.         Rita Netty Eduarda Maria (Rita) UBACHS, geb. op 17-11-1955.

Gehuwd met Luc Ernest Joseph Euben, geb. op 04-05-1957. Geen kinderen.

5.         Marc Albert Marie (Marc) UBACHS, geb. op 20-09-1957 te Genk (B).

Gehuwd op 22-09-2007 met Magda Jeanine Julienne Wijnen, geb. op 03-10-1969 te Bilzen, dochter van Julien Wijnen en Josee-Louisa Olefs.

6.         Hilde Veerle Roberta (Hilde) UBACHS, geb. op 27-04-1959 te Genk (B).

Gehuwd op 23-06-1984 met Guiseppe (Pino) Paolino, geb. op 16-03-1961 te Genk.

Kinderen:

(1) Roberto Paolino, geb. op 31-07-1985 te Genk.

(2) Kristina Paolino, geb. op 20-10-1989 te Genk.

(3) Alexander Paolino, geb. op 19-08-1995 te Genk.

 

M-XII.39 Johannes Hubertus (Jan) UBACHS, geb. op 27-08-1917 te Hoensbroek, overleden op 26-09-1996 te Genk.

Gehuwd met Rosalia Maria Elisabeth (Rosalie) LANEN, geb. op 26-01-1920, en overleden op 22-01-2001 te Genk. Overlijdensbericht.

Kinderen:

1.         Maria UBACHS, geb. op 18-11-1940 te Genk (B).

Gehuwd met Martin Godderie, geb. op 22-08-1937 te Genk, en overleden op 06-10-2007 te Leuven (Z), zoon van Ernest Godderie en Maria Baerts. Begraven te Genk-Waterschei. Overlijdensbericht.

Kinderen:

(1) Rosa Godderie, geb. op 23-07-1961 te Genk.

(2) Kristel Godderie, geb. op 18-07-1967 te Genk.

2.         Lodewijk Hubertus Elisabeth UBACHS, geb. op 22-09-1942 te Genk (zie M-XIII.33).

3.         Petrus UBACHS, geb. op 15-04-1951 te Genk (B) (zie M-XIII.34).

 

M-XII.43 Albert Jozef (Bob) UBACHS, geb. op 06-08-1925 te Genk, en overleden op 31-10-1996 te As.

Gehuwd met Veerle CHRISTIAENS, geb. op 27-08-1933.

Kinderen:

1.         Elly UBACHS, geb. op 08-03-1954.

Gehuwd met Leo Bouchaut.

Kinderen:

(1) Wendy Bouchaut.

(2) Cindy Bouchaut.

(3) Kelly Bouchaut.

(4) Sissy Bouchaut.

2.         Marleen UBACHS, geb. op 08-04-1955 te Sint-Truiden. Woonachtig te Dilsen.

Gehuwd met Daniel Moens, geb. op 29-06-1953.

Kinderen:

(1) Tim Moens, geb. op 08-01-1979.

(2) Ann Moens, geb. op 18-03-1981. Trouwt met Nn. Grondelaers. Kinderen Kyara (2000) en Tibo (2004).

(3) Elke Moens, geb. op 26-05-1982.

(4) Kathleen Moens, geb. op 20-03-1986. Trouwt met Cardinaels. Kind Ilana (2009).

3.         Peter UBACHS, geb. op 06-09-1956 te Genk (B) (zie M-XIII.38).

4.         Rita UBACHS, geb. op 18-08-1958 te Genk.

Gehuwd met Albrecht Repp, geb. op 02-12-1957.

Kinderen:

(1) Frank Repp, geb. op 10-11-1976.

(2) Inge Repp, geb. op 19-05-1978.

(3) Tom Repp, geb. op 13-06-1984.

4.         Nele UBACHS, geb. op 01-07-1971 te Genk.

Gehuwd met Ronald (Ronny) Paulussen, geb. op 03-10-1967.

Kinderen:

(1) Jonathan Paulussen, geb. op 07-06-1997, overleden.

(2) Koen Paulussen, geb. op 07-06-1997.

(3) Bram Paulussen, geb. op 09-09-2008.

 

M-XII.44 Joseph Willem Leopold (Jef) UBACHS, geb. op 23-04-1927 te Genk (B).

Gehuwd met Lisette Barbara BAETEN, geb. op 10-12-1930, dochter van Jan Baeten en Maria Penders.

Kinderen:

1.         Marianne Hubertine Barbara (Marianne) UBACHS, geb. op 21-05-1950 te Genk.

Gehuwd op 20-07-1971 met Joseph Jan Hermans, geb. op 04-06-1949 te Genk (B).

Kinderen:

(1) Peter Hermans, geb. op 31-07-1974.

(2) Femke Hermans, geb. op 30-11-1976.

2.         Bart Jan Marguerite Valentinus (Bart) UBACHS, geb. op 03-11-1960 te Genk (B) (zie M-XIII.43).

 

M-XII.45 Eduard Maria Vincent (Eduard) UBACHS, geb. op 18-04-1929 te Genk-Winterslag (B), overleden op 30-09-2014 te St. Truiden. Overlijdensbericht.

Gehuwd op 13-10-1951 met Marie-Louise THEWIS, geb. op 13-04-1932 te Veulen (B) en overleden op 23-01-2006 te Heers (B), dochter van Victorina Catharina Lambertina Smolders. Zij had Cafe de Bolderhof. Overlijdensbericht.

Kinderen:

1.         Nicolas Victor (Nico) UBACHS, geb. op 18-10-1953 te St. Truiden (zie M-XIII.44).

2.         Margaretha Francine (Greta) UBACHS, geb. op 18-10-1957 te St-Truiden.

Gehuwd met Yvan Pauwels, later gescheiden.

Kind:

(1) Kelly Pauwels, geb. op 03-09-1985 te St-Truiden. Trouwt met Jo Kelchtermans. Kind Beau, geb op 29-06-2007 te St-Truiden.

 

M-XII.46 Wilhelmus Christiaan Theodoor (Theo) UBACHS, geb. op 03-10-1930 te Genk (B).

Gehuwd met Josephina BROUNS, geb. op 06-05-1930 te Hoeselt, overleden op 24-01-2014 te Genk-Waterschei. Overlijdensbericht.

Kinderen:

1.         Gilberte UBACHS, geb. op 06-03-1950.

Gehuwd met Theo Voorter.

Kind:

(1) Danny Voorter, geb. op 16-12-1974.

2.         Nicole Marie Hubertine (Nicole) UBACHS, geb. op 05-03-1952 te Genk, en overleden op 17-03-2011. Overlijdensbericht.

Gehuwd met Konrad Günter Bazuin, geb. op 11-12-1947 te Lennstadt (D) en overleden op 24-12-1971 te Genk.

Kind:

(1) John William Maria Bazuin, geb. op 09-12-1971. Trouwt op 09-01-1998 met Claudia Irena Jean Akkermans, geb. op 29-12-1975. Kinderen Shana en Nora.

3.         Willy Henri Marguerita (Willy) UBACHS, geb. op 07-04-1953 te Genk (zie M-XIII.47).

4.         Rudi UBACHS, geb. op 07-07-1956.

Gehuwd op 28-01-1977 met Rita Baptist, geb. op 16-09-1958, dochter van Marcel Jean Baptist en Elisa Catharina Crijns. Geen Kinderen.

 

M-XII.47 Arnold Jozef Hubert UBACHS, geb. op 05-05-1933 te Genk.

Gehuwd op 12-05-1954 met Martha Elisabeth Theresia (Martha) BOLLEN, geb. op 23-02-1933 te Genk, overleden op 23-09-2010 te Waterschei-Genk, dochter van Pieter Jan Bollen en Theresia Peeters.

Kind:

1.         Guido UBACHS, geb. op 12-02-1958 (zie M-XIII.50).

 

M-XII.51 Christiaan Jan Hubert (Jean) UBACHS, geb. op 07-03-1930 te Mechelen a/d Maas, overleden op 22-07-2014 te Genk. Overlijdensbericht.

Gehuwd (1) met Helena Gerarda Carolina VANHAEN, geb. op 04-05-1936 te Urmond, gescheiden in 1965.

Kinderen uit eertse huwelijk:

1.         Hendrika Gerarda Andrea Maria UBACHS, geb. op 05-07-1955 te Urmond, overleden op 21-09-1971 te Leut. Ongehuwd. Begraven te Mechelen a/d Maas.

2.         Maria Andrea Maria Gerarda Hendrika UBACHS. Zij was getuige bij huwelijk van haar zus in 1982; verder was zij 25 jaar sorteerster en woonde ze in Meeuwen-Gruitrode.

3.         Jos UBACHS, geb. op 20-02-1960 (zie M-XIII.53).

4.         Martine Rosa Hendrikus UBACHS, geb. op 04-01-1964 te Leut. Verkoopster.

Gehuwd op 27-09-1982 te Maasmechelen met Daniël Leon Lucien Hamers, geb. op 25-11-1959 te Genk, Mijnwerker, zoon van Valeer Joseph Hubert Hamers en Maria Suzanne Bloemen.

Gehuwd (2) met Marie Josee Francoise DRUTTI, geb. op 02-07-1954 te Mechelen a/d Maas, dochter van Nicolaas Albert Drutti en Yolande Claudine Roberte Welkenhuyzen.

Kind uit tweede huwelijk:

4.         Davy Claude Robert (Davy) UBACHS, geb. op 17-12-1972 te Maaseik (zie M-XIII.54).

5.         (?) Pascale UBACHS. Woonachtig te Neeroeteren.

Gehuwd op 13-11-2015 met Erik Jame.

Kind (twee kinderen):

(1) Kyra Jame, geb. op 27-11-2009.

 

M-XII.52 Joseph André Alphons (Jef) UBACHS, geb. op 22-02-1931 te Mechelen a/d Maas, overleden op 28-04-2014 te Genk. Mijnwerker. Overlijdensbericht.

Gehuwd op 06-11-1953 te Mechelen a/d Maas met Amelie Jeanne DEXTERS, geb. op 13-03-1932 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 18-08-2005 te Maasmechelen, dochter van Arnold Willem Mathijs Dexters en Maria Coleta Henrica Josephina Vounckx. Overlijdensbericht.

Kinderen:

1.         Rita Jeanine UBACHS, geb. op 25-03-1954 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 28-09-1972 te Maasmechelen met Pieter Joannes Geelen, geb. op 05-09-1948 te Lanklaar, zoon van Hendrikus Martinus Geelen en Maria Anna Simons.

2.         Marie Therese Andrea UBACHS, geb. op 03-07-1957 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 18-07-1975 te Maasmechelen met Albert Vranken, geb. op 17-08-1955 te Leut, Schilder, zoon vanMathieu Vranken en Josephina Ramaekers.

3.         Marina Jeanne (Marina) UBACHS, geb. op 12-05-1964 te Leut.

Gehuwd op 28-08-1987 te Maasmechelen met Bernardus Maria Van der Vorst, geb. op 18-01-1962 te Roermond.

 

M-XII.53 André Henri Francois UBACHS, geb. op 09-11-1933 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 26-12-2012 te Genk, begraven op 03-01-2013 te Maasmechelen. Overlijdensbericht.

Gehuwd op 24-11-1956 te Mechelen a/d Maas met Jeanne Albertine Margaretha VRANKEN, geb. op 07-03-1939 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 16-08-2009 te Maasmechelen. Foto. Overlijdensbericht.

Kind:

1.         Daniëlle Josée Adrienne UBACHS, geb. op 13-09-1961 te Leut.

Gehuwd op 18-02-1983 te Maasmechelen met Pierre Jean Moonen, geb. op 10-12-1952 te Mechelen a/d Maas, zoon van Wilhelmus Joannes Hubertus Moonen en Elisa Margaretha Philomena Stulens.

 

M-XII.54 Leopold Theodoor Jean Lambertine UBACHS, geb. op 13-02-1940 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd met Anna Adriana KINDERMANN, geb. op 24-04-1939 te Heerlen.

Kinderen:

1.         Andre Maria Hubert (Andre) UBACHS, geb. op 19-10-1962 te Mechelen a/d Maas (zie M-XIII.58).

2.         Rudi Josef Hendrika (Rudi) UBACHS, geb. op 23-12-1963 te Mechelen a/d Maas (zie M-XIII.59).

3.         Yolanda Anita Petronella UBACHS, geb. op 12-07-1965 te Mechelen a/d Maas. Confectienaaister.

Gehuwd met Gerard Christiaan Maria Smeets, geb. op 04-08-1964 te Leut, Handelaar, zoon van Nicolaas Petrus Josef Catharina (Nico) Smeets en Mariette Anne Gerarda (Mariette) Kessen. Bidprentje Trips-Kessen.

Kinderen:

(1) Bart Smeets, geb. op 13-02-1986 te Genk.

(2) Sonja Smeets, geb. op 14-06-1988 te Genk.

(3) Sandra Smeets, geb. op 14-06-1988 te Genk.

4.         Eddy Jean UBACHS, geb. op 27-08-1968 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd te Dilsen-Stokkem met Renhilde Maria Andrea (Hilde) Schrijnemakers, dochter van Antonius Hendrikus Gerardus (Tony) Schrijnemakers en Gertrude Louisa Gonnissen, daarna gescheiden. Geen kinderen.

 

M-XII.60 Jean Henri (Janke) UBACHS, geb. op 08-02-1933 te Mechelen a/d Maas, en overleden op 11-03-2011 te Genk. Hij was verver. Foto.

Gehuwd op 31-12-1959 te Mechelen a/d Maas met Marie Jeanne Margaretha Hermine REYNDERS, geb. op 24-03-1934 te Mechelen a/d Maas, Verpleegster, overleden op 24-02-2015 te Lanaken, dochter van Matheus Reynders en Maria Hubertina Margaretha Thomassen. Overlijdensbericht.

Kind (één):

1.         Marleen Getrude UBACHS, geb. op 10-08-1966 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 05-09-1986 te Mechelen a/d Maas met Guilliame Henri Theodoor (Guillaume) Westhovens, geb. op 05-06-1962 te Eisden, Mijnwerker, zoon van Hendrik Johan Westhovens en Elisa Guillaumina Terwingen.

Kind:

(1) Tom Westhovens, geb. op 02-08-1992 te Genk.

 

M-XIII.3 Juliette Hermine UBACHS, geb. op 31-12-1940 te Mechelen a/d Maas, overleden in 2009 te Halle (?).

Gehuwd met Jean Louis GOOVAERTS, geb. op 05-03-1944 te Zaventem, overleden op 30-01-2014 te Halle. Overlijdensbericht.

Kinderen:

1.         Erwin UBACHS, woonachtig te Halle.

2.         Erik UBACHS.

 

M-XIII.6 Raymond (Ramon) UBACHS, geb. op 27-11-1955 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd met Brigitte PALMANS.

Kinderen:

1.         Cederic UBACHS, geb. op 27-05-1989 te Dilsen-Stokkem. Leerling Stedelijke Humaniora – Dilsen.

2.         Bernice UBACHS, geb. op 09-12-1993 te Dilsen-Stokkem.

 

M-XIII.8 Alain Martin Gustave (Alain) UBACHS, geb. op 07-02-1951 te Maaseik, en overleden op 30-08-1994 te Genk (H), na een ongeluk. Prins carnaval 1981, carnavalvereniging "De Waterratten".

Gehuwd met Lizette Marie Guillaumine Op ’t EIJNDT, geb. op 21-10-1950 te Kotem-Boorsem, dochter van Johannes Jacobus (Jacques) Op ‘t Eijndt en Maria Carolina (Caroline) Janssen.

Kind (één):

1.         Jochen Martin Karl (Jochen) UBACHS, geb. op 29-11-1980 te Maasmechelen. Facebook. Foto.

 

M-XIII.9 Johnny UBACHS, geb. op 10-06-1955 te Leut, en overleden op 13-05-1976 te Leut-Maasmechelen.

Gehuwd met Geraldine Joanna Maria (Geraldine) ULRICHTS, geb. op 06-12-1957 te Boorsem, dochter van Joannes Hubert Ulrichts en Josephine Angeline Wijnen.

Kind (één):

1.         Sandy UBACHS (v). Foto.

Gehuwd met Bart Clercx.

Kinderen:

(1) Jelle Clercx.

(2) Arne Clercx.

 

M-XIII.10 Noël UBACHS, geb. op 08-08-1964 te Genk, en overleden op 21-11-1996 te Maaseik.

Gehuwd op 27-04-1991 te Maasmechelen met Monique MERCKEN, geb. op 25-04-1966 te Leut, dochter van Herman Emmanuel Jean Mathieu Mercken en Maria Josephina Hubertina Stas.

Kind:

1.         Carole UBACHS, geb. op 31-12-1995 te Hasselt.

 

M-XIII.13 Ludo Theo Herman (Ludo) UBACHS, geb. op 19-01-1958 te Leut.

Gehuwd op 21-08-1981 te Maasmechelen met Lelianne JORDENS, geb. op 05-07-1955 te Leut, dochter van Guilielmus Carolus Jordens en Nella Maria Mizzini.

Kinderen:

1.         Nancy Nella Mia (Nancy) UBACHS, geb. op 03-05-1982 te Genk.

Gehuwd op 15-06-2007 te Maasmechelen met Stefan Albert Helena Hermans, geb. op 25-08-1981 te Genk, zoon van Jean Paul Michel Joseph Hermans en Catharina Mathea Josée Maria van Nieuwenhoven.

2.         Kurt UBACHS, geb. 04-02-1988 te Genk. Foto.

 

M-XIII.14 Eric Herman Armand (Eric) UBACHS, geb. op 16-03-1959 te Maasmechelen. Architect.

Gehuwd op 24-02-1992 met Marleen CRIJNS, geb. op 12-12-1960 te Leut, dochter van Mathieu Jean Crijns en Maria Hubertina (Cilia) Dexters.

Kinderen:

1.         Orin (m) Siel Armand (Orin) UBACHS, geb. op 27-01-1994 te Genk.

2.         Svea (v) Ria Cornelia (Svea) UBACHS, geb. op 31-07-1995 te Genk.

3.         Zeno (m) Eli Marc (Zeno) UBACHS, geb. op 10-06-1999 te Genk.

 

M-XIII.15 Marc UBACHS, geb. op 27-02-1966 te Opgrimbie.

Gehuwd op 02-08-2008 te Cagayan de Oro City (Philipijnen) met Quiroben Arcelie ABESAMIS, geb. op 15-10-1979.

Kind:

1.         Joshua UBACHS, geb. op 02-03-2010 te Genk.

 

M-XIII.16 Patrick Mathieu Alice (Patrick) UBACHS, geb. op 03-12-1964 te Eisden.

Gehuwd op 10-03-1983 te Maasmechelen met Simonetta BISTRUSSO, geb. op 13-10-1964 te Piri (It).

Kinderen:

1.         Patricia UBACHS, geb. op 02-02-1983 te Maaseik.

Partner Ringo Vanmechelen.

Kinderen:

(1) Mirthe Vanmechelen, geb. ca. 2006.

(2) Mathias Vanmechelen, geb. in 2010.

2.         Romina UBACHS, geb. op 19-08-1986 te Maasmechelen.

Partner Manuel Guerra-Ruiz.

Kind:

(1) Breyanna Guerra Ruiz, geb. op 01-08-2007.

3.         Natascha UBACHS, geb. op 15-03-1988. Wonend te Maasmechelen. Foto.

Gehuwd op 15-12-2012 met Nn.

 

M-XIII.17 Heinz Dieter UBACHS, geb. am 24-05-1946 in Köln.

Verheiratet mit Waltraud RIEGER, geb. am 27-03-1939 in Köln, und da verstorben am 18-05-2008.

Kind:

1.         Carsten UBACHS, geb. am 28-04-1977 in Köln (siehe M-XIV.6).

 

M-XIII.21 Raymond Jacob UBACHS, geb. op 23-04-1944 te Genk.

Gehuwd met Lizette NEVEN, geb. op 17-11-1943.

Kinderen:

1.         Jos UBACHS, geb. op 05-10-1965 te Genk (zie M-XIV.9).

2.         Nadine UBACHS, geb. op 25-10-1967 te Genk.

Gehuwd met Ronny Steegmans, geb. op 23-11-1965.

Kind:

(1) Sam Steegmans, geb. op 28-12-1995.

3.         Peter UBACHS, geb. op 21-09-1969 te Genk (zie M-XIV.10).

4.         Anja UBACHS, geb. op 28-06-1974 te Genk.

Gehuwd met Benny Meznar.

Kinderen:

(1) Dylan Meznar, geb. op 19-03-1998.

(2) Jessy Meznar, geb. op xx-02-2004.

 

M-XIII.22 Christiaan UBACHS, geb. op 16-12-1946.

Gehuwd met Margret HUBNER, geb. op 02-12-1949.

Kinderen:

1.         Michel UBACHS, geb. op 22-04-1971 (zie M-XIV.12).

2.         Danny UBACHS, geb. op 02-05-1975 (zie M-XIV.13).

 

M-XIII.24 Jean UBACHS, geb. op 20-04-1949 te Genk en overleden op 14-02-2011 te Dinant. Overlijdensbericht.

Gehuwd met Annie JANNIS. Woonachtig te Maaseik.

Kind (één kind):

1.         Kathleen UBACHS, geb. ca. 1972. Woont te Kinrooi (B). Wordt in 2003 Buurvrouw van het jaar: ze redt kind uit water.

 

M-XIII.25 Albert UBACHS, geb. op 26-11-1953 te Elen, en overleden op 30-09-2009 te Maaseik (H).

Gehuwd met Maria CANTA, geb. op 25-02-1964 te Maasmechelen.

Kind:

1.         Cindy UBACHS, geb. op 26-05-1981 te Maaseik.

 

M-XIII.26 Leopold UBACHS, geb. op 27-05-1959 te Elen.

Gehuwd met Nicole LEYSSEN, geb. op 27-12-1958, dochter van Frans Leyssen en Germaine Achten.

Kind (één kind):

1.         Christel (Krisje) UBACHS, geb. op 15-05-1984 te Genk. Foto.

Gehuwd met Jan Peeters, geb. op 22-07-1982 te Turnhout.

Kind:

(1) Stan Peeters, geb. op 08-07-2009 te Turnhout.

 

M-XIII.28 Jean-Pierre UBACHS, geb. op 04-08-19xx.

Kind:

1.         Daphne UBACHS, geb.op 23-07-1986 te Genk. Woonachtig te Lanaken.

Kind:

(1) Owen (Ubachs).

 

M-XIII.29 Raymond UBACHS, geb. op 09-03-1967.

Gehuwd op 02-05-1986 met Linda BAERTS, dochter van Carlo Baerts en Magda Meermans.

Kinderen:

1.         Bram UBACHS, geb. te Genk.

2.         Kim UBACHS.

 

M-XIII.31 Herman Marie Albert (Herman) UBACHS, geb. op 13-12-1949 te Genk (B). Voorzitter van de Belgian Association of Neuroscience Nurses Association.

Gehuwd op 23-03-1974 met Suzanne Godelieve PETERS, geb. op 18-07-1949.

Kinderen:

1.         Ann Suzanne Hermien (Ann) UBACHS, geb. op 09-05-1977 te Genk. Woonachtig in Zwitserland.

Gehuwd met Tibor Nemeth, geb. op 24-09-1977 te Genk.

2.         Loes Marie Louise Pauline (Loes) UBACHS, geb. op 02-10-1983 te Genk. Psychologiestudie te Leuven.

3.         Mies Robby Josy Marika (Mies) UBACHS, geb. op 21-10-1988 te Genk.

 

M-XIII.33 Lodewijk Hubertus Elisabeth (Louis) UBACHS, geb. op 22-09-1942 te Genk, overleden op 20-10-2015 aldaar. Overlijdensbericht.

Gehuwd met Jeanne HERMANS, geb. op 24-03-1944 te Genk.

Kinderen:

1.         Johan Maria Eduard (Johan) UBACHS, geb. op 29-07-1968 (zie M-XIV.18).

2.         Jeanine UBACHS, geb. op 07-12-1969 te Genk.

(Onzeker) Gehuwd met Adrianus Emile Cornelis Walschots, geb. op 08-06-1961 te Turnhout, Boekhouder, zoon van Aloïs Walschots (1933-1995) en Augusta Luyten (1939). Geen kinderen.

 

M-XIII.34 Petrus UBACHS, geb. op 15-04-1951 te Genk (B). Hij heeft een Taverne in Genk.

Gehuwd met Chantal Van de CLOOT, geb. op 10-10-1955 te Genk.

Kinderen:

1.         Peter UBACHS, geb. op 12-07-1977 te Genk.

Relatie met Ewa Augustyniak.

2.         Tom UBACHS, geb. op 20-10-1979 te Genk (zie M-XIV.22).

3.         Jan UBACHS, geb. op 22-10-1982 te Genk.

 

M-XIII.38 Peter UBACHS, geb. op 06-09-1956 te Genk (B).

Gehuwd (1) met Jacqueline PRENTEN, geb. op 14-03-1961.

Kinderen:

1.         Peter UBACHS, geb. op 27-01-1980 te Genk.

2.         Annick UBACHS, geb. op 07-04-1983 te Genk. Foto.

3.         Tanja UBACHS, geb. op 06-06-1985 te Genk.

Gehuwd (2).

Kind:

4.         Kimberly UBACHS.

 

M-XIII.43 Bart Jan Marguerite Valentinus (Bart) UBACHS, geb. op 03-11-1960 te Genk (B). Foto.

Gehuwd met Patricia Lucia Josephine JANSSEN, geb. op 27-09-1964.

Kinderen:

1.         Thorsten UBACHS, geb. op 09-08-1988 te Genk.

Relatie met Astrid Peters.

2.         Andreas UBACHS, geb. op 22-04-1992 te Genk. Foto.

 

M-XIII.44 Nicolas Victor (Nico) UBACHS, geb. op 18-10-1953 te St. Truiden.

Gehuwd (1) met Leonora BORMANS, geb. op 05-04-1956 te Mechelen-Bovelingen.

Gehuwd (2) met Josepha Marie Margriet Vanderstraeten, geb. op 30-09-1951 te St-Truiden. Zij heeft kind uit eerder huwelijk: Jurgen Lycops, geb. op 09-06-1975 te Tongeren, gehuwd met Caroline van Holsbeke.

Kind uit eerste huwelijk:

1.         Wendy Betty Erna (Wendy) UBACHS, geb. op 09-09-1976 te St. Truiden.

Gehuwd met Jöel Patrik Reekmans, geb. op 19-07-1978 te Hasselt.

 

M-XIII.47 Willy Henri Marguerita (Willy) UBACHS, geb. op 07-04-1953 te Genk, en overleden op 24-09-1993 te Zonhoven.

Gehuwd op 02-07-1976 met Lucienne EERDEKENS, geb. op 31-10-1955 te Hasselt (B), dochter van Jacobus Eerdekens en Anna Cillen.

Kinderen:

1.         Sandra Rudi Jeanine (Sandra) UBACHS, geb. op 26-05-1980 te Genk (B).

Gehuwd op 13-05-2006 met Tim Mertens, geb. op 15-10-1976.

Kinderen:

(1) Hanne Mertens, geb. op 23-04-2007 te Diest.

(2) Wout Mertens.

2.         Sofie Nicole Hubert (Sofie) UBACHS, geb. op 22-05-1982 te Genk (B).

Partner Jerry Belien.

Kind:

(1) Jasper Belien.

3.         Wim Paul Gilbert (Wim) UBACHS, geb. op 18-06-1985 te Genk (B).

Partner Sara Bas.

 

M-XIII.50 Guido UBACHS, geb. op 12-02-1958.

Gehuwd (geweest) met Marleen van MIERLO, geb. op 22-12-1961, dochter van Leo Albert Josef van Mierlo en Alda Nijsen.

Kinderen:

1.         Gert UBACHS, geb. op 06-06-1989 te Oppoeteren. Foto.

2.         Karen UBACHS, geb. op 02-11-1991 te Oppoeteren. Woonachtig te Opglabbeek.

Gehuwd op 13-08-2016 te As met Piet Paesen. Foto.

3.         Wout UBACHS, geb. op 29-03-1994.

 

M-XIII.53 Jos UBACHS, geb. op 20-02-1960.

Gehuwd (geweest) met Sandra PEETERS.

Kind (één):

1.         Robinne UBACHS, geb. ca. 2001 te Bree.

 

M-XIII.54 Davy Claude Robert (Davy) UBACHS, geb. op 17-12-1972 te Maaseik. Woonachtig te Maasmechelen.

Gehuwd op 30-05-1997 te Maasmechelen met Petra Marie-Thérèse Hubertina MAES, geb. op 08-06-1976 te Leut, dochter van Theo Mathieu Maes en Madeleine Marie-Jeanne Mathilde Snoeckx. Zij komen voor in de Overlijdensadvertentie van grootouders.

Kind:

1.         Jill UBACHS, geb. op 05-11-1998.

 

M-XIII.58 Andre Maria Hubert (Andre) UBACHS, geb. op 19-10-1962 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd op 28-10-1983 te Bilzen met Ella BIELEN, geb. op 17-02-1963 te Hasselt, dochter van Simon Bielen en Marlies Manns.

Kinderen:

1.         Bianca UBACHS, geb. op 16-07-1984 te Bilzen, en overleden op 16-08-1984, na 1 maand.

2.         Benny UBACHS, geb. op 10-05-1985 te Bilzen.

3.         Tanja UBACHS, geb. op 20-08-1987 te Bilzen.

 

M-XIII.59 Rudi Josef Hendrika (Rudi) UBACHS, geb. op 23-12-1963 te Mechelen a/d Maas.

Gehuwd met Danica KIDJEMET, geb. op 27-05-1964.

Kind:

1.         Jessica UBACHS, geb. op 10-04-1989 te Genk.

 

M-XIV.6 Carsten UBACHS, geb. am 28-04-1977 in Köln.

Verheiratet mit Justyna Monika ALEJSKA, geb. am 04-02-1976 in Bielsko Biala (Polen).

Kinder:

1.         Mike UBACHS, geb. am 03-10-1999 in Köln.

2.         Justin UBACHS, geb. am 09-06-2001 in Köln.

3.         Samantha UBACHS, geb. am 19-03-2005 in Köln.

 

M-XIV.9 Jos UBACHS, geb. op 05-10-1965. Wonend te Bilzen.

Gehuwd met Rita CERAGIOLI, dochter van Benito Ceragioli en Mia Moors.

Kinderen:

1.         Lotte UBACHS, geb. op 12-12-1993.

 

M-XIV.10 Peter UBACHS, geb. op 21-09-1969.

Gehuwd met Annick THOMAS.

Kinderen:

1.         Jolien UBACHS, geb. op 06-06-1994 te As.

2.         Ine UBACHS, geb. op 05-06-1995 te As.

 

M-XIV.12 Michel UBACHS, geb. op 22-04-1971.

Gehuwd met Izabella PIECHOTA, geb. op 29-06-1973.

Kind:

1.         Iris UBACHS, geb. op 22-02-2005.

 

M-XIV.13 Danny UBACHS, geb. op 02-05-1975 te As. Foto.

Gehuwd met Elske VAN GRINSVEN, geb. op 20-10-1975.

Kinderen:

1.         Celeste UBACHS, geb. op 28-04-2003.

2.         Benthe UBACHS, geb. op 30-01-2006.

 

M-XIV.18 Johan Maria Eduard (Johan) UBACHS, geb. op 29-07-1968 te Genk.

Gehuwd met Inge Madeleine Irma (Inge) de VOCHT, geb. op 08-03-1974 te Hasselt.

Kinderen:

1.         Robbe UBACHS, geb. op 04-02-2003 te Hasselt.

2.         Pieter UBACHS, geb. op 07-11-2004 te Hasselt.

 

M-XIV.22 Tom UBACHS, geb. op 20-10-1979 te Genk.

Gehuwd met Lisa Lo CICERO, geb. op 05-02-1980 te Genk.

Kinderen:

1.         Ferris UBACHS (m), geb. op 27-03-2009 te Genk.

 

 

 

Stamboom UBACHS - Mechelen - Genk

Bijgewerkt tot 01-01-2017

Terug naar Hoofdtak