logo

Dr. Jeroen Koelemeij

Vrije Universiteit
LaserLaB & Faculty of Sciences (FEW)
Atomic, Molecular, and Laser Physics Group
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
The Netherlands
E-mail: j.c.j.koelemeij@vu.nl
Tel.: +31 (0)20 598 7903 (office) / 7944 (lab)
Tel.: +31 (0)20 598 7892 (Ms Marja Herronen, group secretary)
Fax: +31 (0)20 598 7992


Back to Jeroen's homepage