Het kwantum-ontwerp van fotosynthese voor schone energie

Biofysici aan de VU hebben de afgelopen jaren veel essentiële fysische principes van fotosynthetische zonne-energie-conversie ontrafeld. Eén van hun grootste vindingen betreft de rol van kwantumdynamica in de eerste stap: de licht-gedreven lading-scheiding in het fotosynthetische reactiecentrum.

03/20/2017 | 10:24 AM

De VU-natuurkundigen hebben nu in Nature een overzicht gepubliceerd van dit jarenlange werk, in een zogeheten ‘review’, op uitnodiging van de redactie van Nature. In hun artikel benoemen de auteurs vier specifieke ontwerpprincipes voor het maken van betere zonnecellen; essentiële begrippen die ten grondslag liggen aan het natuurlijke proces van fotosynthese in planten. De auteurs geven een praktische handleiding over hoe je zeer efficiënte, bio-geïnspireerde zonnecellen kunt bouwen. Het uiteindelijke doel is een zonnebrandstof te produceren: zonne-energie als gas of vloeistof, wat kan worden vervoerd en opgeslagen.

Eerste auteur Elisabet Romero doet al jaren onderzoek naar fotosynthese, in de vakgroep van hoogleraar Rienk van Grondelle: eerst als PhD, nu als postdoc. Deze publicatie in Nature vat hun vele jaren experimenteel onderzoek, in nauwe samenwerking met theoreticus Vladimir Novoderezhkin van de Moscow State University, samen.

Efficiënt en betaalbaar
Fotosynthese is het ultieme ontwerp van de natuur, volgens Romero. Dit natuurlijke proces zet zonne-fotonen om in energierijke producten, die nodig zijn voor het aandrijven van de biochemie van het leven. Onder optimale omstandigheden wordt élke foton die een groen blad absorbeert, gebruikt voor fotosynthese; een opmerkelijke prestatie.

Dus om het wereldwijde energieprobleem op te lossen, is het essentieel om te leren van het ontwerp van de natuur. Elk stukje kennis dat wetenschappers opdoen over elk detail van het fotosynthetische proces, kan helpen om dichterbij duurzame en efficiënte zonnecellen te komen. Zonnecellen die gemaakt zijn van overvloedige grondstoffen en die men, nadat ze stuk gaan, weer als voeding kan geven aan dieren of planten.