Verdere stap in de samenwerking tussen Natuurkundigen en Sterrenkundigen in Amsterdam

Op donderdagmiddag en -avond 3 oktober kwamen de leden van de wetenschappelijke staf en het ondersteunend personeel van de VU afdeling Natuurkunde, het UvA Institute of Physics en het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde (UvA) bijeen om te spreken over de geplande samenvoeging in de Amsterdam Faculty of Science (AFS, in oprichting). Doel van de bijeenkomst was een verdere persoonlijke kennismaking van de gehele staf en te spreken over de samenvoeging in een "Department of Physics and Astronomy".

10/04/2013 | 4:43 PM

De kennismaking was op ongewone wijze in spelvorm georganiseerd (zie fotos). Uit levendige onderlinge discussies over overeenkomsten en verschillen tussen de werknemers van nu nog aparte instituten en afdelingen bleek dat de verschillen maar heel klein zijn, kleiner dan de diversiteit binnen de afzonderlijke groepen.

Wim Ubachs, hoofd van de VU afdeling, schetste in een inleiding dat er inmiddels een gedetailleerd nieuw curriculum voor een gezamenlijke bachelors Natuurkunde en Sterrenkunde in Amsterdam is opgesteld, waarover allen het eens zijn dat het een verbetering is t.o.v. bestaande programma's. Mits een aantal organisatorische problemen kunnen worden opgelost kan dit gezamenlijke programma al in Sept 2014 van start gaan. Hij definieerde ook een uitdaging: waar te maken dat de nieuwe opleidingen binnen de Amsterdamse AFS nieuwe studenten gaan trekken, ook uit het buitenland.

In de aanloopfase naar de oprichting van de AFS zijn voor de Natuurkundigen al grote successen te melden. Het instituut SRON (ruimteonderzoek) zal verhuizen naar het Science Park Amsterdam, omdat daar een interessante combinatie van wetenschappers actief zal zijn in de toekomst: Sterrenkundigen, Natuurkundigen (met hun lasers en optische instrumentatie), maar ook Aardwetenschappers (aardobservatie en klimaatonderzoek). De komst van het Centre for Nanolithography (CNL) naar het Science Park is mede te danken aan de sterke samenwerkingsperspectieven tussen de beide Natuurkunde instituten en het FOM-instituut AMOLF. Het CNL zal een honderdtal wetenschappers gaan herbergen die nauw zullen samenwerken met fysici en chemici binnen de AFS. Ook tussen onderzoekers van de beide Amsterdamse universiteiten zijn in het afgelopen jaar nieuwe samenwerkingsinitiatieven genomen. Zo hebben een groot aantal fysici en chemici, vanuit zowel de natuurkunde als scheikunde (als ook AMOLF) hun handen ineengeslagen om nauw samen te gaan werken aan onderzoek op het gebied van zonne-energie; dit initiatief heet "Solardam". ook onderzoekers op het gebied van Soft-matter en Biofysica zijn gezamenlijke plannen aan het formuleren. De onderzoekers op het gebied van de elementaire deeltjes fysica werken al jaren vruchtbaar samen via het onderzoeksinstituut NIKHEF.

Het nieuwe AFS Department of Physics and Astronomy zal gehuisvest worden op locatie Science Park in Amsterdam, waar dan een enorme concentratie van fysici zal ontstaan, wat ongekende perspectieven voor samenwerking zal bieden. Dat zal ook de basis vormen om de competitie aan te gaan met de belangrijkste onderzoekscentra in Europa en de wereld. Ook voor het onderwijs aan Bachelors en Masters studenten bieden deze ontwikkelingen grootse perspectieven: het scala aan onderzoeksterreinen, en aan diepgaande expertise, zal de mogelijkheden om interessante stages uit te voeren enorm verbreden. Niet in de laatste plaats ligt er de uitdaging dat deze concentratie van onderzoek en technologie zal leiden tot start-ups en economische activiteit in de Amsterdamse regio.

AFS balls   AFS lobby

                                       AFS stage

Zie ook het verslag op de site van het Institute of Physics (UvA): 
http://iop.uva.nl/news-events/news-nl/news-nl/content/folder/2013/10/uva-vu-meeting-3-10.html.